Dr. ARWANSYAH BIN KIRIN
DS45 PENSYARAH
Jabatan Pengajian Islam
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
Dr. ARWANSYAH BIN KIRIN

DOKTOR FALSAFAH PENGAJIAN ISLAM , UNIVERSITI MALAYA (2016)
SARJANA PENGAJIAN ISLAM , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (2011)
SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM , UNIVERSITI AL-AZHAR (2007)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : RELIGION AND ETHICS
Field (KPT) : Religion
Field of Specialization (KPT) : Religion

PENGAJIAN HADITH DAN ILMU HADITH
PENGAJIAN TAFSIR DAN ILMU TAFSIR
PENGAJIAN DAKWAH DAN KEPIMPINAN

DateDescription
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli Kumpulan Fokus
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Islamic Revealed Knowledge Focus Group (ISRAK)

DS45 Pensyarah

YearDescriptionLevel
2023 Introduction To Moral Studies [UQI11502], Session 20222023 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Introduction To Islamic Studies [UQI10402], Session 20212022 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Philosophy And Current Issues [UQI11202], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Philosophy And Current Issues [UQI11402], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Introduction To Islamic Studies [UQI10402], Session 20202021 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Islamic Studies [UQI10102], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Moral Studies [UQI10202], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Moral Studies [UQI10202], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Philosophy And Current Issues [UQI11202], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Islamic Studies [UQI10102], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Moral Studies [UQI10202], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Moral Studies [UQI10202], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Moral Studies [UWA10202], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Moral Studies [UWA10202], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Philosophy And Current Issues [UQI11202], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Islamic Studies [UQI10102], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Islamic Studies [UWA10102], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Moral Studies [UQI10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Moral Studies [UWA10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q036 Kajian Agihan Zakat Asnaf Fisabilillah Dalam Mendepani Covid19 di Malaysia Ahli 31/10/2023
H821 KAJIAN TERHADAP PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SAUDARA BARU (MUALLAF) DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN AGAMA ISLAM DI PUSAT AKTIVITI SAUDARA BARU (MACMA) DI NEGERI JOHOR Ahli 14/11/2022
H823 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PNP) MELALUI PJJ (ONLINE) DAN PNP BERSEMUKA (FACE TO FACE) : PERBADINGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STUDENTS UTHM JOHOR Ketua 14/11/2022
H824 KERANGKA MODEL PENANGANAN GANGGUAN MENTAL PASCA COVID 19 MENURUT PENDEKATAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH Ahli 14/11/2022
H825 KERANGKA MODEL PERSEDIAAN MENGHADAPI PENYAKIT MEMATIKAN MENURUT PANDANGAN ISLAM Ahli 14/11/2022
H858 KAJIAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN WARGA UTHM TERHADAP PRODUK PERBANKAN DAN INSURAN ISLAM SEMASA TEMPOH KAWALAN PERGERAKAN BERIKUTAN WABAK COVIC-19 Ahli 14/11/2022

Book
Arwansyah bin Kirin
(2021) Biografi Ulama Hadits Abad Ke 2 & 3 Hijrah, FARHA PUSTAKA , 1, ISBN:9786232787056
