Staff Profile

Full NameTs. Dr. FAIZAL AMIN NUR BIN YUNUS
FacultyFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
DepartmentJABATAN PENDIDIKAN VOKASIONAL
Email
Designation DS51 - PENSYARAH KANAN
  KETUA JABATAN
JABATAN PENDIDIKAN VOKASIONAL
FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

Field of Expertise

Field Category (KPT) SOCIAL SCIENCE
Field (KPT) Education
Field of Specialization (KPT) Other Education n.e.c.

Areas of Research Interest

1. Skill and training
2. Technical and Vocational Educational Training
3. Employbility
4. Vocational Pedagogy
5. HVAC Technology System

Innovation Field of Interest

1. Design Engineering
2. HVAC System Technology

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2017 SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA PERALATAN PENYAMANAN UDARA HVAC -SATU FASA JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
2015 DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
2010 SARJANA PENDIDIKAN TEKNIKAL (KEJURUTERAAN MEKANIKAL) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
2007 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Professional Appointments

DS51 - Pensyarah Kanan

Management Experience

DateDescription
01/01/2017 - Penolong Ketua Program
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
18/07/2021 - Penyelidik Utama
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Heating, Ventilation, & Air Conditioning System (HVAC)
01/10/2021 - 30/09/2023 Ketua Jabatan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Vokasional
17/06/2020 - 30/09/2021 Ketua Jabatan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Vokasional
01/10/2019 - 16/06/2020 Ketua Jabatan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
01/10/2017 - 30/09/2019 Ketua Jabatan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
23/04/2019 - 28/04/2019 Menjalankan Tugas Timbalan Dekan (Akademik dan Antarabangsa)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
22/02/2016 - 01/01/2018 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
01/12/2015 - 31/12/2019 Asian Academic Society for Vocational Education and Training (AASVET)
Member Antarabangsa
24/01/2017 - 31/12/9999 International Association of Engineers (IAENG)
Member Antarabangsa
01/01/2017 - 31/12/9999 The Association for Science, Education and Technology (TASET)
Member Antarabangsa
01/04/2020 - 31/03/2021 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologi Profesional Kebangsaan
01/04/2021 - 31/03/2022 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologi Profesional Kebangsaan
31/03/2022 - 31/03/2023 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
31/03/2023 - 31/03/2024 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
25/01/2018 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan
31/12/2018 - 31/12/9999 Pertubuhan Pakar Penyejukbekuan & Penyamanan Udara Malaysia
Ahli Kebangsaan
01/04/2019 - 31/03/2020 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
27/03/2018 - 26/03/2019 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
01/04/2019 - 31/03/2021 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Ahli Technologiest Kebangsaan

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2021 SERVIS DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEJUKBEKUAN DAN PENYAMANAN UDARA [BBA40403], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 TEKNOLOGI PENYEJUKBEKUAN DAN PENYAMANAN UDARA [BBA20203], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Amalan Bengkel Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara [BBA10102], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 TEKNOLOGI PENYEJUKBEKUAN DAN PENYAMANAN UDARA [BBA20203], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 SERVIS DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEJUKBEKUAN DAN PENYAMANAN UDARA [BBA40403], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 KEMAHIRAN TEK. KEJ. PENYEJUKBEKUAN & PENYAMANAN UDARA KOMERSIL [BBA40404], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 TERMODINAMIK [BBM20203], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Amalan Bengkel Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara [BBA10102], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 PENGURUSAN PROJEK HVAC BANGUNAN KOMERSIAL [BBZ20606], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 KESELAMATAN DALAM PERSEKITARAAN KERJA HVAC [BBZ10204], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 KEMAHIRAN TEK. KEJ. PENYEJUKBEKUAN & PENYAMANAN UDARA KOMERSIL [BBA40404], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 STATISTIK DALAM PENYELIDIKAN (MBE12203), SESI 20182019 SEMESTER 2, UTHM,2019 University
2019 SAFETY IN HVAC ENVIRONMET (BBZ10204), SESI20192020, SEMESTER 1, UTHM University
2019 TERMODINAMIK (BBM20203) SESI20182019 SEM 2, UTHM University
2019 AMALAN BENGKEL PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA (BBA10202) SESI 20192020, SEM 1, UTHM University
2019 AMALAN BENGKEL PENYEJUKAN DAN PENYAMAN UDARA (BBA10102), SESI 20182019 SEM 2, UTHM University
2018 Penyelaras Penerbitan Modul Pengurusan Makmak dan Bengkel, semester2, sesi 20172018 University
2018 Ketua Pengawa Peperiksaan Akhir Semester 3, sesi 20172018, UTHM, 2018 University
2018 Amalan Bengkel Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara (BBA10102), Sem 1 sesi 20182019, UTHM, 2018 University
2018 Pengawa peperiksaan akhir SKM, FPTV UTHM,2018 University
2018 Penyelaras Task Force Pembangunan MOOC (Teknologi Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara), UTHM, 2018 University
2018 Mekanik Pepejal (BBM30303), Semester 3, Sesi 20172018, UTHM, 2018 University
2018 Penyelaras Task Force Pembangunan MOOC (Reka Bentuk Industri), UTHM, 2018 University
2018 Pengurusan Makimal dan Bengkel (BBP30103), Sem 2, sesi 20172018, UTHM,2018 University
2018 Temodinamik (BBm20203), Sem 1 sesi 20182019, UTHM, 2018 University
2018 Termodinamik (BBM20203), Semester 2, sesi 20172018, UTHM, 2018 University
2018 Ketua Pengawas Peperiksaan Akhir Semester 2 sesi 20172018, UTHM, 2018 University
2017 Pembantu Pengawas, semester 2, 2016-2017 University
2017 Seminar Design Flipped Classroom and Active Learning, 2017 University
2017 Teknologi Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara (BBA20203), Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun HUssein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Lukisan Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara (BBA30203), Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun HUssein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Amalan Bengkel Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara (BBA10102), Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun HUssein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Reka Bentuk Industri (BBP30102), Sesi 20162017 Semester 2, Unversiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Penaksiran Beban dan Reka Bentuk Sesalur Udara (BBA40103), Sesi 20162017 Semester 2, Universiti Tun HUssein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Amalan Bengkel Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara (BBA10102), Sesi 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Reka Bentuk Kawalan Motor aElektrik (BBA30103), Sesi 20162017 Semester 2, Universiti Tun HUssein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Ketua Pengawas peperiksaan akhir semester 2 sesi 20162017 University
2017 Program Transformasi Minda, 2017 University
2017 Program Diploma Pasca Ijazah PGDip) 2017 University
2017 Reka Bentuk Industri (BBP30102), Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,2017 University
2016 Penyelaras Reka Bentuk Industri (BBP30102), Sesi 20162017 semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Penyelaras Amalan Bengkel Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara (BBA10102), Sesi 20162017 semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Penyelaras Teknologi Penyejukbekuan Dan Penyamanan Udara (BBA20203), Sesi 20162017 semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Reka Bentuk Kawalan Motor Elektrik (BBA30103), Sesi 20162017 semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Penyelaras Kursus Amali Kejuruteraan (BBM40501), Sesi 20152016 semester 2 University
2016 Penyelaras Kursus Teknologi Workshop (BBM10203) Semester 2 2015/16 University
2016 Pengurusan Makmal dan Bengkel (BBP30103), Sesi 20152016 semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malysia 2016 University
2016 Reka Bentuk Industri (BBP30102) Sesi 20152016 semester 2, Universiti Tun HUssein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Penyelaras Mekanik Pepejal (BBM30303), Sesi 20152016 semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Reka Bentuk Industri (BBP 30102), Sesi 20152016 Semester 1, Universiti Tun Husseion Onn Malaysai, 2015 University
2015 Grafik Kejuruteraan (BBP 20203), Sesi 20152016 Semester 1, Universiti Tun Husseion Onn Malaysai, 2015 University
2015 Creativity & Innovation (BBP 10402), Sesi 20152016 Semester 1, Universiti Tun Husseion Onn Malaysai, 2015 University
2015 Pengurusan Projek (BBP20402), Sesi 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Penyelaras Kursus BBP20402 (Pengurusan Projek) Semester 1 Sesi 2015/16 University
2015 Pengerusi Panel Pembentangan Proposal Doktor Falsafah Pendidikan Teknikal dan Vokasional (PBV) Semester 1 Sesi 2015/16 University
2011 Panel penilai Projek Sarjana Muda 1 (BBT 3022), sesi 20102011 semester 2, UTHM, 2011 University
2011 Panel penilai Projek sarjana Muda 2 (BBT 4044), sesi20102011 semester 2, UTHM,2011 University
2010 Panel penilai Projek Sarjana Muda 2 (BBT 4044), Sesi 20102011 Semester 1, UTHM,2010 University
2010 Pengautomatan Industri (BBT 3843), Sesi 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Kemahiran Teknologi Industri-Mekanikal (BBT 2324), sesi 20102011 semester 2, UTHM,2010 University
2009 Pensyarah Program Latihan Peningkatan Kemahiran Industri untuk siswazah (INSEP) 2009 University
2009 Pembantu tenaga pengajar kursus kemahiran tambahan (Bidang Mekanikal) bagi pelajar sarjana muda pendidikan Teknik & Vokasional kemasukan 2006/2007 University

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
Q420 Kemahiran Teknikal dan Kemahiran Bukan Teknikal Yang Penting Bagi Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) Pada Era Revolusi Industri 4.0 (4IR) Ahli 30/04/2025
M144 An effective study of In-Campus Internship Program by NationGate Solution (M) Sdn Bhd Ahli 30/06/2024
H954 DEVELOPMENT OF THERMAL COMFORT LEVEL CONTROL IN A MEDIUM DISTANCE FLIGHT Ahli 31/12/2023
H957 Pembangunan Video Pembelajaran Berdasarkan Pendidikan Berasaskan Keterampilan dan Pembelajaran Berasaskan Masalah Berorientasikan Projek Bagi Topik Penyaman Udara Jenis Pisah Ahli 31/12/2023
M124 Approach of R290 capacity building training in production line (C4) with development of R290 quick reference pocket book. Ketua 01/11/2023
Q026 ANALYSIS OF AIR DISTRIBUTION PATTERN IN TRANSPORTATION (BUS) AIR CONDITIONING DUCTING USING NUMERICAL APPROACH Ketua 31/10/2023
Q032 Developing a Work Readiness Checklist for the English for Occupational Purposes Final Year UTHM Students in Facing the Post-COVID-19 Job Market Challenges Ahli 31/10/2023
H953 A PERFORMANCE STUDY OF A CHILLER PLANT FOR A SERVER ROOM IN THE TROPICS Ahli 30/06/2023
H956 Pembangunan condenser Cooling Pad Bagi Penjimatan Tenaga bagi sistem Penyaman Udara. Ahli 30/06/2023
H874 KAJIAN ATRIBUT KEBOLEHGAJIAN SISWAZAH (GRADUATE EMPLOYABILITY) BAGI MENINGKATKAN KADAR KEBOLEHGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Ahli 31/12/2022
H894 Kajian Kebolehlaksanaan Skim Job on Campus (JoC) di UTHM: Projek Perintis Pemasangan Sistem Penyaman Udara oleh Pelajar FPTV di Makmal Inovasi UTHM-Fraunhofer. (Feasibility Study of Job on Campus Scheme in UTHM: Pilot Project of Air-Conditioning System Installation by FPTV Students in UTHM-Fraunhofer Innovation Lab.) Ahli 31/07/2022
K044 KERANGKA MODEL INKUBATOR USAHAWAN BELIA ORANG ASLI MELALUI LATIHAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL (TVET) KE ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT ORANG ASLI DI MALAYSIA Ahli 31/03/2022
K016 Increasing Knowledge, Attitude and Motivation level using Gamification Approach in Practical Learning for Students of Technical Skills at Vocational College. Ahli 30/11/2021
U940 Teachers Training for TVET Ahli 31/07/2021
K135 INTEGRATION OF KOLB LEARNING STYLE AND 21ST CENTURY 4C?S LEARNING SKILLS FOR MALAYSIAN AND INDONESIAN TVET EDUCATORS Ahli 28/02/2021
V020 Kerangka Standard Pensyarah Kolej Vokasional Dalam Bidang Kimpalan dan Fabrikasi Logam Yang Mengikuti Program Pensiswazahan Guru Ahli 30/04/2020
H283 Engineering Design Assessment Instrument for Student's Design Project based on Industrial Revolution 4.0 needs Ahli 31/01/2020
V029 Pembangunan Kerangka Pemulihan Masalah Sosial Pelajar Sekolah Ke Arah Pembentukan Akhlak dan Moral Yang Cemerlang Ahli 31/10/2019
U890 Development of Job Competency for Mechanical Industry Occupational Area Using CUDBAS Technique Towards Knowledge Worker Professional Development Ahli 31/08/2019
V018 Pembangunan CD Interaktif Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 2 Ketua 30/07/2019
V025 Hubungan Persepsi dan Amalan Guru PPG Terhadap Aspek Keselamatan dan Kesihatan di Bengkel Ahli 30/04/2019
X045 Impact Of ECCE on Human Capital Development Ahli 01/04/2019
V005 Kerangka Komunikasi Dalam Pembelajaran dan Pengajaran Guru Mata Pelajaran Lukisan CAD di Kolej Vokasional Malaysia Bagi Meningkatkan Prestasi Pembelajaran dan Pengajaran Ahli 15/02/2019
V014 Vocational Pedagogy Framework Development For Malaysian And Indonesian TVET Teachers Ahli 14/02/2019
A098 Program Educate Malaysia dan Duta Universiti di Bawah Program Transformasi Luar Bandar, Inisiatif Kerjasama Universiti (NBOS4) Ahli 31/12/2018
U650 Pembangunan Indikator dan Model E-Portfolio Sijil Kemahiran Malaysia Ahli 31/12/2018
V013 Non Engineering Based Vocational Pedagogy Framework Development For malaysian And Indonesian TVET Teacher Ahli 16/11/2018
0639 Pembelajaran Reality Maya : Aplikasi Simulator Kimpalan Maya Dalam Pembentukkan Kemahiran Kimpalan Terhadap Pelatih Ketua 14/12/2010

