Dr. ADI SYAHID BIN MOHD ALI
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Sains Sosial
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
Dr. ADI SYAHID BIN MOHD ALI

DOKTOR FALSAFAH PEMBANGUNAN KOMUNITI , UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (2017)
SARJANA PEMBANGUNAN , UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (2013)
SARJANA MUDA PERANCANGAN & PENGURUSAN PEMBANGUNAN , UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (2010)
SC/MCE/SPM/SPVM , SMA MAAHAD MUHAMMADI LELAKI (2001)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : SOCIAL SCIENCE
Field (KPT) : Community Development
Field of Specialization (KPT) : Other Community Development n.e.c.

Social Capital
Asset Based Community Development
Sociology
Community Empowerment
Capacity Building

DateDescription
01/02/2021 - Menjalankan Tugas (Pengetua)
Kolej Kediaman Tun Dr. Ismail, Pejabat Pengetua
01/02/2022 - 31/01/2024 Timbalan Pengetua 2 (Kolej Kediaman Dalam Kampus Parit Raja)
Pusat Perumahan Pelajar, Bahagian Pentadbiran
01/02/2021 - 31/01/2022 Pengetua Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Tun Dr. Ismail, Pejabat Pengetua
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli Kumpulan Fokus
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Sustainable Community, Culture & Economy Development (SUCCEED)
01/02/2020 - 31/01/2021 Pengetua Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Tun Dr. Ismail, Pejabat Pengetua
08/08/2018 - 07/08/2020 Felo Penyelidik
Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah (TRANSFORM)
01/01/2019 - 31/12/2019 Felo Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Tun Dr. Ismail, Unit Pentadbiran

DS51 Pensyarah Kanan

YearDescriptionRoleLevel
01/07/2020 - 31/12/9999 Social Science and Humanities Research Association (SSHRA)
Ahli Antarabangsa
01/07/2020 - 31/12/9999 ALUMNI USM
Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2023 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20222023 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20212022 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Research Methodology [KLK10103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Research Methodology [PLK10103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20202021 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [KLK10100], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [KLK10103], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [KLK10103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [PLK10103], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [PLK10103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20192020 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Ethnic Relationship [UQU10202], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Ethnic Relationship [UQU10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Ethnic Relationship [UQU10202], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q001 Pendokumentasian kesenian warisan gambus di Johor. Ahli 14/09/2023
M067 Indeks Pematuhan Dasar Dan Polisi Ahli Sunnah Wal Jamaah Bagi Pengurusan Masjid Di Negeri Sembilan (IPSW) Ahli 31/12/2022
K227 MODEL PENDAYAUPAYAN EKONOMI USAHAWAN ASNAF ZAKAT BERASASKAN TEORI MODAL SOSIAL Ketua 01/06/2022
K230 Membangunkan Kerangka Model Kepimpinan Berorientasikan Pencapaian Mahathir-Lee Kuan Yew Ahli 30/05/2022
H647 ENVIRONMENTAL ATTITUDE (EA) AND RELIGIOSITY ON ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACCOUNTING (EMA) PRACTICE AMONG SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE (SMEs) IN BATU PAHAT Ketua 31/12/2021
K089 Pembangunan Model Peningkatan Perhubungan Sosial Komprehensif berdasarkan Nilai 4M Merentasi Etnik bagi Belia Malaysia Ahli 30/09/2021
1649 Kerangka Konseptual Pendayaupayaan EKonomi Wanita Menerusi Organisasi Berasaskan Komuniti(OBK)di Malaysia Ahli 14/02/2020

Book
Fauziah Ani
(2022) Pkpd Kg. Dato' Inrahim Majid Dan Bandar Baru Ibrahim Majid Simpang Renggam: Urus Tadbir, Cabaran Dan Penambahbaikan, UTHM , 1, ISBN:9789672817475
LUTFAN BIN JAES, ADI SYAHID BIN MOHD ALI
(2019) Etnik Kita Siri 1, UTHM , 1, ISBN:9789672306818
Book Chapters
Adi Syahid M.A, Mohd Nizam.A
(2020) Ketahanan Komuniti Berasaskan Kepada Modal Sosial Untuk Pulih Pasca Covid-19, Pandemik Covid-19: Kelangsungan Dalam Melestarikan Kualiti Hidup, UTHM , 103, ISBN:9789672389835
ADI SYAHID M.A
(2020) Modal Sosial Raapatan Cina Muslim Peranakan Kelantan, Ketahanan Nasioanal Perspektif Malaysia -Thailand , UTHM , 87, ISBN:9789672389989
Fauziah Ani, Rosman Md.Yusoff, Adi Shahid, Abdul Hadi Sulaiman
(2020) Peranan Teknokrat Dalam Isu-Isu Pembangunan Komuniti, Mendepani Perubahan Sosial Dalam Era Ir4.0, UTHM , 50, ISBN:9789672916611
Adi Syahid M.A,Noor Hisham Md Nawi,Abdullah Sulaiman
(2019) Kesan Terhadap Pengetahuan Dan Pengahayatan Akidah Mualaf: Modul Inkuiri Terbimbing Akidah, Akidah Dan Isu-Isu Pemikiran Semasa Siri 1, UTHM , 101, ISBN:9789672306634
Adi Syahid M.A
(2019) Kualiti Hidup Cina Muslim Dari Perspektif Ekonomi, Komuniti Lestari Dan Pembangunan Ekonomi, UTHM , 101, ISBN:9789672306955
Adi Syahid M.A,Khairul Azman,Fauziah Ani
(2019) Pendayaupayaan Komuniti Menerusi Pemetaan Komuniti Dan Pemidahan Teknologi: Asas Kejuruteraan Pembangunan, Komuniti Lestari Dan Pembangunan Ekonomi, UTHM , 81, ISBN:9789672306962
General Publications
Muhaymin Hakim Abdullah, Zahrul Akmal Damin, Harliana Halim, Fauziah Ani, Khairunesa Isa, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Noranifitri Md.Nor, Ku Hasnan Ku Halim, Md. Akbal Abdullah, Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Riki Rahman, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Mohd Nizam Attan & Siti Sarawati Johar
(2021) Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-5, UTHM , 1, ISBN:-
Norizan Rameli, Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Mohd Nizam Attan, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Nor Shela Saleh, Muhaymin Hakim Abdullah, Riki Rahman
(2021) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia, UTHM , -, ISBN:-
Nor Shela Saleh, Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Mohd Nizam Attan, Rosman Md Yusoff, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Shamsaadal Sholeh Saad, Muhaymin Hakim Abdullah, Norizan Rameli, Riki Rahman & Adi Syahid Mohd
(2020) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysi, UTHM , 1, ISBN:-
Siti Sarawati Johar
(2018) Uqu 10103/Uws 10103 Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-4 (Modul Pembelajaran & Pengajaran Edisi Pertama) , UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Adi Syahid M.A
(2022) Economic Empowerment Among Asnaf Entrepreneurs In The Context Of Self-Reliance, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP, ALLIED BUSINESS ACADEMIES , 1, 1, ISSN:19394675
Adi Syahid M.A, Nur Hayati Mohd Taib, Mohammad Amin Mujitaba
(2021) Carbon-Related Management Strategies Among Malaysian Small And Medium Enterprises, JOURNAL OF MANAGEMENT INFORMATION AND DECISION SCIENCES, ALLIED BUSINESS ACADEMIES , 9, 1, ISSN:15325806
