ENCIK ROSMAHALIL AZROL BIN ABDULLAH
DG52 KETUA GURU BAHASA
Jabatan Bahasa Antarabangsa
Pusat Pengajian Bahasa
ENCIK ROSMAHALIL AZROL BIN ABDULLAH

SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2017)
SARJANA MUDA EKONOMI , YAMAGUCHI UNIVERSITY (2002)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : SOCIAL DEVELOPMENT AND COMMUNITY SERVICES
Field (KPT) : Community Services
Field of Specialization (KPT) : Community Services

DateDescription
01/03/2016 - 28/02/2018 Ketua Jabatan
Pusat Pengajian Bahasa, Jabatan Bahasa Antarabangsa
01/06/2013 - 31/05/2015 Ketua Jabatan
Pejabat PNC (Hubungan Industri Dan Masyarakat), Pejabat Hubungan Universiti Dan Masyarakat
16/01/2010 - 30/06/2011 Ketua Jabatan
Pejabat PNC (Hubungan Industri Dan Masyarakat), Pejabat Hubungan Universiti Dan Masyarakat
01/08/2009 - 15/01/2010 Ketua Jabatan
Pejabat PNC (Hubungan Industri Dan Masyarakat), Pejabat Hubungan Universiti Dan Masyarakat
01/05/2008 - 15/01/2010 Ketua Jabatan
Pejabat Strategik Dan Komunikasi Korporat, Jabatan Pembangunan Insan

DG52 Ketua Guru Bahasa

YearDescriptionLevel
2019 Basic Japanese [UHB11802], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Japanese Communication 1 [UHB10802], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Japanese Communication 1 [UHB10802], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Japanese Language [UWB10802], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Japanese Language [UWB10802], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Japanese Language [UWB11602], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Japanese Communication 1 [UHB10802], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Japanese Language [UWB10802], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Japanese Language [UWB10802], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Japanese Language [UWB11602], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Japanese Language [UWB10802], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Japanese Language [UWB10802], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Japanese Language [UWB11602], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Japanese Language [UWB10802], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Japanese Language [UWB10802], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Japanese Language [UWB11602], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Japanese Language [UWB10802], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Japanese Language [UWB10802], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Japanese Language [UWB11602], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Japanese Language [UWB10802], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Japanese Language [UWB10802], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Japanese [UMJ1312], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Japanese Language [UWB10802], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Japanese Language [UWB10802], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Japanese Language [UWB10802], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Japanese Language [UWB10802], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Japanese Language [UWB10802], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Japanese [UMJ1312], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Japanese Language Ii [UMJ1322], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Japanese [UMJ1312], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Japanese [UMJ1312], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Japanese Language Ii [UMJ1322], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Japanese [UMJ1312], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Japanese [UMJ1312], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Japanese [UMJ1312], Session 20072008 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
K109 A NEW MOBILE LEARNING FRAMEWORK TO IMPROVE ACADEMIC READING COMPETENCY Ahli 31/12/2021
H095 INVESTIGATING UNDERGRADUATES┬┐ MOTIVATIONAL LEVEL AND DIFFICULTIES IN LEARNING ENGLISH AS SECOND LANGUAGE Ahli 31/12/2020
U917 The Impacts of The Use of Multimedia Tools on Primary School Students' Presentation Skills Ahli 31/08/2019
C070 Mengkaji Sikap dan Motivasi Pelajar Di Dalam Pembelajaran Bahasa Antarabangas Sebagai Bahasa Ketiga Ketua 31/12/2018
U373 Tajuk Baharu : Sikap dan motivasi yang mempengaruhi penguasaan pembelajaran bahasa kedua dengan lebih cepat dan berkesan : Kajian terhadap pelajar Bahasa Jepun Tahap 1 di UTHM. Kesan motivasi dalam pembelajaran bahasa kedua mendorong penguasaan bahasa jepun dengan lebih cepat dan berkesan : Kajian terhadap pelajar bahasa jepun tahap satu di UTHM Ahli 28/02/2018
U372 Tahap Kecenderungan Pelajar UTHM Terhadap Aktiviti Kesukarelawan Ketua 30/11/2017