Publications

Book
Dr. Lutfiah Natrah binti Abbas @ Ahmad, Dr. Faizal Amin Nur bin Yunus, Shaipul Nahar bin Mat Saat
(2020) Kerja Paip Domestik Tingkatan 4 Dan 5, ARAS MEGA (M) SDN BHD , 1, ISBN:9789672448631
Md Yunos, J., Alias, M., Rubani, S. N. K., Yunus, F. A. N., Hamid, H., Lee, M. F., Tee, T. K., Ibrahim Mukhtar, M., Sri Sumarwati, Genefri, Nizwardi Jalinus, Syahril, Fahmi Rizal, Sukardi & Dedy Irfan
(2019) Non-Engineering-Based Vocational Pedagogy Framework Development For Malaysia And Indonesian Tvet Teacher, UTHM , 1, ISBN:9789672306139
Khairul Anuar Abdul Rahman, Mohd Bekri Rahim, Faizal Amin Nur Yunus, Jamil Abd Baser, Khairul Fahmi Ali, Nizamuddin Razali
(2019) Pembangunan Produk Penyejukbekuan Dan Penyaman Udara Siri 1, UTHM , 1, ISBN:9789672306627
RIDZWAN CHE RUS, MOHD BEKRI RAHIM, FAIZAL AMIN NUR YUNUS, RUHIZAN MOHAMAD YASIN
(2018) Transformasi Pendidikan Latihan Teknikal & Vokasional Di Malaysia: Isu & Cabaran, UTHM , 1, ISBN:9789672216032
MOHD BEKRI BIN RAHIM,JAMIL BIN ABD BASER,FAIZAL AMIN NUR BIN YUNUS
(2017) Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk Siri 1, UTHM , 1, ISBN:978-967-2110-47-7
FAIZAL AMIN NUR BIN YUNUS & RUHIZAN MOHD YASIN
(2016) Pemindahan Pembelajaran Pendidikan Latihan Teknikal & Vokasional, PENERBIT UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 43600 BANGI SELANGOR , 1, ISBN:978-967-412-380-2
Book Chapters
Muhammad Fawwaz Fauzi, Faizal Amin Nur Bin Yunus, Debie Devisser Gerijih, Nurhayati Baharuddin, Khairul Anuar Abdul Rahman, Nizamuddin Razali
(2022) Development Digital Learning Module Water Analysis And Testing For Closed Loop System In Hvac, Pembangunan Produk & Rekabentuk (Product Development & Design) Siri 7, UTHM , 13, ISBN:9789670061177
Mifzal Sulaiman, Faizal Amin Nur Yunus, Mohd Bekri Rahim, Debie Devisser Gerijih, Mohd Hairwan Md Nor, Mohd Erfy Ismail
(2022) Development Of Digital Learning Platform For Safety In Hvac Environment Subject, Pembangunan Produk & Reka Bentuk Siri 7, UTHM , 2, ISBN:9789670061177
Nurul Sahira Hanapi, Nizamuddin Razali, Nornashima Md Ali, Faizal Amin Nur Bin Yunus, Khairul Anuar Abdul Rahman, Mohd Hairwan Md Nor
(2022) Development Of Learning Module Application Of Hvac Standard For Commercial Buildings, Pembangunan Produk & Rekabentuk (Product Development & Design) Siri 7, UTHM , 20, ISBN:9789670061177
Nur Atikah Binti Shaari, Nizamuddin Bin Razali, Faizal Amin Nur Bin Yunus, Khairul Anuar Abdul Rahman, Nurhayati Baharuddin, Mohd Bekri Rahim,
(2022) Learning Module Of Fabrication Piping, Tubing And Metal, Pembangunan Produk & Rekabentuk Siri 7, UTHM , 32, ISBN:9789670061177
Mohd Bekri bin Rahim, Muhammad Zaki bin Mahad Musa, Faizal Amin Nur Yunus, Khairul Anuar bin Abdul Rahman, & Nurhayati Baharudin.
(2021) Alat Pengesan Paras Dan Kualiti Air Sistem Menara Pendingin Berbantukan Iot, Pembangunan Produk & Rekabentuk (Product Development Design) Siri 5 , UTHM , 78, ISBN:9789672975670
Muhamad Haziq Fikri Othman, Faizal Amin Nur Yunus, Mohd. Bekri Rahim, Mohd. Zulfadzli Rozali, Arasinah Kamis, & Ridzwan Che Rus
(2021) Development Of Model Egg Incubation Using Split Unit Air Conditioning System, Pembangunan Produk &Amp; Rekabentuk (Product Development &Amp; Design) Siri 5, UTHM , 1, ISBN:9789672975670
Khairul Anuar Abdul Rahman, Siti Nur Wahida Herman, Faizal Amin Nur Yunus, Nizamuddin Razali, Nurhayati Baharudin
(2021) Development Outdoor Unit Lifting Tools For Installation And Maintenance, Pembangunan Produk Penyejukbekuan Dan Penyamanan Udara Siri 2, UTHM , 100, ISBN:9789672817291
Nizamudin Razali, Nur Ku Fatin Syahirah Kusairi, Faizal Amin Nur Yunus, Khairul Anuar Abdul Rahman, Wan Hanim Nadrah Wan Muda
(2021) Ducting And Piping Design Modules For Vocational College Students, Pembangunan Produk Penyejukbekuan Dan Penyaman Udara Siri 2, UTHM , 168, ISBN:9789672817291
Mohd Bekri Rahim, Muhammad Nazirul Mudin Yusof, Faizal Amir Nur Yunus, Khairul Fahmi Ali, Siti Hajar Zakariah, Wan Hanim Nadrah Wan Muda
(2021) Fresh Warmer Store, Pembangunan Produk Penyejukbekuan Dan Penyaman Udara Siri 2, UTHM , 14, ISBN:9789672817291
Mohd Bekri bin Rahim, Muhammad Zaki bin Mahad Musa, Faizal Amin Nur Yunus, Khairul Anuar bin Abdul Rahman, & Nurhayati Baharudin
(2021) Kit Pengajaran Diagnostic Air-Conditioning Training Unit, Pembangunan Produk & Reka Bentuk (Product Development & Design) Siri 5, UTHM , 88, ISBN:9789672975670
Mohd Harris Fadhillah Mohd Idris, Nizamuddin Razali, Khairul Anuar Abdul Rahman, Faizal Amin Nur Yunus, Debie Devisser Gerijih, & Nurhayati Baharudin
(2021) Pembanggunan Modul Mekanik Bendalir: Bagi Meningkatkan Pemahaman Pelajar Fptv, Pembangunan Produk & Rekabentuk Siri 6, UTHM , 88, ISBN:9789672817451
Faizal Amin Nur Yunus, Nur Saifi Md Saari, Mohd Bekri Rahim, Nizamudin Razali, Khairul Fahmi Ali
(2021) Pembangunan Model Indirect Evaporative Cooling Serta Kesannya Terhadap Perubahan Suhu Bilik, Pembangunan Produk Penyejukbekuan Dan Penyaman Udara Siri 2, UTHM , 60, ISBN:9789672817291
Nizamudin Razali, Nor lzuani Mohd Shaffi, Mohd Bekri Rahim, Faizal Amin Nur Yunus, Khairul Anuar Abdul Rahman, Nurhayati Baharudin
(2021) Pembangunan Modul Pembelajaran Advance Cad In Hvac, Pembangunan Produk Penyejukbekuan Dan Penyamanan Udara Siri 2, UTHM , 133, ISBN:9789672817291
Faizal Amin Nur Yunus, Muhammad Arif Ismail, Mohd Bekri Rahim, Khairul Anuar Abdul Rahman, Nurhayati Baharudin, Khairul Fahmi Ali
(2021) Prototaip Strawberi Inkubator Dengan Kombinasi Sistem Penyejukan, Pembangunan Produk Penyejukbekuan Dan Penyaman Udara Siri 2, UTHM , 29, ISBN:9789672817291
Faizal Amin Nur Yunus, Nur Athirah Ahmad, Mohd Bekri Rahim, Debie Devisser Gerijih, Khairul Anuar Abdul Rahman, Khairul Fahmi Ali
(2021) Reka Bentuk Semula Produk Menggunakan Kaedah Reka Bentuk Untuk Pembuatan Dan Pemasangan Melalui Kejuruteraan Balikan, Pembangunan Produk & Rekabentuk (Product Development & Design) Siri 6, UTHM , 31, ISBN:9789672817451
Nizamudin Razali, Branden Posius @ Wilfred, Faizal Amin Nur Yunus, Khairul Anuar Abdul Rahman, Debie Devisser Gerijih
(2021) Simulasi Kerosakkan Pada Sistem Penyaman Udara Sebagai Alat Bahan Bantu Mengajar, Pembangunan Produk Penyejukbekuan Dan Penyaman Udara Siri 2, UTHM , 151, ISBN:9789672817291
Mohd Zulfadli Rozali, Saifullizam Puteh, Faizal Amin Nur Yunus, Affero Ismail, Thariq Khan Azzizuddin Khan
(2019) Keperluan Sokongan Pengurusan Universiti Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar- Atlet, Pengurusan Dan Kepimpinan Siri 2, Uthm, UTHM , 31, ISBN:9789672306993
Fazlinda Binti Ab Halim, Normah Bt ZakariaMohd, Shahzuan Bin Ghazalan, Izeanty Bt Hamidon
(2019) Kesan Pelaksanaan Kurikulum Latihan Industri Mempengaruhi Persepsi Majikan Terhadap Kemahiran Generik Pelajar, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya, UTHM , 88, ISBN:9789672183952
Faizal Amin Nur Yunus, Asyraf Zainuddin, Mohd Bekri Rahim & Mohd Fairuz Bin Marian
(2019) Membangunkan Kipas Pengudaraan Satu Fasa Sebagai Abbm, Pembangunan Produk Penyejukbekuan Dan Penyaman Udara. Siri 1, UTHM , 60, ISBN:9789672306627
Faizal Amin Nur Yunus, Muhammad Zaim Hamzah Haryanti Mohd Affandi, Jamil Abd Baser, Ridzwan Che Rus, Arasinah Kamis, Mohd Bekri Rahim & Saiful Hadi Masran
(2019) Pembangunan Electrical Fault Diagnosis On Window Unit Sebagai Alat Bahan Bantu Mengajar (Abbm), Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk. Siri 4, UTHM , 31, ISBN:9789672306610
Faizal Amin Nur Yunus, Goh Lee Mui, Mohd Bekri Rahim, Saiful Hadi Masran
(2019) Pembangunan Laman Web Untuk Mata Pelajaran Pemasangan Unit Penyaman Udara Jenis Pisah, Pembangunan Produk Penyejukbekuan Dan Penyaman Udara. Siri 1, UTHM , 153, ISBN:9789672306627
Mohd Bekri Rahim, Faizal Amin Nur Yunus, Hasanul Hasif Abdul Wahab, Khairul Fahmi Ali, Khairul Anuar Abdul Rahman, Nizamuddin Razali & Jamil Abd Baser.
(2019) Penyaman Udara Jenis Pisah Menggunakan Konsep Penyejukan Air, Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk Siri 4 2019, UTHM , 153, ISBN:9789672306610
Faizal Amin Nur Yunus & Mohamad Nur Aizat Mohamad Alias
(2019) Superb Ino -Tech Water Heater (Pemanas Air Tanpa Elektrik), Pembangunan Produk Penyejukkan Dan Penyaman Udara Siri 1, UTHM , 1, ISBN:9789672306627
Mohd Bekri Rahim, Faizal Amin Nur Yunus, Saiful Hadi Masran
(2018) Aplikasi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi(Ict) Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional , Transformasi Pendidikan Latihan Teknikal & Vokasional Di Malaysia: Isu & Cabaran, UTHM , 33, ISBN:9789672216032
MOHD EFFENDI @ EWAN MOHD MATORE, AHMAD ZAMRI KHAIRANI, NORDIN ABD RAZAK, HARYANTI MOHD AFFANDI, SITI MISTIMA MAAT, SUZIYANI MOHAMED, FAIZAL AMIN NUR YUNUS
(2018) Ikbar : Pengukuran Adversity Quotient (Aq) Dalam Kalangan Pelajar Politeknik Menggunakan Model Pengukuran Rasch, Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk Siri 3, UTHM , 138, ISBN:9789672216025
Faizal Amin Nur Bin Yunus, Khairul Fahmi Ali, Arasinah Kamis & Khairunnisa Anuar
(2018) Pembangunan Model Press Work Sebagai Abbm, Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk, UTHM , 1, ISBN:9789672110835
Faizal Amin Nur Yunus, Mohd Bekri Rahim, Mohd Fairuz Marian
(2018) Pemindahan Pembelajaran Dalam Konteks Sistem Kemahiran Di Malaysia , Transformasi Pendidikan Latihan Teknikal & Vokasional Di Malaysia: Isu & Cabaran, UTHM , 45, ISBN:9789672216032
NIZAMUDDIN RAZALI, MOHD ERFY ISMAIL, IRWAN MAHAZIR ISMAIL, MOHD HASRIL AMIRUDDIN & FAIZAL AMIN NUR YUNUS
