Ts. AHMAD ALABQARI BIN MA'RADZI
DS52 PENSYARAH KANAN
Jabatan Kejuruteraan Elektrik
Pusat Pengajian Diploma
Ts. AHMAD ALABQARI BIN MA'RADZI

SARJANA SAINS (KEJURUTERAAN MIKRO DAN NANOELEKTRONIK) , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (2007)
SARJANA MUDA MIKROELEKTRONIK , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (2002)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : APPLIED SCIENCES, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES
Field (KPT) : Engineering Science and Technology
Field of Specialization (KPT) : Engineering Science and Technology

DateDescription
02/08/2022 - 02/08/2024 Penyelidik Utama
Pusat Pengajian Diploma, Modular Educational Robotics (MEBOT)
01/08/2020 - 01/08/2022 Penyelidik Utama
Pusat Pengajian Diploma, Modular Educational Robotics (MEBOT)
01/08/2020 - 01/08/2022 Penyelidik Kanan
Pusat Pengajian Diploma, Modular Educational Robotics (MEBOT)
01/10/2016 - 31/12/2016 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Jabatan Kejuruteraan Elektronik
01/10/2011 - 30/09/2013 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Jabatan Kejuruteraan Elektronik
01/10/2009 - 30/09/2011 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Jabatan Kejuruteraan Elektronik

DS52 Pensyarah Kanan

YearDescriptionRoleLevel
01/01/2014 - 31/12/2014 Board of Engineers Malaysia (BEM)
Ahli Kebangsaan
22/04/2019 - 21/04/2020 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
22/04/2018 - 21/04/2019 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
22/04/2018 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan
22/04/2020 - 21/04/2021 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2022 Digital Electronics [DAE21203], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Digital Electronics [DAE21203], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Microcontroller [DAE32203], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Digital Electronics [DAE21203], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Microcontroller [DAE32203], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Circuit Theory [DAE11103], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Computer Aided Design [DAE21502], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Electronics [DAE21303], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Microcontroller [DAE32203], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Physic For Electrical Engineering [DAE13103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Computer Aided Design [DAE21502], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Computer Aided Design [DAE21502], Session 20172018 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Digital Electronics [DAE21203], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Digital Electronics [DAE21203], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Electric Engineering Diploma Project [DAE32704], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Industrial Training [DAC33908], Session 20172018 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Industrial Training [DAE23908], Session 20172018 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Industrial Training [DAM23904], Session 20172018 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Algebra [DAS10103], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Digital Electronics [BEL20303], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Digital Logic System [DAE21603], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Electric Engineering Diploma Project [DAE32704], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Engineering Management [BEE30103], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Industrial Training [DAB20809], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Industrial Training [DAJ21409], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Industrial Training [DAR23909], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Industrial Trainning [DAK21509], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Digital Electronics [BEL20303], Session 20152016 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Electronics Engineering Laboratory Iii [BEE31001], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Engineering Practices [BEE10501], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Fundamental Electronics Laboratory [BEE12401], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Mems And Nems Design [BED40503], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Microelectronic Engineering Laboratory [BED40801], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Electric And Electronic Technology [BDA14303], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Electric And Electronic Technology [BEX17003], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Electronics Engineering Laboratory 1 [BEE20801], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Mems And Nems Design [BED40503], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Micro Fabrication [BED40603], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Microelectronic Engineering Laboratory [BED40801], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Electronics Engineering Laboratory 1 [BEE20801], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Integrated Design Project I [BEE22002], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Integrated Design Project I [BEE22002], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Integrated Design Project Ii [BEE32102], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Mems And Nems Design [BED40503], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Micro Fabrication [BED40603], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Microelectronic Engineering Laboratory [BED40801], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Creativity And Innovation [BEE31202], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Creativity And Innovation [UMC1022], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Electric Circuits [BEL10103], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Electrical Engineering Laboratory [BEE2191], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Electronics Engineering Laboratory 1 [BEE20801], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Electronics Engineering Laboratory 1 [BEE20801], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Integrated Circuit Processing [MEN10303], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Mems And Nems Design [BED40503], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Microelectronic Engineering Laboratory [BED40801], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Creativity And Innovation [BEE31202], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Digital Electronics [BEL20303], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Electric Circuits [BEL10103], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Electronics Engineering Laboratory 1 [BEE20801], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Engineering Management [BEX42603], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Engineering Practices [BEE10501], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Micro Fabrication [BED40603], Session 20112012 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Digital Electronics [BEE2233], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Digital Electronics [BEE2233], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Digital Electronics [BEL20303], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Digital Electronics [BEX21103], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Electrical Engineering Lab Ii [BEX21201], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Electrical Engineering Laboratory Ii [BEE2291], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Electronics Engineering Laboratory 1 [BEE20801], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Digital Electronics [BEE2233], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Digital Electronics [BEE2233], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Digital Electronics [BEX21103], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Electrical Engineering Lab Ii [BEX21201], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Engineers And Society [BEE10202], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Digital Electronics [BEE2233], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Digital Electronics [BEE2233], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Digital Electronics [BEE2233], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University

CodeTitleDesignationEnd Date
B109 ISOBOT: MODULAR STEM ROBOTICS PLATFORM Ahli 31/07/2023
K304 CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN) MODEL FOR LEFT VENTRICLE (LV) SEGMENTATION TO DETECT MYOCARDIAL INFRACTION (MI) IN HUMAN HEART Ahli 30/04/2023
I024 Rapid Modular Prototyping System (RAMPs) Ahli 30/06/2021
H515 Establishmnet of UTHM Community Innovation Centre 'I.D.E.A.L Makerspace' towards I.R.4.0 Ahli 14/06/2021
H161 Dual-sensor based Sign Language Translator Device with Smartphone Apps Ahli 31/12/2020
H192 FAILURE ANALYSIS STUDY OF MICROELECTRONICS PACKAGING USING CAD SOFTWARE Ketua 31/12/2020
H153 Comparative Analysis of various Channel Material on TFET doping-less Ahli 30/09/2020
H182 Development of Interactive Educational Kit for STEM in Malaysian Schools Ahli 30/06/2020
U166 Red Blood Cell Segmentation Enhancement Technique For Cells with Overlapping Condition Ahli 30/09/2017
U346 Lymphocytic Leukemia Detecion Using Improved Gradient Vector Flow In Image Processing Ahli 31/05/2017
0560 Development of Blood Cells Analysis System with Microelectrofluidics Platform and Image Characterization Ketua 30/04/2012
0305 Reynolds Number Effects in designning Micromixers for BioMEMS Application Ketua 31/12/2008
0270 Sensor for Animal Pathogen Detection System Using Mems Technology Ahli 30/06/2008

Book Chapters
Bong Jia Cheng, Muhammad Mahadi Abdul Jamil, Radzi Ambar, Mohd Helmy Abd Wahab, Ahmad Alabqari Ma¿radzi
(2020) Elderly Care Monitoring System With Iot Application, Recent Advances In Intelligent Information Systems And Applied Mathematics. Icitam 2019. Studies In Computational Intelligence (Sic), Springer Nature Singapore Pte Ltd. , 525, ISBN:9783030341527
Michairyniza Richlellyn, A. Muhammad Shukri, T. I. Tengku Nadzlin, A. J. Muhammad Mahadi and M. R. Ahmad Alabqari
(2018) Development Of Telerehabilitation Monitoring System For Arm Recovery, Regional Conference On Science, Technology And Social Sciences (Rcstss 2016) Theoretical And Applied Sciences, springer , 371, ISBN:9789811300745
Hee P. Y. , Ahmad Alabqari M. R. , Muhammad Shukri A. , Radzi A. , Muhammad Mahadi A. J. , Mohamad Nazib A. , Tengku Nadzlin T. I.