Shahidah Hamzah, Fauziah Ani, Norizan Rameli, Noranifitri Md Nor, Riki Rahman, Nizam Attan, Adi Syahid Mohd Ali, Harliana Halim, Khairol Anuar Kamri
(2021) Level Of Awareness Of Social Media Users On Cyber Security: Case Study Among Students Of University Tun Hussein Onn Malaysia, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, Turkbilmat Egitim Itizmetleri , 4, 694, ISSN:13094653
Adi Syahid M.A, Tuan Muhammad Zukri Tuan Sembok
(2021) Modal Digital: Perspektif Pembangunan Komuniti Berasaskan Aset , HUMAN SUSTAINABILITY PROCEDIA, UTHM , 12, 1, ISSN:27105962
Adi Syahid M.A, Noor Hisham M.W, Shah Rul Anuar.N, S. Salahudin.S
(2021) Penghayatan Akidah Dalam Kalangan Saudara Baharu Satu Kajian Eksperimental , E-JOURNAL OF ISLAMIC THOUGHT AND UNDERSTANDING , ACIS UITM , 5, 42, ISSN:20069617
Adi Syahid M.A, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Khairol Anuar Kamri, Aizathul Hani Abd Hamid, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Shah Rul Anuar Nordin, Amran Harun
(2021) Perceptions Of Muslim Converts On Learning Via Mobile Phone Technology, REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION, EYUP ARTVINLI, INSTITUTE OF EDUCATION IN ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY , 8, 220, ISSN:2146-035
Adi Syahid M.A , J. Faathirah, Tuan Muhammad Zukri
(2021) Social Capital In Poverty Reduction: A Systematic Literature Review, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATIC EDUCATION, Turkbilmat Egitim Hizmetleri , 4, 665, ISSN:13094653
Nik Kamal bin Wan Muhammed, Shah Rul Anuar bin Nordin, Adi Syahid Mohd Ali, Ahmad Sharifuddin bin Mustapha and Nurul Haerani binti Mohamad
(2021) The Contribution Of Ramakrishna Mission (Rkm) Towards World Culture, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION (TURCOMAT), SCIENCE RESSEARCH SOCIETY , 4, 699, ISSN:13094653
Adi Syahid, Khairol Anwar Kamri, Siti Norbaya Azizan
(2021) Usability Of Massive Open Online Courses (Moocs): Malaysian Undergraduates' Perspective, JOURNAL OF EDUCATORS ONLINE (JEO) , MATTHEW ELBECK , 9, 1, ISSN:1547500X
Amran Harun , Melissa Sulaiman , Norzaini Binti Saupi , Rosman Md Yusoff , Adi Syahid Mohd Ali and Umi Kartini Rashid
(2021) What Matters To Malaysian Students Retention: University Image Or External Environment?, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION (TURCOMAT), SCIENCE RESEARCH SOCIETY , 4, 743, ISSN:13094653
Shahidah Hamzah,Khairol Anuar Kamri, Mohd Nizam Attan,Norizan Rameli,Noranifitri Md Nor,Harliana Halim,Adi Syahid Mohd Ali, Riki Rahman,Fauziah Ani
(2020) Impak Penyebaran Berita Palsu Melalui Media Sosial Terhadap Masyarakat: Kajian Kes Mahasiswa Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, ADVANCES IN HUMANITIES AND CONTEMPORARY STUDIES, UTHM , 12, 55, ISSN:27734781
Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Mohd Nizam Attan,Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Marzudi Md Yunus, Md Rosli Ismail, Siti Norbaya Azizan
(2020) Students Knowledge And Perceptions About Massive Open Online Courses (Moocs) Open Learning: Case Study Of A Public University In Malaysia, JOURNAL OF CRITICAL REVIEW, INNOVARE ACADEMICS SCIENCES PVT. LTD , 7, 2068, ISSN:23945125
Khairol Anuar Kamri, Md Fauzi Ahmad, Adi Syahid Mohd Ali, Mohd Nizam Attan, Mohd Sobhi Ishak, Mohd Mahadee Ismail
(2019) A Systematic Literature Review On Civic Engagement Form Among Youth: Online Participation, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, HAMPSTEAD PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES , 9, 1, ISSN:14757192
Adi Syahid M.A., Bujang, N. ,Mustafa, S.A. ,Amir Zal, W.A.