(2018) Pengajaran Dan Pembelajaran Termodinamik Berasaskan Laman Web Bagi Meningkatkan Tahap Kefahaman Pelajar Abad Ke -21 , Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk Siri 3, UTHM , 80, ISBN:9789672216025
Saiful Hadi Masran dan Faizal Amin Nur Yunus
(2017) Jig Mata Alat Bagi Kerja Melarik Bulat , Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk Siri 1, UTHM , 94, ISBN: 978-967-2110-47-7
Arasinah Kamis ,Suriani Mohamed, Haryanti Mohd Affandi ,Faizal Amin Nur Yunus
(2017) Penilaian Instrumen Kompetensi Pengetahuan Rekaan Fesyen Pakaian (Krefp) Menggunakan Model Rasch, Penyelidikkan Sains Rumah Tangga, Universiti Pendidikan Sultan Idris , 41, ISBN:928-967-2163-07-7
General Publications
Aini Nazura Paimin, Zanariah Ahmad, Suhaizal Hashim, Nor Anis Intan Aqiah Tukiran, Faizal Amin Nur Yunus, Norkhairolizah Hamzah, Wan Hanim Nadrah Wan Muda, Mohd Hasril Amiruddin
(2022) Garis Panduan Penganjuran Program Pembangunan Pelajar, UTHM , ISBN:-
Tee, T. K., Hamzah, U., Rozali, M. Z., Motaji, O., Mordi, M., Mohd Razali, S., Sham, M. A., Mohd Nazri, K. N., Yunus, F. A. N. & Amiruddin, M. H.
(2019) Photobook Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional 2019, Pucuk Pakis Trading , 1, ISBN:-
Mohd Hasril Amiruddin, Razali Hassan, Nizamuddin Razali, Faizal Amin Nur Yunus, Mohd Bekri Rahim, Jamil Abd. Baser, Alias Masek, Normah Zakaria, Arihasnida Ariffin, Mohd. Fairuz Marian, Usuloudin Hamzah, Khairul Fahmi Haji Ali & Aini Nazura Paimin@Abdul Halim
(2018) Core Abilities - Level 3, Z- 009 - 3:2015, UTHM , 1, ISBN:-
YUSMARWATI YUSOF, MARINA IBRAHIM MUKHTAR, LUTFIAH NATRAH ABAS
(2018) Kertas Kerja Cadangan Semakan Kurikulum Dan Silabus Program Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Binaan Bangunan) Dengan Kepujian, Fptv, UTHM , 1, ISBN:-
Md Asrul Nasid Masrom
(2018) Laporan Kajian Pengesanan Graduan 2016, UTHM , 1, ISBN:-
Faizal Amin Nur Yunus, Saiful Hadi Masran, Mohd Erfy Ismail, Mohd HAsril Amiruddin, Mohd Fairuz Marian
(2017) Hari Inovasi Fptv 2017 - Pupuk Semangat Budaya Inovasi Dan Kreativiti, UTHM , 1, ISBN:-
Faizal Amin Nur Yunus, Jamil Abd Baser, Mohd Bekri Rahim, Khairul Fahmi Ali
(2017) Mahasiswa Fptv Tabur Bakti Dalam Program Csr Di Yong Peng, Batu Pahat, UTHM , 1, ISBN:-
Mohd Bekri Rahim, Aini Nazura Paimin, Zanariah Ahmad, Noor Hayati Mustafa. Khairul Fahmi Ali, Jamil Abd. Baser, Safullizam Puteh, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Azman Hasan, Mohd Hasril Amiruddin, Faizal Amin Nur Yunus, Irwan Mahazir Ismail, Mohd Erfy Ismail, Saiful Hadi Maran, Nurfirdawati Muhammad Hanafi, Marina Ibrahim Mukhtar
(2017) Modul Pelaksanaan Projek Sarjana Muda & Sistem E-Psm , Penerbit UTHM , 1, ISBN:-
MOHD FAIRUZ MARIAN
(2016) Festival Inovasi 2016 Pamer Produk, Kreativiti Dan Inovasi Pelajar Fptv, UTHM , 1, ISBN:-
Faizal Amin Nur Bin Yunus
(2015) Kemahiran Kejuruteraan Mekanikal (Bbl 30802), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Faizal Amin Nur Bin Yunus
(2011) Rekabentuk Industri, UTHM
Journal
Faizal Amin Nur Yunus, Zuan Azhary Mohd Salleh, Mohd Syafiq Syazwan Mustafa, Haryanti Mohd Affandi, Arasinah Kamis, & Mohd Bekri Rahim.
(2023) A Study Of The Effect On Air Velocity And Temperature By Altering The Shuttle Bus Parameters, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN FLUID MECHANICS AND THERMAL SCIENCES, SEMARAK ILMU PUBLISHING , 7, 165, ISSN:22897879
Faizal Amin Nur Yunus, Zuan Azhary Mohd Salleh, Mohd Bekri Rahim, Haryanti Mohd Affandi, Arasinah Kamis, & Mohd Syafiq Syazwan Mustafa
(2023) Field Measurement Of Air Velocity And Temperature Factors That Influence The Thermal Comfort In Shuttle Bus, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN FLUID MECHANICS AND THERMAL SCIENCES, Penerbit Akademia Baru , 1, 164, ISSN:22897879
Yunus, F. A. N., Rahim, M. B. ., Razali, M. N. ., & Abdul Rahman, K. A.
(2022) Elements Of Competency For Facility Engineers In The Field Of Refrigeration And Air Conditioning, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 10, 38, ISSN:22897410
Leni Salfarina A Ramlee, Mohd Zulfadli Rozali, Faizal Amin Nur Yunus
(2022) Perkembangan Motor Kasar Murid Tahun Satu Sekolah Rendah, ANP JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES, ASSOCIATION FOR RESEARCHER OF SKILLS & VOCATIONAL TRAINING ? ARSVOT , 1, 19, ISSN:2773482X
Mohd Syafiq Syazwan Mustafa, Anies Faziehan Zakaria, Siti Shaidatul Zarifah Che Om, Fatimah Mohamed Yusop, Faizal Amin Nur Yunus & Mohammad Ashraf Abdul Rahman
(2022) Predicting Job Satisfaction Of Malaysian Mechanical Ventilation And Air Conditioning Maintenance Personnel In The Oil And Gas Sector, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES LETTERS, CONSCIENTIA BEAM , 7, 256, ISSN:23124318
Mohd Zulfadli Rozali, Saifullizam Puteh, Faizal Amin Nur Yunus, Nor Hidayah Hamdan , Hadafi Fitri Mohd Latif
(2022) Reliability And Validity Of Instrument On Academic Enhancement Support For Student-Athlete Using Rasch Measurement Model , ASIAN JOURNAL OF UNIVERSITY EDUCATION , UITM PRESS , 1, 290, ISSN:18237797
Lee, M.F., Yunus, F.A.N, Ab.Rahman, A, Yaakob, M., dan Rohanai, R
(2022) Undergraduates Marketability Of Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: A Case Study, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 24, ISSN:22897410
Subri, U. S., Sohimi, N. E., Affandi, H. M.*, Noor, S. M., Yunus, F. A. N
(2022) `Let'S Collaborate': Malaysian Tvet-Engineering Institution And Industry Partnership, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 9, 165, ISSN:22298932
Khairul Anuar Abdul Rahman*, Norazwani Abd Jalil, Mohd Azhar M.Arsad, Suhaizal Hashim, Mohd Bekri Rahim, Faizal Amin Nur Yunus, Nizamuddin Razali, Mohd Erfy Ismail
(2021) Development Of Mobile Applications Framework Based On Competency-Based Education For Technical And Vocational Education , JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 6, 44, ISSN:22298932
Faizal Amin Nur Yunus*, Nizamuddin Razali, Haryanti Mohd Affandi, Arasinah Kamis, Mohd Bekri Rahim, Mohd Zulfadli Rozali, Junita Sulaiman
(2021) Learning Transfer Exploration Model From Skill Institute To Workplace, Pls-Sem Approach, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 74, ISSN:22298932
Mohd Zulfadli Bin Rozali, Saifullizam Bin Puteh, Faizal Amin Nur Bin Yunus and Thariq Khan Azizuddin Khan
(2020) A Qualitative Method In Identifying Academic Aspect Element Of Academic Enhancement Support For Student-Athlete, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, HAMPSTEAD PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES , 1, 1703, ISSN:14757192
Md Yunos, J., Ganefri, Alias, M., Ibrahim Mukhtar, M., Lee, M. F., Tee, T. K., Rubani, S. N. K., Yunus, F. A. N., Sulaiman, J. & Sri Sumarwati
(2020) Comparative Study Between Malaysia And Indonesia: Differences Of Teaching And Learning Methods (Theory-Based) Used By Engineering Tvet Teachers , JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 3, 134, ISSN:26007932
Mohd Bekri Rahim, Sri Sumarwati, Faizal Amin Nur Yunus, Nizamuddin Razali, Khairul Anuar Abdul Rahman
(2020) Factors Affecting The Aggressive Behavior Among Vocational Students In Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING AND SCIENCES PUBLICATION , 2, 4437, ISSN:22498958
Mohd Zulfadli Rozali, Saifullizam Puteh, Faizal Amin Nur Yunus, Thariq Khan Azizuddin Khan
(2020) Identifying Environment Aspect In Academic Enhancement Support For Student-Athlete Using Fuzzy Delphi Method, INDIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH RESEARCH & DEVELOPMENT, INDIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH RESEARCH & DEVELOPMENT , 1, 1819, ISSN:09765506
Faizal Amin Nur Yunus, Noor Hafiza Md. Omar, Junita Sulaiman, Mohd Bekri Rahim, Jamil Abd Base, Arasinah Kamis, Haryanti Mohd Affandi
(2020) Multimedia Courseware For Interactive Teaching And Learning: Students' Needs And Perspectives, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 261, ISSN:22298932
Lyssa Daud , Faizal Amin Nur Yunus*, Mohd Bekri Rahim, Mohd. Zulfadli Rozali, Khairul Anuar Abdul Rahman, Arasinah Kamis
(2020) Pelaksanaan Continuous Quality Improvement (Cqi) Dalam Kalangan Pensyarah Di Kolej Kemahiran Tinggi Mara, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , 9, 57, ISSN:22897410
Mohd Bekri Rahim, Jopri Hairunissa,Azman Hassan,Faizal Amin Nur Yunus
(2020) Teaching Strategies In Mathematics, JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH IN DYNAMICAL & CONTROL SYSTEMS, INSTITUTE OF ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH , 7, 671, ISSN:1943023X
Haryanti M. A., Mohd Firdaus M. K, Lazaro M. H, Arasinah Kamis, Nor Haslinda Abas, Mohd Sallehuddion M. N, Faizal Amin Nur Yunus
(2020) The Development Of Generic Competency Portfolio For Malaysian Tvet-Construction Graduates, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 9, 143, ISSN:22298932
Mohd Erfy Ismail, Faizal Amin Nur Yunus, Junita Sulaiman, Norfarah Nordin & Nadzrah Sa'adan
(2020) The Implication Of Employing Magnetic Test Kit On Students' Interest, Teachers' Teaching Method And Students' Visualization Ability, UNIVERSAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, UNIVERSAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH , 9, 3858, ISSN:23323205
Mohd Bekri Rahim, Jopri Hairunissa, Azman Hassan, Faizal Amin Yunus