Book
Hiyama Junko, Siti Hajar binti Bidin, Rosmahalil Azrol bin Abudullah, Chong Jac Tin
(2021) Modul P&P: Uhb 20802 Japanese Communication 2, UTHM , 1, ISBN:100272
Siti Hajar Bidin, Hiyama Junko @ Noor Siti Abdullah, Rosmahalil Azrol Abdullah, Kamarul Azam Kamarul Azmi
(2016) Japanese Language Level 1, UTHM , 1, ISBN:TIADA
Siti Hajar Bidin, Hiyama Junko @ Noor Siti Abdullah, Rosmahalil Azrol Abdullah, Kamarul Azam Kamarul Azmi
(2016) Japanese Language Level 1, UTHM , 1, ISBN:tiada
Hiyama Junko, Siti Hajar Bidin, Rosmahalil Azrol Abdullah, Kamarul Azam Kamarul Azmi
(2016) Japanese Language Level 2, UTHM , 1, ISBN:000000000000000000
Book Chapters
ZULIDA ABDUL KADIR, ROSMAHALIL AZROL ABDULLAH, ABDULLAH ADNAN MOHAMED, SAZULIANA SANIF, SARALA THULASI PALPANADAN
(2020) Isu-Isu Dalam Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa, Komunikasi Dan Sastera, Students' Motivational Level In Learning English: Uthm Vs Ump, PENERBIT UMP , 151, ISBN:9789672226741
General Publications
ROSMAHALIL AZROL BIN ABDULLAH,Junko Hiyama, Siti Hajar Binti Bidin
(2018) Uhb 10802 Hiragana, UTHM , 1, ISBN:-
Rosmahalil Azrol Bin Abdullah
(2016) Bahasa Jepun Tahap 1, UTHM
Rosmahalil Azrol Abdullah
(2014) Tulisan Hiragana Uwb 10802, UTHM
SITI HAJAR BIDIN
(2013) Bahasa Jepun Tahap 2, UTHM
Rosmahalil Azrol Abdullah
(2013) Japanese Language Level 1, UTHM
Rosmahalil Azrol Abdullah
(2013) Japanese Language Level Ii, UTHM
Rosmahalil Azrol Abdullah
(2013) Tulisan Katakana & Asas Kanji Uwb 20802, UTHM
Journal
Rosmahalil Azrol bin Abdullah & Zulida binti Abdul Kadir
(2021) The Influence Of Motivation And Learning Strategies On Academic Performance In Learning Japanese Language Among Malay Students: A Conceptual Framework, REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION ONLINE (RIGEO), SOCIAL SCIENCES UNIVERSITY OF ANKARA/ TURKEY , 10, 308, ISSN:21460353
Asliaty Atim , Zulida Abdul Kadir, Rosmahalil Azrol Abdullah, Siti Hajar Bidin, Noryani Neni Ahmad Jamain & Suzilla Jamari
(2020) The Use Of Multimedia Tools In Teaching Secondary School Students , JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCES, PENERBIT AKADEMIA BARU , 7, 65, ISSN:24621951
Siti Hajar Bidin
(2019) Faktor Sikap, Motivasi Dan Jantina Mempengaruhi Penguasaan Pembelajaran Bahasa Jepun Tahap 1 Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCES, UTHM , 12, 105, ISSN:24621951
Zulida binti Abdul Kadir
(2019) Investigating Uthm Undergraduates' Motivational Level In Learning English As A Second Language, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCES, Penerbit Akademia Baru , 7, 53, ISSN:24621951
Rosmahalil Azrol Abdullah
(2019) Studying Students' Attitude And Motivations In International Language Learning As A Second Language, JOURNAL OD ADVANCE RESEARCH IN SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCES, Akademia Baru , 6, 58, ISSN:24621951
ROSMAHALIL AZROL BIN ABDULLAH, Mohd Hasril bin Amiruddin, Zulida binti Abdul Kadir, Robijah binti Kamarulzaman
(2018) Engineering Students┬┐ Motivation Towards The Involvement In Volunteerism, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, SPC , 8, 633, ISSN:2227524X
Zulida Abdul Kadir, Nor Hazana Abdullah, , Rosmahalil Azrol Abdullah, Fadillah Ismail, Adibah Abdul Kadir, Elizabeth A/P M.Anthony
(2018) Using Problem-Based Learning As An Instructional Approach In Enhancing Problem Solving Skills Between Engineering And Business Undergraduates, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY,, SPC , 8, 681, ISSN:2227524X
Rosmahalil Azrol Abdullah, Zulida binti Abdul Kadir, Hiyama Junko Abdullah, Kamarul Azam Kamarul Azmi, Siti Hajar Bidin
(2017) Motif Pelajar Terhadap Aktiviti Kesukarelawan: Satu Kajian Kes Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, JURNAL TEKNO-SOSIAL, UTHM , 3, 10, ISSN:2229-8940
Media Digital
PN.HIYAMA JUNKO, EN.ROSMAHALIL AZROL ABDULLAH
(2021) Uthm Uhb10802 Hiragana Module Audio 1, UTHM , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Rosmahalil Azrol bin Abdullah & Zulida binti Abdul Kadir
(2021) Needs Analysis: A Japanese Language Learning Module Of University Tun Hussein Onn Malaysia (Uthm), IEOM SOCIETY INTERNATIONAL , ID86, ISBN:21698767
Hiyama Junko, Zulida binti Abdul Kadir, Rosmahalil Azrol bin Abdullah, Siti Hajar Bidin
(2018) Intercultural Activities Using Zoom In Enhancing Communication Competency , JAPAN FOUNDATION KUALA LUMPUR HTTPS://WWW.JFKL.ORG.MY/SITE/WP-CONTENT/UPLOADS/2018/09/ABSTRACT_INTERCULTURALACTIVITIESZOOM_5SEP2018HIYAMA.PDF , 000
SITI HAJAR BIDIN, HIYAMA JUNKO, ZULIDA ABDUL KADIR, NURUL SABRINA ZAN, ROSMAHALIL AZROL ABDULLAH
(2017) Kesan Motivasi Dalam Pembelajaran Bahasa Kedua Mendorong Penguasaan Bahasa Jepun Dengan Lebih Cepat Dan Berkesan: Kajian Terhadap Pelajar Bahasa Jepun Tahap Satu Di Uthm., UTHM , 1, ISBN:INSAN 2017

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2021 BENGKEL PERKONGSIAN COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGE (CEFR)
UTHM / BILIK SEMINAR PPB
14/10/2021
2020 BENGKEL LATIHAN PENYEDIAAN AWAL P&P SEMESTER 1 2020/2021
UTHM / -
05/10/2020
2019 GROW AND SHARE TOGETHER (GST) SIRI 6/2019
UTHM / BILIK SEMINAR PPB
07/11/2019
2019 BENGKEL KOMPETENSI JAWATAN BERDASARKAN DISKRIPSI TUGAS (JD)
UTHM / UTHM
19/08/2019 - 20/08/2019
2019 BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM PUSAT PENGAJIAN BAHASA
UTHM / UTHM
14/02/2019
2019 PRA BENGKEL SKT 2019
UTHM / UTHM
11/02/2019

TAHUN NAMA ANUGERAH PENGANUGERAH PERINGKAT
2017 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2013 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2007 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI