Staff Profile

Full NameDr. HALIMI BINTI MOHD KHALID
FacultyPUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
DepartmentJABATAN PENGAJIAN ISLAM
Email
Designation DS52 - PENSYARAH KANAN
  KETUA JABATAN (AKIDAH DAN PENDIDIKAN)
PEJABAT AM
INSTITUT AHLI SUNNAH WAL JAMAAH

Field of Expertise

Field Category (KPT) RELIGION AND ETHICS
Field (KPT) Religion
Field of Specialization (KPT) Religion

Areas of Research Interest

1. Falsafah Sains &Teknologi
2. Perbandingan Falsafah Islam dan Barat
3. Tamadun dan Peradaban
4. Syariah dan Perundangan Islam

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2011 DOKTOR FALSAFAH PERADABAN ISLAM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
2001 SARJANA PENGAJIAN PERADABAN UNIVERSITI MALAYA
1996 DIPLOMA PENDIDIKAN ISLAM MAKTAB PERGURUAN ISLAM BANGI, SELANGOR
1994 SARJANA MUDA SYARIAH DAN BAHASA ARAB UNIVERSITI MALAYA

Professional Appointments

DS52 - Pensyarah Kanan

Management Experience

DateDescription
01/09/2021 - 31/08/2023 Ketua Jabatan (Akidah dan Pendidikan)
Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli Kumpulan Fokus
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Islamic Revealed Knowledge Focus Group (ISRAK)
01/09/2019 - 31/08/2021 Ketua Jabatan (Akidah dan Pendidikan)
Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah
01/09/2017 - 31/08/2019 Ketua Jabatan (Akidah dan Pendidikan)
Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah
22/03/2019 - 03/04/2019 Menjalankan Tugas (Pengarah)
Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah
01/09/2015 - 31/08/2017 Ketua Jabatan (Akidah dan Pendidikan)
Pejabat Canselori, Institut Ahli Sunnah Wal Jammaah
02/01/2012 - 31/12/2013 Ketua Jabatan
Fakulti Sains, Teknologi Dan Pembangunan Insan, Jabatan Pengajian Islam Dan Sains Sosial
01/04/2011 - 31/12/2012 Ketua Panel
Fakulti Sains, Teknologi Dan Pembangunan Insan

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
01/01/2017 - 31/12/2017 Malaysian Association of *PBL Practitioners (MyPBL)
Member Kebangsaan