(2020) The Use Of Exploration Pedagogical To Facilitate Effective Teaching By Hands- On Activity In Mathematic For Vocational Education, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, JOURNAL OF CRITICAL REVIEW , 4, 2390, ISSN:23945125
Mohd Bekri Rahim, Faizal Amin Nur Yunus, Saiful Hadi Masran, Mohd Fairuz Marian, Jamil Abd Baser & Mohammad Musab Azimat Ali
(2019) Developing An E-Portfolio Model For Malaysian Skills Certification, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 109, ISSN:22298932
Affero Ismail, Zeti Kasman, Sri Sumarwati, Faizal Amin Nur Yunus and Noorazman Abd Samad
(2019) The Development Of Job Competency For Skilled Technical Worker Towards Green Technology, INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE, GEOMATE International Society , 2, 216, ISSN:21862990
ARASINAH KAMIS,*, CHE GHANI CHE KOB , HARYANTI MOHD AFFAND , FAIZAL AMIN NUR YUNUS , PAIMAN , WIDIHASTUTI
(2019) The Effect Of Implementing The Green Skills Module On Design Technology Subject: Assessing The Pupils? Green Skills Practices , JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY (JESTEC), School of Engineering Taylor University , 6, 18, ISSN:18234690
Jailani Md Yunos, Siti Nur Kamariah Rubani, Maizam Alias, Sri Sumarwati, Faizal Amin Nur Yunus, Hashima Hamid, Fahmi Rizal
(2019) Vocational Pedagogical Decisions Of Malaysian And Indonesian Non-Engineering Tvet Teachers, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 9, 1, ISSN:22298932
Mohd Zulfadli Rozali, Saifullizam Puteh, Faizal Amin Nur Yunus, Thariq Khan Azizuddin Khan
(2018) Academic Enhancement Support For Student-Athlete In Malaysia Public Universities, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 1, 223, ISSN:19366612
MOHD ERFY ISMAIL, SUHAIZAL HASHIM, MOHD FAIRUZ MARIAN, MOHD BEKRI RAHIM, FAIZAL AMIN NUR YUNUS & SAIFUL HADI MASRAN
(2018) Amalan Keselamatan Pelajar Dalam Bengkel Katering , ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 3, 1, ISSN:22897410
Khairul Anuar Abdul Rahman, Norazrena Abu Samah, Mohd Bekri Rahim, Faizal Amin Nur Md Yunus, Jamil Abd Baser, Affero Ismail
(2018) Characteristics Of Video Learning Based On Competency Based Education (Cbe), INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING JOURNAL, Penerbit UTM , 11, 44, ISSN:26008572
Nabilah Abdul Suki, Faizal Amin Nur Yunus, Mohd. Bekri Rahim, Saiful Hadi Masran, Mohd Fairuz Marian & Jamil Abd Baser
(2018) Competency Of Tvet Instructor Toward Technical Lesson In Institut Latihan Perindustrian (Ilp), ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 3, 1, ISSN:22897410
Faizal Amin Nur Yunus
(2018) The Identification Of On Job Training (Ojt) Problems Among Malaysian Vocational College Construction Technology Students, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing CorporationPublisher of International Academic Journals , 11, 123, ISSN:2227524X
Faizal Amin Nur Yunus
(2018) Validity And Reliability Of Green Skills Instrument, SAINS HUMANIKA, Penerbit UTM , 11, 73, ISSN:22896996
Md Yunos, J., Ibrahim Mukhtar, M., Alias, M., Lee, M. F., Tee, T.K., Rubani, S.N.K., Hamid, H., Yunus, F.A.N., Sulaiman, J., & Sumarwati, S.
(2018) Validity Of Vocational Pedagogy Constructs Using The Rasch Measurement Model, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING , UTHM , 12, 35, ISSN:22298932
JAMIL ABD BASER, NUR ATIKAH MAT JIZAT, FAIZAL AMIN NUR YUNUS, MOHD BEKRI RAHIM, ABDUL RASID ABD RAZZAQ, AZMAN HASAN
(2017) Competency Of National Dual Training System Industry Advisor, JURNAL PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN, Faculty of Engineering, Universitas Negeri Yogyakarta and Masyarakat Peneliti Pendidikan Indonesia (MPPI) , 10, 328, ISSN:2477-2410
Mohd Erfy Ismail, Saiful Hadi Masran, Mohd Bekri Rahim, Faizal Amin Nur Yunus, Mohd Fairuz Marian
(2017) Development Of Electrical Discharge Machine Die Sinking Application Using Android Platform, JURNAL PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN, Faculty of Engineering, Universitas Negeri Yogyakarta and Masyarakat Peneliti Pendidikan Indonesia (MPPI) , 10, 339, ISSN:2477-2410
Mohd Bekri Rahim, Faizal Amin Nur Bin Yunus, Jamil bin Abd Baser, Saiful Hadi bin MAsran
(2017) E-Portfolio Msc Indicator For A Virtual Learning Environment, PERTANIKA JURNAL, Universiti Putra Malaysia Press , 4, 191, ISSN:0128-7702
Arasinah Kamis, Ridzwan Che Rus, Mohd Bekri Rahim, Faizal Amin Nur Yunus, Normah Zakaria, Haryanti Mohd Affandi
(2017) Exploring Green Skills: A Study On The Implementation Of Green Skills Among Secondary School Students, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, Human Resource Management Academic Research Society , 12, 327, ISSN:22226990
Faizal, A. N. Y. *, Saiful, H. M. , Bekri, R. , Jamil, A. B. , Amiruddin, M. H. , Ruhizan, M. Y. and Arasinah, K
(2017) Impact Of Work Environment On Learning Transfer Of Skills , PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES OF HUMANITIES (JSSH), University Putra Malaysia Press , 5, 33, ISSN:0128-7702
Arasinah Kamis ,Amarumi Alwi ,Bushra Limuna Hj Ismail ,Normah Zakaria ,Faizal Amin Nur Yunus
(2017) Integration Of Green Skills In Sustainable Development In Technical And Vocational Education, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH AND APPLICATION, university Grants Commisions , 12, 8, ISSN:2248-9622
Faizal Amin Nur Yunus, Nabilah Abdul Suki, Jamil Abd Baser, Mohd Fairuz Marian, Saiful Hadi Masran, Mohd Bekri Rahim
(2017) Kesahan Dan Kebolehpercayaan Instrumen Kompetensi Pengajar Tvet Terhadap Pengajaran Teknikal Berdasarkan Pendekatan Model Rasch, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 1, ISSN:eissn 2289-7410
Jamil Abd Baser, Nurul Syahada Mohd Suhaimi , Hasyamuddin Othman , Azman Hasan , Mohd Bekri Rahim & Mohd Faizal Amin Nur Yunus
(2017) Standard Guru Malaysia Dalam Program Persediaan Guru Reka Bentuk Dan Teknologi, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 1, ISSN:eissn 2289-7410
Badaruddin Ibrahim, Faizal Amin Nur Yunus & Mohd Hasril Amiruddin
(2017) Tvet Talent Development: Advancing Society Through Quality, Technology, Innovation And Skill Mobilisation, JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, University Putra Malaysia Press , 4, 1, ISSN:2231-8534
SAIFUL HADI BIN MASRAN, DR. MOHD BEKRI BIN RAHIM, DR. FAIZAL AMIN NUR BIN YUNUS, MOHD FAIRUZ BIN MARIAN
(2017) Validity And Reliability Of An E-Portfolio Indicators Instrument For Malaysian Skills Certification (Msc), PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PRESS , 10, 47, ISSN:0128-7702
Faizal Amin Nur, Y., Ruhizan, M.Y., Mohd. Bekri, R.
(2016) Learning Transfer In National Occupational Skill Standard (Noss) System And Workplace Learning: How Training Design Affect It?, PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Elsevier Ltd. , 1, 156, ISSN:18770428
Faizal Amin Nur Bin Yunus
(2015) Application Of Communication Skills (Cs) Among Lecturer On Vocational Teaching And Learning In Vocational College Zone Johor, Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING RESEARCH, Sciencr PG Science Publishing Group , 10, 55
Ruhizan Mohammad Yasin, Norazah Binti Mohd Nordin, Khadijah Mohd Noor, Mohd Bekri Rahim, Faizal Amin Nur Yunus
(2015) Penguasaan Core Abilities Dalam Kalangan Pelatih Institut Latihan Kemahiran Agensi Awam Di Bawah Kementerian Sumber Manusia, SKILLSMALAYSIA JOURNAL, CENTRE FOR INSTRUCTOR AND ADVANCED SKILL TRAINING ( CIAST ) , 11, 87, ISSN:eISSN 0127-8967
Faizal Amin Nur Bin Yunus
(2015) Student Perception Of Virtual Learning Environment (Vle) Skills In Setting Up The Simulator Welding Technology, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, BEHAVIORAL, EDUCATIONAL, ECONOMIC, BUSINESS AND INDUSTRIAL ENGINEERING, WASET , 1, 3336, ISSN:10002744
Mohd Bekri, R, Ruhizan, M.Y., Norazah, M.N., Helmi Norman, Faizal Amin Nur, Y., Tajul Ashikin, H.
(2015) The Formation Of An E-Portfolio Indicator For Malaysia Skills Certificate: A Modified Delphi Survey, PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Elsevier Ltd. , 2, 290, ISSN:18770428
Ruhizan Mohd. Yasin Faizal Amin Nur Yunusa, Ridzwan Che Rus, Azmi Ahmad, and Mohd Bekri Rahim
(2015) Validity And Reliability Learning Transfer Item Using Rasch Measurement Model, PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Elsevier Ltd. , 1, 212, ISSN:18770428
Ruhizan M. Yasin, Y. Faizal Amin Nur, C. R. Ridzwan, R. Mohd Bekri, Abd. R. Azwin Arif, I. Irwan Mahazir & H. Tajul Ashikin
(2014) Learning Transfer At Skill Institutions? And Workplace Environment: A Conceptual Framework, ASIAN SOCIAL SCIENCE, Canadian Center of Science and Education , 1, 179, ISSN:1911-2025
Ruhizan M.Y, Norazah M. N, Mohd Bekri R, Faizal A. N. Y and Jamil A. B
(2014) Vocational Education Readiness In Malaysia On The Use Of E-Portfolios, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 6, 57, ISSN:2229-8932
Mohd Bekri Rahim, Faizal Amin Nur Yunus, Saiful Hadi Masran, Jamil Abd Baser, Mohd Fairuz Marian
(2013) Malaysian Community College Students Propensity To Venture Into Entrepreneurship, ASIAN SOCIAL SCIENCE, Canadian Center of Science and Education , 11, 232, ISSN:19112017
Faizal Amin Nur Yunus, Jamil Abd Baser, Saiful Hadi Masran, Nizamuddin Razali, Bekri Rahim
(2011) Virtual Reality Simulator Developed Welding Technology Skills, JOURNAL OF MODERN EDUCATION REVIEW, Academic Star Publishing Company , 10, 57, ISSN:21557993
Mohd Bekri Rahim, Debie Devisser Gerijih, Faizal Amin Nur Yunus , Khairul Fahmi Ali , Khairul Anuar Abdul Rahman , Nizamuddin Razali