(2019) Quality Of Life Satisfaction Among Converted Kelantan Chinese Muslims , ASIAN ETHNICITY, Routledge Taylor and Francis Group , 4, 1, ISSN:14692953
Adi Syahid Mohd Ali, Nazarudin Bujang, Siti Aisyah Mustafa, W.A. Amir Zal
(2019) Quality Of Life Satisfaction Among Converted Kelantan Chinese Muslims, ASIAN ETHNICITY, Taylor & Francis , 4, 1, ISSN:14631369
Adi Syahid M.A
(2019) Rights Fulfillment In Social Capital Among Kelantan Chinese Muslim , JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT (JSTARD) , PENERBIT UTHM , 12, 8, ISSN:26829142
Adi Syahid M.A & W.A Amir Zal
(2018) Pemilikan Modal Sosial Ikatan Dalam Kalangan Cina Muslim Kelantan, JOURNAL OF NUSANTARA STUDIES (JONUS), Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin. , 6, 19, ISSN:01279386
Issham Ismail, Nizuwan Azman
(2011) Discomfort In E-Learning: Does It Impact Learners?, INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES IN LEARNING (IJET), International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) , 1, 39, ISSN: 1863-03
Media Digital
Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Shahidah Hamzah, Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Shamsaadal Sholeh Saad, Lutfan Jaes, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Khairol Anuar Kamri, Rosman Md. Yusoff, Adi Syahid Ali, Md. Akbal Abdullah
(2019) Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia Semester Khas Diploma 2018, UTHM , ISBN:-
Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Harliana Halim, Rosman Md. Yusoff, Shahidah Hamzah, Noranifitri Md. Nor, Zahrul Akmal Damin, Khairunesa Isa, Lutfan Jaes, Ku Hasnan Ku Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdulllah, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali
(2018) Uqu10103/Uws10103 Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-4, UTHM , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Adi Syahid M.A, Tuan Muhammad Zukri Tuan Sembok, Nurul Haerani Mohamad
(2021) Pendapatan Usahawan Asnaf Berdasarkan Kalsifikasikan Pendapatan Dan Pendapatan Garis Kemiskinan (Pgk) Malaysia, LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH , 623, ISBN:978-967-17121
Adi Syahid M.A, Khairul Azman Mohamed Suhaimy, Solehah Tenah, Mohd Nizam Attan, Wan Nur Azrina Binti Wan Muhammad, Muhaymin Hakim, Meizareena Binti Mizad & Tuan Muhammad Zukri Tuan Sembok
(2021) Tahap Tekanan Psikososial Pelajar Universiti Yang Tinggal Di Kolej Kediaman Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Semasa Pkp Pandemik Covid-19: Pengalaman Awal Pandemik Covid-19 , UUM , 83, ISBN:9789672644415
Adi Syahid M.A, Noor Hisham Md Nawi & Abdullah Sulaiman
(2018) Modul Inkuiri Terbimbing: Kesan Terhadap Pengetahuan Dan Penghayatan Akidah Mualaf, UTHM , 63, ISBN:9789672216100

YearDescription