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2019 Pembentang Kertas Kerja Seminar Serantau Dakwah Dalam Masyarakat Majmuk, Hotel Putra Kuala Lumpur International
2018 Akidah, Ketuhanan dan Sains [UQ110502], Sesi 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Pengantar Pengajian Islam [UQI10402], Sesi 20182019 Semester Khas,U Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Tamadun Islam dan Tamadun Asia [UQI10302], Sesi 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malayisa, 2018 University
2017 Pengantar Pengajian Islam [UQI10402/UWA10402], Sesi 20172018 Semester Khas, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Penghantar Pengajian Islam [UWA10402], Sesi 20162017 Semester Khas, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Tamadun Islam dan Tamadun Asia [UWA10302], Sesi 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Pengajian Islam [UWA10102], Sesi 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2014 Pengajian Moral [UWA10202], Sesi 20142015 Semester Khas Program Diploma, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Tamadun Islam dan Tamadun Asia [UWA10302], Sesi 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Akidah Ketuhanan dan Sains [UWA10502], Sesi 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Pengajian Islam [UWA10102], Sesi 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Penghantar Pengajian Islam [UWA10402], Sesi 20142015 Semester Khas Porgram Diploma, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Tamadun Islam dan Tamadun Asia [UWA10302], Sesi 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Ucaptama Seminar Fiqh Sains dan Teknologi, Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia, pada 16 Mei 2013, di Dewan al-Marbawiy FTI Blok S45 University
2012 Hubungan Etnik [UWS10202], Sesi 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Program Khas Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Sistem Kuasa) Secara Pesisir, 2 Julai 2012 - 31 Ogos 2012 University
2012 Pengajian Islam [UWA10102], Sesi 20132013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Akidah Ketuhanan dan Sains [UWA 10502], Sesi 2010/2011, Semester II, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Tamadun Islam dan Tamadun Asia [UWA10302], Sesi 2010/2011, Semester II, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Pengajian Islam [UWA 10102], Sesi 2010/2011, Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2010 University
2010 Tamadun Islam dan Tamadun Asia [UMA 1162/UWA 10302], Sesi 2010/2011, Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Akidah Ketuhanan dan Sains [UMA 3032], Sesi 2010/2011, Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Tamadun Islam dan Tamadun Asia [UMA1162], Sesi 2009/2010, Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Pengajian Islam [UMA 1182], Sesi 2009/2010, Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Pengajian Moral [UMA1142], Sesi 2009/2010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Akidah Ketuhanan dan Sains [UMA3032], Sesi 2009/2010, Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
Q100 KAJIAN KAEDAH PENERAPAN ELEMEN PARADIGMA TAUHID UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) MELALUI MATAPELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU) Ahli 31/08/2024
Q179 Pembangunan e-Portal Penyelidikan berasaskan integrasi dalil Aqli (Pembuktian Saintifik) dan dalil Naqli (sumber Al-Quran dan Hadis) Ahli 31/08/2024
H987 KERANGKA PENERAPAN ELEMEN PARADIGMA TAUHID DI KALANGAN PELAJAR UTHM Ketua 30/06/2023
M067 Indeks Pematuhan Dasar Dan Polisi Ahli Sunnah Wal Jamaah Bagi Pengurusan Masjid Di Negeri Sembilan (IPSW) Ahli 31/12/2022
H858 KAJIAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN WARGA UTHM TERHADAP PRODUK PERBANKAN DAN INSURAN ISLAM SEMASA TEMPOH KAWALAN PERGERAKAN BERIKUTAN WABAK COVIC-19 Ahli 14/11/2022
H001 PEMBINAAN INDEKS PENGUKURAN PARADIGMA TAUHID DI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYISA Ketua 31/10/2020
H260 Kajian Terhadap Penguasaan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Dalam Kalangan Mahasiswa Islam di Universiti Awam Johor Ahli 30/09/2020
X120 Projek Terjemahan Buku Fiqh zakat oleh Dr. Yusuf Qardawi Ahli 31/12/2019
U888 Faktor-Faktor Kejayaan Kritikal Usahawan Asnaf di Negeri Johor (Critical Success Factors of Asnaf Entrepreneurs in Johor) Ahli 31/08/2019
1430 A fundamental study of an Integrated and streamlined Halal Supply Chain in Malaysia - Challenges, Best Practices and Framework Ahli 31/05/2017
1294 Kajian Pengamalan Solat Mahasiswa Di Universiti Tun Hussain Onn Malaysia Ahli 29/02/2016
U085 Pusat Penyelidikan Ahli Sunnah Wal Jamaah (PPASWJ) Ahli 30/07/2015
U051 Inovasi Pendakwahan Kepada Warga Emas : Kajian Khusus Terhadap Warga Emas Di Batu Pahat, Johor Ketua 30/04/2015
E007 Jawi - Based Dyslexia Screener For Malay Language: An Exploratory Study Ahli 30/12/2014
1388 Dakwah Dan Multimedia : Perananya Dalam Meingkatkan Kualiti Dakwah Di Kalangan Remaja Ketua 31/10/2014
1389 Penubuhan Makmal Fiqh Sebagai Pendekatan Experiential Learning Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Subjek Pengajian Islam Di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia Ketua 31/10/2014