(2018) Gps Tracking System Using Arduino For Alzheimer¿S Patient, Useful Electrical And Electronic Applications, UTHM , 35, ISBN:978-967-2216-
Radzi Ambar, Chan Kar Fai, Chew Chang Choon, Mohd Helmy Abd Wahab, Muhammad Mahadi Abdul Jamil and Ahmad Alabqari Ma'Radzi
(2018) Preliminary Design Of A Dual-Sensor Based Sign Language Translator Device, Recent Advances On Soft Computing And Data Mining, Springer, Cham , 353, ISBN:978-3-319-72550-5
General Publications
Mohamad Zaky bin Noh, Zaurin bin Ali, Muhammad Faizal bin Ismail, Azli bin Yusop, Eddy Irwan Shah bin Saadon, Mohd Sabani bin Mohd, Tengku Nadzlin bin Tengku Ibrahim, Mohamad bin Md Som, Ahmad Alabqari Bin Ma'radzi, Azmi bin Sidek, Mohd Muzaffar bin Zahar
(2022) Laporan Teknikal: Program Khidmat Masyarakat Kerja Baikpulih & Pendawaian Semula Sistem Elektrik Di Maahad Darul Huffaz Al-Imtiyaz., UTHM , 1, ISBN:-
Omar Abu Hassan, Mohd Hakimi Zohari, Hazli Roslan, Suhaila Sari, Megat Satria Zainuddin Yaacob, Muhammad Shukri Ahmad, Ahmad Alabqari Ma¿radzi, Tengku Nadzlin Tengku Ibrahim
(2021) Bnr20803 Computer Programming, UTHM , 1, ISBN:-
NOR FAEZAH BINTI ADAN
(2019) Dae13103 Physics For Electrical Engineering, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Ahmad Alabqari Ma¿ Radzi, Nur Rafiqah Ridzuan, Omar Abu Hassan, Radzi Ambar, Hasliza Hassan, Tengku Nadzlin Tengku Ibrahim and Muhammad Shukri Ahmad
(2021) Design And Analysis Of Micro Capacitive Structure Arrays Using Labview, ASM SCIENCE JOURNAL, HTTPS://WWW.AKADEMISAINS.GOV.MY/ASMSJ/ , 6, 155, ISSN:18236782
Nur Adilah Abd Rahman, Muhammad Mahadi Abdul Jamil, Mohamad Nazib Adon, Ahmad Alabqari Ma¿ radzi, Fauziah Tufail Ahmad
(2020) Fundamental Studies Of Stevia Rebaudiana Bertoni On Breast Cancer Cell Combined With Low Voltage Pulsed Electric Field, IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, IOP PUBLISHING LTD , 9, 1, ISSN:17578981
O. Abu Hassan, H. Hamdani, H. Hashim, A.A. Ma' Radzi, M.S. Ahmad, T.N. Tengku Ibrahim, S.A. Zulkifli
(2020) Iot Based Dual Axis Solar Tracker Implementation For Polycrystalline Photovoltaic With Energy Storage, ADVANCES IN COMPUTING AND INTELLIGENT SYSTEM (ACIS) 2020, UTHM , 12, 1, ISSN:26827425
A.A. Ma' Radzi, O. Abu Hassan, Sheril Amira O., Nor Asmira H, M.H. Abd Wahab , M.S. Ahmad, T.N. Tengku Ibrahim
(2020) Neonatal Health Monitoring System With Iot Application, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, JICETS , 6, 1, ISSN:17426596
O. Abu Hassan, S.A. Zulkifli, M.S. Zainal, A.A. Ma' Radzi, M.S. Ahmad, T.N. Tengku Ibrahim
(2019) Development Of Independent High Voltage Dc Source For Renewable Grid Integration Interface, INTERNATIONAL JOURNAL OF POWER ELECTRONICS AND DRIVE SYSTEM (IJPEDS), IJPEDS , 9, 51, ISSN:2088-869
Radzi Ambar, Chan Kar Fai, Mohd Helmy Abd Wahab, Muhammad Mahadi Abdul Jamil and Ahmad Alabqari Ma¿radzi
(2018) Development Of A Wearable Device For Sign Language Recognition, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES (JPCS), IOP Publishing , 6, 1, ISSN:17426596
Prosiding / Seminar
Ahmad Alabqari Ma'radzi, Muhammad Ailman Arif Zakaria, Muhammad Aiman Ishak, Athirah Muhamad Azman
(2021) Rfid Hostel Management System Ahmad, UTHM , 330, ISBN:27734773
Sheril Amira O., Nor Asmira H., Tengku Nadzlin T. I., Mohd Helmy A. W., Omar A.H., Muhammad Shukri A. & Ahmad Alabqari M.R
(2020) Neonatal Health Monitoring System With Iot Application, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17426588
S M A S Masohor, M Z H A Bakar, W S A W Yamin, Mohd Helmy Abd Wahab, Muhammad Shukri Ahmad, Ahmad Alabqari Ma'Radzi, Tg Nadzlin Tg. Ibrahim and Chew Chang Choon
(2020) Tracking System Using Rfid For Hiking Activity With Iot Technology, IOP SCIENCE , 1, ISBN:17426596
O. Abu Hassan, S.A. Zulkifli, M.S. Zainal, A.A. Ma' Radzi, M.S. Ahmad, T.N. Tengku Ibrahim
(2019) Development Of Independent High Voltage Dc Source For Renewable-Grid Integration Interface, UTHM , 1, ISBN:20888694
Daing Noor Farhanah Mohamad Ishak, Muhammad Mahadi Abdul Jamil, Mohamad Nazib Adon , Ahmad Alabqari Ma'radzi , Salehhuddin Hamdan , Sayang Baba
(2018) Low Voltage Micro-Pulse Electric Field Exposure On Hela Cell , UITM
DAING NOOR FARHANAH MOHAMAD ISHAK, MUHAMMAD MAHADI ABDUL JAMIL, MOHAMAD NAZIB ADON, AHMAD ALABQARI MA'RADZI
(2017) Study Of Anti-Cancer Mechanism: Neolamarckia Cadamba Leaves Exposed With Electric Field On Hela Cell, UITM , 69, ISBN:978-1-5386-3896
Ahmad Alabqari M. R.*, Michairyniza Richlellyn, Tengku Nadzlin T. I, Muhammad Mahadi A. J. and Muhammad Shukri A.
(2016) Arm Tele-Rehabilitation System For Recovery Monitoring Of Stroke Patient, UMT , 0
Ahmad Alabqari M. R., Michairyniza Richlellyn, Tengku Nadzlin T. I, Muhammad Mahadi A. J. and Muhammad Shukri A.
(2016) Development Of Rehabilitation Monitoring System For Arm Injury Patient, Uitm , 0
Hee P. Y., Ahmad Alabqari M. R., Muhammad Mahadi A. J., Tengku Nadzlin T. I.
(2016) Gps Tracking System Using Arduino For Alzheimer¿S Patient, UiTM , - , ISBN:-
ZULKARNAIN M.H., MA'RADZI A.A., ABDUL JAMIL M.M.
(2014) Consideration Of Obstacles Configuration In Designing Low Reynolds Number Micromixer For Blood Microfluidic Application, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD , 212, ISBN:1662-7482
RAHIM S.A., IBRAHIM T.N.T., MA'RADZI A.A., JAMIL M.M.A.
(2013) Design And Development Of Oblique Groove Micromixer For Laminar Blood Reagent Mixing, IEEE , 547, ISBN:978-1-4799-1508
AHMAD M.S., MA'RADZI A.A., NUWAIRI M., JAMIL M.M.A.
