PROF. Dr. MOHD ARIF BIN AGAM
VK7 PROFESOR
Panel Bidang Fizik
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
PROF. Dr. MOHD ARIF BIN AGAM

DOKTOR FALSAFAH NANOSCALE PHYSICS , UNIVERSITY OF BIRMINGHAM (2006)
SARJANA PENDIDIKAN FIZIK , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1999)
SARJANA MUDA FIZIK , UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (1989)
DIPLOMA FIZIK , UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (1986)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : MATERIAL SCIENCES
Field (KPT) : Advanced Materials
Field of Specialization (KPT) : Nano Materials

Nanotechnology
Polymer resists
Nanomaterials

Laser Irradiation to polymer materials
Negative refractive index materials
Nanocomposite
Nanocatalysts

DateDescription
01/01/2022 - 31/12/2027 Penyelidik Utama
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi, Ceramic and Amorphous Group (CerAm)
24/01/2019 - 23/01/2024 Penyelidik Bersekutu
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Penyelidikan Shamsuddin Mikroelektronik dan Nanoteknologi (MINT-SRC)
01/08/2021 - 31/07/2023 Pengarah
Pusat Pembangunan Pelajar
10/05/2022 - 05/06/2022 Menanggung Kerja (Timbalan Naib Canselor)
Pejabat Canselori, Pejabat TNC (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
01/01/2021 - 31/12/2021 Penyelidik Utama
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi, Ceramic and Amorphous Group (CerAm)
01/01/2012 - 31/12/2013 Timbalan Dekan
Pusat Pengajian Siswazah
01/08/2009 - 31/01/2010 Timbalan Pengarah (Penyelidikan)
Pejabat Pengurusan Penyelidikan, Perundingan, Pengkomersilan & Inovasi, Pusat Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D)
01/08/2008 - 31/07/2009 Timbalan Pengarah
Pejabat Pengurusan Penyelidikan, Perundingan, Pengkomersilan & Inovasi, Pusat Inovasi, Pengkomersilan Dan Perundingan (ICC)

VK7 Profesor

YearDescriptionLevel
2022 English Development And Engagement [UHB12902], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Material Testing & Evaluation [BWC40403], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Nanostructured Material [BWC30903], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Undergraduate Project I [BWC30702], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Material Testing & Evaluation [BWC40403], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Nanostructured Material [BWC30903], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Physics [BWD10902], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Undegraduate Project Ii [BWC40104], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Undergraduate Project I [BWC30702], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Material Testing & Evaluation [BWC40403], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Nanostructured Material [BWC30903], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Physics For Engineering Technology [BWM12603], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Undegraduate Project Ii [BWC40104], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Undergraduate Project I [BWC30702], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Material Testing & Evaluation [BWC40403], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Nanostructured Material [BWC30903], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Physics For Engineering Technology [BWM12603], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Physics For Engineering Technology [BWM12603], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Physics Laboratory Ii [BWC10502], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Undegraduate Project Ii [BWC40104], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Undergraduate Project I [BWC30702], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Material Science [BWC30503], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Material Testing & Evaluation [BWC40403], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Nanostructured Material [BWC30903], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Physics For Engineering Technology [BWM12603], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Physics For Engineering Technology [BWM12603], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Undegraduate Project Ii [BWC40104], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Undergraduate Project I [BWC30702], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Material Testing & Evaluation [BWC40403], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Nanostructured Material [BWC30903], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Physics For Engineering Technology [BWM12603], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Physics For Engineering Technology [BWM12603], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Physics I [DAS14103], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Undegraduate Project Ii [BWC40104], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Nanostructured Material [BWC30903], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Physics For Engineering Technology [BWM12603], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Physics For Engineering Technology [BWM12603], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Undegraduate Project Ii [BWC40104], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Undergraduate Project I [BWC30702], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Environmental Physics [BWC30603], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Material Analysis & Characterization [BWC40303], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Nanostructured Material [BWC30903], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Physics For Engineering Technology [BWM12603], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Physics Lab V ( Material ) [BWC31802], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Undegraduate Project Ii [BWC40104], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Undergraduate Project I [BWC30702], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Chess [UQS10801], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Chess [UQS10801], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Physics For Engineering Technology [BWM12603], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Semiconductor Physics [BWC30203], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Chess [UQK1741], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Chess [UQS10801], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Chess [UQS10801], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Physics For Engineering Technology [BWM12603], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Physics Ii [DAS14203], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Adventure Club [DBK15201], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Chess [UQS10801], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Chess [UQS10801], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Introduction To Modern Astronomy And Physics [BBR16003], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Physics For Engineering Technology [BWM12603], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Physics I [DAS14103], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Physics Ii [DAS14203], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Basic Physics Ii [DAS14403], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Chess [UQK1741], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Chess [UQS10801], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Chess [UQS10801], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Football [UQS10601], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Introduction To Modern Astronomy And Physics [BBR16003], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Physics I [DAS14103], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Basic Physics I [DAS14303], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Basic Physics I [DSF1983], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Chess [UQS10801], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Physics I [DAS14103], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Physics Ii [DSF1973], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Electronic Devices And Applications [BEE2273], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Electronics Principle [BEE2113], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Nanoelectronic Technology [MKE1233], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Basic Physics Ii [DSF1993], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Physics Engineering Technology Ii [DSF1313], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Physics Ii [DSF1973], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Physics Ii [DSF1973], Session 20072008 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
H848 Laser based tool for Rapid Identification of Precious Stones Ahli 14/05/2023
K171 INVESTIGATION FACTORS DETERMINING ZWITTER CHARACTHERISTIC PHENOMENA IN POLYMER RESIST MATERIALS FOR SEMICONDUCTOR INDUSTRY APPLICATION Ketua 30/11/2022
H068 Investigation of bio-inspired ZnO superhydrophobic hierarchical nanostructures for application in dew water harvesting system Ahli 31/12/2020
H423 Synthesis of Polyaniline Zinc Oxide nanocomposite for application of highly sensitive and selective ammonia gas sensor Ketua 31/12/2020
H218 Synthesis of Polyaniline Zinc oxide nanocomposites for application of highly sensitive and selective ammonia gas sensor. Ketua 30/06/2020
H002 Kajian penternakan tiram melalui kaedah pembesaran di makmal bagi memenuhi keperluan restoran terapung Oyster Bay di bawah Program Pembangunan Pelancongan Warisan Muar Ahli 30/04/2020
U301 Synthesis, Microstructure, Structural Transformation, Electrical and NMR Studies of Li + xHf2-x Alx (PO4)3 and Li1 +x[Ta1-x GexAl](PO4)3, NASICON Ceramic Ketua 31/01/2018
U302 Fabrication and Charracterization of Graphene From Irradiated Polysytrene Nanosphere Lithography and Metal Nanoparticle (Experimental and Theoritical) Ketua 31/01/2018
U186 Paterning Nanowires and Nanomaterials Though Biosynthesized Technique: E.Coli as Biosynthesized Nanomaterials Ketua 31/12/2017