Book Chapters
Arwansyah bin Kirin
(2021) Dakwah: Label Dan Problema Dari Masa Kini, Isu Isu Dalam Pengajian Islam Seri 3, UTHM , 37, ISBN:9789672975786
FAISAL HUSEN ISMAIL, NIK KAMAL WAN MOHAMMED, ARWANSYAH KIRIN
(2021) Isu-Isu Dalam Pengajian Islam-Siri 3, Isu-Isu Dalam Pengajian Islam-Siri 3, UTHM , 1, ISBN:9789672975786
Arwansyah bin Kirin, Nur Adlina Fakhira, Muhammad Fahmi, Aida Arinah, Siti Marpuah
(2021) Memasarkan Produk Tempatan Masyarakat Luar Bandar Di Musim Pandemik Covid 19 Melalui Aplikasi E-Commerce, Pemudahcara Pelaksanaan Aktiviti Masyarakat Di Musim Pandemik Covid 19 Menggunakan Aplikasi Teknologi Digital, UTHM , 14, ISBN:9789672817185
Arwansyah bin Kirin, Hafizuddin Sutimin, Tang Yung Pong,Liew Ai Poh, Faisal Hussen Ismail
(2021) Membina Laman Web (Website) Menggunakan Google Sites Untuk Kelestarian Ekonomi, Pemudahcara Pelaksanaan Aktiviti Masyarakat Di Musim Pandemik Covid 19 Menggunakan Aplikasi Teknologi Digital, UTHM , 98, ISBN:9789672817185
Arwansyah bin Kirin
(2021) Saf Kanak-Kanak: Antara Fakta Dan Realiti, Isu Isu Dalam Pengajian Islam Seri 3, UTHM , 25, ISBN:9789672975786
Arwansyah bin Kirin
(2020) Nilai Integriti Dalam Dunia Pendidikan Menurut Perspektif Islam, Matlamat Tidak Menghalalkan Cara : Integriti, UTHM , 27, ISBN:978 967 2916413
General Publications
Halimi binti Mohd. Khalid,Mustapahayuddin bin Abdul Khalim, Abdul Shakor bin Borham, Ahmad Sharifuddin bin Mustapha, Arwansyah bin Kirin, Che Adenan bin Mohammad, Intan Farhana bt Saparuddin, Mohd Hisyam bin Abdul RAhim, Shah Rul Anuar bin Nordin, Siti PArpuah, Muhammad Masruri, Nurzainatul Nadra bt Zainol, Nik Kamal bin Wan Muhammed, Shakila bt Ahmad, Sharifah Khadijah bt Syed Abu BAkar
(2021) Ahli Sunnah Wal Jamaah, Bahagian Penyelidikan Jabatan Agama Islam Negeri Johor , 1, ISBN:-
Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, Nur Zainatul Nadra Zainol, Faisal Husen Ismail, Abdul Shakor Borham, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Halimi Mohd. Khalid, Shakila Ahmad, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abdullah Sulaiman, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Intan Farhana Saparudin, Che Adenan Mohammad, Siti Marpuah, Mustapahayuddin Abdul Khalim, Arwansyah Kirin, Muhammad Masruri, Norhafizah Ahmad
(2021) Uqi 10502 Akidah Ketuhanan Dan Sains, UTHM , 1, ISBN:-
Siti Marpuah, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Arwansyah bin Kirin, Che Adenan Mohammad, Faisal bin Husen Ismail, Halimi Mohd. Khalid, Intan Farhana Saparudin, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Muhammad Masruri, Mustapahayuddin bin Abdul Khalim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari
(2020) Pengajian Moral, UTHM , 1, ISBN:-
Siti Marpuah, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Arwansyah bin Kirin, Che Adenan Mohammad, Faisal bin Husen Ismail, Halimi Mohd. Khalid, Intan Farhana Saparudin, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Muhammad Masruri, Mustapahayuddin bin Abdul Khalim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari
(2020) Pengantar Pengajian Moral, UTHM , 1, ISBN:-
Abdullah Sulaiman, Abd. Shakor Borham, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Arwansyah Kirin, Che Adenan Mohammad, Faisal Husen Ismail, Halimi Mohd. Khalid, Intan Farhana Saparuddin, Mohd. Hisyam Abdul Rahim, Muhammad Masruri, Mustapahayuddin Abdul Khalim, Nik Kamal Wan Muhammed, Norhafizah Ahmad, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Siti Marpuah, Wan AInaa Mardhiah Wan Zahari
(2020) Uqi 10402 Pengantar Pengajian Islam , UTHM , 1, ISBN:-
Abd. Shakor Borham, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Halimi Mohd. Khalid, Shakila Ahmad, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abdullah Sulaiman, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Mohd. Hisyam Abdul Rahim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Che Adenan Mohammad, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, Siti Marpuah, Mustapahayuddin Abdul Khalim, Arwansyah Kirin, Muhammad Masruri , Faisal Husen Ismail
(2020) Uqi 10502 Akidah Ketuhanan Dan Sains, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
ARWANSYAH BIN KIRIN, PUAN WAN AINAA MARDHIAH BINTI WAN ZAHARI, HJ.ABD SHAKOR BIN BORHAM, Dr.SITI MARPUAH
(2022) Distance Learning During Pandemic Covid-19: Implications To The Mental Health Of Uthm Pagoh Students, AL-HIKMAH INTERNATIONAL JOURNAL FOR ISLAMIC STUDIES & HUMAN SCIENCES, ALHIKMAH RESEARCH& PUBLICATION CENTRE , 5, 45, ISSN:26370581
ARWANSYAH BIN KIRIN, FAISAL HUSEN ISMAIL, MUHAMMAD IKRAM BIN ABU HASSAN
(2022) Manhaj Shaykh Nawawi Al-Banteni Dalam Mensyarahkan Hadis-Hadis Kitab Nasa¿Ih Al-`Ibad, JOURNAL OF HADITH STUDIES, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) , 6, 76, ISSN:25501488
Muhammad Masruri, Faisal Husen Ismail, Arwansyah Kirin, Abdul Qahhar Ibrahim, Muhammad Misbah
(2022) Reciting The Quran And Friendship Online As A Method Of Post-Covid-19 Soul And Mental Care, JOURNAL FOR THE STUDY OF RELIGIONS AND IDEOLOGIES, UNIV BABES-BOLYAI , 7, 84, ISSN:15830039
Muhammad Masruri1, Arwansyah Kirin, Faisal Husen Ismail, Che Adenan Mohamad, Imam Tabroni, Nik Kamal Wan Mohamad
(2022) Strategi Nabi Saw Menangani Penularan Penyakit Yang Mencapai Tahap Pandemik, HADIS, INHAD KUIS , 6, 25, ISSN:25501585
Arwansyah bin Kirin, Faisal Husen Ismail, Muhammad Masruri, Siti Marpuah, Hafizah Binti Ahmad, Wan Shahira Mardhiah binti Wan Zahari
(2022) Tahap Kepuasan Pelajar Terhadap Aplikasi Dalam Talian Dan Sikap Pensyarah Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Uthm) Semasa Pandemik Covid-19, AL-HIKMAH INTERNATIONAL JOURNAL FOR ISLAMIC STUDIES & HUMAN SCIENCES, AL HIKMAH RESEARCH & PUBLICATION CENTRE , 2, 1, ISSN:26370581
ARWANSYAH BIN KIRIN, PUAN WAN AINAA MARDHIAH BINTI WAN ZAHARI, Dr. AHMAD SHARIFUDDIN BIN MUSTAPHA, PUAN SHAKILA BINTI AHMAD, CIK SHARIFAH KHADIJAH BINTI SYED ABU BAKAR, ENCIK NIK KAMAL BIN WAN MUHAMMED
(2022) The Criteria Of Hadith Mawdu¿ In The Book Of Silsilah Al-Ahadith Al-Da¿Ifah Wa Al-Mawdu¿Ah By Al-Albani, JURNAL ISLAM DAN MASYARAKAT KONTEMPORARI, UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN , 5, 76, ISSN:19857667
ARWANSYAH BIN KIRIN, MUHAMMAD MASRURI
(2022) The Method Of Shaykh Nawawi Al-Banteni In Hadith Commentaries Of Tanqih Al-Qaul, RIWAYAH : JURNAL STUDI HADIS, IAIN KUDUS INDONESIA , 6, 179, ISSN:2460755X
Siti Marpuah, Arwansyah Kirin, Intan Farhana Saparudin, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Zulfana Lidinillah
(2021) A Study On The Implementation Of Islamic Religious Guidance At The Malaysia Chinese Muslim Association (Macma) Johor State, INTELEGENSIA: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, UNIVERSITAS ISLAM NAHDHOTUL ULAMA, JEPARA, JAWA TENGAH, INDONESIA , 12, 122, ISSN:25492632
Arwansyah bin Kirin,Siti Marpuah, Muhammad Masruri, Faisal Husen Ismail
(2021) Analisis Kitab Rujukan Hadis Yang Digunakan Dalam Kitab Ta'Lim Al-Muta'Allim Oleh Shaykh Al-Zarnuji, RIWAYAH : JURNAL STUDI HADIS, Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Kudus , 6, 131, ISSN:2460755X
Arwansyah bin Kirin,Wan Ainaa Mardhiah,Faisal Hussein Ismail,Norhafizah,Abd Shakor,Siti Marpuah.
(2021) Analysis Of Da'If & Mawdu' Hadith In The Book Of Ta'Lim Al-Muta'Allim By Shaykh Al-Zarnuji, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION (TURCOMAT), TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION , 4, 614, ISSN:13094653
ARWANSYAH BIN KIRIN, LINAYATI LESTARI, SRI LANGGENG RATNASARI, ERVIN NORA SUSANTI, RONA TANJUNG, GANDHI SUTJAHJO
(2021) Effect Of Work Achievement, Incentives, Discipline And Leadership Style On Employee Performance, JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT, UTHM , 1, 166, ISSN:26829142
Arwansyah bin Kirin, Siti Marpuah, Muhammad Masruri
(2021) Hadis Da¿If Dan Mawdu¿ Dalam Kitab Nasa¿Ih Al-`Ibad Oleh Nawawi Banten : Analisa Terhadap Konten Hadis, HUNDAN LIN-NAAS (JURNAL ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA), HUNDAN LIN-NAAS (JURNAL ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA) , 1, 1, ISSN:25803972
Faisal Bin Husen Ismail, Arwansyah Kirin, Muhammad Masruri, Abdul Shakor Borham, Che Adenan Bin Mohammad, Zaitun Muzana
(2021) Integrity Framework Of Islamic Leadership In Disaster: Perspective Of Surah Yusuf, RIGEO REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION, WWW.RIGEO.ORG , 11, 194, ISSN:21460353
Faisal, H.I, Arwansyah, K., Che adenan, M., Abd Shakor, B. & Masruri, M
(2021) Kajian Meta- Analisis Inovasi Pengajaran Usul Fiqh Di Indonesia, HUDAN LINNAAS: JURNAL ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA, FACULTY OF DAKWAH IDIA AL-AMIEN PRENDUAN , 2, 21, ISSN:25803409
Siti Marpuah, Arwansyah Kirin, Intan Farhana Saparudin, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Zulfana Lidinillah
(2021) Kajian Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam Di Pusat Aktiviti Saudara Baru China Muslim (Macma) Negeri Johor, INTELEGENSIA: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, UNIVERSITAS ISLAM NAHDHOTUL ULAMA, JEPARA, JAWA TENGAH, INDONESIA , 12, 122, ISSN:25492632
Muhammad Masruri, Faisal Husen Ismail, Arwansyah Kirin, Abd Shakor Borham, Muhammad Misbah, Mohd Hisyam Abdul Rahim
(2021) Konsep Terapi Nabi Saw Sebagai Alternatif Dalam Menangani Penyakit Fizikal Dan Spiritual, AL HIKMAH INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND HUMAN SCIENCES, AL-HIKMAH RESEARCH & PUBLICATION CENTER , 1, 130, ISSN:26370581
Arwansyah bin Kirin, Hafizuddin Sutimin, Tang Yung Pong, Liew Ai Poh, Siti Marpuah
(2021) Membina Laman Web (Website) Menggunakan Google Sites Untuk Kelestarian Ekonomi, JURNAL PENGABDIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT KEPULAUAN RIAU (JPPM KEPRI), JURNAL PENGABDIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT KEPULAUAN RIAU (JPPM KEPRI) , 1, 24, ISSN:2775-939
Arwansyah bin Kirin, Faisal bin Husen ismail, Abd Shakor bin Borham
(2021) Metodologi Penulisan Hadis Oleh Al-Zarnuji Dalam Karya Ta'Lim Al-Muta'Alim, JURNAL HADHARI , UKM PRESS , 6, 37, ISSN:19856830
Norhafizah Ahmad, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari & Arwansyah Kirin
(2021) Pelaksanaan Pengajian Hadis Bagi Tuna Netra Di Malaysia: Isu Dan Tantangan, RIWAYAH: JURNAL STUDI HADIS, PROGRAM STUDI ILMU HADIS, FAKULTAS USHULUDDIN, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS , 12, 273, ISSN:2460755X
Faisal Husen Ismail, Muhammad Masruri, Arwansyah Kirin, Abd Shakor Borham, Ahmad Sharifuddin, Zaitun Muzana
(2021) Pencegahan Penularan Covid-19: Analisis Persediaan Menurut Islam, AL-HIKMAH INTERNATIONAL JOURNAL FOR IS-LAMIC STUDIES & HUMAN SCIENCES, ALHIKMAH RESEARCH& PUBLICATION CENTRE , 8, 55, ISSN:27735508
Arwansyah bin Kirin, Faisal Husin Ismail, Muhamad Masruri, Siti Marpuah, Che Adenan Mohammad
(2021) Pengajaran Dan Pembelajaran Metode Face To Face Dan Pjj Online: Perbandingan Dan Impak Terhadap Students Uthm Johor Malaysia Semasa Pandemi Covid-19, JURNAL STUDI GURU DAN PEMBELAJARAN, JURNAL STUDI GURU DAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO , 4, 206, ISSN:26546477
Arwansyah bin Kirin, Husein Ritonga, NurulHidayah Tumadi,Hadri Hasan
(2021) The Concept Of Syariat Teaching In Samawi Religion In The Books Of The Story Of Civilization By Will Durant, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL, UTHM , 6, 23, ISSN:22298940
Musradinur, Faisal Husen Ismail, Sabirin, Arwansyah Kirin, Zaitun Muzana
(2021) The Contribution Of Islamic Educational Institutions To The Change Of Social Life Of Gayo Plateau People During Covid- 19, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, PUBLISHED BY HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ACADEMIC RESEARCH SOCIETY (WWW.HRMARS.COM) , 4, 892, ISSN:22226990
Norhafizah Ahmad, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari & Arwansyah Kirin
(2021) The Implementation Of Hadith Studies For Visually Impaired People In Malaysia: Issues And Challenges, JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT, UTHM , 1, 101, ISSN:26829142
Siti Marpuah, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari , Arwansyah Kirin, Ummi Mahmudah and Syarifah Normawati
(2021) The Implications Of Modern Technology (Gadjet) For Students Learning Development In University, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, Turkbilmat Egitim Itizmetleri , 4, 588, ISSN:13094653
Muhammad Masruri, Faisal Husen Ismail, Abd Shakor bin Borham, Arwansyah Kirin, Muhammad Misbah, Masykur, dan Imam Tabroni
(2021) The Perspective Of Al-Sunnah Al-Nabawiyyah To Handle The Outbreak Of A Pandemic Disease, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, Turkbilmat Egitim Hizmetleri , 4, 686, ISSN:13094653
Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari , Arwansyah Kirin, Norhafizah Ahmad, Siti Marpuah, Nur Zainatul Nadra Zainol
(2021) Water Treatment And Purification In Fiqh Perspective, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, TüRKBILMAT E¿ITIM HIZMETLERI , 4, 594, ISSN:13094653
Arwansyah bin Kirin
(2020) Analisis Hadith Da¿If Dan Mawdu¿ Dalam Kitab Ta¿Lim Al-Muta¿Alim Oleh Shaykh Al-Zarnuji , PERADA: JURNAL STUDI ISLAM KAWASAN MELAYU, PERADA: JURNAL STUDI ISLAM KAWASAN MELAYU , 12, 163, ISSN:26556626
Zainol, N. Z. N., Abd Majid, L., Husen Ismail, F., & Kirin, A.
(2020) Criticism Of Liberal'S Call For Freedom Of Thought In Ijtihad, JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT (JSTARD), UTHM , 1, 76, ISSN:26829142
Arwansyah bin Kirin
(2020) Karya Nasa'Ih Al-'Ibad Oleh Shaykh Nawawi Al-Bantani Dan Siraj Al-Talibin Oleh Shaykh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampasi Al-Kediri; Kajian Perbandingan Terhadap Metode Penulisan Hadith, JURNAL USULUDDIN, JURNAL USULUDDIN AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA , 6, 33, ISSN:13943723
Ismail, F. B. H., Kirin, A., Masruri, M., & Marpuah, S.
(2020) The Impact Of Covid-19 Pandemic To Worship, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES , HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ACADEMIC RESEARCH SOCIETY (WWW.HRMARS.COM) , 11, 256, ISSN:22226990
Arwansyah, Faisal Ahmad Shah
(2017) Eksistensi Al-Quran Dalam Kitab Nasa'Ih Al-'Ibad Oleh Shaykh Nawawi Al-Banteni, TAJDID, JURNAL TADID IAIN JAMBI INDONESIA , 5, 189, ISSN:25023063
Arwansyah bin Kirin, Faisal Ahmad Shah
(2017) Peranan Al-Quran Dalam Kitab Nasa'Ih Al-'Ibad Oleh Shaykh Nawawi Al-Bantani (The Role Of The Holy Quran In The Book Nasa'Ih Al-'Ibad By Shaykh Nawawi Al-Bantani), JURNAL HADHARI, JURNAL HADHARI UKM , 5, 113, ISSN:19856830
Arwansyah bin Kirin, Faisal Ahmad Shah
(2015) Peran Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Penyebaran Islam Di Nusantara, KONTEKSTUALITA: JURNAL PENELITIAN SOSIAL KEAGAMAAN, JURNAL KONTEKSTUALITA IAIN JAMBI INDONESIA , 5, 69, ISSN:25481770
Media Digital
Arwansyah bin Kirin
(2021) Pengajian Moral Uthm Pagoh, Youtube.com , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Arwansyah Kirin, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar
(2022) Impak Game Online Terhadap Moral Dan Sosial Pelajar: Kajian Kes Pelajar Uthm Pagoh, UTHM , 25, ISBN:27734781
Arwansyah Kirin, Ahmad Sharifuddin, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Faisal Husen Ismail, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah
(2022) Impak Negatif Media Sosial Terhadap Akademik Pelajar : Kajian Kes Pelajar Uthm, UTHM , 16, ISBN:27105962
ARWANSYAH BIN KIRIN, WAN AINAA MARDHIAH, FAISAL HUSEN ISMAIL, KHAYRUL AZMAN BIN MOHAMAD SUHAIMY
(2022) Level Of Knowledge And Dissemination Of Da¿If And Mawdu¿ Hadiths In The Book Of Nasa¿Ih Al-¿Ibad By Pesantren¿S Residents In Sumatera, Indonesia, ATLANTIS PRESS , 174, ISBN:23525398
MOHD HISYAM ABDUL RAHIM, MUHAMMAD MASRURI, AZIZUL AZRA ABDUL RAZAK, ARWANSYAH KIRIN, SHAH RUL ANUAR NORDIN, SHAKILA AHMAD
(2021) Cabaran Semasa Dalam Usul `Aqidah Islam Berkait Pemahaman Sifat-Sifat Khabariyyah Allah S.W.T., UTHM , 78, ISBN:9789672616504
Arwansyah bin Kirin,Shakila Ahmad, Abdullah Sulaiman, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Ahmad Sharifuddin Mustapha,
(2021) Impak Pengajaran Dan Pembelajaran Secara Online: Kajian Kes Terhadap Pelajar Sekolah Rendah, Menengah Dan Universiti Semasa Pandemik Covid-19, UTHM , 127, ISBN:27734781
Sulistyowati Gandariah Afkari, Siti Marpuah, Ridhoul Wahyudi, Arwansyah Kirin, Heru Saiful Anwar
(2021) Kompetensi Pedagogis Nabi Muhammad Saw Sebagai Guru, UTHM , 241, ISBN:9789672616504