(1995) Development Of Mechanical Ventilation Systems `Smart Vehicle Ventilation? On Vehicles Using Iot, RESEARCH AND INNOVATION IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 5, ISSN:27858138
Media Digital
Nizamuddin Razali, Faizal Amin Nur Yunus, Khairul Anuar Abdul Rahman, Mohd Bekri Rahim , Khairul Fahmi Ali
(2022) Perasmian Pusat Latihan Bertauliah (Atc 062) Fakulti Pendidikan Teknikal & Vokasional (Fptv) Uthm, Youtube , ISBN:-
Nizamuddin Razali, Faizal Amin Nur Yunus, Khairul Anuar Abdul Rahman, Mohd Bekri Rahim, Khairul Fahmi Ali, Mohd Rezal Mohd Salleh
(2022) Program Persijilan Juruteknik Bertauliah (Cstp) Di Kv Muar, Youtube , ISBN:-
Nizamuddin Razali, Faizal Amin Nur Yunus, Khairul Fahmi Ali
(2022) Program Persijilan Juruteknik Bertauliah (Cstp) Fptv Bil. 1 2022, Youtube , ISBN:-
Nizamuddin Razali, Faizal Amin Nur Yunus, Khairul Anuar Abdul Rahman, Mohd Bekri Rahim , Khairul Fahmi Ali
(2022) Program Persijilan Juruteknik Bertauliah (Cstp) Fptv Bil. 2 2022, Youtube , ISBN:-
Marina Ibrahim Mukhtar, Mimi Mohaffyza Mohamad, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Badaruddin Ibrahim, Mohd Hasril Amiruddin, Faizal Amin Nur Yunus, Nurhanim Saadah Abdullah, Rohayu Roddin.
(2021) Cabaran Dan Pembudayaan Norma Baharu: Pelaksanaan Pengajaran & Pembelajaran Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (Pkp) Covid-19 , Youtube.com , ISBN:-
Nizamuddin Razali, Faizal Amin Nur Yunus, Khairul Anuar Abdul Rahman, Mohd Bekri Rahim
(2021) Pembentangan Seminar Kebangsaan Majlis Dekan 2021, Youtube , ISBN:-
Policy Paper
Faizal Amin Nur Bin Yunus
(2019) Ttac Manual 2019 - Mbot
Prosiding / Seminar
Nur Afiqah Abdullah, Faizal Amin Nur Yunus*, Mohd Bekri Rahim, Khairul Anuar Abdul Rahman, Nizamuddin Razali
(2023) The Readiness Of Teachers In Vocational Colleges To The Implementation Of Online Teaching, UTHM , 106, ISBN:27858138
Shaffie, M. A. ., Yunus, F. A. N., Rahim, M. B. ., Razali, M. N. ., & Abdul Rahman, K. A
(2022) Web Development For Hvac Water Treatment Module, UTHM , 250, ISBN:27858138
Faizal Amin Nur Yunus*, Khairul Akmal Mohd Nazri, Mohd Bekri Rahim, Nizamuddin Razali, Khairul Anuar Abdul Rahman, Zulfadli Rozali, Debie Devisser Gerijih
(2021) Development Of Refrigeration Simulation To Enhance Teaching And Learning For Commercial Refrigeration System, UTHM , 13, ISBN:27858138
Nizamuddin Razali*, Nurul Awatif Muhamad Haris, Mohd Bekri Rahim, Faizal Amin Nur Yunus, Khairul Anuar Abdul Rahman, Mohd Erfy Ismail
(2021) Enhancing Students' Motivation Using Gamification Methods In Fluid Mechanics Subject. , UTHM , 212, ISBN:27858138
Mohamad Fahmi Izwan Mohamad Salleh, Nizamuddin Razali, Khairul Anuar Abdul Rahman, Mohd Bekri Rahim, dan Faizal Amin Nur Yunus
(2021) Kesediaan Pelajar Tahun Akhir Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Penyejukbekuan Dan Penyamanan Udara) Dalam Menceburi Profesion Perguruan, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 50, ISBN:9783161484100
Nizamuddin Razali, Muhammad Shah Iman Razali, Mohd Bekri Rahim, Faizal Amin Nur Yunus, Khairul Anuar Abdul Rahman, Debie Devisser Gerijih
(2021) Level Of Knowledge And Readiness Of Fptv Final Year Students On Industrial Revolution 4.0, UTHM , 261, ISBN:27858138
Muhammad Amirul Ashraf Kamarulzaman, Mohd Zulfadli Rozali* & Faizal Amin Nur Yunus
(2021) Product Design Of Portable Nail Puller For Practical Work, UTHM , 33, ISBN:27858138
Muhammad Nur Aizat Hussin, Faizal Amin Nur Yunus*, Mohd Bekri Rahim, Nizamuddin Razali, Mohd. Zulfadli Rozali, Khairul Anuar Abdulrahman, Nurhayati Baharudin
(2021) The Development Of Egg Hatching And Storage Machines Equipped With Cooling And Heating Systems And Iot, UTHM , 23, ISBN:27858138
Nor Naqiuddin Osman, Nizamuddin Razali*,Debie Devissr Gerijih, Nurhayati Baharudin, Faizal Amin Nur Yunus, Khairul Fahmi Ali
(2021) Thermal Comfort In The Productivity Of Students' Learning At Faculty Of Technical And Vocational Education, UTHM , 218, ISBN:27858138
Jamil Abd Baser, Suhaimy Ahmad, Faizal Amin Nur Yunus, Mohd Bekri Rahim, Saiful Hadi Masran
(2018) Competency Of Welding And Metal Fabrication Lecturers At Malaysian Vocational College, UTHM , -
Mohd Bekri Bin Rahim, Mohamad Amri Bin Mat Jusoh, Faizal Amin Bin Nur Yunus, Khairul Fahmi Bin Ali, Jamil Bin Abd Baser, Mohd Erfy Bin Ismail
(2018) Pembangunan Compressor Troubleshooting Kit Sebagai Alat Bahan Bantu Mengajar, JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK & KOLEJ KOMUNITI (JPPKK) , 313
SAIFUL HADI MASRAN
(2017) Effectiveness Of Using An Interactive Media In Teaching And Learning: A Case Study, IEEE , 222, ISBN:9781467369565
FAIZAL AMIN NUR YUNUS
(2017) Vocational Pedagogy Among Technical Vocational Education And Training Teachers, IEEE SINGAPORE , 150, ISBN: 2157-362X
Ziaton Binti Abdul Kadir, Mohd Bekri Rahim, Faizal Amin NurYunus, Jamil Abd Baser
(2016) Faktor Sikap Dalam Pencapaian Mata Pelajaran Matematik Bagi Murid Tahun 5 Di Sekolah Rendah, UTHM , 85 , ISBN:978-967-0618-74
Mohd Bekri Rahim, Ramnah Binti Ladimin, Faizal Amin Nur Yunus, Jamil Abd Baser
(2016) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gejala Ponteng Sekolah Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Rendah, UTHM , 295 , ISBN:978967061874
Goh Chye Shian, Bekri Ibrahim, Faizal Amin Nur Yunus, Jamil Baser
(2016) Keberkesanan Penggunaan Abbm`Petak Tambah & Tolak? Terhadap Murid Tahun 3 Dalam Penguasaan Topik Operasi Tambah Dan Tolak, UTHM , 287 , ISBN:978-967-0618-74
Gan Ser Ink, Mohd Bekri Rahim , Faizal Amin NurYunus, Jamil Abd Baser
(2016) Keberkesanan Penggunaan Sifir Tic-Tac-Toe Terhadap Murid Tahun 3 Dalam Penguasaan Sifir Bagi Topik Pendaraban, UTHM , 281 , ISBN:978967061874
Mohd Bekri Rahim, Hairuniza binti Mustapha, Faizal Amin NurYunus
(2016) Perbandingan Stres Guru Novis Dan Guru Mahir Dalam Kalangan Guru Di Sk Kundang Ulu, Tangkak, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah , 1311 , ISBN:978967077816
A Allah @ Abdullah, A., Md Sawal, M., Abd Baser, J., Yunus, F.A.N., Rahim, M.B.
(2016) Persepsi Murid Sekolah Rendah Terhadap Gejala Ponteng Berterusan, UTHM , 31 , ISBN:978967061874
Mohd Bekri Rahim, Jamil Abd Baser, Faizal Amin Nur Yunus and Mohd Erfy Ismail
(2016) Simulasi Sistem Pemeluwap Sejuk Air (Chiller) Sebagai Alat Bahan Bantu Mengajar, Unit Penyelidikan Pendidikan Asas, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia , 11 , ISBN:9789673992775
SAIFUL HADI MASRAN, MOHD BEKRI RAHIM, FAIZAL AMIN NUR YUNUS, FAIRUZ MARIAN
(2016) Tahap Kesediaan Dan Beban Guru Terhadap Sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah Rendah Dari Perspektif Guru, Unit Penyelidikan Pendidikan Asas, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia , 5 , ISBN:978-967-399-277
Faizal Amin Nur Yunus, Nurhidayah Md Yasin, Bekri Rahim, Jamil Abd Baser, Saiful Hadi Masran
(2016) Tahap Penguasaan Core Abilities Pelajar Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN USM , 80 , ISBN:9789673992775
Faizal Amin Nur Yunus, Nur Hidayah Md Yasin, Mohd Bekri Rahim, Jamil Baser, Saiful Hadi Masran
(2016) Tahap Penguasaan Kemahiran Core Abilities Pelajar Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Unit Penyelidikan Pendidikan Asas, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia , 5 , ISBN:978-967-399-277
Faizal Amin Nur B. Yunus, Nurhidayu binti Abd Wahid, Mohd. Bekri B. Rahim
(2016) Tahap Personaliti, Kemahiran Sosial Dan Rakan Sebaya Terhadap Tingkah Laku Disruptif Di Dalam Bilik Darjah, UTHM , 149 , ISBN:978967061874
Faizal Amin Nur Bin Yunus
(2014) Hubungan Dalam Pembentukan Pekerja Berpengetahuan Di Malaysia:Kajian Kes Di Institut Latihan Perindustrian Kuala Lumpur, Fakulti Pendidikan UTM
Faizal Amin Nur Bin Yunus
(2014) Kesahan Dan Kebolehpercayaan Instrumen Pemindahan Pembelajaran Berdasarkan Pendekatan Model Rasch: Kajian Rintis, Fakulti Pendidikan UTM
Faizal Amin Nur Bin Yunus
(2014) Kesediaan Guru Pelatih Pismp Rbt Ipg Kampus Perlis Mentransformasikan Penggunaan Portfolio Bertulis Dalam Perlaksanaan Amalan Profesional , Fakulti Pendidikan UTM
Faizal Amin Nur Bin Yunus
(2014) Learning Transfer In National Occupational Skill Standard (Noss) System And Workplace Learning: How Training Design Affect It?, Procedia - Social and Behavioral Sciences , ISBN:2146-7358
Faizal Amin Nur Bin Yunus
(2014) Pembentukan Indikator E-Portfolio Pkm Bagi Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu: Teknik Modified Delphi, Fakulti Pendidikan UTM
Faizal Amin Nur Bin Yunus
(2014) Skilling For Job: A Grounded Theory Of Vocational Training At Industrial Training Institutes Of Malaysia, UTHM , ISBN:978-983-43398-9-0
Faizal Amin Nur Bin Yunus
(2014) Validity And Reliability Learning Transfer Item Using Rasch Measurement Model , UTHM , ISBN:978-983-43398-9-0
Faizal Amin Nur Bin Yunus
(2011) Penguasaan Core Abilities Pekerjaan Dalam Kalangan Graduan Diploma Kemahiran Malaysia Penyejukkan Dan Penyamanan Udara:Satu Kajian Kes
Faizal Amin Nur Bin Yunus
(2011) Tinjauan Ke Atas Keterampilan Core Abilities, Pelatih Diploma Kemahiran Malaysia, Di Pusat Latihan Teknologi Tinggi (Adtec), UPM
Faizal Amin Nur Bin Yunus
(2011) Virtual Reality Simulator Developed Welding Technology Skills
Faizal Amin Nur Bin Yunus
(2010) Pembangunan Abbm: Simulasi Enjin Petrol Empat Lejang
Faizal Amin Nur Bin Yunus
(2010) Persepsi Pelatih Terhadap Pembelajaran Maya Realiti:Simulator Maya Memebentuk Kemahiran Teknologi Kimpalan

Consultancies

YearDescriptionLevel
2022 Penyelidik Kajian Pelan Tindakan Transformasi Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) Universiti Awam Malaysia 2022-2030 National
2021 Panel Penilai Luar, Item Penilaian Kolej Komuniti Batu Pahat, 2021-2022 National
2021 Panel Penasihat Program (TAC), Progam Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara, Kolej Vokasional Klang,2021-2023 National
2021 Pemeriksa Luar, Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kementerian Pendidikan Malysia, 2021-2022 National
2020 Panel Penilai Portfolio APEL (A) Tahap 6 (Sarjana Muda) Pusat APEL UTHM untuk Kamarul Arifin Bin Kamarulzaman University
2020 AHLI JAWATANKUASA TASK FORCE WORK BASED LEARNING BAGI PROGRAM SARJANA MUDA TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL University
2020 Hakim Citra Pendidik 2020, Pertandingan Horizon Inovasi Showcase Amalan Terbaik TS 25, 12 Oktober 2020 National
2020 Editor Jurnal Cerana Jilid 25 Tahun2020 IPG Kampus Tun HUssein Onn National
2020 Editor Board Member Book Chapter, Pembangunan Produk Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara, UTHM, 2020-2022 University
2020 Panel Penasihat Luar (External Advisor) Akademik Bagi Program Diploma Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara Kolej Vokasional KPM National
2019 PENGURUSI JAWATANKUASA PEPERIKSAAN JABATAN,2019-2021 University
2019 PENGGUBAL KURIKULUM PROGRAM SARJANA MUDA TEKNOLOGI PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA FPTV University
2019 AHLI JAWATNKUASA PENASIHAT KOLEJ KOMUNITI BATU PAHAT Government
2019 AHLI JAWATANKUASA KECIL PROGRAM SARJANA MUDA TEKNOLOGI RANGKAIAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA University
2019 KETUA PANEL TEMUDUGA CALON PELAJAR PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL UTHM University
2019 Lantikan Ahli Jawatankuasa Penasihat Fakulti/Institut/Program Bagi Program Sarjana Sains Pendidikan Kejuruteraan Fakulti Kejuruteraan Alam BIna UKM National
2019 CONFERENCE COMMITTEE MEMBERS OF AASVET 2019 International
2019 AHLI JAWATANKUASA PENILAIAN SEBUT HARGA FPTV, 2019 University
2019 Panel Penilai Bagi Kolokium Pendidikan Tingkatan Enam Zon Selatan Kebangsaan 2019 National
2018 Consultative Panel in Forum (Bina Insan Guru), FPTV UTHM, 2018 University
2018 Ahli Penyelidik Projek Penyelidikan Geran PPG UTHM, 2017-2018 University
2018 Consultative for Kaedah dan Pembangunan Penyelidikakn Dalam PTV, Master Program, 2018 University
2018 Ketua Jawatankuasa Laman Web FPTV, 2018 University
2018 Consultative Member for 6th World Congress On TVET 2018 (WoCTVET 2018), 2018 International
2018 Pakar kesahan Instrumen, UKM, 2018 National
2018 Panel Penilai Manuskrip Penerbitan Special issues, "Advancement mof Innovative Education Practices & Tewchnology -Enhanced Learning', UKM, 2018 National
2017 Lantikan AJK Pemurniaan Program Sarjana Muda FPTV, 2017 University
2017 Consultantive Seminar "Talk On Research Methodology", Politeknik Kota Bahru, September 2017 National
2017 Academic consultative for Part Time Master Programme, Semester 2, session 20162017 University
2017 Coordinator for Time Table, FPTV, 2016-2018 University
2017 AJK Bengkel Pengurusan dan Pentadbiran Bulan Sabit Merah Malaysia Negeri Johor, 2017 National
2017 Pegawai Pengiring Seminar Pendidikan Johor 2017 (SPJ), 2017 National
2017 Lantikan Penolong Ketua Program Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara), 2017 University
2017 Consultative for Time Table, Semester 2, session 20162017 University
2017 Head of Cluster for National Blue Ocean Strategies (NBOS4), 2017 University
2017 Bengkel Penyediaan Buku Laporan Kajian Pengesanan Graduan 2016 University
2017 Consultative Panel for Instrument Development, Universiti Negeri Padang, 7-9 February 2017 International
2017 Consultative for Double Degree Program between UTHM and Mianz International Collage Republic of Maldives, 2017-2019 International
2017 Charity Bureau for ASEAN Vocational and Enginering Camp 2017 "Toward School 4.0". 2017 International
2017 Menjalankan Tugas Timbalan Dekan (HEP dan Alumni) Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, 2017 University
2017 Ahli Jawatankuasa Istiadat Konvokesyen Sempena Majlis Konvokesyen ke 17 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Lantikan Ahli Jawatankuasa Hubungan Industri Fakulti, 2017 University
2016 Ahli Jawatankuasa Kajian Pengesanan Graduan (Tracer Study) 2016-2017 University
2016 Bengkel analisis dan laporan kajian pengesanan graduan peringkat dalaman University
2016 Bengkel Persediaan Bahan bagi pembangunan pusat bertauliah pendidikan dan perkhidmatan latihan (VTO) di FPTV University
2016 Ahli Persediaan Sasaran Kerja Tahunan 2016 FPTV University
2016 Ahli Jawatankuasa Pembangunan WIM University
2016 Bengkel analisis dan Laporan Kajian Pengesanan Graduan University
2016 Mesyuarat Pelaksanaan dan Penilaian Latihan Mengajar University
2016 Ketua Makmal Penyamanan Udara Domestik dan Perdagangan dan Makmal Penyaman Udara Kenderaan, 2016-2018 University
2016 Pelarasan Dokumen MQA FPTV University
2016 Penceramah Program Kem Motivasi dan Jati Diri anjuran KPTV UTHM dengan Kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat University
2016 Pegawai Khas Dekan 2016-2018 University
2016 AJK Taskforce Penyediaan Dokumen dan Persediaan Audit Kod Amalan Pentauliahan Program Kemahiran University
2016 Bengkel Jadual Waktu semester 1 20162017 University
2016 Ahli Jawatankuasa Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (HEPA) FPTV University
2016 Consultative Assessor Panel for Book Chapters, University Technology Malaysia, 2016 University
2016 Pengarah Kursus Professionalime Guru, FPTV UTHM, 2016 University
2016 Fasilitator for Kursus Professionalime Guru, UTHM, 2016 University
2016 Ahli Jawatankuasa Pengurusan dan Kecekapan Tenaga Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, 2016-2018 University
2016 Ahli Jawatankuasa Akademik Peringkat Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Jun 2016-Januari 2018 University
2016 Urusetia Kursus Persediaan Khas Bahasa Inggeris (MUET) Siri 2, Jun 2016 University
2016 Ahli Jawatankuasa Pembangunan WIM, Mac 2016 University
2016 Silver Medal in Research & Innovation Festival 2016 University
2016 Jawatankuasa TUgas-Tugas Khas Seminar Pendidikan Johor, 2016 University
2016 Ahli Jawatankuasa Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (HEPA) FPTV, 2016 University
2016 Pengawas Peperiksaan Akhir Sem 1 20162017, 2016 University
2016 Perunding Projek 1st National Conference On Technical & Vocational Education and Training (NC-TVET 2016) National
2016 ASSOCIATE RESEARCHER (PROJECT 4) FOR DEVELOPMENT OF COMPREHENSIVE & INTEGRATED MODEL OF QUALITY MALAYSIAN ECCE RESEARCH PROJECT (RESEARCH CODE: 2015-0024-106-04) National
2016 Perunding Projek 5th World Congress On Technical Vocational Education and Training (WoCTVET) 2016 International
2016 Consultative Track Director for World Congress On Teacher Education (WoCTVET) 2016, 2016 International
2015 Mesyuarat Pemurnian Rubrik Penilaian Latihan Mengajar dan Pembangunan Modul Aplikasi Sistem E-Pengurusan Latihan Mengajar (E-PLM) FPTV UTHM University
2015 AJK Program Bina Insan Guru Vokasional, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional 2015 University
2015 Ahli Jawatankuasa Pembangunan Pusat Bertauliah Pendidikan dan Perkhidmatan Latihan University
2015 Bengkel Laporan Kajian Pengesanan Graduan (Tracer Study) UTHM University
2015 Fasilitator Program Bina Insan Guru Vokasional FPTV University
2015 Pengerusi Sesi Selari Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam 2015 National
2015 Jawatankuasa Anugerah Naib Cancelor dan Anugerah Dekan 2015 FPTV University
2015 Pelarasan OBE Program Pensiswazahan Guru (PGG) Semester 2 2015/2016 University
2015 Pelarasan Jadual Waktu Semester 2 Sesi 2015/16 University
2015 AJK Penyediaan Dokumen MQA-02 Program Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Pemesinan Am) University
2015 Ahli Jawatankuasa Jadual Waktu, 2015 University
2010 Bengkel Melengkapkan Dokumentasi Program Baru Mengikut Format MQA,2010 University

Supervision

YearDescriptionRole
2021 Penilai saringan manuskrip Bahan Terbitan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Assessor
2021 Pakar rujuk instrumen, Develpong Voca-preneurship Training Model for Malaysian Skill Certificate Program, PhD, 2021 Assessor
2021 Panel pakar konsesnsus Fuzzy Delphi, Kerangka Pelaksanaan m-Pembelajaran Berdasarkan Pendidikan Berasaskan Keterampilan di Koleh Vokasional, Phd,2021 Assessor
2020 Examiner for Questionnare Validity, Kerangka Pembangunan Kreativiti dalam Kalangan Pelajar Kejuruteraan Awam di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Examiner
2020 Examiner for Bachelor Technology Curriculum Progam based on MQF 2.0 Examiner
2020 Assessor for PhD Proposal (Reyanhealme Bin Rohanai), FPTV, Bil 2/2020 Assessor
2020 Assessor for PhD Mock Viva, Shamsiah Sidek, 3 November 2020 Assessor
2020 Assessor for Master Project 2, Master Degree, FPTV, Semester 2, Session 20192020 Assessor
2020 Assessor for Final Year Project 1, Master Degree, FPTV Semester 2, Session 20192020 Assessor
2020 Assessor for Teaching Practice Semester 2 Session 20192020 at Kolej Vokasional Batu Pahat and Kokej Komuniti Bandar Tenggara, Kota Tinggi Assessor
2020 Assessor for Final Year Project 2, Degree, FPTV, 2020 Assessor
2020 Supervisor for Khairul Akmal Bin Mohd Nazari, Degree, UTHM, 2020 Supervisor
2020 Supervisor for Nurul Hidayah Zahrudin, Master 1, UTHM, 2020 Supervisor
2020 Supervisor for Nurul Aini Jamaluddin, Degree, UTHM, 2020 Supervisor
2020 Supervisor for MOhd Afifi Mohd Zain, Degree, UTHM, 2020 Supervisor
2020 Supervisor for Muhd Nur Aizat Mohd Husin, Degree, UTHM, 2020 Supervisor
2020 Supervisor for Fauzah Binti Jamal, Degree, UTHM, 2020 Supervisor
2020 Supervisor for Hamirul Zulfitrie Zulfatrie, Degree, UTHM, 2020 Supervisor
2020 Supervisor for Fatin Atiqah Abdul Manaff, Degree, UTHM, 2020 Supervisor
2020 Examiner for Bachelor Degree of Vocationl Education based on MQF 2.0, UTHM ,2020 Examiner
2020 Supervisor for Hamrie Ikmal Ahmad, Degree, UTHM, 2020 Supervisor
2020 Pemeriksa Luar Institut Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia (IPG KPM) External Examiner
2020 Assessor for PhD proposal, Suhaim Mohammad, UTHM Assessor
2019 EXTERNAL EXAMINER FOR NORAINI BINTI MOHD SHAH, PHD,UPSI,2019 External Examiner
2019 KETUA PENILAI PSM 2, SEMESTER2 SESI 20182019 Assessor
2019 PENGERUSI PENILAI PHD Assessor
2019 EXPERT PANEL ASSESSOR FOR PHD STUDENT Assessor
2019 ASSESSOR FOR APEL PORTFOLIO LEVEL 6, APEL CENTER UTHM Assessor
2019 KETUA PENILAI PENILAIAN AKHIR PROJEK SARJANA 1 ASSESSOR FOR MASTER PROJECT 1 Assessor
2019 ASSESSOR BOOK CHAPTER, UTHM Assessor
2019 ASSESSOR FOR MASTER PROJECT 2, SEMESTER 2 SESSION 20182019 Assessor
2019 ASSESSOR FOR MASTER PROJECT SEMESTER 2 SESSION 20182019 Assessor
2019 ASSESSOR FOR MASTER PROJECT 2, SEMESTER 1 SESSION 20192020 Assessor
2019 ASSESSOR FOR FINAL YEAR PROJECT 1, SEM 1 SESSION 20192020 Assessor
2019 Pakar Penyemak Kesahan Muka dan Kandungan Instrumen Soal Selidik Kajian PhD UKM Assessor
2019 JUDGE INTERNATIONAL RESEARCH AND INNOVATION SYMPOSIUM AND EXPOSITION 2019 Referee
2019 SUPERVISOR FOR NURUL HIDAYAH ZAHRUDIN, MASTER, UTHM, 2019 Supervisor
2019 SUPERVISOR FOR FAUZAH BINTI MOHAMED, HAMIRUL ZULFITRIE ZURAIDI, KHAIRUL AKMAL MOHD NAZRI, NURUL AINI JAMALUDIN,MUHAMAD NUR AIZAT MOHD NORDIN, DEGREE, UTHM, 2019 Supervisor
2018 Supervisor for Mohd Saifullizan Zainal Abidin, Latiah Ilmiah, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Muhammad Nur Aizat Mohd Alias, PSM 2, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Mohd Syafiq Mohd Safinggi, PSM 2, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Syifaa Khairul Anwar, Master 1, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Industrial Training Semester 2, sesi 20172018 Supervisor
2018 Supervisor for Asyraf Bin Zainuddin, PSM 2, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Goh Lee Mui, PSM 2, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Hasanul Hasif Abdul Wahab, PSM 2, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Nurul Azwa Binti Puat, PS 2, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Lyssa Daud, Master Project 2, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Shahida Fadhilah Jumaat, Master Project 2, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Teaching Practical, Semester 3, sesi 20172018, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for FAtin Najwa Binti Mastor, Master 1, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Nurathirah Ahmad, PSM 2, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Ainnue Farahanis Zainudin, PSM 1, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Nur Saifi Md Saari, PSM 1, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for MOhd Haziq Fikri Othman, PSM 1, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Mohd Arif Ismail, PSM 1, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Chairperson for Defend Proposal, PhD and Master, UTHM 2018 Supervisor
2018 Pengerusi Penilai Kertas Cadangan Penyelidikkan Doktor Falsafah Pendidikan Teknik dan Vokasional, FPTV, Bil 1/2018 Assessor
2018 Assessor for Instrumen, Master, 2018 Assessor
2018 Pengerusi Penilai Kertas Cadangan PhD, FPTV, 2018 Assessor
2018 Assessor for Final Year Project (BBP 40204) Semester 2 sesi 20172018 Assessor
2018 Assessor for Final Year Project 2 (MBE 22804), Master,2018 Assessor
2018 Assessor for MAster Project 1 (MBE12302), UTHM, 2018 Assessor
2018 Assessor expert for Master Project, 2018 Assessor
2018 Assessor for 6th WoCTVET 2018 Article, 2018 Assessor
2018 assessor for TVET Practitioner Online Journal/ Journal of Technical education And Training (JTET), 2018 Assessor
2018 Ketua Panel Temuduga Pengambilan Calon Pelajar Program Sarjana Muda UTHM, 2018 Examiner
2018 Chairperson Assistant of VIVA Examination, Master, 2018 Examiner
2017 Penyelia Program Latiahn Mengajar Pelajar Sarjana Muda Semester 3 Sesi 20162017 Supervisor
2017 Referee Festival Reka Bentuk Industri 2017 FPTV, 2017 Referee
2017 Supervisor for Nurul Azwa Binti Puat, Master, UTHM Supervisor
2017 Supervisor for Abdulrahman Husain Saleh Abdulla Al Messabi, Master, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Muhammad Hanif Md Sohaimi, Degree, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Shahida Fadilah Binti Jumaat, Master, UTHM,2017 Supervisor
2017 Supervisor for Noor Hafiza Binti Md Noor, Master, UTHM,2017 Supervisor
2017 Pensaihat Akademik semester 2 sesi 20162017 Supervisor
2017 Supervisor for Mohammad Nur Aizat B. Mohamad Alias, Degree, UTHM,2017 Supervisor
2017 Supervisor for Mohammad Syafiq B. Mohd Safinggi, Degree, UTHM,2017 Supervisor
2017 Supervisor for Asyraf B. Zainuddin, Degree, UTHM,2017 Supervisor
2017 Supervisor for Goh Lee Mui, Degree, UTHM,2017 Supervisor
2017 Supervisor for Hasanul Hasif B. Abdul Wahab, Degree, UTHM,2017 Supervisor
2017 Supervisor for Lyssa Binti Daud, Master, UTHM,2017 Supervisor
2017 Supervisor for Mohd Shaifullizan Bin Zainal Abidin,Degree, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Mohammad Ridwan Zakaria, Degree, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Muhammad Zaim Hamzah, Degree, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Penyelia Program Latihan Mengajar, semester 2 sesi 20162017 Supervisor
2017 Pengerusi Penilai Kertas Cadangan Penyelidikan Doktor Falsafah Pendidikan Teknikal dan Vokasional FPTV Assessor
2017 Penilai Pembentangan Projek Sarjana 2 (Pesisir) Semester 2 Sesi 2016 2017 Assessor
2017 Assessor for PhD Instrument, Universiti Pendidikan Sultan Indris, 2017 Assessor
2017 Assessor for PhD Instrument, Universiti Kebangsaan Malaysia Assessor
2017 Assessor for Master Proposal, UTHM, 2017 Assessor
2017 Assessor for PhD Proposal, FPTV, 2017 Assessor
2017 Panel Penilai Projek Sarjana Muda 1, semester 2 20162017 Assessor
2017 Ketua Penilai Projek Sarjana 2 (MBE 22804) Semester 2 sesi 20162017 Assessor
2017 Ketua Penilai Projek Sarjana 2 (MBE22804)-Pesisir, Semester 2 20162017 Assessor
2017 Assessor for Teaching Practical for ISMPV Sem 1 Session 20172018 Assessor
2017 Assessor for Master Final Project 1, UTHM, 2017 Assessor
2017 Assessor for Master Final Project 2, UTHM, 2017-2018 Assessor
2017 Assessor for Degree final project 1, UTHM, 2017 Assessor
2017 Assessor for International Conference On Emgineering & Technology, Vocational Education & Social Science 2017, 2017 Assessor
2017 Panel penilai Projek Sarjana Muda 2, semester 2 20162017 Assessor
2017 Assessor for Hari Inovasi 2017, FPTV, 2017 Assessor
2017 Penyelia Latiahn Industri, Program Sarjana Muda Semester 3 Sesi 20162017 Supervisor
2016 Penasihat Akademik pelajar sarjana muda vokasional FPTV semseter 2 20152016 Supervisor
2016 Juri Festival Reka Bentuk Industri Semsester 2 20152016 Referee
2016 Penyelia Latihan Ilmiah (BBR34303) semester 2 20152016 (Nurhidayu Binti Abdul Wahid) Supervisor
2016 Supervisor for Rohana Binti M.Sharif, Latihan Ilmiah, UTHM,2016 Supervisor
2016 Inbound Mobility In Teaching Practise 2016, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Indonesia Supervisor
2016 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Vokasional (Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara) semester 2 2015/2016 Supervisor
2016 Supervisor for Khairunnisa Binti Anuar, PSM, 20152016 sem 2 Supervisor
2016 Supervisor for Norizzati Binti Azimi, PSM 20152016 sem 2 Supervisor
2016 Supervisor for Ahmad Muzzakir Hisyam Bin Dahlan, PSM, UTHM, 20162017 Sem 1 Supervisor
2016 Supervisor for Anis Eismah Binti Abdullah, PSM, UTHM, 20162017 Sem 2 Supervisor
2016 Supervisor for Fakhrul Safwan Bin Mohamed Farid, PSM, UTHM, 20162017 Sem 2 Supervisor
2016 Supervisor for Fakhrul Ifzal Bin Roslan, PSM, UTHM, 20162017 Sem 2 Supervisor
2016 Supervisor for Hazrin Bin Abd Razak, PSM, UTHM, 20162017 Sem 2 Supervisor
2016 Supervisor for Nur Hayathul Addin Bt Abdul Aziz, PSM, UTHM, 20162017 Sem 2 Supervisor
2016 Co-supervisor for Rasidayanty Binti Saion, PhD, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Nabilah Binti Abdul Suki, Master, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Noor Hafiza Binti Md Omar, Master, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Vokasional (Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara) semester 1 2016/2017 Supervisor
2016 Assessor for Teaching Training for Bachelor student Assessor
2016 Penilai Penilaian Projek Sarjana Muda 1 (BBP40102) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Semester 2 2015/16 Assessor
2016 Panel Penilai PSM 2 (BBP40204) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Sem 2 20152016 Assessor
2016 Penilai Penilaian Projek Sarjana1 (MBE12302) Program Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Semester 2 2015/16 Assessor
2016 Penilai Penilaian Projek Sarjana Muda 1 Program Pensiswazahan Guru (BBT30702) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Semester 2 2015/16 Assessor
2016 Assessor for Inbound Mobility in Teaching Practise for Universitas Negeri Yogyakarta Student, 2016 Assessor
2016 Assessor for Industrial Training, Bachelor Degree of Vocational Education, Sem 2 20152016 Assessor
2016 Assessor for PhD student Progress, 2016 Assessor
2016 Assessor for NCTVET 2016 Papers, 2016 Assessor
2016 Assessor for NCiE-TVET Papaers 2016 Assessor
2016 Assessor for Master Project 1 (MBE12302) Sem 1 20162017 Assessor
2016 Penilai akhir PSM 2 (BBP40204) semester 2 20152016 Assessor
2016 Panel Penilai PSM 1 (BBP40102) semester 2 20152016 Assessor
2016 Penilai PSM 1 Program Pensiswazahan Guru (PPG) Semester 2 20152016 Assessor
2016 Assessor for Master by Research, Zuraini Buang, UTHM, 2016 Assessor
2016 Assessor for PhD proposal, Nur Farha Hassan, UTHM, 2016 Assessor
2016 Panel penilai Projek Sarjana Muda (BBP40102) Assessor
2016 Ketua Penilai Projek Sarjana Muda sem 1 20162017 Assessor
2016 Referee Hari Inovasi Peringkat Kebangsaan IPTHO BP, 2016 Referee
2016 Pengerusi Panel Penilai Pembentangan Proposal sesi 20152016 (PBP) Referee
2016 Supervisor for Muhammad Hasifi Bin Mustapha, PSM, 20152016 sem 2 Supervisor
2015 Supervisor for Nur Farihan Dzulkiflee, PSM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Nur Hidayah Md Yasin, PSM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Rajeswari Rajundran, Master Project (MBE12302) Supervisor
2015 Festival Reka Bentuk Industri 3 FPTV 2015 Referee
2015 Penilai Penilaian Projek Sarjana 2 (MBE22804) Program Sarjana Pengajian Pesisir Semester 2 2015/16 Assessor
2015 Panel Penilai Projek Sarjana Muda 1 (MBE12302) Program Sarjana Pengajian Pesisir Semester 2 Sesi 2015/16 Assessor
2015 Ketua penilai penilaian akhir projek sarjana muda 1 (BBT 30702) PPG Ijazah Sarjana MUda Pendidikan Vokasional Assessor
2015 Penilai Penilaian Projek Sarjana Muda 1 (BBP40102) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Semester 1 2015/16 Assessor