2022 Co-supervisor for Khairul Amir Bin Hamzah, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Main Supervisor for Roslinda Yaa'Cob, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Co-supervisor for Yuslizar Bin Kamaruddin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Mohammad Amin Bin Mujitaba, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Nur Hayati Binti Mohd Taib, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 BENGKEL DASAR PERUMAHAN PELAJAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / THE STRAIGHT HOTEL & SUITES, MELAKA
26/05/2022 - 28/05/2022
2022 DEVELOPMENT THE GOOD MULTI CHOICE QUESTION
UTHM / GOOGLE MEET
27/04/2022
2022 PRA BENGKEL PEMURNIAN DASAR PERUMAHAN PELAJAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
UTHM / DEWAN AKTIVITI KOLEJ KEDIAMAN TUN FATIMAH
29/03/2022
2022 TAKLIMAT PEMANTAPAN KURIKULUM AKADEMIK, KURSUS MPU, KOKURIKULUM DAN PROGRAM PASCA SISWAZAH PPUK
UTHM / APLIKASI ZOOM
16/03/2022
2022 BENGKEL PEMBANGUNAN PROFIL KOMUNITI ANJURAN INSTITUT TRANSFORMASI SOSIAL DAN PEMBANGUNAN WILAYAH TRANSFORM
UTHM / Online google meet
27/01/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN CARTA FUNGSI KOLEJ KEDIAMAN UTHM
UTHM / DEWAN AKTIVITI KOLEJ KEDIAMAN TUN FATIMAH
13/01/2022
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN MOOC SIRI 4/2021 (KUMP B)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PTTA
07/12/2021
2021 BENGKEL PEMURNIAN BUKU PERATURAN KOLEJ KEDIAMAN PELAJAR UTHM
UTHM / TROVE HOTEL JOHOR BAHRU
02/12/2021 - 04/12/2021
2021 [SIRI 3] BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2022 UTHM_FUNGSI 1 : UTHM EDU-TRAIN (F1.2 - PELAKSANAAN HUSSEIN GLOBAL)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
26/10/2021
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 PREPARATION AND PRESENTATION SKILLS FOR IN-STUDIO / ON-SCREEN TEACHING
UTHM / Atas Talian
10/10/2021
2021 KHAS UNTUK PEMBANGUN MOOC UTHM; CARA MUDAH DAN PANTAS BUAT VIDEO PENGAJARAN DENGAN OBS STUDIO
UTHM / Atas Talian
06/10/2021
2021 KURSUS PEMANTAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UTHM SIRI 23
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / UTHM
17/08/2021 - 30/08/2021
2021 BENGKEL BERSIRI PENYEDIAAN ARTIKEL DARIPADA TESIS PPUK (SIRI 1)
UTHM / Secara Atas Talian (Google Meet)
13/07/2021
2021 KURSUS REKABENTUK & PENGURUSAN PROGRAM AKADEMIK TAHAP 1
PUSAT PENGAJARAN & PEMBELAJARAN, UTHM / UTHM
12/07/2021
2021 KURSUS PENGGUNAAN SISTEM HIBRID DI BILIK-BILIK KULIAH BAGI TUJUAN P&P
UTHM / UTHM
31/03/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 1/2021
UTHM / SECARA ONLINE ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 KLINIK PENERBITAN JURNAL BERINDEKS SIRI 1
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK DAN ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 BENGKEL PEMBENTANGAN CADANGAN DAN PENAMBAHBAIKAN TADBIR URUS PKPD, SIMPANG RENGGAM
UTHM / Online- Google Meet
17/02/2021
2021 BENGKEL MYGRANTS DAN PENYEDIAAN PERMOHONAN FRGS
UTHM / ONLINE GOOGLE MEET
04/02/2021
2021 KURSUS PENGENALAN NARKOTIK
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
03/02/2021
