Staff Profile

Full NameENCIK ABDULLAH BIN SULAIMAN
FacultyPUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
DepartmentJABATAN PENGAJIAN ISLAM
Email
Designation DS52 - PENSYARAH KANAN
  AHLI KUMPULAN FOKUS
ISLAMIC REVEALED KNOWLEDGE FOCUS GROUP (ISRAK)
PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM

Field of Expertise

Field Category (KPT) HUMANITIES
Field (KPT) Religious Studies
Field of Specialization (KPT) Islamic Studies

Areas of Research Interest

1. Issues in Islamic Studies
2. Management and Huma Resourse Deveelopment
3. Education
4. Cognitive Science

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
1997 SARJANA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA DAN SAINS KOGNITIF UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK
1989 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
1986 DIPLOMA SYARIAH KOLEJ UGAMA SULTAN ZAINAL ABIDIN

Professional Appointments

DS52 - Pensyarah Kanan

Management Experience

DateDescription
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli Kumpulan Fokus
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Islamic Revealed Knowledge Focus Group (ISRAK)
16/10/2016 - 15/10/2017 Felo
Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah
16/07/2006 - 15/07/2008 Pengarah
Pusat Pengajian Kemanusiaan Dan Komunikasi
16/04/2006 - 15/04/2008 Ketua Pusat
Pusat Pengajian Kemanusiaan Dan Komunikasi
16/04/2004 - 15/04/2006 Ketua Pusat
Pusat Pengajian Kemanusiaan Dan Komunikasi

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
01/01/2017 - 31/12/2017 Malaysian Association of *PBL Practitioners (MyPBL)
Member Kebangsaan

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2019 AJK Pembangunan Staf/Pelajar dan Mobiliti Berkredit PPUK University
2018 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) [UQI10302,UWA10302], Sesi 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Pengajian Islam [UQI10102], Sesi 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Pengajian Islam [UQI10102], Sesi 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Pendidikan Undang-Undang [UQA10101], Sesi 20162017 Semester 2, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Pengajian Islam [UQI10102], Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) [UQI10302], Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Pendidikan Undang-Undang [UQA10101], Sesi 20152016 Semester 2, Pusat Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Penghantar Pengajian Islam [UWA10402], Sesi 20162017 Semseter Khas, universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016. University
2016 Tamadun Islam dan Tamaduan Asia [UWA10302], Sesi 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Pengajian Islam [UWA10102], Sesi 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Pengajian Islam [UWA10102], Sesi 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) [UWA10102], Sesi 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Pendidikan Undang-Undang [UQA10101], Sesi 20152016 Semester 1, Pusat Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2012 Hubungan Etnik [UWS10202], Sesi 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
H858 KAJIAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN WARGA UTHM TERHADAP PRODUK PERBANKAN DAN INSURAN ISLAM SEMASA TEMPOH KAWALAN PERGERAKAN BERIKUTAN WABAK COVIC-19 Ahli 14/11/2022
H001 PEMBINAAN INDEKS PENGUKURAN PARADIGMA TAUHID DI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYISA Ahli 31/10/2020
H260 Kajian Terhadap Penguasaan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Dalam Kalangan Mahasiswa Islam di Universiti Awam Johor Ahli 30/09/2020
X121 Model Komprehensif Pembangunan asnaf mualaf di negeri Johor Ahli 31/08/2020
X120 Projek Terjemahan Buku Fiqh zakat oleh Dr. Yusuf Qardawi Ahli 31/12/2019
U187 Resolving Communication Conflicts at the Workplace Through Inclusion of PBL in Employees Development and Social Sciences Curricula Ahli 30/09/2017
1227 Electronic Problem-Based Learning (ePBL) Model for Enhancing Mastery of English Language, Generic and Knowledge Tranfer Skills Among Malaysian Undergraduates Ahli 31/03/2016
U085 Pusat Penyelidikan Ahli Sunnah Wal Jamaah (PPASWJ) Ahli 30/07/2015
B030 PORTABLE ISTINJAK KIT (PORTIS) Ahli 08/02/2015
0834 Kerangka Konsep Baharu Perspektif Kosmologi Melayu Berasaskan Teks Sejarah dan Agama Tradisional Ahli 31/12/2013
0835 Pembelajaran Sepanjang Hayat : Model Baru Mata Pelajaran Vokasional (MPV) sebagai Bidang Kedua dalam Kalangan Guru-guru Sekolah Agama Rakyat di Negeri Kedah Darul Aman Ahli 30/06/2013
0243 Kajian Impak Program HROD Kepada Pembangunan KUiTTHO: Satu Kajian Di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn Ketua 31/05/2007
0080 Kepimpinan Pensyarah dan Hubungannya dengan Pencapaian Pelajar: Kajian di IPTA dan IPTS Ketua 29/02/2004

