Staff Profile

Full NameTs. Dr. AZMANIRAH BINTI AB RAHMAN
FacultyFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
DepartmentJABATAN PENDIDIKAN VOKASIONAL
Email
Designation DS52 - PENSYARAH KANAN
  KETUA PROGRAM
JABATAN PENDIDIKAN VOKASIONAL
FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

Field of Expertise

Field Category (KPT) EDUCATION
Field (KPT) Technical and Vocational Education
Field of Specialization (KPT) Technical and Vocational Education

Areas of Research Interest

1. Pengukuran dan Penilaian

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2017 PENGUKURAN & PENILAIAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
2002 SARJANA PENDIDIKAN VOKASIONAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
1999 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Professional Appointments

DS52 - Pensyarah Kanan

Management Experience

DateDescription
01/01/2017 - Penolong Ketua Program
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
18/07/2021 - Penyelidik Utama
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Testing, Evaluation, Assessment and Measurement (TEAM)
01/01/2021 - 31/12/2022 Ketua Program
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Vokasional
01/11/2011 - 30/10/2013 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
22/10/2009 - 21/10/2011 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/11/2007 - 31/10/2009 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
02/05/2018 - 01/05/2019 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
21/02/2018 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan
20/02/2020 - 19/02/2021 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2022 ELEKTRONIK 1 [BBV20203], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 DATA PEMEROLEHAN DAN ANALISIS TEKNOLOGI I [BBN20902], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 PENGAJARAN MIKRO [BBD20403], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 ELEKTRONIK 2 [BBV30303], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, null University
2021 ELEKTRONIK 1 [BBV20203], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, null University
2021 PENGUKURAN DAN PENILAIAN PENDIDIKAN [BBD20703], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 PENGUKURAN DAN PENILAIAN PENDIDIKAN [BBD20703], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 DATA PEMEROLEHAN DAN ANALISIS TEKNOLOGI I [BBN20902], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, null University
2020 TEKNOLOGI PEMBANGUNAN PRODUK [BBN10205], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, null University
2020 PENGUKURAN DAN PENGUJIAN SISTEM ELEKTRIK [BBJ10305], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 PENGUKURAN DAN PENILAIAN PENDIDIKAN [BBD30202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, null University
2020 PENGUKURAN DAN PENILAIAN PENDIDIKAN [BBD20703], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, null University
2019 ELEKTRONIK DIGIT [BBV30403], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, null University
2019 PENGUKURAN DAN PENILAIAN PENDIDIKAN [BBD30202], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, null University
2019 ELEKTRONIK 1 [BBV20203], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, null University
2018 KAEDAH PENYELIDIKAN [BBP30202], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, null University
2018 PENGAJARAN MIKRO [BBD20403], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, null University
2018 ELEKTRONIK DIGIT [BBV30403], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, null University