1312 Additive Manufacturing Of Polymer Based Material For Patient-Specific And Affrodable Biomaterial Reconstructive Implant Ahli 31/08/2015
0836 Electrokinetic Remediation of Heavy Metal in Soil Ahli 30/06/2014
1028 Investigations Of The Phyisical, Chemical, And Electrical Properties Changes Of Polystrene-Metal Composite Bombarded By Laser Radiation Ketua 30/09/2013
0701 Niobium Mixed Oxides Catalyst for Environment Remediation Ahli 30/04/2012
0551 Investigation of the Physical Changes or Irridiated Polystyrene Nanospheres Exposed to Electron Beam Ketua 31/10/2011
0733 Characterization of Laser Plasma Irradiation on Solid Target Ahli 31/08/2011
0673 UV Biosensor system using periodic nanoparticles arrays as biological material trapping devices Ketua 31/07/2011
0693 Investigation of electron beam penetration into polystryrene experimental and simulation Ketua 31/07/2011
0694 Electrically enchancement of methane oxide chemical reaction with periodic nanoparticle arrays catalyst Ketua 31/07/2011
0479 Fabrication of Nanopillars on Wires Ketua 31/07/2009

Book
Mohd Arif Agam, Robijah Kamarulzaman
(2015) Genius Menggapai Phd, UTHM , 1, ISBN:9789670764160
Book Chapters
Muhammad Sufi bin Roslan , Mohd Arif Agam , Syed Zuhaib Rizvi Haider, and Muhammad Hasnain Jameel
(2022) Nanoplasma Generation By Ultrashort Pulse Laser, Plasma At The Nanoscale, Elsevier , 191, ISBN:9780323899307
Salah Saleh Habtoor, Mohd Arif Agam, Adel Al-Gheethi, Radin Mohamed, and Efaq Noman
(2020) Bio-Nanotechnology Application In Wastewater Treatment, Bio-Nanotechnology Application In Wastewater Treatment, Springer International Publishing , 33, ISBN:9783030426408
Journal
Muhammad Hasnain Jameel, Shahroz Saleem, Muhammad Hashim, Muhammad Sufi Roslan, Hamoud Hassan Naji Somaily, Mahmoud M. Hessin, Zeinhom M. El-Bahy, Muhammad Gul Bahr Ashiq, Maytham Qabel Hamzah, Abdullah Hasan Jabbar, Jibrin Alhaji Yabagi, and Mohd Arif Bin Agam*
(2021) A Comparative Study On Characterizations And Synthesis Of Pure Lead Sulfide (Pbs) And Ag-Doped Pbs For Photovoltaic Applications, NANOTECHNOLOGY REVIEWS, DE GRUYTER , 9, 1484, ISSN:21919097
Muhammad Hasnain Jameel, Shahroz Saleem, Muhammad Hashim, Muhammad Sufi Roslan, Hamoud Hassan Naji Somaily, Mahmoud M. Hessin, Zeinhom M. El-Bahy, Muhammad Gul Bahr Ashiq, Maytham Qabel Hamzah, Abdullah Hasan Jabbar, Jibrin Alhaji Yabagi, and Mohd Arif Bin Agam
(2021) A Comparative Study On Characterizations And Synthesis Of Pure Lead Sulfide (Pbs) And Ag-Doped Pbs For Photovoltaic Applications, NANOTECHNOLOGY REVIEWS, DE GRUYTER , 10, 1484, ISSN:21919097
M S Roslan , S Z H Rizvi , S N A Razak , R Rosley , N N Adnan , M Q Hamzah , A H Ali and A Agam
(2021) Laser Induced Breakdown Spectroscopic Investigation And Discrimination Of Sabah Pearl, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, IOP SCIENCE , 5, 012011, ISSN:17426596
Alaa Nihad Tuama , K halid Hanee n Abbas , Maytham Qabel Hamzah , Salim Oudah Mezan , Abdullah Hasan Jabbar , Mohd Arif Agam
(2020) An Overview On Characterization Of Silver/Cuprous Oxide Nanometallic(Ag/Cu2o) As Visible Light Photocatalytic, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCIENCE AND ENGINEERING RESEARCH SUPPORT SOCIETY , 4, 5008, ISSN:22076360
M.S. Roslan *, K.T. Chaudhary , N. Doylend , A. Agam , R. Kamarulzaman , Z. Haider , E. Mazalan , J. Ali
(2019) Growth Of Wall-Controlled Mwcnts By Magnetic Field Assisted Arc Discharge Plasma, JOURNAL OF SAUDI CHEMICAL SOCIETY, ELSEVIER SCIENCE , 2, 171, ISSN:1319-610
Abdullah Hasan Jabbar, Maytham Qabel Hamzah, Salim Oudah Mezan, Nabeel Naeem Hasan, Mohd Arif Agam
(2018) A Continuous Process For The Preparation, Characterization And Study Thermal Properties Of Nickel Oxide Nanostructure, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & ENGINEERING RESEARCH, https://www.ijser.org/ , 3, 590, ISSN:2229-5518
Mohd Arif Agam
(2018) Energy Gap Investigation And Characterization Of Kesterite Cu2znsns4 Thin Film For Solar Cell Applications, INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNICAL RESEARCH AND APPLICATIONS, IJTRA , 1, 3, ISSN:23208163
Mohammed Isah Kimpa, Mohd Zul Hilmi Bin Mayzan, Fahmiruddin Esa, Jibrin Alhaji Yabagi, Muhammad Muhammad Nmaya, MohdArif bin Agam
(2018) Physical Characterization And Electrical Conductivity Of Li1.2ti1.8al0.2(Po4)3 And Li1.2ta0.9al1.1(Po4)3 Nasicon Material, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING: SPECIAL ISSUE 2018: INNOVATIONS IN CIVIL ENGINEERING,, UTHM , 12, 20, ISSN:2600791
Mohd Arif Agam
(2018) Study And Characterization Of Polystyrene/Titanium Dioxide Nanocomposites (Ps/Tio 2 Ncs) For Photocatalytic Degradation Application: A Review, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, SPC , 3, 538, ISSN:2227524
Jibrin Alhaji Yabagi, Mohammed Isah Kimpa, Muhammad Nmaya Muhammad, Nafarizal Nayan, Zaidi Embong and Mohd Arif Agam
(2017) Nanofabrication Process By Reactive Ion Etching Of Polystyrene Nanosphere On Silicon Surface, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, UTHM , 12, 145, ISSN:22298460
Yabagi, J.A., Kimpa, M.I., Muhammad, M.N., Uthaman, K.I., Zaidi, E., Agam, M.A