Publications

Book
Nur Zainatul Nadra Zainol, Abdullah Sulaiman
(2020) Penyelidikan Islam Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli Siri 3, UTHM , 1, ISBN:9789672916185
Abd Razak bin Omar, Nur Zainatul Nadra Zainol, Halimi Mohd Khalid, Abdullah Sulaiman
(2018) Prosiding Persidangan Antarabangsa Pemikiran Islam Kali Pertama (Pemikir) 2018, UTHM , 1, ISBN:9789672216100
Hussain Othman, Berhannudin Mohd Salleh, Abdullah Sulaiman, Syed Dawilah
(2009) Pbl Untuk Pembangunan Komuniti Lestari, UTHM , 1, ISBN:978-983-2963-94-3
Abdul Talib Bon, Hussain Othman, Berhannudin Salleh, Rathiah, Akbal Abdullah, Abdullah Sulaiman
(2003) Kenali Kami Masyarakat Asli Di Malaysia, UTHM , 1, ISBN:978 983 2963 01
Book Chapters
Adi Syahid M.A,Noor Hisham Md Nawi,Abdullah Sulaiman
(2019) Kesan Terhadap Pengetahuan Dan Pengahayatan Akidah Mualaf: Modul Inkuiri Terbimbing Akidah, Akidah Dan Isu-Isu Pemikiran Semasa Siri 1, UTHM , 101, ISBN:9789672306634
NUR ZAINATUL NADA ZAINOL, ABDULLAH SULAIMAN, MUSTAPHAHAYUDDIN, HALIMI MOHD KHALID
(2019) Strategi Dakwah Untuk Memperkasa Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Di Negeri Johor, Menekuni Strategi Dakwah Dalam Masyarakat Majmuk , PERSATUAN ULAMA MALAYSIA , 121, ISBN:9789832306382
Nur Zainatul Nadra Zainol, Halimi Mohd Khalid, Abdullah Sulaiman
(2018) Model Pengajian Pondok Di Malaysia, Penyelidikan Islam Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli Siri 1, UTHM , 120, ISBN:9789672183969
Hussain Othman, Abdullah Sulaiman
(2008) Manusia Dan Agama, Isu-Isu Dalam Pengajian Islam Siri 1, UTHM , 31, ISBN:978-983-2963-58-5
General Publications
Siti Marpuah, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Arwansyah bin Kirin, Che Adenan Mohammad, Faisal bin Husen Ismail, Halimi Mohd. Khalid, Intan Farhana Saparudin, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Muhammad Masruri, Mustapahayuddin bin Abdul Khalim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari
(2020) Pengajian Moral, UTHM , 1, ISBN:-
Siti Marpuah, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Arwansyah bin Kirin, Che Adenan Mohammad, Faisal bin Husen Ismail, Halimi Mohd. Khalid, Intan Farhana Saparudin, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Muhammad Masruri, Mustapahayuddin bin Abdul Khalim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari
(2020) Pengantar Pengajian Moral, UTHM , 1, ISBN:-
Abd. Shakor Borham, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Halimi Mohd. Khalid, Shakila Ahmad, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abdullah Sulaiman, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Mohd. Hisyam Abdul Rahim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Che Adenan Mohammad, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, Siti Marpuah, Mustapahayuddin Abdul Khalim, Arwansyah Kirin, Muhammad Masruri , Faisal Husen Ismail
(2020) Uqi 10502 Akidah Ketuhanan Dan Sains, UTHM , 1, ISBN:-
Nik Kamal Wan Muhammad, Abd Shakor Borham, Intan Farhana Saparudin, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Habibah@ Halijah Awang, Halimi Mohd Khalid, Hussain Othman, Shakila Ahmad, Mikdar Rusdi, Syed Muhammad Dawilah Al-Edrus, Shah Rul Anuar Nordin, Abdullah Sulaiman, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Mohd. Hisyam Abdul Rahim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Che Adenan Mohammad
(2019) Akidah Ketuhanan Dan Sains (Uqi 10502 / Uwa 10502), UTHM , 1, ISBN:-
Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Che Adenan Mohammad, Halimi Mohd. Khalid, Intan Farhana Saparuddin, Siti Marpuah Imam Irchamni, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Nik Kamal Wan Muhammed, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Wan Aina Mardhiah Wan Zahari
(2019) Modul Pengajian Islam Uqi10102 / Uqi10602, UTHM , 1, ISBN:-
SHAH RUL ANUAR NORDIN, NIK KAMAL WAN MOHAMED
(2019) Modul Pengajian Moral Uqi 10202/ Uwa 10202, UTHM , 1, ISBN:-
Abdul Razak bin Omar, Nur Zainatul Nadra binti Zainol, Halimi binti Mohd Khalid, Abdullah bin Sulaiman, Suhaimi bin Sulong
(2019) Modular Ilmu-Ilmu Wahyu, UTHM , 1, ISBN:-
Abdul Razak bin Omar, Suhaimi bin Sulong, Nur Zainatul Nadra binti Zainol, Abdullah bin Sulaiman, Halimi binti Mohd Khalid
(2019) Modular Pengurusan Masjid Dan Komuniti, UTHM , 1, ISBN:-
Nik Kamal Wan Muhammad, Che Adenan Mohammad, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Habibah@Halijah Awang, Halimi Mohd. Khalid, Hussain Othman, Intan Farhana Saparuddin, Marpuah Imam Irchamni, Mohd. Hisyam Abdul Rahim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari
(2019) Pengantar Pengajian Islam , UTHM , 1, ISBN:-
Mustapahayuddin Abdul Khalim, Abdul Razak Omar, Muhammad Suhaimi Sulong, Nur Zainatul Nadra Zainol, Abdullah Sulaiman, Halimi Mohd Khalid
(2019) Projek Diploma, UTHM , 1, ISBN:-
Nik Kamal Wan Muhammed Abd. Shakor Borham Intan Farhana Saparudin Penulis: Ahmad Sharifuddin Mustapha Habibah @ Halijah Awang Halimi Mohd. Khalid Hussain Othman Shakila Ahmad Mikdar Rusdi Syed Muhammad Dawilah al?Edrus Nik Kamal Wan Muhammed Shah Rul Anuar Nordin Abd. Shakor Borham Abdullah Sulaiman Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar Mohd. Hisyam Abdul Rahim Nur Zainatul Nadra Zainol Che Adenan Mohammad Intan Farhana Saparudin
(2018) Akidah Ketuhanan Dn Sains, UTHM , 1, ISBN:-
Abdul Razak Omar, Halimi Mohd Khalid, Abdullah Sulaiman, Nur Zainatul Nadra, Muhammad Suhaimi Sulong
(2018) Modular Penghayatan Tauhidik, UTHM , 1, ISBN:-
Sharifah Khadijah binti Syed Abu Bakar, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Habibah @ Halijah Awang,Halimi Mohd. Khalid, Hussain Othman,Intan Farhana Saparudin,Mohd Hisyam Abdul Rahim,Mikdar Rusdi,Nik Kamal Wan Muhammed, Nur Zainatul Nadra Zainol, Rafiuddin Afkari Abdul Fattah, Shah Rul Anuar Nordin,Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar,Syed Muhammad Dawilah Al-Edrus
(2018) Pengajian Islam Uwa10102/Uwa10602 Dan Uqi10102/Uqi10602, UTHM , 1, ISBN:-
Abdullah Sulaiman Abd. Shakor Borham Ahmad Sharifuddin Mustapha Che Adenan Mohammad Habibah @ Halijah Awang Halimi Mohd. Khalid Hussain Othman Intan Farhana Saparuddin Marpuah Imam Irchamni Mohd. Hisyam Abdul Rahim Nik Kamal Wan Muhammed Nur Zainatul Nadra Zainol Shah Rul Anuar Nordin Shakila Ahmad Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari
(2018) Pengantar Pengajian Islam, UTHM , 1, ISBN:-
Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar , Abd. Shakor Borham Abdullah Sulaiman Ahmad Sharifuddin Mustapha Habibah @ Halijah Awang Halimi Mohd. Khalid Hussain Othman Intan Farhana Saparudin Mohd Hisyam Abdul Rahim Mikdar Rusdi Nik Kamal Wan Muhammed Nur Zainatul Nadra Zainol Rafiuddin Afkari Abdul Fattah Shah Rul Anuar Nordin Shakila Ahmad Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar Syed Muhammad Dawilah Syed Abdullah
(2018) Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Titas), UTHM , 1, ISBN:-
Ahmad Sharifuddin Mustapha, Habibah @ Halijah Awang, Halimi Mohd. Khalid, Hussain Othman, Mikdar Rusdi, Rafiuddin Afkari Hj Abdul Fattah, Shah Rul Anuar Nordin, Syed Muhammad Dawilah al-Edrus, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Nik Kamal Wan Muhammed, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar
(2017) Pengantar Pengajian Islam, UTHM , 1, ISBN:-
HABIBAH @ HALIJAH BINTI AWANG
(2016) Uwa 10502 Akidah Ketuhanan Dan Sains, UTHM , -, ISBN:-
SHARIFAH KHADIJAH BINTI SYED ABU BAKAR
(2016) Uwa10102/ Uwa 10602 Pengajian Islam, UTHM , 1, ISBN:-
DR MOHD HISYAM ABDUL RAHIM, SHARIFAH KHADIJAH ABU BAKAR, DR AHMAD SHARIFUDDIN MUSTAPHA, ABDULLAH SULAIMAN, HABIBAH@HALIJAH AWANG, DR HALIMI MOHD KHALID, PROF. MADYA HUSSAIN OTHMAN, HJ ABD SHAKOR BORHAM, DR MIKDAR RUSDI, NIK KAMAL WAN MOHAMMED, DR NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, DR SHAH RUL ANUAR NORDIN, SHAKILA AHMAD, PROF. MADYA DR MUHAMMAD SYED DAWILAH AL-IDRUS, DR. INTAN FARHANA SAPARUDIN
(2016) Uwa10102/Uwa10602 Pengajian Islam, UTHM , 1, ISBN:-
Sharifah khadijah Syed Abu Bakar, Abd Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Habibah@Halijah Awang, Halimi Mohd Khalid, Hussain Othman, Intan Farhana Saparudinn, Mohd hisyam Abdul Rahim, Mikdar Rusdi, Nik Kamal Wan Mohammed, Nur Zaitul Nadra Zainol, Rafiuddin Afkari Abdul Fattah, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Syed Muhammad Dawilah al-Edrus
(2016) Uwa10302 Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Titas), UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Reyanhealme Rohanai, Hasyamuddin Othman, Khairul Azhar Mat Daud, Nurul Huda Omar, Maimunah Ahmad, Mohd Erfy Ismail, Abdullah Sulaiman
(2020) Malaysian Pbl Approaches: Shaping World-Class Tvet Skills Towards Ir 4.0, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, HAMPSTEAD PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES , 1, 1716, ISSN:14757192
Shakila Ahmad, Halimi Mohd Khalid, Harliana Halim, Intan Farhana Saparudin, Nur Zainatul Nadra Zainol, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Abdullah Sulaiman
(2019) Analisa Tema Pengukuran Tahap Penguasaan Umat Islam Di Malaysia Terhadap Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN SOCIAL AND BEHAVIOUR SCIENCES, Akademia Baru , 9, 116, ISSN:24611951
Harliana Halim, Kamaruzaman Yusoff, Shakila Ahmad, Mohd Faizal Abdul Khir, Abdul Hafiz Abdullah, Hani Suraya Aziz, Shamsaadal Sholeh Saad, Abdullah Sulaiman
(2018) Ibn Fadlan?S Role In The Islamisation Of Bulghar Society, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY , Science Publishing Corporation , 8, 505, ISSN:2227524X
Abd Razak bin Omar, Nur Zainatul Nadra Zainol, Halimi Mohd Khalid, Abdullah Sulaiman
(2018) Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah Uthm: Peranan Dan Tanggungjawab, JURNAL PENYELIDIKAN JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR, JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR , 10, 71, ISSN:26009013
Hussain Othman, Berhannuddin M. Salleh, Abdullah Sulaiman
(2016) An Innovative Learning Cycle In Problem-Based Learning, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENHANCED RESEARCH IN EDUCATIONAL DEVELOPMENT , ER Publications , 5, 50, ISSN:2320-8708
Berhannudin, Hussain Othman, Ahmad Esa, Asri Selamat, Abdullah Sulaiman, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Zulida A. Kadir, Elizabeth A., Zainal S., Talhah
(2016) How To Master Generic Skills In The English Language? An Electronic-Problem-Based Learning Way: A Malaysian Experience , INTERNATIONAL E-JOURNAL OF ADVANCES IN EDUCATION, Ocerint International , 1, 227, ISSN:2411-1821
Berhannudin Mohd Salleh, Hussain Othman, Ahmad Esa, Asri Selamat, Abdullah Sulaiman, Khairul Azman Mohd Suhaimy
(2010) Computer Mediated Communication As A Tool For Improving English Language Among Adult Learners In Tvet Programme, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 1, 31, ISSN:2229-8932
Hussain Othman, Berhannuddin M. Salleh, Abdullah Sulaiman, Asri Selamat
(2009) From Youth To Youth: Engineering Undergraduates Attracting School Students To Engineering Education, RESEARCHGATE, RESEARCHGATE , 1, 1, ISSN:00000000
Berhannudin, Hussain Othman, Ahmad Esa, Asri Selamat, Abdullah Sulaiman
(2009) Problem-Based Learning Across Diverse Engineering Disciplines At Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF LEARNER DIVERSITY, Universiti Kebangsaan Malaysia , 12, 113, ISSN:21801630
Hussain Othman, Berhannudin Mohd Salleh, Syed Muhamad DAwilah Syed Abdullah & Abdullah Sulaiman
(2008) Pelaksanaan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Bagi Meningkatkan Kemahiran Insaniah Pelajar , JOURNAL OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT, Universiti Teknikal Malaysia Melaka , 12, 61, ISSN:19857012
Prosiding / Seminar
Halimi Mohd Khalid, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shakila Ahmad, Azman Hasan, Abdullah Sulaiman
(2019) Aplikasi Paradigma Tauhid Dalam Pembangunan Jiwa Kerjaya Profesional Muslim, UTHM , 78, ISBN:9789672216100
CHE ADENAN BIN MOHAMMAD, AHMAD SHARIFUDDIN BIN MIUSTAPHA, ABD SHAKOR BIN BORHAM, ABDULLAH BIN SULAIMAN, MOHD HISYAM BIN ABDUL RAHIM, SHAKILA BINTI AHMAD, SHARIFAH KHADIJAH BINTI SYED ABU BAKAR
(2018) Amanah Pelaburan Hartanah Islam I-Reit : Pengenalan Dan Aplikasi Di Malaysia, UTHM , 197, ISBN:978-967-2216-
Othman, H., Mat Daud, K. A., Ewon, U., Mohd Salleh, B., Omar, N. H., Abd Baser, J., Ismail, M. E. & Sulaiman, A.
(2017) Engineering Students: Enhancing Employability Skills Through Pbl, IOP Publishing , 1, ISBN:1757899X

Consultancies

YearDescriptionLevel
2010 Fasilitator Seminar Bina Negara Guru Cemerlang Pendidikan Islam Seluruh Johor, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri, 19 Mei 2010 di Kem Bina Negara Gunung Pulai, Kulaijaya Johor Government

Supervision

YearDescriptionRole
2019 Penyelia kepada Khairunnisa' binti Ab Jalil, Sarjana, OUM, 2019 Tajuk Tesis : Hubungan Budaya Hedonisme Terhadap Pembentukan Akhlak Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) Di Johor Supervisor
2018 Penyelia kepada Abdul Hadi bin Ismail, Sarjana, OUM, 2018 Tajuk Tesis : Keberkesanan Permainan Bahasa Dalam Pengajaran Dan Pemudahcaraan Bahasa Arab Di Sekolah Rendah Supervisor
2018 Penyelia kepada Md Balya Hidir bin Md Saleh, Universiti Terbuka Malaysia 2018 Tajuk : Hubungan Aplikasi Animasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Pencapaian Murid Sekolah Kebangsaan Dearah Batu Pahat Supervisor
2018 Panel Penemubual Calon Diploma Eksekutif Imam Profesional, Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah, 1-3 Oktober 2018 di Bilik Perbincangan Pusat Islam Assessor
2018 Penyelia kepada Syahidah binti Mamat, Sarjana, OUM 2018 Tajuk Tesis : Hubungan Aplikasi Multimedia Dalam Pendidikan Islam Dengan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Johor Supervisor
2018 Penyelia kepada Sugimah binti Zakaria, Sarjana, OUM 2018 Tajuk Tesis : Kecenderungan Kefahaman Akidah Dalam Kalangan Guru Agama Negeri Johor. Supervisor
2018 Penilai Bab Dalam Buku Akidah & Isu-isu Pemikiran Semasa Manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah, Terbitan Universiti Hussein Onn Malaysia, 2018 Assessor
2017 Penyelia Maharuddin bin Abdul Wahap, Sarjana, Universiti Terbuka Malaysia, 2017 Tajuk Tesis : Perspektif Fasilitator Muslim Terhadap Sistem Penilaian Pengajaran Dalam e-PPF Di Universiti Terbuka Malaysia Supervisor
2017 Penyelia Sarjana kepada Siti Sulaya binti Sareng, Universiti Terbuka Malaysia 2017 Tajuk Tesis : Model Pengurusan Sedekah Jariah Majlis Agama Islam Di Johor Supervisor
2016 Supervisor for Masturah binti Hassan, Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Melati binti Amat, Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Siti Nazmi binti Arzmi, Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Arni Ezureen binti Ariffin, Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn, 2016 Supervisor
2015 Penyelia Latihan Ilmiah (BBR34303) Bagi Program Pensiswazahan Guru (Sekolah Rendah), Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional - Elektif Sains dan Matematik, Semester 1 Sesi 2015/2016 Supervisor
2015 Penyelia kepada Khairul Anuar bin Pidalah, Sarjana, OUM, 2015 Tajuk Tesis : Tahap Kesedaran Terhadap Pergaulan Bebas Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Benut, Pontian, Johor. Supervisor
2015 Penilai Latihan Ilmiah (BBR 34303) Bagi Program Pensiswazahan Guru (Sekolah Rendah), Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional - Elektif Sains dan Matematik, Semester 1 Sesi 2015/2016. Assessor
2014 Supervisor for Mohd Salhizan bin Saluddin, Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Mohd Razif bin Mohd Lin, Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Mohd Fairus bin Abdul Hadi , Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Mohd Dahlan bin Samat, Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Md Noh bin Yusoff, Sarjana Muda, UTHM, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Mahani binti Mahat, Sarjana Muda, UTHM, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Mohd Ufiz bin Mohd Tahir, Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn, 2014 Supervisor
2013 Supervisor for Mohd Sukri bin Hasim, Sarjana, KUiTTHO, 2013 Supervisor
2008 Supervisor for Wan Robiah Binti Wan Ismail, Sarjana, UTHM, 2008 Supervisor
2007 Penyelia kepada Mohd Lukman bin Awang Noh, Sarjana, UTHM 2007 Tajuk Tesis : Hubungan Program Pembangunan Pensyarah Dengan Tahap Kemahiran Pengetahuan dan Sikap Pensyarah Pusat Latihan Teknologi Tinggi Di Malaysia Supervisor
2006 Supervisor for Nooraina Binti Ismail, Sarjana, KUiTTHO, 2006 Supervisor
2005 Supervisor for Shamsuddin Abdullah, Sarjana, KUiTTHO, 2005 Supervisor
2005 Supervisor for Azihan b. Kamarudin, Sarjana, KUiTTHO, 2005 Supervisor
2005 Supervisor for Mohamad Ruslim b. Mamat, Sarjana, KUiTTHO, 2005 Supervisor
2005 Supervisor for Mohd Shakriru Rahman b. Ismail, Sarjana, KUiTTHO, 2005 Supervisor
2004 Supervisor for Nor Hidayah bt Mohamed, Sarjana, KUiTTHO, 2004 Supervisor
2004 Supervisor for Maziah bt Omar, Sarjana, KUiTTHO, 2004 Supervisor
2004 Supervisor for Nurul Huda bt Abdul Talib, Sarjana, KUiTTHO, 2004 Supervisor
2003 Supervisor for Mohd Khairul Anuar, Sarjana, KUiTTHO, 2003 Supervisor
2003 Supervisor for Mohd Sabri bin Hussin, Sarjana, KUiTTHO, 2003 Supervisor
2002 Supervisor for Nik Reduan Abu Redzuan, Sarjana, KUiTTHO, 2002 Supervisor
2002 Supervisor for Mohd Rakime, Sarjana, KUiTTHO, 2002 Supervisor
2002 Supervisor for Rohana bt Mat, Sarjana, KUiTTHO, 2002 Supervisor
2002 Supervisor for Mohd Hoirie bin Abdul Manah, Sarjana, KUiTTHO, 2002 Supervisor

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2019 Ketua Pengawas dan Pengawas Peperiksaan UTHM Sem 1 Sesi 2018/2019 University
2019 J/Kuasa Khidmat Masyarakat, Pembangunan Komuniti dan Kumpulan Fokus PPUK University
2019 AJK Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) PPUK University
2019 Jawatankuasa 5'S, Pusat Pengajian Umum dan Ko Kurikulum University
2019 AJK Sambutan & Protokol Program Lawatan Akademik & Seminar Bersama Antarabangsa Pasca Siswazah UTHM & STAI Dr. Khez Muttaqien Purwakarta Indonesia International
2018 Ahli Jawatankuasa (Bendahari), Persidangan Antarabangsa Pemikirana Islam (PEMIKIR), Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri Johor dan Institut Kajian Strategik Islam Malaysia, 5-6 September 2018 di UTHM. University
2018 Penceramah Program Motivasi dan Penghayatan Tauhidik untuk Pelajar-Pelajar Sekolah Menengah Agama Parit Raja, Batu Pahat, 19 September 2018 di Bilik Lestari Perpustakaan Tunku Tun Aminah, UTHM, 2018. University
2018 Pembentang Kertas Kerja Dalam Program Anjuran Badan Kebajikan Guru-Guru Al-Quran Daerah Batu Pahat, 27 September 2018 di Pusat Ilsam, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018. District
2018 Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program Motivasi dan Penghayatan Tauhidik Pelajar-Pelajar Sekolah Menengah Agama Parit Raja, Batu Pahat, 19 Disember 2018 di Bilik Lestari Perpustakaan Tunku Tun Aminah, UTHM, 2018. University
2018 Arahan Menanggung Kerja / Menjalankan Tugas Pengarah Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah, 26 Julai - 3 September 2018 University
2018 Pengawas / Pembantu Pengawas Peperiksaaan Akhir Semester 2 Sesi 2017/2018 Bagi Program Diploma dan Program Sarjana Muda, 10 Jun - 7 Julai 2018 University
2018 Ahli Jawatankuasa Pelaksana Bengkel Pemurnian Dokumen Baharu RPP04, Jabatan Pengajian, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, 21 Januari 2018 di Bilik Mesyuarat, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. University
2017 Ahli Panel Program Sembang ASWAJA@Masjid Anjuran Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan kerjasama Masjid Al-Hayat Kg Semaseh, 24 April 2017 di Balai Islam Masjid Al-Hayat, Kg Semaseh, Pagoh. University
2017 Ahli Panel Program Sembang ASWAJA@Masjid Anjuran Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan kerjasama Masjid Al-Hayat Kg Semaseh, 23 Mac 2017. University
2017 Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program Motivasi untuk Pelajar-Pelajar Sekolah Menengah Agama Parit Raja, Batu Pahat, Anjuran Jabatan Pengajian Islam, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 13 Novemeber 2017 di Auditorium al-Jazari, Perpustakaan Tunku Tun Aminah. University
2017 Ahli Jawatankuasa Pelaksana (Pelajar) Program Wacana Ilmu Panel Bidang Pengajian Islam, Jabtan Pengajian Islam, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, 13 April 2017 di Masjid Sultan Ibrahim, UTHM University
2017 Moderator Bagi Program Wacana Ilmu Panel Bidang Pengajian Islam, Jabatan Pengajian Islam, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, 13 April 2017 di Masjid Sultan Ibrahim, UTHM. University
2017 Penceramah Majlis Maulidur Rasul, Masjid Jamik Ar-Raudhah Peserai, 24 Februari 2017. District
2017 Presenter in 1st International Conference on Islamic Civilization and Society (ICICS) 2017, on 28 April 2017, at Darul 'Ulum Islamic University Lamongan, Indonesia International
2017 Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program Wacana Ilmu, Panel Bidang Pengajian Islam, Jabatan Pengajian Islam, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universitit Tun Hussein Onn Malaysia, 18 November 2017. University
2017 Pengawas / Pembantu Pengawas Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2016/2017 Bagi Program Diploma dan Program Sarjana Muda, 4 Jun - 24 Jun 2017 University
2017 Ahli Jawatankuasa Program Pembangunan Pelajar Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 01 Januari 2017 - 31 Disember 2018. University
2017 Pembaca Doa Bagi Majlis Perasmian Kafeteria Pusat Pengajian Umum an Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Februari 2017. University
2017 Ahli Biro Kerohanian dan Pendidikan Kelab Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, 1 November 2016 - 31 Disember 2017. University
2016 Jurulatih Mengiringi Program Luar Pelajar Bagi Kursus Kokurikulum Pendidikan Undang-Undang, Pendidikan Undang-undang dan Politik Masyarakat, 13-14 Mei 2016 di Semerah, Batu Pahat, Johor. University
2016 Felo Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 16 Oktober 2016 - 15 Oktober 2017. University
2016 Penceramah Undangan Sambutan Maulidur Rasul di Masjid Jamek Kampong Selulun, 11 Disember 2016. District
2016 Ahli Panel Forum Perdana Sempena Program Khidmat Masyarakat 10 Daerah, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional dan Pejabat Hal Ehwal Pelajar UTHM, 8 Disember 2016 di Masjid Kampung Parit Tengah Sri Merlong, Rengit, Batu Pahat, Johor. University
2016 Pengerusi Forum Program Khidmat Masyarakat 10 Daerah Negeri Johor di Batu Pahat, Kelab Sains dan Teknologi (STC), Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, 9 Disember 2016 di Kampung Orang Asli Tmn Desa Seri Banang, Batu Pahat. University
2016 Peserta Kontinjen Perarakan Bagi Program Town n Gown Kali Ke-8 Sempena Majlis Konvokesyen Keenam Belas Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 24 September 2016 di Dataran Penggaram, Stadium Batu Pahat, Rumah Kelab Batu Pahat. University
2016 Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program Wacana Ilmu Panel Bidang Pengajian Islam, Jabatan Pengajian Islam, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, 14 Oktober 206 di Masjid Sultan Ibrahim dan DKA, Blok G3, UTHM. University
2016 Pengawas/Pembantu Pengawas Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2016/2017 Bagi Program Diploma dan Program Sarjana Muda, 26 Disember 2016 - 14 Januari 2017. University
2016 Ahli Jawatankuasa UTHM-SUKA Joint Seminar on Post-Graduate 2016, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum dan Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah (TRANSFORM) dengan kerjasama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 14 November 2016 di Bilik Mesyuarat Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum UTHM. University
2016 Pengawas/Pembantu Pengawas Peperiksaan Akhir Semester Khas Sesi Akademik 2016/2017 Program Diploma, 31 Julai - 1Ogos 2016. University
2016 Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program Khidmat Masyarakat, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, 22-24 September 2016 di Taman Desa Seri Banang, Minyak Beku, Batu Pahat, Johor. University
2016 Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program Penghayatan Ramadhan, Panel Pengajian Islam, Jabatan Pengajian Islam dan Sains Sosial, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, 23 Jun 2016 di Masjid Sultan Ibrahim, UTHM. University
2015 Program Townhall Belia Pringkat Daerah Batu Pahat 2015, 14 November 2015 di Dewan Utama Perpustakaan UTHM Batu Pahat, Johor. District
2015 Ahli Jawatankuasa Taskforce Pembinaan Indeks Paradigma Tauhid, 2015. University
2015 Ahli Jawatankuasa Penyediaan Dokumen Paradigma Tauhid Bagi UTHM, 2015. University
2015 Fasilitator Bengkel Program Keusahawanan UTHM, Pusat Perniagaan dan Keusahawanan, 21-22 Mei 2015 di Puteri Resort, Ayer Keroh, Melaka. University
2015 Fasilitator Program Khidmat Masyarakat Perhimpunana Sukarelawan Beruniform UTHM 2015-Sembrong, Pejabat Hubungan Universiti dan Masyarakat, 17-19 Disember 2015 di Kg. Chamek, Paloh, Sembrong. University