2018 PENGUKURAN DAN PENILAIAN PENDIDIKAN [BBD30202], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, null University
2017 Sistem Telekomunikasi (BBV 40103), Sesi 20172018 Semester 1, Universiti tun Hussein Onn Malaysia, 20107 University
2010 kemahiran Teknologi Industri Elektronik (BBT 2224), Semester 2, UTHM 2010 University
2010 Pengalatan Elektrik dan Elektronik (BBT 3632), sesi 2010/2011, UTHM, 2010 University
2010 Pengalatan Elektrik dan Elektronik (BBT 3632), Sesi 2010/2011, UTHM, 2010 University
2010 Elektronik Industri (BBT 3643), sesi 2010/2011, Semester 2, UTHM, 2010 University
2010 Sistem Elektronik 1 (BBE 10202) Sesi 2011/2012 Semester 1, UTHM, 2011 University
2010 Pembangunan Teknologi Instruksi (FBT 40403) Sesi 2010/2011 Semester 2, UTHM, 2010 University
2010 Kursus Peningkatan Kemahiran Teknologi Industri (Semester Mei), UTHM, 2010 University
2009 Kemahiran Teknologi Industri Elektrik (BBT 2224), Semester 2, UTHM, 2009 University
2009 kemahiran Elektrik dan Elektronik (BBT 2224), semester May, UTHM, 2009 University
2009 Elektronik Industri (BBT 3643), Sesi 2009/2010, Semester 1, UTHM, 2009 University
2009 Aplikasi Psikologi Pendidikan (DBK 1022), Semester 1, UTHM, 2009 University
2009 Teknologi Audio dan Video (BBT 1232), Semester 2, UTHM, 2009 University
2009 Sistem Digital (BBT 4652), Sesi 2009/2010, Semester 1, UTHM, 2009 University
2009 Sistem Digital (BBT 4652), Sesi 2009/2010, Semester 2, UTHM, 2009 University
2008 Teknologi dan Masyarakat (DBK 1222), Sesi 2008/2009, Semester 1, UTHM, 2008 University
2008 Elektrik dan Magnet (BBT 2612), Sesi 2008/2009, Semester 1, UTHM, 2008 University
2008 Sistem Digital (BBT 4652), Semester 1 Sesi 2008/2009, UTHM, 2008 University
2008 Pengalatan elektrik dan Elektronik (BBT3632), Sesi 2008/2009, Semester 1, UTHM, 2008 University
2008 Aplikasi Psikologi Pendidikan (DBK 1022), sesi 2008/2009, Semester 1, UTHM, 2008 University
2007 Sistem Digital (BBT 4652), Sesi 2007/2008, Semester 3, UTHM, 2007 University
2007 Sistem Digital (BBT 4652), semester 2 Sesi 2007/2008, Semester 2, UTHM, 2007 University
2007 Sistem Digital (BBT 4652), Sesi 2007/2008, Se,ester 1, UTHM, 2007 University
2007 Elektrik dan Magnet (BBT 2612), Sesi 2007/2008, Semester 2, UTHM, 2007 University
2007 Pengalatan Elektrik dan Elektronik (BBT 3632), Sesi 2007/2008, Semester 1, UTHM, 2007 University
2007 Aplikasi Psikologi Pendidikan (DBK 1022), sesi 2007/2008), Semester 1, UTHM, 2007 University
2006 Sistem Digital (BBT 4652), Sesi 2006/2007, Semester 1,UTHM, 2006 University
2006 Pengalatan Elektrik dan Elektronik (BBT 3632), Sesi 2006/2007, Semester 1, UTHM, 2006 University
2005 Pengalatan Elektrik dan Elektronik (BBT 3632), Sesi 2005.2006, Semester 1, UTHM, 2005 University
2005 Sistem Digital (BBT 4602), Sesi 2005/2006, Semester 1, UTHM, 2005 University
2005 Pengalatan Elektrik dan Elektronik (BBT 3592), Sesi 2005/2006, Semester 1, UTHM, 2005 University
2005 Teknologi Maklumat dalam PTV (BBT 3122), Sesi 2005/2006, Semester 2, UTHM, 2005 University
2004 Sistem Digital (BBT 4602), Sesi 2004/2005, Semester 2, UTHM. 2004 University
2004 Sistem Digital (BBBT 4602), Sesi 2004/2005, Semester 2, UTHM, 2004 University
2004 Teknologi Kemahiran Elektrik (BBt 2834), Sesi 2004/2005, Semester 2, UTHM, 2004 University
2004 Elektronik Industri (BBT 3583) Sesi 2004/2005, Demester 1, UTHM, 2004 University
2004 Teknologi Elektrik (BBT 2563), Sesi 2004/2005, semester 1, UTHM, 2004 University
2004 Falsafah Pendidikan (DTT 2112), Sesi 2004/2005, Semester 1, UTHM, 2004 University