Publications

Book
Dr .H.Erizal Abdullah, Dr. Halimi binti Mohd Khalid
(2019) Renungan Ibadah Haji, CV Prayatna Sangkara Pustaka , 1, ISBN:9786026099365
Abd Razak bin Omar, Nur Zainatul Nadra Zainol, Halimi Mohd Khalid, Abdullah Sulaiman
(2018) Prosiding Persidangan Antarabangsa Pemikiran Islam Kali Pertama (Pemikir) 2018, UTHM , 1, ISBN:9789672216100
Book Chapters
Halimi Mohd Khalid & Nur Zainatul Nadra Zainol
(2020) Hubungkait Elemen Tasawuf Terhadap Sumbangan Mi'Mar Sinan Dalam Kejuruteraan Awam, Pembangunan Dan Pendidikan Masyarakat Islam, PENERBIT UKM , 162, ISBN:9789672511069
Halimi bt Mohd Khalid,Azman bin Hasan,Abdullah bin Sulaiman,Shakila binti Ahmad,Zurina Bt Muhamad,Nur Zainatul Nadra bt Zainol, Mustapahayuddin bin Abdul Khalim
(2019) Model Perlaksanaan Program Pondok Universiti Uthm Sebagai Mekanisme Penyampaian Dakwah Bagi Merealisasikan Konsep Pendidikan Sepanjang Hayat, Citra Dakwah :Fiqh Al- Ta'Ayush & Cabaran Semasa, Persatuan Ulama Malaysia , 163, ISBN:9789832306375
Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, Halimi Mohd Khalid, Mohamad Adib Mohamad Salih, Siti Marpuah
(2019) Pembangunan Kerangka Makmal Fiqh Di Universiti Awam Malaysia, Penyelidikan Islam: Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli Siri 2, UTHM , 90, ISBN:9789672183969
NUR ZAINATUL NADA ZAINOL, ABDULLAH SULAIMAN, MUSTAPHAHAYUDDIN, HALIMI MOHD KHALID
(2019) Strategi Dakwah Untuk Memperkasa Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Di Negeri Johor, Menekuni Strategi Dakwah Dalam Masyarakat Majmuk , PERSATUAN ULAMA MALAYSIA , 121, ISBN:9789832306382
Nur Zainatul Nadra Zainol, Halimi Mohd Khalid, Abdullah Sulaiman
(2018) Model Pengajian Pondok Di Malaysia, Penyelidikan Islam Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli Siri 1, UTHM , 120, ISBN:9789672183969
SHAH RUL ANUAR NORDIN, NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, INTAN FARHANA SAPARUDDIN, SHAKILA AHMAD, HALIMI MOHD KHALID, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR
(2018) Pendekatan Tazkiyah Al-Nafs Dalam Proses Pemulihan Jiwa, Penyelidikan Islam Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli, UTHM , 24, ISBN:9789672183969
Milder Rusdi, Shah Rul Anuar Nordin, Abd Shakor Borham, Hussain Othman, Halimi Mohd Khalid, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Rosman Md Yusoff
(2017) Haiwan Dan Tumbuh-Tumbuhan Dalam Al-Quran Dan Al-Hadis, Pendayaupayaan Bahasa, Agama Dan Transformasi M Asyarakat, UTHM , 57, ISBN:978-967-0754-83-2
General Publications
Halimi binti Mohd Khalid
(2022) Mencorak Karakteristik Teknousahawan Global Bertunjangkan Paradigma Tauhid, UTHM , 1, ISBN:-
Halimi binti Mohd. Khalid,Mustapahayuddin bin Abdul Khalim, Abdul Shakor bin Borham, Ahmad Sharifuddin bin Mustapha, Arwansyah bin Kirin, Che Adenan bin Mohammad, Intan Farhana bt Saparuddin, Mohd Hisyam bin Abdul RAhim, Shah Rul Anuar bin Nordin, Siti PArpuah, Muhammad Masruri, Nurzainatul Nadra bt Zainol, Nik Kamal bin Wan Muhammed, Shakila bt Ahmad, Sharifah Khadijah bt Syed Abu BAkar
(2021) Ahli Sunnah Wal Jamaah, Bahagian Penyelidikan Jabatan Agama Islam Negeri Johor , 1, ISBN:-
Halimi bt Mohd Khalid
(2021) Tarbiyyah Ramadhan Dalam Membina Sifat Takwa Seorang Hamba, UTHM , 1, ISBN:-
Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, Nur Zainatul Nadra Zainol, Faisal Husen Ismail, Abdul Shakor Borham, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Halimi Mohd. Khalid, Shakila Ahmad, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abdullah Sulaiman, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Intan Farhana Saparudin, Che Adenan Mohammad, Siti Marpuah, Mustapahayuddin Abdul Khalim, Arwansyah Kirin, Muhammad Masruri, Norhafizah Ahmad
(2021) Uqi 10502 Akidah Ketuhanan Dan Sains, UTHM , 1, ISBN:-
Siti Marpuah, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Arwansyah bin Kirin, Che Adenan Mohammad, Faisal bin Husen Ismail, Halimi Mohd. Khalid, Intan Farhana Saparudin, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Muhammad Masruri, Mustapahayuddin bin Abdul Khalim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari
(2020) Pengajian Moral, UTHM , 1, ISBN:-
Siti Marpuah, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Arwansyah bin Kirin, Che Adenan Mohammad, Faisal bin Husen Ismail, Halimi Mohd. Khalid, Intan Farhana Saparudin, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Muhammad Masruri, Mustapahayuddin bin Abdul Khalim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari
(2020) Pengantar Pengajian Moral, UTHM , 1, ISBN:-
Abdullah Sulaiman, Abd. Shakor Borham, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Arwansyah Kirin, Che Adenan Mohammad, Faisal Husen Ismail, Halimi Mohd. Khalid, Intan Farhana Saparuddin, Mohd. Hisyam Abdul Rahim, Muhammad Masruri, Mustapahayuddin Abdul Khalim, Nik Kamal Wan Muhammed, Norhafizah Ahmad, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Siti Marpuah, Wan AInaa Mardhiah Wan Zahari
(2020) Uqi 10402 Pengantar Pengajian Islam , UTHM , 1, ISBN:-
Abd. Shakor Borham, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Halimi Mohd. Khalid, Shakila Ahmad, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abdullah Sulaiman, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Mohd. Hisyam Abdul Rahim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Che Adenan Mohammad, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, Siti Marpuah, Mustapahayuddin Abdul Khalim, Arwansyah Kirin, Muhammad Masruri , Faisal Husen Ismail
(2020) Uqi 10502 Akidah Ketuhanan Dan Sains, UTHM , 1, ISBN:-
Nik Kamal Wan Muhammad, Abd Shakor Borham, Intan Farhana Saparudin, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Habibah@ Halijah Awang, Halimi Mohd Khalid, Hussain Othman, Shakila Ahmad, Mikdar Rusdi, Syed Muhammad Dawilah Al-Edrus, Shah Rul Anuar Nordin, Abdullah Sulaiman, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Mohd. Hisyam Abdul Rahim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Che Adenan Mohammad
(2019) Akidah Ketuhanan Dan Sains (Uqi 10502 / Uwa 10502), UTHM , 1, ISBN:-
Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Che Adenan Mohammad, Halimi Mohd. Khalid, Intan Farhana Saparuddin, Siti Marpuah Imam Irchamni, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Nik Kamal Wan Muhammed, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Wan Aina Mardhiah Wan Zahari
(2019) Modul Pengajian Islam Uqi10102 / Uqi10602, UTHM , 1, ISBN:-
SHAH RUL ANUAR NORDIN, NIK KAMAL WAN MOHAMED