(2013) Foot Rehabilitation Monitoring Device, IEEE , 511, ISBN:978-1-4799-1508

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS147 Build for our First Internet of Thing (IOT) Project Akademik Latihan Pertahanan Awam (ALPHA) 14/03/2019 14/03/2019

YearDescription
2022 Examiner for Abdul Hannan Bin Alias, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ahmad Ilya Adli Bin Ismail, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Airin Ilyana Binti Abdul Rahman, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Annawallul Irbah Binti Abd Yazid, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Kamilia Binti Abd Rahim, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Nor Akhmal Bin Mohd Najib, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Amir Luqman Bin Mohamad Alwi, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Aiman Adam Bin Ahmad Khairi, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Akmar Danial Bin Shariff, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Amir Rafiqi Bin Shamsuddin, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Ammar Bin Mustaffa Kamal, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Arshad Bin Abu Hassan, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Hafiz Azizi Bin Muhaimin, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Haziq Haikal Bin Azman, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Ikram Bin Mohd Halil, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Nabil Bin Mohamad Nazri, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Noor Emilia Ellyna Binti Azmi, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Aina Faqihah Binti Azmi, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Ainin Sofiya Binti Johari, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Shafiqa Binti Roshanizam, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Azizah Binti Adri, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Aidil Azwar Bin Amir, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Chan Yu Xuan, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Lim Kian Ann, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Loh Ee Herng, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mohamad Afiq Aikal Bin Mohamad Rashid, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Azfar Nabil Bin Zahri, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Hazmie Bin Zainuddin, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Mirza Bin Md Ruzi, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Zulhilmi Bin Ishak, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Abdul Hannan Bin Alias, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ahmad Ilya Adli Bin Ismail, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Airin Ilyana Binti Abdul Rahman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Aliff Aiman Bin Azhari, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Annawallul Irbah Binti Abd Yazid, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Arief Naqiuddin Bin Shamsul Kamal, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Kamilia Binti Abd Rahim, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Khairunisa Binti Maseji, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Irsyad Hakimi Bin Mohd Raduan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Nor Akhmal Bin Mohd Najib, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohammad Hafiz Bin Azman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Ihsan Hidsham Samsuddin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd. Shahrul Nizam Bin Mohamad Ali Yusof, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Amir Luqman Bin Mohamad Alwi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Hafiz Bin Abdul Ghani, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Aiman Adam Bin Ahmad Khairi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Aiman Haiqal Bin Abdul, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Akmar Danial Bin Shariff, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Amir Rafiqi Bin Shamsuddin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Ammar Bin Mustaffa Kamal, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Arshad Bin Abu Hassan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Daniel Bin Ahmad Kamal, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Hafiz Azizi Bin Muhaimin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Harith Danish Bin Nazri, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Haziq Haikal Bin Azman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Ikram Bin Mohd Halil, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Nabil Bin Mohamad Nazri, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Nadjmi Firdaus Bin Derahman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Shahin Bin Sharuddin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Syafiq Bin Mohamad Zain, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Syahir Bin Ramlan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Zulfaqar Bin Zamrry, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Natasya Nurshahira Binti Salim, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Noor Emilia Ellyna Binti Azmi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Aina Faqihah Binti Azmi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Ainin Sofiya Binti Johari, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Shafiqa Binti Roshanizam, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Azizah Binti Adri, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Najihah Binti Ab Aziz, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Aidil Azwar Bin Amir, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Amir Azizi Bin Ismail, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Chan Yu Xuan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Lim Kian Ann, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Loh Ee Herng, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Adli Bin Mohd Abbas, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Afiq Aikal Bin Mohamad Rashid, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Aiman Bin Mohd Adzha, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Amzar Syahmi Bin Awang Zaki, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Azfar Nabil Bin Zahri, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Danial Fitri Bin Muhammad Fikri, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Eizzat Daniel Bin Mohd Esa, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Hazmie Bin Zainuddin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Mirza Bin Md Ruzi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Naqib Bin Ithnin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Nur Afiq Bin Mohamad Haiere, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Zamiel Syauqie Bin Hisham, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Zulhilmi Bin Ishak, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Adam Iskandar Bin Azman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ahmad Azzam Bin Rosli, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Aiman Fatina Binti Muhamad Kamal, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Akmal Aizat Bin As'Ari, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Alvinna Yafta, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Amirul Bin Arifin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Che Aieman Kaziemin Bin Che Zahari, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Dzul Idham Bin Nasri, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Lisley Spencer Lana Anak Ebie, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Adam Bin Abd Haris, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Syahmi Hilmi Bin Zaharuddin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhamad Haiqal Najmi Bin Halmy, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhamad Hariz Bin Abdul Jalil, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Aiman Bin Halim, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Amirul Bin Ruzlan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Haziq Nurhaqim Bin Sarudin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Shazni Fikri Bin Suhaimi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Syamil Bin Elias, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nornabila Binti Aidil, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Muhammad Asyraf Bin Nasurdin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Azura Binti Ab Halim, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Zul Helmy Izzani Bin Rokhmad, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Alif Najmi Bin Ahmad Tarmizi, Anmesra Sdn. Bhd., 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Alvinna Yafta, Rtm Sabah (Sandakan), 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Amir Farhan Bin Ghaffar, Fh Training Center, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Amir Hamzah Bin Khalid, Ikhlas Izazu, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Amirah Bashirah Binti Ahmad Deli, Grand Teknik Bina Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Amirul Bin Arifin, Mp Port Services Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Ammzar Azryl Bin Amrudin, Jurutera Uji Tatah Sdn. Bhd., 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Arief Ilmam Bin Zulkurnain, Ideamech Resources Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Che Aieman Kaziemin Bin Che Zahari, After Image Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Dayang Nurfarahin Dena Binti Abdul Hakim, Exs Synergy Sdn. Bhd., 2020
2020 Supervisor for Haniza Syahirah Binti Arman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhamad Faris Bin Hamidin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Adli Nazhan Bin Md Ali, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Ailman Arif Bin Zakaria, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Aiman Bin Hj Ishak, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Aizil Fikri Raslan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Aliff Nadzmi Bin Ahmad Kamal, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Farhan Bin Mohd Shedet, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Rifqi Aiman Bin Azizan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Syahgeehan Bin Syahnon, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Norhakimi Bin Osman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Amalia Athirah Binti Muhamad Azman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Abdul Hakim Bin Azhar, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ahmad Daniel Bin Mohd.Razif, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Aiman Bin Mohamad Rita, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Amirul Aiman Bin Nor Arzmi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Awang Azfanurisham Bin Awang Zaidil, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Hisfa Wira Bin Hamry, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Khairul Ikmal Bin Ibrahim, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Akmal Nur Hakim Bin Nadzruddin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Izzul Ariffi Bin Ardani, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Rizuwan Aizat Bin Che Othman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Aiman Bin Mohd Suffian, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Alif Bin Mat Yusuf, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Fitri Bin Zulkifli, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Hanif Aiman Bin Samsul Bahri, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Nazmi Bin Ramli, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Shahrul Anuar Bin Moktar, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Zaefazhan Bin Zainuddin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Zuhairi Bin Zulkifli, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nor Iman Iskandar Bin Nor Azman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nor Nazreen Bin Norhisham, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Aisha Adilina Binti Fadzil, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Fazrina Binti Abdul Rahim, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Zarifah Binti Zakaria, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Ainaa Binti Juhari, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Iffah Syazwani Binti Mat Nasir, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Izzati Nabilah Binti Mahbib, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Wan Muhammad Naimuddin Bin Wan Rosli, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Chin Kang Zhe, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohamad Akhiruddin Bin Ibrahim, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohamad Amirul Aiman Bin Rofli, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhamad Ahza Syahmi Bin Mazlan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhamad Iezhan Bin Nordin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Azharruddin Bin Angsor, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Idham Bin Abu Hassim, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Izz Bin Zuhairi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Syafiq Bin Ishak, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Syazwan Bin Zainalabidin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Zal Hasmi Bin Mohd Zahari, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Wan Muhammad Anuar Bin W Mohd Noor, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Ahmad Irfan Bin Mohd Zamri, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ahmad Zarkhoni Bin Aziz, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Aiman Zahidi Bin Abdul Kadir, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Juliana Shahira Binti Zaipul Baharin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Khairul Amani Bin Subery, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Zakwan Bin Mohd Dzubaidi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohammad Azizi Bin Mizan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Adib Bin Mohd Fauzi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Afiq Bin Basiron, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Farhan Bin Zulizam, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Latiff Bin Ab Aziz, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Nazmi Bin Abdul Rahim, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Shahril Ikmal Bin Zahari, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Shahrul Bin Othman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Thaqif Bin Hussien, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Zul Hazwan Bin Abu Bakar, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhd Syamil Azfar Bin Mohd Noor'In, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Azrai Imran Bin Nor Azlin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Maizatul Aqilah Binti Che Ismail, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Syahirah Binti Mohd Zamri, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Arisya Binti Mohd Zamri, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Nasrin Binti Mohd Ashari, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Omar Shamer Bin Osman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Sayed Salleh Bin Sayed Hussin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syed Muhamad Akif Bin Syed Masohor, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Wan Najmi Bin Wan Mohd. Noh, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Wan Safran Aiman Bin Wan Yamin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Ahmad Akmal Qayyim Bin Amir, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Amirul Izzad Bin Mohd Azmey, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohamad Hariz Akmal Bin Mohamad Hairani, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohd Alif Hazmie Bin Maarof, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohd Johan Aiman Bin Mohd Noor, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohd Saiful Akmal Bin Sazali, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhd Hakimi Al Iqbal Bin Shahri, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nabil Asyraf Bin Abdul Rahim, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Naim Rizuan Bin Zaid, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nazrizal Bin Rahmat, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Rudy Ameerul Zulkarnaen Bin Zaidi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Wan Muhammad Haekal Bin Shahriman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Maisarah Binti Shari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Faizal Fitri Bin Elias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohd Asyraf Bin Abd Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Hafizuddin Bin Ramlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Idzwan Bin Laili, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nora Azura Binti Ahmad Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Sahirah Binti Mohd Mokhtar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurain Fadhilah Binti Bedu Patta, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Nadia Binti Mat Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for 'Afif Bin Jasni, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Abdul Hakim Bin Abdul Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Ahmad Faris Bin Salleh, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohamad Azlan Bin Mokhtar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohd Bukhari Bin Baharuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhamad Ilham Bin Safri, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nor Asmira Binti Hasbullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Sheril Amira Binti Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Maisarah Binti Shari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Faizal Fitri Bin Elias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Aidil Fahmi Bin M Rajet, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Aidil Fahmi Bin M Rajet, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Asyraf Bin Abd Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Hafizuddin Bin Ramlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Idzwan Bin Laili, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurain Fadhilah Binti Bedu Patta, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Nadia Binti Mat Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Nurlyana Bt Harun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Nurlyana Bt Harun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Jayaseelan A/L Manokaran, Voith Paper Fabrics Ipoh Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Kwong Jun Ye, Atec Consulting Engineers, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Lee Sung How, Unisem (M) Berhad., 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Mohd Izharul Izham Bin Mohamad Hood, Phat Boyz Garage, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Muhamad Hisyahril Bin Ghazali, Majlis Perbandaran Taiping, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Muhammad Asyraf Bin Ishak, Jabatan Kerja Raya Perak, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nor Atiqah Binti Shaharuddin, Phat Boyz Garage, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Norhusna Binti Mansor, Institut Pendidikan Guru, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nur Nadira Binti Ruslan, Jabatan Kerja Raya Perak, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nurul Salwa Shakira Bt Mohd Jamail, Syarikat Muhibbah Letrik, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Tan Jiah Soon, Unisem (M) Berhad., 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Teo Wee Keong, Kamaya Electronic (M) Sdn Bhd, 2016
2016 Supervisor for Mohamad Na'Im Bin Ishak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohamad Na'Im Bin Ishak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Amirul Asyraf Bin Azhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Amirul Asyraf Bin Azhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nor Asmira Binti Hasbullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Sheril Amira Binti Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2013 Co-supervisor for Rohana Binti Mohd Salleh, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 KURSUS PENGURUSAN EMOSI & STRESS DI TEMPAT KERJA
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1, PEJABAT PENDAFTAR
05/07/2022
2022 SESI PERKONGSIAN PERMOHONAN PROJEK PPRN
UTHM / secara atas talian Zoom (online)
19/05/2022
2022 ADVANCED TEACHING TECHNOLOGY SERIES. SERIES 1: 3D PRINTING INTENSIVE COURSE
LAIN-LAIN / BLOK E10, UTHM, 86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor
24/04/2022 - 25/04/2022
2022 TAKLIMAT PELAKSANAAN MICRO-CREDENTIAL DAN MASSIVE OPEN ONLINE COURSES (MOOC) DALAM PROGRAM AKADEMIK
UTHM / Zoom Meeting ( https://uthm-edu-my.zoom.us/j/94052849590?pwd=RFlmdFl0aEpCNk9GVkdldFpkZDI5QT09 ) Meeting ID: 940 5284 9590 Passcode: 331712
20/04/2022
2022 SESI BUAL BICARA AHLI LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI BERSAMA WARGA CEDS
UTHM / Atas Talian (Platform Zoom)
27/03/2022
2022 SEMINAR MENCIPTA KEBAHAGIAAN KERJAYA DAN KELUARGA BERSAMA USTAZ SYAMSUL DEBAT
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
02/03/2022
2022 SESI TAKLIMAT DUBLIN ACCORD PROFILES
UTHM / Zoom Meeting
16/02/2022
2022 BENGKEL PEMERIKSA LUAR JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA
UTHM / Zoom Meeting
27/01/2022
2021 SUSTAINABLE ENERGY TECHNICAL TALK SERIES 1: SOLAR PHOTOVOLTAIC (PV) BASIC DESIGN
UTHM / https://uthm-edu-my.zoom.us/j/98248492762?pwd=czhlcFB4c3Y1cFRCeUVDRVlBZzFtQT09
05/10/2021
2021 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM SIRI 4
UTHM / GOOGLE MEET
26/09/2021
2021 SIRI 1 DAN 2 JERAYAWARA PELAN STRATEGIK 2021-2025
UTHM / ZOOM
07/09/2021
2021 KLINIK PENERBITAN CEDS 2021 SIRI 2
UTHM / Google Meet
06/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENGAJARAN)
UTHM / APLIKASI ZOOM
05/09/2021
2021 WEBINAR MOOC AND ONLINE EDUCATION IN POST PENDEMIC
UTHM / Zoom (https://bit.ly/moocprofkarim)
01/09/2021
2021 WEBINAR KAUNSELOR KONGSI ILMU (2KI) BEKERJA DARI RUMAH : BAHAGIA ATAU DERITA
UTHM / GOOGLE MEET
18/08/2021
2021 PROGRAM KEPIMPINAN BERSIRI KEISSWA FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI UTHM
UTHM / GOOGLE MEET
12/08/2021
2021 KLINIK PENERBITAN CEDS 2021 SIRI 1
UTHM / Online (Google Meet: https://meet.google.com/grf-xcrt-jtw)
11/08/2021
2021 PROGRAM BICARA AKADEMIA : KEMURUNGAN DAN DEPRESI DI KALANGAN AKADEMIA DAN PELAJAR - SITUASI SEMASA DAN APA TINDAKAN KITA
UTHM / Webinar
27/07/2021
2021 REFRESHMENT TRAINING T-PLUS CLASS
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / Google Meet
12/07/2021
2021 BENGKEL PENYELARASAN PEJABAT PENGURUSAN MAKMAL KAMPUS CAWANGAN PAGOH: PENYELARASAN RUANG DAN JADUAL WAKTU
UTHM / GOOGLE MEET
04/07/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 24 MEI SIRI 2
UTHM / online/meet
24/05/2021
2021 KURSUS PENGGUNAAN SISTEM HIBRID DI BILIK-BILIK KULIAH BAGI TUJUAN P&P
UTHM / UTHM
31/03/2021
2021 STEP BY STEP APPROACH : LET'S COPYRIGHT YOUR PROJECT
UTHM / PLATFORM : GOOGLE MEET
16/03/2021
2021 SUPERVISION TIPS AND TRICKS BY PROFESSOR DR ZAFIR KHAN MOHAMED
UTHM / ZOOM MEETING
09/03/2021
2021 WEBINAR 2021 SERIES : INNOVATIVE INDUSTRY APPLICATION IN FACTORY AUTOMATION
UTHM / Zoom Platform
08/03/2021
2021 SEMINAR SERVICE LEARNING MALAYSIA-UNIVERSITY FOR SOCIETY (SULAM) DAN SULAM.NET
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / WEBINAR
04/03/2021
2021 MARI PROCEDING AND OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS)
UTHM / Zoom Meeting, https://uthm-edu-my.zoom.us/j/95175227286?pwd=WlJmOWJ2Q2l6T0lzMzMrY3hZZG1JUT09
03/03/2021
2021 PROGRAM SEMBANG SANTAI BERSAMA PAK YEM
UTHM / ZOOM
03/03/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA
UTHM / GOOGLE MEET
06/01/2021
2020 SHARING SESSION - LITERATURE WRITING: HOW TO & TIPS
UTHM / -
02/12/2020
2020 SESI BERSAMA PAKAR DARI INDUSTRI: DATO' IR. MUHAMAD GUNTOR
UTHM / Dewan Jemaah, Aras 5 Perpustakaan Tunku Tun Aminah UTHM
25/10/2020
2020 PROGRAM BILA HATI BERBICARA " SEIRING DAN SEJALAN "
UTHM / -
06/10/2020
2020 SESI PERKONGSIAN ILMU ?PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT YANG BERIMPAK? PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA SECARA ATAS TALIAN
UTHM / -
13/09/2020
2020 3RD DIGITILISED INTERNATIONAL INVENTION, INNOVATION AND DESIGN JOHOR 2020
UiTM / Persada Johor International Convention Centre Johor Bahru
27/08/2020
2020 ANDROIDS APPS DEVELOPMENT FOR NON PROGRAMMER ( APP INVENTOR)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK PENCARIAN MAKLUMAT, PTTA
17/08/2020 - 18/08/2020
2020 KURSUS HANDS ON ARDUINO DAN MATLAB SIMULINK
UTHM / MAKMAL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AUTOMASI INDUSTRI & ROBOTIK, UTHM KAMPUS PAGOH
29/07/2020
2020 WACANA KOMUNITI : PENJIMATAN ELEKTRIK SEMASA PKP - PUNCA KENAIKAN BIL ELEKTRIK DAN LANGKAH PENJIMATAN DI RUMAH
UTHM / -
14/06/2020
2020 SESI PERKONGSIAN PENGALAMAN BEKAS PESAKIT COVID -19
UTHM / -
10/06/2020
2020 SHARING SESSION : SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW
UTHM / UTHM
13/05/2020
2020 BIG DATA AND ITS APPLICATIONS
UTHM / BILIK PASCASISWAZAH AL-SHIRAZI, ARAS 3, PTTA
12/03/2020
2020 KURSUS THE USE OF SIGN LANGUAGE FOR ONLINE LEARNING
UTHM / FOXMALL, UTHM
24/02/2020
2020 SEMINAR RUBRIC DEVELOPMENT : STUDIO-BASED LEARNING
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK LESTARI 2, PTTA
11/02/2020 - 12/02/2020
2020 EXPERT TALK : TRANSPORTATION ENGINEERING AND TECHNOLOGY
UTHM / UTHM
03/02/2020
2020 PROGRAM BERSAMA PENYELIDIK CEMERLANG
UTHM / DEWAN JEMAAH, ARAS 5, PTTA
27/01/2020
2020 WAKAF : TALIAN HAYAT ALAM BARZAKH
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
22/01/2020
2020 KURSUS MIGRASI ZIMBRA KE GMAIL UTHM (SIRI 4)
UTHM / MAKMAL KOMPUTER PTM 1
13/01/2020
2019 TITISAN ILMU @ PENTAS BIL 2/2019
UTHM / BIBLIOTHERAPY CORNER, PTTA
22/12/2019
2019 KURSUS POWERPOINT VIDEO MAKING
UTHM / BILIK KOMPUTER, PTTA
28/11/2019
2019 KURSUS GOOGLE APPS
UTHM / FOXMALL, UTHM
19/11/2019
2019 KURSUS POWERPOINT 101 : BASIC GRAPHIC DESIGN
UTHM / FOXMALL, UTHM PARIT RAJA
18/11/2019
2019 KURSUS AUTHOR SIRI 3
UTHM / FOXMALL, UTHM
22/10/2019
2019 KURSUS ANIMATION MAKING
UTHM / FOXMALL, UTHM
17/10/2019
2019 EXPERT TALK SESSION : HOW TO SECURE E&E INDUSTRIAL PROJECTS
UTHM / UTHM
10/09/2019
2019 EXPERT TALK 'SMART CITY'
UTHM / DEWAN 1, DTMI
22/08/2019
2019 KURSUS SCREENCASTING
UTHM / UTHM
20/08/2019
2019 KURSUS COMMUNICATION SKILLS SERIES : TED TALK "EMPOWER YOUR PRESENTATION"
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK LATIHAN CAD
19/08/2019
2019 KURSUS PENULISAN ARTIKEL - BERITA
UTHM / BILIK SEMINAR 1 2 UTHM PAGOH
19/08/2019 - 20/08/2019
2019 BENGKEL SCIENCEDIRECT & SCOPUS
UTHM / UTHM
06/08/2019
2019 KURSUS PRESENTATION TOOLS
UTHM / UTHM
18/07/2019
2019 KURSUS STAY WITH SCOPUS : TIPS PAPER ACCEPT
UTHM / UTHM
16/06/2019
2019 SEMINAR LEARNING ENGAGEMENT & MOTIVATION : VALUES IN TEACHING & LEARNING
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK LATIHAN CAD
20/05/2019
2019 SEMINAR LEARNING ENGAGEMENT & MOTIVATION : STUDENT ENGAGEMENT
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK LATIHAN CAD
20/05/2019
2019 SEMINAR POTENSI DAN MASA DEPAN BULUH MALAYSIA
UTHM / UTHM
30/04/2019
2019 KURSUS ONLINE ASSESSMENT
UTHM / UTHM
29/04/2019
2019 SEMINAR PROBLEM BASE LEARNING
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK LATIHAN CAD
23/04/2019
2019 PERKONGSIAN ILMU HOW TO EXCEL IN PHD AND RESEARCH
UTHM / UTHM
16/04/2019
2019 KURSUS VIDEO EDITING USING COMPUTER
UTHM / UTHM
11/04/2019
2019 PROGRAM CERAMAH "MICROFABRICATION TECHNIQUE FOR PRODUCING MICROFLUIDIC CURVATURE STRUCTURE
UTHM / UTHM
10/04/2019
2019 KURSUS VIDEO EDITING USING PHONE
UTHM / UTHM
08/04/2019
2019 TAKLIMAT GERAN FRGS-RACER
UTHM / UTHM
02/04/2019
2019 INTERNATIONAL PENANG INVENTION, INNOVATION AND RESEARCH DESIGN COMPETITION (PIID2019)
UITM PULAU PINANG / DEWAN BESAR UITM PULAU PINANG
27/03/2019 - 28/03/2019
2019 KURSUS ONLINE PRODUCTIVITY TOOLS
UTHM / UTHM
18/03/2019
2019 KURSUS AUGMENTED REALITY (AR)
UTHM / UTHM
13/03/2019
2019 3D PRINTER ASSEMBLY DEMO
UTHM / UTHM
28/02/2019
2019 COMMUNICATION SKILL SIRIES : MANDARIN BASIC CONVERSATION
UTHM / UTHM
26/02/2019
2019 NAVIGATING THE UNKNOWN CHAPTERS IN LIFE : LEARN-REFLECT-ADAPT-RESPOND & RADAR LEVEL MANAGEMENT TECHNOLOGY
UTHM / UTHM
24/02/2019
2019 PROGRAM TOWNHALL SESSION
UTHM / DEWAN JEMAAH PTTA
24/01/2019
2019 TURNITIN & IEEE AUTHORSHIP WORKSHOP 2019
UTHM / PTTA UTHM
17/01/2019

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP672 Blok Circuit Hak Cipta (Copyright) LY2021J03581 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP620 DIY Lake Renegade Aircraft Kit Hak Cipta (Copyright) AR2021J00701 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP619 Diy DA40 Aircraft Kit Hak Cipta (Copyright) AR2021J00700 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP538 Belajar Koding Microbit Melalui Eksplorasi Hak Cipta (Copyright) LY2020005957 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP522 Myxbot Omnidirectional Racer Hak Cipta (Copyright) LY2020002684 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP520 Myxbot Mini Hak Cipta (Copyright) LY2020002682 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP500 Modular Education Robotic System (Mebot) Hak Cipta (Copyright) LY2020000783 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP463 RAMPS-RACER Hak Cipta (Copyright) LY2019007716 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT188 A Housing Assembly for Modular Robot Paten (Patent) PI2019006172 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP340 Rapid modular Prototyping System (RAMPS) Hak Cipta (Copyright) LY2019002127 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP263 Snap-it (SiT) Electronic Learning Kit ver. 2 Hak Cipta (Copyright) LY2018005466 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP265 Mix-it (MiXiT) Electronic Learning Kit ver. 2 Hak Cipta (Copyright) LY2018005468 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP254 Mix-it (MiXiT) Flashlight-Technical Drawing Hak Cipta (Copyright) AR2018003584 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP253 Mix-it (MiXiT) Electronics Learning Kit Hak Cipta (Copyright) LY2018003577 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP255 Mix-it (MiXiT) Electronics Learning Kit-TECHNICAL DRAWING Hak Cipta (Copyright) AR2018003586 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP256 Snap-it (SiT) Electronic Learning Kit-Technical Drawing Hak Cipta (Copyright) AR2018003592 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP252 Snap-it (SiT) Electronic Learning Kit Hak Cipta (Copyright) LY2018003575 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP174 Microsecond pulse Electric Field Effect On Hela Cell Hak Cipta (Copyright) LY2017005077 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP160 An Investigation of Anti Cancer Mechanism of Neolamarckia Cadamba Leaves Exposed with Electric Field on Hela Cell Hak Cipta (Copyright) LY2017005063 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT108 Athlete Wearable Device For Monitoring System Paten (Patent) PI2014703286 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

YEAR COMMERCIAL ID PRODUCT TITTLE COMMERCIAL TYPE
2021 C57 A Housing Assembly For Modular Robot Licensing Agreement (perjanjian Perlesenana)

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
13SIIF12 TWEET-APPS SIIF 2013 Gangsa dan Setara
13ITEX12 TWEET-APPS Invention, Innovation and Technology Exhibition 2013 Emas dan Setara

TAHUN NAMA ANUGERAH PENGANUGERAH PERINGKAT
2013 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2013 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2010 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI

06-9745119