Arwansyah bin Kirin
(2021) Metode Syarahan Hadith Dalam Kitab Nasa¿Ih Al-`Ibad Oleh Shaykh Nawawi Al-Banteni, UTHM , 3, ISBN:978-967-26165
Arwansyah bin Kirin, Wan Ainaa Mardiah
(2020) Hadith Writing Methodology In The Book Of Ta¿Lim Al-Mutaalim By Shaykh Al-Zarnuji, EUROPEAN UNION DIGITAL LIBRARY , -, ISBN:978-1-63190-2
Zulfikri, Arwansyah bin Kirin
(2020) Pandangan Hamka Terhadap Pengkajian Ulum Al-Quran Dalam Tafsir Al-Azhar, UTHM , 76, ISBN:27734781

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI 2022 (PPUK)
UTHM / Aplikasi Google Meet
14/06/2022
2022 PROGRAM WEBINAR WACANA ILMIAH SECARA ATAS TALIAN JABATAN PENGAJIAN ISLAM, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / APLIKASI ZOOM DAB LIVE FB
03/06/2022
2022 SEMINAR PENYEDIAAN PERANCANGAN KULIAH (LESSON PLAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
30/05/2022
2022 SIRI 1 PROGRAM INDUSTRIAL TALK BERSAMA PENASIHAT INDUSTRI, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UTHM
UTHM / APLIKASI ZOOM
29/05/2022
2022 DEVELOPMENT THE GOOD MULTI CHOICE QUESTION
UTHM / GOOGLE MEET
27/04/2022
2022 SEMINAR 'THE RIGHT TIME FOR DIGITAL TRANSFORMATION'
LAIN-LAIN / zoom meeting
12/04/2022
2022 TAZKIRAH IHYA RAMADAN SIRI 1 'MENGHARGAI RAMADAN'
UTHM / ZOOM MEETING
07/04/2022
2022 TAKLIMAT PEMANTAPAN KURIKULUM AKADEMIK, KURSUS MPU, KOKURIKULUM DAN PROGRAM PASCA SISWAZAH PPUK
UTHM / APLIKASI ZOOM
16/03/2022
2022 1ST INTERNATIONAL WEBINAR ON TAFSIR STUDIES IN NUSANTARA
UTHM / Secara dalam talian (Google Meet)
28/02/2022
2022 CONTRIBUTION OF MUHAMMADIYAH MOVEMENT TO SCIENCE AND GLOBAL HUMANITY
LAIN-LAIN / Virtual (Zoom)
14/01/2022 - 15/01/2022
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 PREPARATION AND PRESENTATION SKILLS FOR IN-STUDIO / ON-SCREEN TEACHING
UTHM / Atas Talian
10/10/2021
2021 KHAS UNTUK PEMBANGUN MOOC UTHM; CARA MUDAH DAN PANTAS BUAT VIDEO PENGAJARAN DENGAN OBS STUDIO
UTHM / Atas Talian
06/10/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 3/2021 - AKTIVITI DAN PENILAIAN
UTHM / ZOOM MEETING
27/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN BAGI GRED 52 KE BAWAH)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
08/09/2021
2021 WEBINAR MOOC AND ONLINE EDUCATION IN POST PENDEMIC
UTHM / Zoom (https://bit.ly/moocprofkarim)
01/09/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN HOUSE OF COMPETENCY UTHM
UTHM / ONLINE
18/08/2021
2021 SESI TAKLIMAT PERLAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH ANGKAT
UTHM / APLIKASI ZOOM
12/08/2021
2021 KOLOKIUM STAF AKADEMIK SIRI 3
UTHM / PPUK ( SECARA ATAS TALIAN GOOGLE MEEET )
05/08/2021
2021 TAZKIRAH ERTI SEBUAH PENGORBANAN PPUK
UTHM / GOOGLE MEET
22/07/2021
2021 BENGKEL BERSIRI PENYEDIAAN ARTIKEL DARIPADA TESIS PPUK (SIRI 1)
UTHM / Secara Atas Talian (Google Meet)
13/07/2021
2021 WEBINAR 'TURNITIN TRAINING FOR LECTURERS'
UTHM / Pautan Zoom: https://uthm-edu-my.zoom.us/j/92180268841 Meeting ID: 921 8026 8841
29/06/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 4 : PERISTIWA PENTING DI BULAN RAMADHAN
UTHM / ZOOM MEETING
22/04/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 3 : RAMADHAN DAN AL-QURAN