(2019) Modul Pengajian Moral Uqi 10202/ Uwa 10202, UTHM , 1, ISBN:-
Abdul Razak bin Omar, Nur Zainatul Nadra binti Zainol, Halimi binti Mohd Khalid, Abdullah bin Sulaiman, Suhaimi bin Sulong
(2019) Modular Ilmu-Ilmu Wahyu, UTHM , 1, ISBN:-
Abdul Razak bin Omar, Suhaimi bin Sulong, Nur Zainatul Nadra binti Zainol, Abdullah bin Sulaiman, Halimi binti Mohd Khalid
(2019) Modular Pengurusan Masjid Dan Komuniti, UTHM , 1, ISBN:-
Nik Kamal Wan Muhammad, Che Adenan Mohammad, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Habibah@Halijah Awang, Halimi Mohd. Khalid, Hussain Othman, Intan Farhana Saparuddin, Marpuah Imam Irchamni, Mohd. Hisyam Abdul Rahim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari
(2019) Pengantar Pengajian Islam , UTHM , 1, ISBN:-
Mustapahayuddin Abdul Khalim, Abdul Razak Omar, Muhammad Suhaimi Sulong, Nur Zainatul Nadra Zainol, Abdullah Sulaiman, Halimi Mohd Khalid
(2019) Projek Diploma, UTHM , 1, ISBN:-
AHMAD SHARIFUDDIN BIN MUSTAPHA, NUR ZAINATUL NADRA BINTI ZAINOL, INTAN FARHANA BINTI SAPARUDIN, WAN AINAA MARDHIAH BINTI WAN ZAHARI, CHE ADENAN BIN MOHAMMAD, HALIMI BINTI MOHD KHALID, SITI MARPUAH, ABD SHAKOR BIN BORHAM, MOHD HISYAM BIN ABDUL RAHIM, NIK KAMAL BIN WAN MUHAMMED, SHAH RUL ANUAR BIN NORDIN, SHAKILA BINTI AHMAD,SHARIFAH KHADIJAH BINTI SYED ABU BAKAR
(2019) Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Titas), UTHM , 1, ISBN:-
Nik Kamal Wan Muhammed Abd. Shakor Borham Intan Farhana Saparudin Penulis: Ahmad Sharifuddin Mustapha Habibah @ Halijah Awang Halimi Mohd. Khalid Hussain Othman Shakila Ahmad Mikdar Rusdi Syed Muhammad Dawilah al?Edrus Nik Kamal Wan Muhammed Shah Rul Anuar Nordin Abd. Shakor Borham Abdullah Sulaiman Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar Mohd. Hisyam Abdul Rahim Nur Zainatul Nadra Zainol Che Adenan Mohammad Intan Farhana Saparudin
(2018) Akidah Ketuhanan Dn Sains, UTHM , 1, ISBN:-
SHAH RUL ANUAR NORDIN, HALIMI MOHD KHALID, NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, NIK KAMAL WAN MOHAMED, INTAN FARHANA SAPARUDIN, SITI MARPUAH, WAN AAINA MARDHIAH WAN ZAHARI
(2018) Eproceeding: Tahap Kefahaman Akidah Aswj: Kajian Terhadap Pelajar Smapr Johor, UTHM , 1, ISBN:-
Abdul Razak Omar, Halimi Mohd Khalid, Abdullah Sulaiman, Nur Zainatul Nadra, Muhammad Suhaimi Sulong
(2018) Modular Penghayatan Tauhidik, UTHM , 1, ISBN:-
Sharifah Khadijah binti Syed Abu Bakar, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Habibah @ Halijah Awang,Halimi Mohd. Khalid, Hussain Othman,Intan Farhana Saparudin,Mohd Hisyam Abdul Rahim,Mikdar Rusdi,Nik Kamal Wan Muhammed, Nur Zainatul Nadra Zainol, Rafiuddin Afkari Abdul Fattah, Shah Rul Anuar Nordin,Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar,Syed Muhammad Dawilah Al-Edrus
(2018) Pengajian Islam Uwa10102/Uwa10602 Dan Uqi10102/Uqi10602, UTHM , 1, ISBN:-
Abdullah Sulaiman Abd. Shakor Borham Ahmad Sharifuddin Mustapha Che Adenan Mohammad Habibah @ Halijah Awang Halimi Mohd. Khalid Hussain Othman Intan Farhana Saparuddin Marpuah Imam Irchamni Mohd. Hisyam Abdul Rahim Nik Kamal Wan Muhammed Nur Zainatul Nadra Zainol Shah Rul Anuar Nordin Shakila Ahmad Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari
(2018) Pengantar Pengajian Islam, UTHM , 1, ISBN:-
Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar , Abd. Shakor Borham Abdullah Sulaiman Ahmad Sharifuddin Mustapha Habibah @ Halijah Awang Halimi Mohd. Khalid Hussain Othman Intan Farhana Saparudin Mohd Hisyam Abdul Rahim Mikdar Rusdi Nik Kamal Wan Muhammed Nur Zainatul Nadra Zainol Rafiuddin Afkari Abdul Fattah Shah Rul Anuar Nordin Shakila Ahmad Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar Syed Muhammad Dawilah Syed Abdullah
(2018) Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Titas), UTHM , 1, ISBN:-
Ahmad Sharifuddin Mustapha, Habibah @ Halijah Awang, Halimi Mohd. Khalid, Hussain Othman, Mikdar Rusdi, Rafiuddin Afkari Hj Abdul Fattah, Shah Rul Anuar Nordin, Syed Muhammad Dawilah al-Edrus, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Nik Kamal Wan Muhammed, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar
(2017) Pengantar Pengajian Islam, UTHM , 1, ISBN:-
HABIBAH @ HALIJAH BINTI AWANG
(2016) Uwa 10502 Akidah Ketuhanan Dan Sains, UTHM , -, ISBN:-
SHARIFAH KHADIJAH BINTI SYED ABU BAKAR
(2016) Uwa10102/ Uwa 10602 Pengajian Islam, UTHM , 1, ISBN:-
DR MOHD HISYAM ABDUL RAHIM, SHARIFAH KHADIJAH ABU BAKAR, DR AHMAD SHARIFUDDIN MUSTAPHA, ABDULLAH SULAIMAN, HABIBAH@HALIJAH AWANG, DR HALIMI MOHD KHALID, PROF. MADYA HUSSAIN OTHMAN, HJ ABD SHAKOR BORHAM, DR MIKDAR RUSDI, NIK KAMAL WAN MOHAMMED, DR NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, DR SHAH RUL ANUAR NORDIN, SHAKILA AHMAD, PROF. MADYA DR MUHAMMAD SYED DAWILAH AL-IDRUS, DR. INTAN FARHANA SAPARUDIN
(2016) Uwa10102/Uwa10602 Pengajian Islam, UTHM , 1, ISBN:-
Sharifah khadijah Syed Abu Bakar, Abd Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Habibah@Halijah Awang, Halimi Mohd Khalid, Hussain Othman, Intan Farhana Saparudinn, Mohd hisyam Abdul Rahim, Mikdar Rusdi, Nik Kamal Wan Mohammed, Nur Zaitul Nadra Zainol, Rafiuddin Afkari Abdul Fattah, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Syed Muhammad Dawilah al-Edrus
(2016) Uwa10302 Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Titas), UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Halimi bt Mohd Khalid, Azman bin Hassan, Shakila bt Ahmad, Hemmy bin Abdul Jalal
(2022) Tawhidic Paradigm Index As A Measuring Tool Of Tawhidic Practice: A Research In Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, ADVANCES IN HUMANITIES AND CONTEMPORARY STUDIES, UTHM , 1, 168, ISSN:27734781
Halimi Mohd Khalid,Norfaiza, Azman Hasan, Arieff Salleh Rosman,Aqeel Khan
(2022) The Integration Of Science And Islam In Malaysia Of High Education Institutes: An Explorative Survey, JOURNAL OF POSITIVE SCHOOL PSYCHOLOGY, ASR RESEARCH CENTER INDIA 1A, BLOCK 21, RANI BAZAR GORAKHPUR INDIA , 3, 2186, ISSN:27177564
Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Harliana Abd. Halim, Intan Farhana Saparuddin, Abdullah Sulaiman, Halimi Mohd. Khalid, Nur Zainatul Nadra Zainol, Siti Marpuah
(2021) Uthm Muslim Students Proficiency On The Ahl Sunnah Wal Jamaah Background, Characteristics And Aqeedah Methodologies , TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION (TURCOMAT), TURKBILMAT EGITIM HIZMETLERI , 4, 657, ISSN:13094653
Shakila Ahmad, Halimi Mohd Khalid, Harliana Halim, Intan Farhana Saparudin, Nur Zainatul Nadra Zainol, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Abdullah Sulaiman