(2017) Structural Transformation Of Polystyrene Nanosphere Produce Positive And Negative Resists By Controlled Laser Exposure , ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 7, 6613, ISSN:1936-6612
Mohammed Isah Kimpa, Kasim Uthman Isah, Jibrin Alhaji Yabagi, Sulaiman Taufiq, Mohd Arif Bin Agam
(2017) Synthesis And Characterization Of Natural Sensitizer For Dye Sensitized Solar Cells, TRAEKTORIA NAUKI = PATH OF SCIENCE, Path of Science , 6, 2001, ISSN:24139009
E Zaidi , MNF Husna, A Shakila, ATS Azhar, AM Arif and MS Norshuhaila
(2017) Zn (Ii) Removal From River Water Samples Of Sembrong, Johor State, Malaysia By Electrokinetic Remediation, MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, iop publishing , 8, 1, ISSN:1757899X
Nurul Huda Sanat, Muhammad Muhammad Nmaya , Jibrin Alhaji Yabagi, Mohammed Isah Kimpa , Mohd Arif Agam
(2016) Study Of Thin Film Copper Electrodeposition On Carbon Substrate For Thin Film Battery Electrode Application , JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, UTHM , 1, 13, ISSN:2229-8460
Muhammad Muhammad Nmayaa,Ishaq Aisha Gogoba,Mohd Arif Agam,Hazel Monica Matias-Peralta, Nadiah Khaledc, Jibrin Alhaji Yabagia, Muhammad Isa Kimpaa
(2015) Biosorption Of Heavy Metals By Scenedesmus Sp. Isolated From The Temporary Waters Of Endau Rompin, Johor, Malaysia, JOURNAL TEKNOLOGI, utm , 9, 35, ISSN:eISSN 2180¿372
Pratama Jujur Wibawa, Hashim Saim, Mohd. Arif Agam, Hadi Nur
(2013) Manufacturing And Morphological Analysis Of Composite Material Of Polystyrene Nanospheres/Cadmium Metal Nanoparticles, BULLETIN OF CHEMICAL REACTION ENGINEERING AND CATALYSIS, Undip , 12, 224, ISSN:1978 2933
Pratama Jujur Wibawaa, Hashim Saim, Mohd. Arif Agam, Hadi Nur
(2011) Design, Preparation And Characterization Of Polystyrene Nanospheres Based-Porous Structure Towards Uv-Vis And Infrared Light Absorption , PHYSICS PROCEDIA , Elsevier B.V , 8, 524, ISSN:1875-3892
Jauharah Md Khudzari, Husin Wagiran, Md. Imam Hossain, Noorddin Ibrahim and Mohd Arif Agam
(2011) Heavy Metals Mn, Fe, Ni, Cu And Zn In Human Hair Samples Using Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Analysis, INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES 6 (8), 2090-2094, Academic Journals , 4, 2090, ISSN:ISSN 1992 - 195
M. A. Agam and Q. Guo
(2007) Electron Beam Modification Of Polymer Nanospheres, JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY 7 (10), 3615-3619, American Scientific Publishers , 9, 1, ISSN:https://doi.org
Prosiding / Seminar
M S Roslan, H Kamarudin, N Sharip, A F M Zin, A Muhamad, A Agam, N Nayan, and U Tariq
(2019) Photochemical Reduction Of Carbonyl Group Of Polyimide By 450 Nm Diode Laser, IOP SCIENCE , 012003, ISBN:17426596
E Zaidi, MNF Husna, A Shakila, ATS Azhar, AM Arif and MS Norshuhaila
(2017) Zn (Ii) Removal From River Water Samples Of Sembrong, Johor State, Malaysia By Electrokinetic Remediation , IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering , 1, ISBN:1757899X
Mohd Arif Bin Agam
(2012) Physics Education And Research In Malaysia: An Overview, LIPI
Mohd Arif Bin Agam
(2011) Changes In Physical Properties And Molecular Structure Of Polystyrene Nanospheres Exposed With Daily Solar Flux
Mohd Arif Bin Agam
(2011) Nanosphere Lithography: Fabrication Of Periodic Arrays Of Nanoholes
Mohd Arif Bin Agam
(2011) Physical And Chemical Changes Of Polystyrene Nanospheres Irradiated With Laser
Mohd Arif Bin Agam
(2011) Uv Spectra Of Protein Immobilized At Nanopillars Formation Through Nanosphere Lithography (Nsl) Plasma Treatment
Mohd Arif Bin Agam
(2009) Patterned Periodic Nanoparticle Arrays By Means Of Electron Beam Irradiation To Polystyrene Nanospheres
Mohd Arif Bin Agam
(2009) Physical Changes Of Polystyrene Nanospheres Under Electron Beam Exposure
Mohd Arif Agam, Robijaha Kamarulzaman
(2008) Star-Like Patterns From Irradiated Polystyrene Nanospheres, AIP (American Institute of Physics) , 850, ISBN:0735406731

YearDescription
2022 Examiner for Azmira Roziana Lai Binti Muhammad Redzuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Azmira Roziana Lai Binti Muhammad Redzuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nik Nur Shiqah Binti Nik Mohd Shafie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nik Nur Shiqah Binti Nik Mohd Shafie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Ngo Shyen Ying, Sunpower Malaysia Manufacturing Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nurul Izzah Binti Mohamad Nordin, Ara Aircond Service, 2022