UTHM / ZOOM MEETING
15/04/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 2/2021
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
11/04/2021
2021 PROGRAM BERSAMA PROFESOR PELAWAT
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK
08/04/2021
2021 KURSUS PENGGUNAAN SISTEM HIBRID DI BILIK-BILIK KULIAH BAGI TUJUAN P&P
UTHM / UTHM
31/03/2021
2021 SUPERVISION TIPS AND TRICKS BY PROFESSOR DR ZAFIR KHAN MOHAMED
UTHM / ZOOM MEETING
09/03/2021
2021 KLINIK PENERBITAN JURNAL BERINDEKS SIRI 1
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK DAN ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 1/2021
UTHM / SECARA ONLINE ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 2 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / GOOGLE MEET
25/02/2021
2021 BENGKEL MYGRANTS DAN PENYEDIAAN PERMOHONAN FRGS
UTHM / ONLINE GOOGLE MEET
04/02/2021
2021 TAZKIRAH SIRI 1 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / -
27/01/2021
2021 ICT AND DIGITAL LITERACY FOR TEACHERS AND INSTRUCTORS SESSION 1
FPTV / ONLINE PLATFORM
18/01/2021 - 19/01/2021
2020 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA PUSAT PENGAJIAN UMUM & KOKURIKULUM
UTHM / GOOGLE MEET
31/12/2020
2020 DIALOG SAINS & AGAMA PANDEMIK COVID 19 "ISU DAN HAKIKAT"
UTHM / -
02/12/2020
2020 WEBINAR WACANA ILMIAH (MAZHAB FIQH: KEPENTINGAN DAN CABARAN MASA KINI DI MALAYSIA)
UTHM / -
12/11/2020
2020 BENGKEL PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER 1SESI AKADEMIK 2020/2021
UTHM / -
06/10/2020 - 07/10/2020
2020 REFRESHMENT ON METHODOLOGY
UTHM / -
03/09/2020
2020 TAKLIMAT PENYELIAAN SISWAZAH
UTHM / -
27/08/2020
2020 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN SUSTAINABILITY 2020
LAIN-LAIN / Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
19/08/2020
2020 KURSUS PENYELIAAN PASCA SISWAZAH
UTHM / -
14/07/2020
2020 BENGKEL PEMANTAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS JABATAN PENGAJIAN ISLAM, PPUK
UTHM / GALERI ILMU, PPUK
09/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN DAN PEMURNIAN SILIBUS KURSUS JABATAN PENGAJIAN ISLAM, PPUK
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK
04/02/2020
2020 KURSUS PENULISAN JURNAL BERIMPAK TINGGI
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI ARAS 1 PEJABAT PENDAFTAR
04/02/2020 - 05/02/2020
2020 PROGRAM KOLOKIUM STAF AKADEMIK SIRI 1 PPUK UTHM
UTHM / UTHM
30/01/2020
2020 BENGKEL PENGUKUHAN MATA PELAJARAN UMUM BAHARU BAGI PROGRAM SARJANA MUDA / DIPLOMA PUSAT PENGAJIAN UMUM & KOKURIUKUL, UTHM
UTHM / DEWAN 4, UTHM
28/01/2020
2020 ASAS PERKHIDMATAN STAF
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
28/01/2020 - 30/01/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JABATAN PENGAJIAN ISLAM PPUK
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK
22/01/2020
2020 BENGKEL TOT KURSUS BAHARU JABATAN PENGAJIAN ISLAM, PPUK
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK
15/01/2020
2019 KURSUS INTEGRITI DI TEMPAT KERJA
UTHM / BILIK SEMINAR 1 @ 2 UTHM PAGOH
10/12/2019
2019 KURSUS PENGGUNAAN SISTEM AUTHOR 2.0 JABATAN PENGAJIAN ISLAM PPUK
UTHM / UTHM
12/09/2019