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
K282 MODEL BAHARU KEMAHIRAN KEBOLEHGAJIAN MENGGUNAKAN TEORI MODAL INSAN DALAM MENINGKATKAN PENGGAJIAN MURID BERKEPERLUAN PENDIDIKAN KHAS Ahli 31/10/2023
H874 KAJIAN ATRIBUT KEBOLEHGAJIAN SISWAZAH (GRADUATE EMPLOYABILITY) BAGI MENINGKATKAN KADAR KEBOLEHGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Ketua 31/12/2022
K004 Self-efficacy of Teachers towards the Leadership of School Administrators in Culturing Innovation in Teaching and Learning Implementation. Ahli 28/02/2021
V024 A Study on Assessing PPG Student's Critical Thinking and Problem Solving Skills Ketua 31/10/2019
U983 Enhancing students critical thinking and problem solving skills in electrical technology course via APMI model Ahli 30/06/2019
V007 Pembangunan Sistem Sokongan Aplikasi Pentaksiran Pelbagai Fungsi Pelaksanaan OBE untuk Program PPG di UTHM Ahli 15/02/2019
E051 Meneroka Kesan Pemeriksa Dalam Pentaksiran Berasaskan Standard Kompentensi Vokasional Di Kolej Vokasional Ke Arah Transformasi Pendidikan Yang Berkualiti Ahli 30/11/2015
R007 Pembangunan Model Standard Guru Pendidikan Khas Berasaskan Nilai Retorik Ke Arah Kelestarian pembelajaran Sepanjang Hayat Ahli 15/09/2015
1034 Penguasaan Softskills Dalam Pembangunan Modal Insan Melalui Pembelajaran Berasaskan Kemahiran Dalam Kalangan Pelajar Kolej Vokasional Ahli 30/03/2015
0883 Pendekatan Program Satu Daerah Satu Industri (SDSI) Dalam Melestarikan Keupayaan Pelancongan Desa: Satu Kajian Dalam Komuniti Orang Asli Ahli 30/07/2014
1070 Model Baru Bagi Instrumen Penilaian Pentaksiran Kompetensi Persijilan Modular (PKPM) Dalam Melestarikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Ahli 14/04/2014
0755 Pembangunan Kerangka Keupayaan Di Peringkat Komuniti Ke Arah Kelestarian Pelancongan Berasaskan Komuniti (Community Based Tourism) Di Malaysia Ahli 28/02/2013
0767 PENDEKATAN MODEL BARU PEMBANGUNAN USAHAWAN WANITA LUAR BANDAR BAGI TUJUAN PEMBASMIAN KEMISKINAN Ahli 28/02/2013
0742 Analisis Keperluan Hidup : Strategi untuk Membangunkan Kerangka Kedamaian Hidup Warga Emas Ahli 31/08/2012
0743 Development of Educational Multifunctional Electronic Robotic Kit (E.M.R.K) for Teaching and Learning Ahli 31/08/2012
0416 Sikap, Personaliti dan Nilai Kerja Pelatih dalam Menjalani Latihan Mengajar dari Perspektif Guru Pembimbing dan Penyelia ke Arah Pendidikan Berkualiti Ahli 30/05/2010