2022 Main Supervisor for Azka Rehman, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Muhammad Hasnain Jameel, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Izhan Khairuzie Bin Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Aimi Syafika Binti Mohd Radzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Aimi Syafika Binti Mohd Radzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Hanisah Husna Binti Hasnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Hanisah Husna Binti Hasnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mas Fatin Elyka Binti Mohd Sam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mas Fatin Elyka Binti Mohd Sam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Amir Jamaluddin Bin Mohd Tahir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Amir Jamaluddin Bin Mohd Tahir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Hanif Bin Ismail Mukhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Hanif Bin Ismail Mukhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Norhamizan Bin Zailani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Norhamizan Bin Zailani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Tan Hui Juan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Tan Hui Juan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Mimi Suraya Binti Mahadi, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Muhammad Fawwaz Zahidi Bin Abdul Rahman, Top Glove Sdn. Bhd., 2021
2021 Supervisor for Che Nur Amirah Binti Che Nashrudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Che Nur Amirah Binti Che Nashrudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Dinie Haziq Bin Sabarudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Dinie Haziq Bin Sabarudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Siti Rabiatul Adawiyah Binti Ishak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Siti Rabiatul Adawiyah Binti Ishak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Zulfariez Bin Md Harun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Lim Ka Hao, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Lim Ka Hao, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Maryam Fatima Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Maryam Fatima Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Megat Sufi Aniq Bin Mohamad Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Megat Sufi Aniq Bin Mohamad Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Aiman Bin Omarruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Aiman Bin Omarruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Faisal Fitri Bin Mohd Raffi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Faisal Fitri Bin Mohd Raffi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Amalin Ayuni Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Amalin Ayuni Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Nazurah Binti Nasorudin @ Nasaruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Nazurah Binti Nasorudin @ Nasaruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Sarah Binti Saniman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Sarah Binti Saniman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Nazmi Bin Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Nazmi Bin Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Sofiahani Binti Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Sofiahani Binti Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Wan Alin Wajihah Binti Wan Azli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Wan Alin Wajihah Binti Wan Azli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Zulfariez Bin Md Harun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Zulfariez Bin Md Harun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Abdul Haffiz Bin Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Abdul Rahem Bin Zainal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Alisa Tong Yen Fang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Foo Shu Khai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Hayati Binti Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Saadiah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Mohammad Asyraf Bin Jeffridin, Teras Rimbun Kerjaya Resources , 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nurizatul Jannah Binti Hairudin, Flexitech Sdn Bhd, 2019
2019 Main Supervisor for Siti Ashikin Binti Hassan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Norashima Binti Mokhtar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Norashima Binti Mokhtar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Shasha Umairah Binti Enizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Shasha Umairah Binti Enizam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Fatiyah Binti Kamaluddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Fatiyah Binti Kamaluddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Izzatul Aqilah Binti Zamil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Izzatul Aqilah Binti Zamil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurfarhana Iman Binti Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurfarhana Iman Binti Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Fairuz Binti Mat Radzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Fairuz Binti Mat Radzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Nur Raiedah Binti Mohd Hanafiah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Nur Raiedah Binti Mohd Hanafiah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Zulfa 'Izzati Binti Zulhazmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Zulfa 'Izzati Binti Zulhazmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Mira Natasha Binti Azman, B. Braun Medical Industries Sdn Bhd (Penang), 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nabilah Binti Darus, Kobe Precision Technology Sdn. Bhd., 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Yeo See Pin, Vitrox Corporation Berhad, 2018
2018 Main Supervisor for Alaa Nihad Tuama, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Bagner Decruzz Juilis, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Bagner Decruzz Juilis, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Nabilah Binti Awal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Nabilah Binti Awal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Shafikah Binti Sam Hushin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Shafikah Binti Sam Hushin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Siti Adilah Nabihah Binti Muhammad Zaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Azianita Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Azianita Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Chiu Wei Lun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Chiu Wei Lun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Joanna T John, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Joanna T John, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Faidzuan Fadz Bin Md Fadzil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Faidzuan Fadz Bin Md Fadzil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Norshahirah Binti Osman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Norshahirah Binti Osman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Khairuni Sha Binti Ab Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Khairuni Sha Binti Ab Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Rosziana Binti Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Rosziana Binti Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Rohaiza Binti Radin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Rohaiza Binti Radin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wong Guo Quan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wong Guo Quan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Yong Chong Meng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Yong Chong Meng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Chong Man Kit, Silterra Malaysia Sdn. Bhd. , 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Fatin Azni Binti Mohamed Yusof, Jabil Circuit Sdn. Bhd., 2017
2017 Main Supervisor for Abdullah Hasan Jabbar, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Maytham Qabel Hamzah, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Salah Saleh Mubarak, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Salim Oudah Mezan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Liyana Binti Basir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Liyana Binti Basir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Sim Pei Xin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Sim Pei Xin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Adilah Nabihah Binti Muhammad Zaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Nor Ashikin Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nor Ashikin Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nor Fatin Najihah Binti Ithnin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nor Fatin Najihah Binti Ithnin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurainee Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurainee Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Nasuha Binti Khairulzaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Nasuha Binti Khairulzaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Syazwana Binti Abdul Malek, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Syazwana Binti Abdul Malek, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Sim Man Seng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Sim Man Seng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Sitee Nuraihah Binti Zohari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Sitee Nuraihah Binti Zohari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Sufia Aqilah Binti Razali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Sufia Aqilah Binti Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Tiffany Anak Saliman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Tiffany Anak Saliman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nurhasmalinda Binti Abu Hassan, Sunpower Malaysia Manufacturing Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nursafikah Binti Daros, Maruwa (M) Sdn. Bhd., 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Siti Hajar Binti Rouslanluddin, Cohu Malaysia Sdn Bhd, 2016