2015 Jurulatih Mengiringi Program Luar Pelajar Bagi Kursus Kokurikulum Pendidikan Undang-Undang, Program Keperluan Undang-undang Malaysia Serta Penguatkuasaan, 18-19 Disember 2015 di Dewan Serbaguna Paloh, Kluang, Johor. University
2015 Penceramah Jemputan Bagi Program Kelestarian Pendidikan Orang Asli Anjuran Kursus Khidmat Masyarakat Bersama Pejabat Hubungan Universiti dan Masyarakat, 10 Disember 2015 di Auditorium Al-Jazari, Perpustakaan Tunku Tun Aminah, UTHM. University
2015 Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program Wacana Panel Pengajian Islam, Jabatan Pengajian Islam dan Sains Sosial, Fakulti Sains Teknologi dan Pembangun Insan, 27 November 2015 di Masjid Sultan Ibrahim, UTHM dan DKA, Blok G3. University
2014 Ahli Jawatankuasa Unit Protokol bagi Program Seminar Pembangunan Waqaf Ilmu di Malaysia anjuran bersama Centre of Estate and Facilities Management (CEFM) dan Pusat Penyelidikan Ahli Sunnah Wal Jama'ah (PPASWJ), 10 Februari 2014. University
2014 Penceramah Program Motivasi Ibu Bapa dan Murid Tahun 6/2014, Sekolah Kebangsaan Ayer Hitam, 8 Mac 2014. District
2014 Penceramah Bagi Majlis Ceramah Sempena Sambutan Maulidul Rasul di Akademi Binaan Malaysia, 13 Februari 2014 di Akademi Binaan Malaysia Wilayah Selatan, Johor Bahru, Johor. District
2014 Penceramah Program Seminar Cinta Negara, anjuran Biro Tatanegara (BTN) Cawangan Johor, pada 07 Mac 2014, di Masjid Jamek Al-Hilal, Air Hitam, Batu 20, Muar, Johor Government
2014 Penceramah dan Fasilitator Bengkel SME E-Faraid (E-Reference), Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dengan kerjasama Nadhah Management Consultant, 24-26 Februari 2014 di Homestay Modal Insan, Parit Penghulu, Sungai Rambai, Melaka. National
2014 Kursus Penulisan Kes, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, UTHM, 4-5 Jun 2014 University
2014 Pengerusi Sidang Selari, Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan 2014, Fakulti Sains,Teknologi dan Pembangunan Insan, 09-10 April 2014. University
2014 Urusetia Unit Protokol, Seminar Pembangunan Waqaf Ilmu di Malaysia, UTHM, 6 Mac 2014 University
2014 Ahli Jawatankuasa Program Zikir dan Qiamullail, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, 27-28 Mac 2014 University
2014 Pengawas/Pembantu Pengawas Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2013/2014 Program Diploma dan Sarjana Muda, 08-28 Jun 2014. University
2012 Penceramah Seminar Gagasan 1 Malaysia, anjuran Biro Tatanegara (BTN) Cawangan Johor, pada 19 Mei 2012, di Kampung Separap, Pt Sulong, Batu Pahat, Johor Government
2012 Seminar Khas Tenaga Penggerak Negeri Johor, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri, 20 Januari 2012, Pusat Latihan Kem Air Hitam Batu 13, Muar, Johor Government
2012 Seminar Khas Tenaga Penggerak, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri Cawangan Johor, 9 Februari 2012 di Kem Bina Negara Gunung Pulai, Kulaijaya, Johor. Government
2010 Pentazkirah Kursus Bina Negara Mahasiswa Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri, 04 April 2010 di Melaka Tropical Fruit Farm, Sungai Udang, Melaka. University
2010 Pemceramah Kursus Bina Negara Asas Guru Pendidikan Islam Negeri Johor, Bira Tatanegara Jabatan Perdana Menteri Cawangan Johor, 26 Mac 2010 di Kem Bina Negara Gunung Pulai Kulaijaya, Johor. Government
2010 Penceramah Agama Kursus Bina Negara Mahasiswa Asas ADTEC Melaka, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri Cawangan Pahang, 15 & 16 Mac 2010 (Maghrib) di Pusat Latihan & Rekreasi Tiram Indah, Ulu Tiram, Johor. Government
2010 Penceramah Kursus Bina Negara Asas SMK Anjung Batu Mersing Johor, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri Cawangan Johor, 17 Jun 2010 di Kem Taman Negeri Endau - Rompin, Pahang. Government
2010 Penceramah Kursus Bina Negara Asas Guru dan Kakitangan SMK Desa Cemerlang, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri Cawangan Johor, 02 Julai 2010 di Kem Bina Negara Gunung Pulai, Kulaijaya, Johor. Government
2010 Penceramah Kursus Kenegaraan Mahasiswa Tajaan ke Luar Negara, Cawangan Mahasiswa dan Remaja, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri, 27 Julai 2010 di Kem Bina Negara Gunong Pulai, Johor Government
2010 Penceramah Seminar Bina Negara Guru Cemerlang Pendidikan Islam Seluruh Johor, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri, 19 Mei 2010 di Kem Bina Negara Gunung Pulai, Kulaijaya, Johor. Government
2010 Penceramah Seminar Bina Negara Qariah Surau An Najah Senai Johor, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Mentari, 25 Ogos 2010 di Surau An Najah Taman Damai Senai Johor. Government
2010 Penceramah Seminar Bina Negara Alumni Belai 4B Seluruh Johor, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri Cawangan Johor, 02 Julai 2010 di Dewan Jubli Intan, Pontian Johor. Government
2010 Pengkuliah bagi Kursus Bina Negara Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri, 21 & 22 Jun 2010 di Kem Savannah Hill, Sungai Tiram, Johor. Government
2010 Fasilitator Kursus Bina Negara Asas Guru-guru Pendidikan Islam Seluruh Johor, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri, 9-11 April 2010 di Kem Bina Negara Gunung Pulai, Kulaijaya, Johor Government
2010 Fasilitator Kursus Bina Negara Asas Guru dan Kakitangan SMK Desa Cemerlang, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri, 2-4 Julai 2010 di Kem Bina Negara Gunung Pulai, Kulaijaya, Johor Government
2010 Fasilitator Kursus Bina Negara Asas Pegawai-pegawai KP17 Pejabat Imigresen Bangunan Sultan Iskandar, Biro Tatanegara Cawangan Johor, 27-30 Mei 2010 di Kem Savannah Hill, Sg Tiram, Johor. Government
2010 Fasilitator Kursus Kenegaraan Sasaran 3 Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor (SUK), Biro Tatanegara, Jabatan Perdana Menteri, 28 Jun - 02 Julai 2010 di Savannah Hill, Ulu Tiram, Johor. Government
2010 Penceramah Kuliah Maghrib dan Subuh Kursus Bina Negara Mahasiswa (ASAS) Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka, 18 & 19 April 2010 di Pusat Latihan dan Rekreasi Tiram Indah, Johor. Government
2010 Kursus Bina Negara Asas Mahasiswa Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri, 23-26 Julai 2010 di Pusat Latihan Tiram Indah, Ulum Tiram, Johor. Government
2010 Pembentangan Kertas Kerja Kursus Kenegaraan (SSM) PTK 1 Sasaran 2, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri, 04 Jun 2010 di Kem Air Hitam, Batu 13, Muar, Johor. Government
2010 Menyampaikan Ceramah Kursus Bina Negara Mahasiswa (ASAS), Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri Cawangan Melaka, 11 - 13 Jun 2010 di Pusat Latihan dan Rekreasi Tiram Indah, Johor. Government
2010 Pengkuliah Kursus Kenegaraan Sasaran 1 Pelbagai Jabatan, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri Cawangan Johor, 13 & 14 Jun 2010 di Kompleks Usahawan Pontian, Kumpulan Hening, Pontian, Johor. Government
2010 Fasilitator Bagi Kursus Bina Negara Asas Guru & Kakitangan SMK Anjung Batu, Mersing, Johor, Biro Tatanegara, Jabatan Perdana Menteri, 17 - 19 Jun 2010 di Kem Taman Negeri Endau-Rompin, Pahang Darul Makmur Government
2009 Fasilitator Program Khemah Kerja Pemuda UMNO Malaysia, Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, 30 April - 3 Mei 2009 University
2009 Pentazkirah Kursus Bina Negara Asas Pelajar Tingkatan 5 & 6 Negeri Johor, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri, 31 Mei & 1 Jun 2009 di Kem Streets Smart Visison, Gelang Patah, Johor. Government
2009 Pentazkirah Bagi Kursus Bina Negara (ASAS) Kolej Sains dan Teknologi Darul Takzim (INSTEAD) Johor, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri, 13-14 Mei 2009, Kem SSV Gelang Patah, Johor. Government
2009 Penceramah Kursus Kenegaraan Sasaran 3, Biro Tatanegara Jabatabn Perdana Menteri, 13 Mac 2009 di Kompleks Usahawan Hening Cipta, Pontian, Johor. Government