Publications

Book
Munirah Ahmad Azraai, Azmanirah Ab Rahman, Mohd. Ridhwan Abdul Rani, Nurhanim Saadah Abdullah
(2022) Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet, UTHM , 1, ISBN:9789670061368
AZMANIRAH AB RAHMAN, NURHANIM SAADAH ABDULLAH
(2020) Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet : Idea Dan Inovasi Siri 3, UTHM , 1, ISBN:9789672389774
AZMANIRAH AB RAHMAN, NURHANIM SAADAH ABDULLAH
(2020) Projek Elektrik Dan Elektronk Dalam Tvet : Idea Dan Inovasi Siri 4, UTHM , 1, ISBN:9789672916550
AZMANIRAH AB RAHMAN, NURHANIM SAADAH ABDULLAH
(2019) Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet. Siri 2, UTHM , 1, ISBN:9789672216162
AZMANIRAH AB RAHMAN, NURHANIM SAADAH ABDULLAH
(2018) Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 1, UTHM , 1, ISBN:9789672216162
Nurfirdawati Muhammad Hanafi, Marina Ibrahim Mukhtar, Azmanirah Ab Rahman
(2017) Pentaksiran Dan Penilaian Dalam Pendidikan, UTHM , 1, ISBN:9789672110767
Book Chapters
Mohamad Haafidz Yaaakob, Azmanirah Ab Rahman, Azli Yusop
(2020) Smart Fire Notification System, Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet : Idea Dan Inovasi Siri 3, UTHM , 21, ISBN:9789672389774
Nur Maizatul Vaneeda Muhammad Din, Azmanirah Ab Rahman, Azli Yusop
(2020) The Development Of Smart Home Prototype To Control Electrical Appliances Using Using Blynk Application, Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet : Idea Dan Inovasi Siri 3, UTHM , 96, ISBN:9789672916550
MOHD UZAID BIN ZUBLI, AZMANIRAH BINTI AB RAHMAN
(2019) Asam Keping Dryer Using Solar Energy, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 2, UTHM , 62, ISBN:9789672216162
Ummi Nabilah Mohamad Fauzi, Anizam Mohamed Yusof, Azmanirah Ab. Rahman
(2019) Kad Pemberi Makanan Kucing Peliharaan, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 2, UTHM , 39, ISBN:9789672216162
Muhammad Shafiq Md. Yusoff, Normah Zakaria, Rosnee Ahad
(2019) Pengesan Kereta Menggunakan Gsm Dan Gps, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 2, UTHM , 1, ISBN:9789672389293
AZMANIRAH AB RAHMAN, AZLI YUSOP, ANIZAM MOHAMED YUSOF, NORSYAZATUL AKMAR MOHD NASIR
(2019) Penyedut Hampagas Pelbagai Guna Automatik , Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 2 , UTHM , 7, ISBN:9789672389293
NUR SYARAFANA SULIMAN, ANIZAM MOHAMED YUSOF, AZMANIRAH AB. RAHMAN
(2019) Sistem Kawalan Pintu Tandas Automatik, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 2, UTHM , 51, ISBN:9789672389293
Nurul Fatin Fatihah Mohd Alawi,Azmanirah Ab Rahman, Azli Yusop, Anizam Muhammad Yusof
(2018) Pengimbas Kehadiran Pintar Menggunakan Radio Frequency Identification (Rfid), Idea & Inovasi - Projek Elektrik & Elektronik Dalam Tvet (Siri 1), UTHM , 84, ISBN:9789672216162