2016 Supervisor for Chong Man Kit, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Chong Man Kit, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Maizatul Syazzelin Binti Rooshde, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Maizatul Syazzelin Binti Rooshde, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Noor Filzah Binti Fazil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Noor Filzah Binti Fazil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Main Supervisor for Mohammed Isah Kimpa, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2014 Main Supervisor for Jibrin Alhaji Yabagi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Muhammad Muhammad Nmaya, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2013 Co-supervisor for Khaeruddin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Co-supervisor for Mustajab Bin Mohd Yakin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Co-supervisor for Pauzi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for M. Yunus Hasby, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Said Maskur, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Zaid Bin Mohamed Shahrin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2012 Main Supervisor for Nur Ashikin Bt Arif, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2010 Co-supervisor for Sa'Edah Binti Mohd Shah, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2009 Co-supervisor for Pratama Jujur Wibowa, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2009 Main Supervisor for Farizan Bt Mohamad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2009 Main Supervisor for Mohd Ubaidillah Bin Mustafa, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2009 Main Supervisor for Nor Rashidah Binti Juremi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 PROGRAM VC TALK : GOOD GOVERNANCE
UTHM / AUDITORIUM AL-JAZARI PTTA UTHM
16/11/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PEMIKIRAN STRATEGIK DAN PENGURUSAN RISIKO)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
01/11/2022 - 02/11/2022
2022 PROGRAM SANGGAR LESTARI SIRI 3
UTHM / LOTUS SEAVIEW BEACH RESORT
28/09/2022 - 30/09/2022
2022 SIRI 2 : BENGKEL DALAMAN SKTU 2023 - UTHM EDU-TRAIN (GRITT)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
27/09/2022
2022 RETREAT BERSAMA NAIB CANSELOR - HALA TUJU DAN STRATEGI 2023 UTHM
UTHM / LE GRANDEUR,PALM RESORT, JOHOR BAHRU
25/08/2022 - 27/08/2022
2022 BENGKEL PEMBANGUNAN KERANGKA PERANCANGAN STRATEGIK HUSSEIN GLOBAL
UTHM / Bilik Mesyuarat Utama, Aras 5, PTTA
12/07/2022 - 14/07/2022
2022 TAKLIMAT BERKENAAN PENILAIAN KERTAS TEKNIKAL JURNAL ENHANCED KNOWLEDGE IN SCIENCES AND TECHNOLOGY (EKST) BAGI FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI (FAST)
UTHM / Google Meet
04/01/2022
2021 BENGKEL SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2022
UTHM / H0TEL SERI MALAYSIA, MELAKA
09/12/2021 - 11/12/2021
2021 BENGKEL PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) TAHUN 2022 UTHM
UTHM / AVILLION ADMIRAL COVE, PORT DICKSON
13/11/2021
2021 BENGKEL PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) TAHUN 2022 UTHM
UTHM / AVILLION ADMIRAL COVE, PORT DICKSON
11/11/2021 - 12/11/2021
2021 [SIRI 5] BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2022 UTHM_FUNGSI 1 : UTHM EDU-TRAIN (F1.1 - PEMERKASAAN TVET DAN PENGANTARABANGSAAN)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
28/10/2021
2021 [SIRI 3] BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2022 UTHM_FUNGSI 1 : UTHM EDU-TRAIN (F1.2 - PELAKSANAAN HUSSEIN GLOBAL)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
26/10/2021
2021 [SIRI 2] BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2022 UTHM_FUNGSI 3 : UTHM PRIHATIN (F3.1 - PENGUPAYAAN PELAJAR & F3.2 - KETERLIBATAN KOMUNITI)
UTHM / BILIK BANQUET, DEWAN SULTAN IBRAHIM, UTHM
20/10/2021
2021 KURSUS PENGURUSAN, PERANCANGAN DAN PEMIKIRAN STRATEGIK
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
06/10/2021 - 07/10/2021
2021 SIRI 1 DAN 2 JERAYAWARA PELAN STRATEGIK 2021-2025
UTHM / ZOOM
07/09/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 25 MEI SIRI 3
UTHM / online/meet
25/05/2021
2021 KURSUS SISTEM AUTHOR FAST UTHM
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
14/03/2021
2021 TAKLIMAT PENYEDIAAN DOKUMEN PERANCANGAN KULIAH (RPP-04), TABLE OF SPECIFICATION (TOS) DAN CONTINUAL QUALITY IMPROVEMENT (CQI) SEMESTER II SESI 2020/2021
UTHM / GOOGLE MEET
04/03/2021
2020 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI SAINS GUNAAN & TEKNOLOGI
UTHM / -
30/12/2020
2020 SESI BERSAMA PAKAR DARI INDUSTRI: DATO' IR. MUHAMAD GUNTOR
UTHM / Dewan Jemaah, Aras 5 Perpustakaan Tunku Tun Aminah UTHM
25/10/2020
2020 SHARING TALK ON WINNING AWARD : MOTIVATION
UTHM / GOOGLE MEET
27/08/2020
2020 USE GOOGLE FORM LIKE A BOSS
UTHM / UTHM
30/04/2020
2020 BENGKEL PENGUKURAN DAN ANALISIS ALAT ELECTROCHEMICAL IMPEDANDE SPECTROSCOPY (EIS), PANEL FIZIK, JABATAN FIZIK DAN KIMIA , FAST
UTHM / MAKMAL FIZIK TEKNOLOGI NANO, FAST, UTHM PAGOH
21/01/2020
2020 SEMINAR TEACHING FOR MEANINGFUL LEARNING UTHM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / UTHM
20/01/2020
2019 JEYARAWARA TIMBALAN NAIB CANSELOR (PI) BERSAMA FKAAS
UTHM / FKAAS UTHM
20/01/2019

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2020 ANUGERAH TAAT SETIAUTHMUNIVERSITI
2020 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2017 ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIAUTHMUNIVERSITI
2010 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI

06-9742137