2009 Pencermah Kursus Kenegaraan (SSM) Sasaran 1 dari Pelbagai Jabatan, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri, 10 Julai 2009 di Kompleks Usahawan Hening Cipta, Pontian, Johor. Government
2009 Penceramah Kursus Bina Negara Asas Guru dan Kakitangan SMK Tenggaroh (A) Mersing, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri, 29 Mei - 1 Jun 2009 di Savannah Hill, Ulu Tiram, Johor. Government
2009 Pengkuliah Kursus Bina Negara (ASAS) Pemimpin Masyarakat Daerah Mersing Johor, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri Cawangan Johor, 10 & 11 Julai 2009 di Kem Bina Negara Ulu Sepri, Negeri Sembilan. Government
2009 Pengkhuliah Kursus Bina Negara Asas Pelajar Kolej Komuniti Segamat 1, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri, 07 & 08 Ogos 2009 di Pusat Latihan Kemah Batu 13, Muar, Johor. Government
2009 Penceramah Kursus Bina Negara Asas Pelajar Kumpulan Yayasan Pelajar Johor, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri Cawangan Johor, 15 Ogos 2009 di Kem Bina Negara Gunung Pulai, Kulaiaya Johor. Government
2009 Penceramah Kursus Kenegaraan Sasaran 1, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri, 27 Mac 2009 di Kompleks Usahawan Pontian, Johor. Government
2009 Penceramah Kursus Kenegaraan Sasaran 1, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri, 15 Mei 2009 di Kompleks Usahawan Hening Cipta, Pontian, Johor. Government
2009 Penceramah Kursus Kenegaraan Kumpulan Sasaran 2, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri 13 Februari 2009 di Kompleks Usahawan Pontian, Johor. Government
2009 Penceramah Kursus Kenegaraan Kumpulan Sasaran 1, Biro Tatanegara (Cawangan Johor) Jabatan Perdana Menteri, 13-17 Jun 2009 di Savannah Hill, Ulu Tiram, Johor. Government
2009 Kursus Peningkatan Profesionalisme (T.O.T) Pemantapan Kurikulum Baru (LDK) Kursus Kenegaraan Tahun 2009, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri, 8-10 Mei 2009 di D'Village, Ayer Keroh, Melaka University
2009 Ahli Panel Forum di Kursus Bina Negara Asas JKKK Dun Semarang, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri, 26 Februari 2009 di Kem Savannah Hill, Sungai Tiram, Johor University
2009 Fasilitator Kursus Kenegaraan Bagi Kumpulan 1, Pelbagai Jabatan, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri, 01-05 Julai 2009 di Kem Bina Negara Gunung Pulai, Kulaijaya, Johor. University
2009 Ahli Panel Forum Kursus Bina Negara Asas Guru-guru Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat, Biro Tatanegara Cawangan Johor, 13-16 Mac 2009 di Kem Bina Negara Gunung Pulai, Kulaijaya, Johor University
2009 Ahli Panel Forum Perdana Sempena Sambutan Maulidur Rasul 1430H , pada 28 Mac 2009, di Masjid Ar-Rahman, Parit Semo, Ayer Hitam University
2009 Fasilitator Forum Kelestarian Masyarakat, anjuran Pusat Pendidikan Berterusan UTHM, pada 12 Februari 2009 University
2009 Pentazkirah Kursus Bina Negara Asas Pelatih Intitut Kemahiran Belia Negara Pagoh, 25 & 26 Mei 2009 di Kem Streets Smart Vision, Gelang Patah, Johor. University
2009 Penceramah Seminar Bina Negara Pemimpin Masyarakat Semarang, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri, 24 Mei 2009 di Dewan Auditorium Pusat Kemahiran Tinggi Mara Seri Gading, Batu Pahat, Johor. Government
2009 Penceramah Seminar Keselamatan Peringkat Negeri Johor, Majlis Keselamatan Negara, 12 Mac 2009 di Hotel Naza Johor Bahru, Tanjung Puteri, Johor Bahru. Government
2009 Penceranah Seminar Pemaju Masyarakat, Bira Tatanegara Jabatan Perdana Menteri, 29 Jun 2009 di Dewan Masjid Kampung Pt. Basri Sri Medan, Batu Pahat, Johor. Government
2009 Penceramah Kursus Bela Nusa Kulai, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri, 14 November 2009 di Kem Bina Negara Ulu Sepri, Negeri Sembilan. Government
2009 Pentazkirah Kursus Bina Negara (ASAS) Pelajar Sekolah Menengah Sains Johor, Biro Tatanegara Cawangan Johor Jabatan Perdana Menteri, 24 & 25 April 2009 di Pusat Latihan & Rekreasi Tiram Indah, Johor. Government
2009 International Conference on Human Capital Development 2009 (ICONHCD2009), Universiti Malaysia Pahang, pada 25-27 May 2009, di Swiss Garden Resort & Spa Kuantan, Pahang, Malaysia International
2009 Pentazkirah Kursus Bina Negara Asas Pelajar Tingkatan 6 Rendah Negeri Johor, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri, 13-15 November 2009 di Kem Streets Vision, Gelang Patah, Johor. Government
2009 Pentzakirah Kursus Bina Negara Asas Pelajar Tingkatan 6 Daerah Mersing, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri, 19 -21 Jun 2009 di Kem Streets Smart Vision, Gelang Patah, Johor. Government
2009 Pembentang Kertas Kerja Kursus Kenegaraan Sasaran 2 Pelbagai Jabatan, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri Cawangan Wilayah Persekutuan, 6 Ogos 2009 di Dewan Pusat Latihan Felcra Tebing Tinggi, Segamat Johor. Government
2009 Penceramah Kursus Bina Negara Asas Pemimpin Masyarakat Felda Pemanis Satu, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri Cawangan Johor, 7 April 2009 di Kem Bina Negara Gunung Pulai, kulaijaya, Johor. Government
2009 Penceramah Kursus Kenegaraan Bagi Kumpulan Sasaran 1 Pelbagai Jabatan, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menterim 02 Julai 2009 di Kem Bina gara Gunung Pulai, Kulaijaya, Johor. Government
2009 Penceramah Kursus Kenegaraan Kumpulan Sasaran 3 Pelbagai Jabatan, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri, 14 Julai 2009 di Kem Savannah Hill, Sungai Tiram, Johor. Government
2009 Penceramah Seminar Bina Negara Pegawai Masjid AJK Qariah Masjid Jamek Nurul Ayer Tawar 4, Kota Tinggi Johor, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri Cawangan Johor, 13 Jun 2009 di Dewan Perdana Putra Felda Air Tawar 4, Kota Tinggi, Johor. Government
2008 Penceramah Kursus Kenegaraan Kumpulan Sasaran 1, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri, 14 November 2008 di Kompleks Usahawan Hening Cipta, Pontian, Johor. Government
2008 Penceramah Keluarga Skinah, anjuran Perkhidmatan Pergigian Batu Pahat, pada 16 Jun 2008, di Klinik Pakar 4 Hospital Batu Pahat University
2008 Penceramah Bagi Kursus Bina Negara Lanjutan Mahasiswa UTM, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri, 2 Disember 2008 di Kem Savannah Hill, Sungai Tiram, Johor. Government
2008 IELTS Workshop, British Council, 17 Mac-19 Mac 2008 University
2008 Penceramah Kursus Kenegaraan Kumpulan Sasaran 1, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri, 07 November 2008 di Pusat Latihan FELCRA Tebing Tinggi, Johor. Government
2008 Penceramah Kursus Kenegaraan Kumpulan Sasaran 1, Biro Tatanegara (Cawangan Johor) Biro Tatanegara, 18 Julai 2008 di Kompleks Usahawan, Pontian, Johor. University
2008 Participation in Question Development Workshop, 11-13 April 2008 at Seri Pacific Hotel, Kuala Lumpur. University
2008 Seminar Khas Penceramah BTN, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Mentari, 29 November 2008 di Akademi Kenegaraan, JPM Jalan Bellamy, Kuala Lumpur University
2007 Seminar Pengurusan Perubahan, Bahagaian Pengurusan Kualiti dan Perancangan Korporat Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, 8 Januari 2007 di Hotel Katerina, Batu Pahat. University
2007 Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, pada 23 Disember 2007, di Dewan Tunku Ibrahim Ismail University
2007 Penceramah Kursus Bina Negara (ASAS) Bagi Pensyarah-pensyarah Muda, Kementerian Pengajian Tinggi di Kem Bina Negara Langkawi, Kedah, 07 Disember 2007 di Kem Bina Negara Langkawi. Government
2005 Kursus Induksi Khusus Kumpulan Pengurusan dan Professional serta Sokongan I, Hotel Seri Malayisa, Mersing, 8 Disember 2005 - 10 Disember 2005. University