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2020 Task Force for Collaboration UTHM-Siasun Automation (Singapore) PTE LTD, 2020 University
2019 PENYELIA LATIHAN MENGAJAR SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL SEMESTER 2 SESI 20182019 University
2019 AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH FAKULTI, MINISTRY OF HIGHER TECHNOLOGY, 2019-222 Government
2019 KETUA PANEL TEMUDUGA PROGAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL University
2019 TOWN & GOWN MEMBERS FOR ACADEMIC STAF KONTIGEN University
2018 Ahli Jawatankuas Induk Program Khidmat Masyarakat Felda Chempelak Barat, Johor, 2018 National
2017 NBOS 4: Public Servis on Airconditiong Service at Yong Peng, 2017 District
2017 Timbalan Ketua Kontigen Perarakan Town & Gown, UTHM, 2017 University
2016 Pengawas Peperiksaan semester 2 20152016 University
2016 Program Persediaan MUET Pelajar PPG University
2016 Ahli Jawatankuasa semakan Proforma Akademik sesi 20162017 University
2016 Timbalan Pengarah 1, Program Khidmat Masyarakat 10 Daerah Parit Tengah Rengit, Batu Pahat, 2016 District
2016 Penyelaras Kemahiran Bidang Peralatan,Penyeliaan dan Pemasangan Penyaman Udara FPTV, 2016 University
2016 Ahli Jawatankuasa Kecil Proforma FPTV 2016 University
2016 Pencatat Konvensyen Hala Tuju Fakulti Pendidikan teknikal dan Vokasional 2017-2027 University
2016 Ahli Jawatan kuasa Pengurusan dan Kecekapan Tenaga FPTV University
2016 Bengkel SKM Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Ismail,2016 University
2011 Mesyuarat Penyediaan Dokumen Doktor Pendidkan Fakulti Pendidkan Teknikal,2011 University
2011 Bengkel Pemurnian Program Baru Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan Teknikal,2011 University
2010 Biro Pengurusan Pelajar,Program Jalinan Bistari Komuniti Johor 2, Di Mukim Parit Bakar Pada 6-8 Ogos 2010 University
2010 Pegawai pengiring pembentang kertas kerja tema Program 2nd World Congress on teacher education for TVET University
2010 Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program Pemuafakatan KPM-UTHM,2010 University
2010 Ahli Jawatankuasa Biro Publisiti Program Second World Congress On Teacher Education For TVET, 5-6 Oktober 2010 University
2010 Jawatankuasa Penerbitan Fakulti,2010 University
2010 Ketua Ahli Jawatankuasa Biro Pengurusan Pelajar Program Jalinan Bestari Komuniti Johor 2 di Mukim Parit Bakar pada 6- 8 Ogos 2010 University

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 KURSUS TESTING, ADJUSTING & BALANCING (TAB) OF HVAC SYSTEMS
FPTV / Bengkel Penyamanan Udara 1, FPTV
24/05/2023 - 25/05/2023
2023 BENGKEL SEMAKAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Bilik Seminar Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
07/05/2023 - 10/05/2023
2023 PROGRAM KEPENGGUNAAN KOMUNITI: HENTIKAN KETIADAAN MAKANAN (FOOD LOSS) DAN PEMBAZIRAN MAKANAN (FOOD WASTE)
FPTV / Studio Pendidikan, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM
27/02/2023
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA)
UTHM / AUDITORIUM AL-JAZARI PERPUSTAKAAN UTHM
13/11/2022
2022 CERTIFIED PERSONNEL HANDLING FLAMMABLE REFRIGERANT UNDER MS 2768:2017 FLAMMABLE REFRIGERANT SYSTEM-CODE OF PRACTICE (KURSUS UPSKILLING STAF FPTV)
LAIN-LAIN / Centre of Skills Excellence (COSE) HVAC ILP Kepala Batas, Penang
03/10/2022 - 05/10/2022
2022 KURSUS REKABENTUK PENGURUSAN PROGRAM AKADEMIK
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK SEMINAR SERI SIANTAN
22/09/2022
2022 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY ENGINEERING TECHNOLOGY 2022 (I-CMETECH2022)
UTHM / Faculty of Engineering Technology from Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Batu Pahat, Johor
06/09/2022 - 07/09/2022
2022 FUN WALK SEMPENA BULAN KEMERDEKAAN 2022
UTHM / PERKARANGAN PTTA UTHM
29/08/2022
2022 KURSUS PEMBANGUNAN SELF REVIEW REPORT (SRR), FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / BILIK SEMINAR, FPTV
28/08/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN 7 PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL SIRI 2, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / BILIK SEMINAR DAN BILIK TUTORIAL FPTV
24/08/2022
2022 PROGRAM PENGHAYATAN BUDAYA KERJA DI UNIVERSITI KEPADA STAF BAHARU FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Gorek Bay, Mersing
18/08/2022 - 20/08/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN 7 PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / BILIK SEMINAR FPTV
08/08/2022
2022 5TH SCIENTIA ACADEMIA INTERNATIONAL CONFERENCE-(5TH SAICON-2021)
LAIN-LAIN / UTM KL MALAYSIA
06/08/2022 - 07/08/2022
2022 BENGKEL TASKFORCE PEMURNIAN PROGRAM PASCA DAN INTEGRASI PROGRAM SARJANA MUDA BIL 1/2022
FPTV / BILIK PEMBELAJARAN MIKRO
27/07/2022
2022 BENGKEL PENGURUSAN SYARIKAT DAN KEWANGAN SYARIKAT TERBITAN UNIVERSITI (STU), UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / DEWAN BANQUET, DEWAN SULTAN IBRAHIM, UTHM
06/07/2022
2022 PENGURUSAN SAMBUTAN DALAM MAJLIS RASMI
FPTV / BILIK MESYUARAT EKSEKUTIF FPTV
27/06/2022
2022 KURSUS PEMBANGUNAN RUBRIK PENILAIAN DAN SEMAKAN OBE
FPTV / Makmal Komputer Umum, FPTV
13/04/2022
2022 KURSUS PENGURUSAN, PERANCANGAN DAN PEMIKIRAN STRATEGIK
UTHM / ATAS TALIAN
14/03/2022 - 15/03/2022
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN RUBRIK WBL
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / KSL HOTEL & RESORT JOHOR BAHRU
01/12/2021 - 03/12/2021
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN PROGRAM BAHARU MENGIKUT KOD AMALAN TVET COPTPA EDISI 2
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 1, PTTA
13/10/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN SIJIL SISWAZAH KOMPETENSI PENGAJAR TVET
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 1, PTTA
12/10/2021
2021 MAJLIS APRESIASI STAF FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 2019/2020, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Zoom Platform
20/09/2021
2021 BICARA ICON : RAMAH MESRA DAN AMANAT KETUA PENGARAH PENGAJIAN TINGGI : CABARAN DAN PERANAN AKADEMIA PASCA 2020
UTHM / APLIKASI ZOOM
12/07/2021
2021 TAKLIMAT DOUBLE TAX DEDUCTION - STRUCTURED INTERNSHIP & RESEARCH
UTHM / APLIKASI ZOOM
16/06/2021
2021 IMPLEMENTATION OF HIGH IMPACT EDUCATION PRACTICES (HIEPS) IN CURRICULUM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / UTHM
14/06/2021
2021 HVAC WEBINAR SERIES: HVAC BASIC GREEN MAINTENANCE
FPTV / Zoom Meeting (ONLINE)
10/06/2021
2021 TVET CAMPUS FORUM 2: TVET CURRICULAR INNOVATIVE STRATEGIES
LAIN-LAIN / VIRTUAL
27/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 24 MEI SIRI 2
UTHM / online/meet
24/05/2021
2021 TAKLIMAT DAN PENDAFTARAN RESEARCH ID FKMP DAN FPTV
UTHM / ATAS TALIAN
24/05/2021
2021 TVET TALENT IN DIGITAL ERA
FPTV / Online Zoom
28/04/2021
2021 A STEP BY STEP GUIDE TO MANAGE PROJECT WITH MICROSOFT PROJECT EFFECTIVELY
LAIN-LAIN / ONLINE
21/04/2021 - 23/04/2021
2021 BENGKEL PENYEDIAAN LAPORAN OBE FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / BILIK SEMINAR, FPTV
11/04/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN RUBRIK PENILAIAN BERDASARKAN MQF 02
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2 PTTA
06/04/2021
2021 BENGKEL PRA PEMURNIAN PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / Bilik seminar FPTV UTHM
04/04/2021
2021 MICRO-CREDENTIAL FOR TECHNICAL VOCATIONAL EDUCATION & TRAINING
UTHM / (Virtual) Google Meet:meet.google.com/crf-oyir-bcv
17/03/2021
2021 WEBINAR COOLING LOAD CALCULATION OF ROOM USING HAP SOFTWARE : DEMONSTRATION FROM CARRIER.
FPTV / ONLINE
29/01/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / ZOOM
11/01/2021

« Back