2020 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA PUSAT PENGAJIAN UMUM & KOKURIKULUM
UTHM / GOOGLE MEET
31/12/2020
2020 SESI LIBAT URUS YBHG PENGERUSI LPU BERSAMA KEPIMPINAN HEPA UTHM
UTHM / -
19/11/2020
2020 PROGRAM TRANSFORMASI MINDA BIL 2/2020
UTHM / PUSAT MINDA EMAS TANJUNG LABUH
01/11/2020 - 05/11/2020
2020 BENGKEL PENYEDIAAN BUKU PLAN STRATEGIK UTHM 2021-2025 DAN SKTU 2021 UTHM BAGI KLUSTER 3 (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)
UTHM / -
12/10/2020
2020 BENGKEL PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JABATAN SAINS SOSIAL PPUK
LAIN-LAIN / KAFETERIA PPUK
05/10/2020
2020 TAKLIMAT PENYELIAAN PELAJAR SISWAZAH
UTHM / GALERI ILMU
14/09/2020
2020 REFRESHMENT ON METHODOLOGY
UTHM / -
03/09/2020
2020 PENGURUSAN PEROLEHAN UNIVERSITI
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, PEJABAT PENDAFTAR
12/08/2020
2020 60MIN WARGA PUSAT PERUMAHAN PELAJAR DAN KOLEJ KEDIAMAN / PELAJAR TANPA ASRAMA YBRS. TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI)
UTHM / -
22/07/2020
2020 KURSUS PENYELIAAN PASCA SISWAZAH
UTHM / -
14/07/2020
2020 TAKLIMAT PELAKSANAAN INISIATIF WORK FROM HOME (WFH) MENGGUNAKAN APLIKASI WORKSPACE UTHM SIRI 10
UTHM / -
18/05/2020
2020 KURSUS KESEDARAN AKTA 605
UTHM / GOOGLE MEET ONLINE
23/04/2020
2020 PROGRAM ADVOKASI KEPENTENGIGAN MACFEA DAN KPDNHEP ZON SELATAN UTHM
UTHM / -
05/03/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN PAGI BERSAMA YBHG. NAIB CANSELOR
UTHM / -
05/03/2020
2020 TAKLIMAT APLIKASI WORKSPACE UTHM BAGI KEPELUAN CLUSTER INITIATIVE PROJECTS (CIP) SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) TAHUN 2020 DI BAWAH KLUSTER 3 (HEPA)
UTHM / BILIK MESYUARAT PSPR, ARAS 2, BLOK A4
26/02/2020
2020 KURSUS TRANING OF TRAINER (TOT):PENAMBAHBAIKAN KUALITI BERTERUSAN (CQI) BAGI PROGRAM AKADEMIK
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK LATIHAN CAD
10/02/2020
2019 KURSUS DATA ANALYSIS TOOLS : PLS SEM
UTHM / BILIK PENCARIAN MAKLUMAT, PTTA
14/10/2019
2019 PERSIDANGAN ANTARABANGSA PEMIKIRAN ISLAM KALI PERTAMA
LAIN-LAIN / PTTA
05/09/2019 - 06/09/2019
2019 POWER WALK & PLOGGING
UTHM / KOLEJ KEDIAMAN PERWIRA (PUSAT SUKAN & HEPA)
28/08/2019
2019 KURSUS MENGHADAPI KECEMASAN CARDIOPULMONARY RESUSCITATION (CPR)
UTHM / UTHM
26/08/2019
2019 TAZKIRAH RAMADHAN ANJURAN BADAN REKREASI DAN KEBAJIKAN STAF PPUK (BERKAT PPUK)
UTHM / UTHM
09/05/2019
2019 BENGKEL SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW
UTHM / UTHM
21/04/2019
2019 KURSUS SISTEM RUJUKAN UNIVERSITI
UTHM / BILIK PENCARIAN MAKLUMAT, ARAS 2 PTTA
15/04/2019 - 16/04/2019
2019 PROGRAM SANGGAR KERJA PASCASISWAZAH
UTHM / UTHM
07/04/2019 - 08/04/2019
2019 TAZKIRAH / KULIAH DHUHA BIL.3/2019 ANJURAN BADAN REKREASI DAN KEBAJIKAN STAF (BERKAT) PPUK
UTHM / UTHM
04/04/2019
2019 ROADSHOW DAN PERKONGSIAN ILMU PENYELIDIKAN TNCPI BERSAMA STAF AKADEMIK PPUK UTHM
UTHM / UTHM
28/03/2019
2019 WACANA KEMAHIRAN PENYELIAAN DAN PENILAIAN SISWAZAH PPUK
UTHM / UTHM
10/02/2019

-