AZMANIRAH
(2017) Kesan Pemeriksa Dalam Pentaksiran Prestasi, Pentaksiran Dan Penilaian Dalam Pendidikan, UTHM , 40, ISBN:9789672110767
General Publications
Azmanirah Binti Ab Rahman
(2010) Sistem Digit (Bbt 4652), UTHM
Azmanirah Binti Ab Rahman
(2009) Modul Pengajaran Pengalatan Elektrik & Elektronik (Bbt 3632), UTHM
Azmanirah Binti Ab Rahman
(2008) Elektronik Industri (Bbt 3643), UTHM
Journal
Lee, M.F., Yunus, F.A.N, Ab.Rahman, A, Yaakob, M., dan Rohanai, R
(2022) Undergraduates Marketability Of Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: A Case Study, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 24, ISSN:22897410
M. Z. SHARIF, M. F. LEE, A. AB RAHMAN
(2021) Critical Thinking And Problem Solving Skills Comprehension Level Among Vocational Education Undergraduates, STUDIES OF APPLIED ECONOMICS/ESTUDIOS DE ECONOMiA APLICADA, ASCOCIACION INTERNACIONAL DE ECONOMIA APLICADA , 10, 1, ISSN:11333197
Halizah Awang, Jamilu Danyaro Kankia, Rohayu Roddin, Zawawi Daud, Azmanirah Abd Rahman, Zurina Yasak
(2021) Exploring A Necessity Of Technical Skills For An Informal Roadside Metalwork Fabrication Apprenticeship Practice, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 119, ISSN:22298932
Nur Afifah M.S, Nurfirdawati, M.H Azmanirah A.R, Nurul Hidayah L.A, Siti Wan Aisha W.A
(2020) How Assessment In Final Year Project Can Threatening The Validity?, INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING (IJRTE), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION (BEIESP) , 1, 277, ISSN:22773878
AZMANIRAH AB RAHMAN, NURFIRDAWATI MUHAMMAD HANAFI, YUSMARWATI YUSOF , MARINA IBRAHIM MUKHTARt, HALIZAH AWANG, ANIZAM MOHAMED YUSOF
(2020) The Effect Of Rubric On Raters Severity And Bias In Tvet Laboratory Practice Assessment: Analysis Using Many-Facet Rasch Measurement , JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 4, 57, ISSN:22298932
Azmanirah Ab Rahman, Nurfirdawati Muhamad Hanafi, Anizam Mohamed Yusof, Halizah Awang
(2019) Analisis Kefungsian Skala Bagi Pembinaan Rubrik Pentaksiran Kompetensi Amali: Analisis Berdasarkan Model Pengukuran Rasch Pelbagai Facet, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 10, 120, ISSN:22897410
Ming Foong Lee, Siti Nooridayu Mohd Sohod, Azmanirah Ab Rahman
(2019) Exploring The Mastery Level Of Critical Thinking And Problem Solving Skill Among The Technical Undergraduate, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 9, 9, ISSN:22298932
Azmanirah Ab Rahman, Nur Anati Zolkifly, Nurfirdawati Muhamad Hanafi, Anizam Mohamad Yusof
(2018) Kompetensi Pelajar Membina Pengaturcaraan Kawalan Logik (Plc) Bagi Kursus Automasi Industri Di Kolej Vokasional, JPPTV, UTHM , 9, 1, ISSN:22897410
HALIZAH AWANG, NORSOFURAH MOHD FAIZ, YUSMARWATI YUSOF, AZMANIRAH AB RAHMAN, SAREBAH WARMAN
(2017) Emotional Intelligence And Commitment Of Vocational Teachers , PERTANIKA JOURNALS, UPM , 11, 157, ISSN:0128-7702
AZMANIRAH AB RAHMAN, JAMIL AHMAD, RUHIZAN MOHAMAD YASIN, NURFIRDAWATI MUHAMAD HANAFI
(2016) Investigating Central Tendency In Competency Assessment Of Design Electronic Circuit: Analysis Using Many Facet Rasch Measurement (Mfrm), INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY, IJIET , 7, 525, ISSN:2010-3689
Prosiding / Seminar
Hidayah Samian, Munirah Ahmad Azraai, Mohd Ridhwan Abdul Rani,Azmanirah Ab Rahman
(2022) Face Mask Wearing Detection For Entrance Authorization, UTHM , 257, ISBN:27858138
Ahmad Hanis Azman, Azmanirah Ab Rahman
(2022) Pembangunan E - Modul Pembelajaran Asas Ni Multisim, UTHM , 86, ISBN:27858138
AZMANIRAH AB. RAHMAN
(2022) Water Monitoring System Using Automatic Shut-Off Valves, UTHM , 216, ISBN:27858138
Nik Muhammad Syazwan Mohd Razali , Azmanirah Ab Rahman , Tamil Selvan Subramanian , Munirah Ahmad Azraai
(2021) Coconut Candy Cutter Machine For Small Medium Enterprise (Smes) Businesses , UTHM , 74, ISBN:27858138
Nabilah Mustadza, Azmanirah Ab. Rahman
(2021) Development Of Teaching And Learning Module For Basic Electrical And Electronic, UTHM , 239, ISBN:27858138
Nur Haziah Naim, Tamil Selvan Subramaniam, Azmanirah Ab Rahman,Normah Zakaria
(2021) Dynamic Energy Consumption Using Current And Power Reading Detector With Appliance Indicator, UTHM , 49, ISBN:27858138
Muhammad Afiq Zurkifli, Tamil Selvan Subramaniam, Normah Zakaria , Azmanirah Ab Rahman
(2021) Prototype Of Leak Detection Using Blynk Application In Iot , UTHM , 42, ISBN:27858138
Nur Aqiela Shahira Mohd Tahyuddin , Azmanirah Ab Rahman, Tamil Selvan Subramaniam, Anizam Mohamed Yusof
(2021) The Smart Parcel Receiver Box, UTHM , 9, ISBN:27858138
Anizam Mohamed Yusof, Ummi Najwa Mohd Bakri & Azmanirah Ab. Rahman
(2021) Wood Carving Based On Computer Numerical Control (Cnc), UTHM , 66, ISBN:27858138
H. Awang, J. D. Kankia, Z. Daud, R. Roddin, and A. Abd Rahman
(2021) Youth Attitudes Towards An Informal Roadside Metalwork Fabrication Apprenticeship Practice, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS , 101, ISBN:15517616
AZMANIRAH BT AB RAHMAN , NURFIRDAWATI MUHAMAD HANAFI , MARINA IBRAHIM MUKHTAR , HALIZAH AWANG AND ROHAYU RODDIN
(2017) Analisis Ketegasan Pemeriksa Dalam Pentaksiran Amali Reka Bentuk Litar Elektronik Menggunakan Pengukuran Facet Pelbagai Fungsi, UITM , 580, ISBN: 978-967-14835-