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2021 BENGKEL MYGRANTS DAN PENYEDIAAN PERMOHONAN FRGS
UTHM / ONLINE GOOGLE MEET
04/02/2021
2020 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA PUSAT PENGAJIAN UMUM & KOKURIKULUM
UTHM / GOOGLE MEET
31/12/2020
2020 DIALOG SAINS & AGAMA PANDEMIK COVID 19 "ISU DAN HAKIKAT"
UTHM / -
02/12/2020
2020 BENGKEL PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER 1SESI AKADEMIK 2020/2021
UTHM / -
06/10/2020 - 07/10/2020
2020 TAKLIMAT PENYELIAAN SISWAZAH
UTHM / -
27/08/2020
2020 KULIAH ZUHUR
UTHM / RUANG SOLAT, MASJID SULTAN IBRAHIM UTHM
19/02/2020
2020 BENGKEL E- JAWI ANJURAN PUSAT ISLAM UTHM & PEJABAT KADI DAERAH BATU PAHAT
UTHM / BILIK PENCARIAN MAKLUMAT, ARAS 2, PTTA
16/02/2020
2020 BENGKEL PEMANTAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS JABATAN PENGAJIAN ISLAM, PPUK
UTHM / GALERI ILMU, PPUK
09/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN DAN PEMURNIAN SILIBUS KURSUS JABATAN PENGAJIAN ISLAM, PPUK
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK
04/02/2020
2020 BENGKEL PENGUKUHAN MATA PELAJARAN UMUM BAHARU BAGI PROGRAM SARJANA MUDA / DIPLOMA PUSAT PENGAJIAN UMUM & KOKURIUKUL, UTHM
UTHM / DEWAN 4, UTHM
28/01/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JABATAN PENGAJIAN ISLAM PPUK
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK
22/01/2020
2020 KULIAH ZUHUR KHAS
UTHM / RUANG SOLAT, MASJID SULTAN IBRAHIM UTHM
16/01/2020
2020 BENGKEL TOT KURSUS BAHARU JABATAN PENGAJIAN ISLAM, PPUK
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK
15/01/2020
2019 ASAS INFOGRAFIK
UTHM / UTHM
18/11/2019
2019 KURSUS PENGGUNAAN SISTEM AUTHOR 2.0 JABATAN PENGAJIAN ISLAM PPUK
UTHM / UTHM
12/09/2019
2019 PERSIDANGAN ANTARABANGSA PEMIKIRAN ISLAM KALI PERTAMA
LAIN-LAIN / PTTA
05/09/2019 - 06/09/2019
2019 BENGKEL EDITOR TERJEMAHAN BUKU HUKUM ZAKAT KARYA DR. YUSUF QARDAWI
UTHM / UTHM
07/04/2019
2019 TAKLIMAT MYPORTFOLIO DAN SISTEM E-OFFICE UTHM
UTHM / UTHM
21/03/2019
2019 KURSUS PEMANTAPAN AKIDAH : MENGGAPAI CINTA AR-RAHMAN
PUSAT ISLAM , UTHM / DEWAN SEMINAR AL FARABI PUSAT ISLAM UTHM
12/02/2019 - 13/02/2019

« Back