Supervision

YearDescriptionRole
2022 Supervisor for Aminin Rizal, Master, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 Supervisor

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 KURSUS PENGURUSAN DOKUMEN MENGGUNAKAN MS TEAMS
UTHM / BILIK LESTARI 2, ARAS 3, PTTA
03/10/2022
2022 AUTHENTIC ASSESSMENT
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
29/09/2022
2022 FUN WALK SEMPENA BULAN KEMERDEKAAN 2022
UTHM / PERKARANGAN PTTA UTHM
29/08/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN 7 PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL SIRI 2, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / Bilik Seminar dan Bilik Tutorial FPTV
24/08/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN 7 PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / Bilik Seminar FPTV
08/08/2022
2022 BENGKEL TASKFORCE PEMURNIAN PROGRAM PASCA DAN INTEGRASI PROGRAM SARJANA MUDA BIL 1/2022
FPTV / BILIK PEMBELAJARAN MIKRO
27/07/2022
2022 KURSUS KEWANGAN UNTUK PEMEGANG JAWATAN GILIRAN DALAM FPTV (6TH BATCH)
FPTV / BME, FPTV
04/07/2022
2022 WEBINAR: CONSTRUCTIVE ALIGNMENT IN WBL IMPLEMENTATION
FPTV / ONLINE
19/05/2022
2022 SEMINAR MENCIPTA KEBAHAGIAAN KERJAYA DAN KELUARGA BERSAMA USTAZ SYAMSUL DEBAT
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
02/03/2022
2021 TRAINING OF TRAINERS : PENTAKSIRAN PELAJAR UTHM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2
20/12/2021
2021 KURSUS TEAMS + CLASS NOTEBOOK (ONE STOP CENTRE LEARNING MANAGEMENT SYSTEM)
UTHM / Atas Talian (Zoom)
09/11/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN RUBRIK PENILAIAN DOMAIN EFEKTIF DAN PSIKOMOTOR BERDASARKAN MQF
FPTP, UTHM / BILIK SEMINAR UTAMA ARAS 1, FPTP
02/11/2021
2021 BENGKEL SPSS ADVANCE
LAIN-LAIN / Secara dalam Talian
24/10/2021
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 WEBINAR: REFRAME THE OBSTACLE, CONTINUE RECOVERY & RECONNENCT.
LAIN-LAIN / Online (Speaker from UiTM Pasir Gudang)
14/10/2021
2021 SUSTAINABLE ENERGY TECHNICAL TALK SERIES 1: SOLAR PHOTOVOLTAIC (PV) BASIC DESIGN
UTHM / https://uthm-edu-my.zoom.us/j/98248492762?pwd=czhlcFB4c3Y1cFRCeUVDRVlBZzFtQT09
05/10/2021
2021 MAJLIS APRESIASI STAF FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 2019/2020, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Zoom Platform
20/09/2021
2021 BENGKEL SPSS
LAIN-LAIN / Secara dalam talian
18/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENGAJARAN)
UTHM / APLIKASI ZOOM
05/09/2021
2021 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM SIRI 1
UTHM / GOOGLE MEET
22/08/2021
2021 PROGRAM KEPIMPINAN BERSIRI KEISSWA FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI UTHM
UTHM / GOOGLE MEET
12/08/2021
2021 KURSUS JOM GUNA MICROSOFT TEAMS!
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
14/06/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 24 MEI SIRI 2
UTHM / online/meet
24/05/2021
2021 TAKLIMAT DAN PENDAFTARAN RESEARCH ID FKMP DAN FPTV
UTHM / ATAS TALIAN
24/05/2021
2021 KURSUS PENYELIAAN BERKESAN PELAJAR PASCASISWAZAH
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE ONLINE
24/05/2021 - 25/05/2021
2021 TVET TALENT IN DIGITAL ERA
FPTV / Online Zoom
28/04/2021
2021 KURSUS PERSEDIAAN OBE DAN PEMBANGUNAN RUBRIK PENILAIAN FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / BILIK SEMINAR, FPTV
15/03/2021 - 16/03/2021
2021 WEBINAR PEDAGOGI & PENGAJARAN ONLINE
UTHM / SECARA ONLINE
07/03/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 1/2021
UTHM / SECARA ONLINE ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / ZOOM
11/01/2021
2020 SIEMENS INNOVATION AND RESOURCE TRAINING CENTER (SIRC) TIA PORTAL SERVICE MAINTENANCE LEVEL 2
LAIN-LAIN / SITRAIN DIGITAL INDUSTRY
14/09/2020 - 18/09/2020
2020 KURSUS RASP PI IOT PROFESSIONAL WORKSHOP (ON SITE TRAININNG)
UTHM / -
09/09/2020 - 10/09/2020
2020 SIEMENS INNOVATION AND RECOURSES TRAINING CENTER (SIRTC) TIA PORTAL SERVICE MAINTENANCE LEVEL 1
LAIN-LAIN / SIEMENS MALAYSIA SDN BHD SELANGOR
01/09/2020 - 05/09/2020
2020 FORUM ATAS TALIAN ANJURAN MYRIVET : CHALLENGES AND PRACTICAL STRATEGIES FOR ONLINE TEACHING IN TVET
UTHM / -
22/06/2020
2020 AUTHOR UTHM ACADEMIC ONLINE RESOURCES (REPEAT SESSION)
UTHM / -
18/05/2020
2020 INDUSTRY AND TVET INSTITUTION LINKAGES (WORKSHOP)
UTHM / BILIK LATIHAN SRI SIANTAN
18/02/2020 - 19/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
11/02/2020
2020 INDUSTRI AND TVET INSTITUTION LINKAGES
UTHM / BILIK LATIHAN SRI SIANTAN
05/02/2020 - 06/02/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN TNCAA BERSAMA STAF AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
02/02/2020

« Back