(2019) Analisa Tema Pengukuran Tahap Penguasaan Umat Islam Di Malaysia Terhadap Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN SOCIAL AND BEHAVIOUR SCIENCES, Akademia Baru , 9, 116, ISSN:24611951
MOHAMAD ADIB MOHAMAD SALIH, HALIMI MOHD KHALID, ROSMILA ABDUL KAHAR, WAN AINAA MARDHIAH WAN ZAHARI
(2019) Analisis Terhadap Model-Model Penilaian Laman Sesawang Islam Berbentuk Dakwah Di Malaysia, JURNAL KOMUNIKASI: MALAYSIAN JOURNAL OF COMMUNICATION, PENERBIT UKM , 9, 263, ISSN:22891528
Abd Razak bin Omar, Nur Zainatul Nadra Zainol, Halimi Mohd Khalid, Abdullah Sulaiman
(2018) Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah Uthm: Peranan Dan Tanggungjawab, JURNAL PENYELIDIKAN JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR, JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR , 10, 71, ISSN:26009013
Shakila Ahmad, Harliana Halim, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Halimi Mohd Khalid, Nur Zainatul Nadira Zainol, Intan Farhana Saparudin, Fauziah Ani
(2018) Maqasid Syariah Dalam Mewujud Dan Membina Pusat Jagaan Darul Wardah, Johor, INTERNATIONAL JAOURNAL OF SOCIAL POLICY AND SOCIETY (SPECIAL EDITION 2018), MINISTRY OF WOMEN, FAMILY AND COMMUNITY DEVELOPTMENT , 12, 62, ISSN:50123456
Prosiding / Seminar
Faisal Husen Ismail, Halimi Mohd Khalid
(2021) Analisis Agihan Zakat Produktif Di Negeri Johor Semasa Era Pandemik Covid-19, UTHM , 257, ISBN:9789672616504
Mohd Lazim Solihan, Halimi Mohd Khalid, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Nik Kamal Wan Muhammed
(2021) Pemikiran Ulama Melayu Klasik Tentang Hukuman Hudud:Sorotan Terhadap Karya Matla' Al-Badrain Wa- Majma' Al Bahrain Dan Kasy Al-Litham 'An As-Ilah Al-Anam, FAKULTI PENGAJIAN ISLAM UKM , 311, ISBN:9789672623403
Halimi Mohd Khalid, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shakila Ahmad, Azman Hasan, Abdullah Sulaiman
(2019) Aplikasi Paradigma Tauhid Dalam Pembangunan Jiwa Kerjaya Profesional Muslim, UTHM , 78, ISBN:9789672216100
Wan Ainaa Mardhiah Binti Wan Zahari, Halimi Mohd Khalid, Siti Marpuah, Mohamad Adib Mohamad Salih
(2018) Inovasi Kerangka Makmal Fiqh Di Universiti Awam Malaysia, UTHM , 127, ISBN:9789672216100
SHAKILA AHMAD, HARLIANA HALIM, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR, HALIMI MOHD. KHALID, NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, INTAN FARHANA SAPARUDDIN, FAUZIAH ANI
(2017) Usaha Pembinaan Pusat Jagaa Darul Wardah, Johor Berdasarkan Neraca Maqasid Syari'Ah, UTHM , 1, ISBN:9789672110842
Halimi Mohd Khalid, Nur Zainatul Nadra Zainol, Abdul Latif Samian
(2012) Konsep Al Asma Al Husna Asas Pembinaan Falsafah Ilmu Kejuruteraan Islam , BAHAGIAN FALSAFAH DAN TAMADUN, PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA , 330, ISBN:9789671091272

Consultancies

YearDescriptionLevel
2022 Panel Munsyi Jawi Johor Government
2022 Perundingcara bagi kerjasama Kajian Penyelidikan Antara Charms dan UTHM Private
2021 Ahli Jawatankuasa Pengurusan Aset ISWAJ University
2020 AJK Promosi Program Siri Webinar UTHM dan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB), Brunei Darussalam International
2020 Perunding Pembangunan Program Baru Bagi Program Sarjana Eksekutif Imam Profesional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2020 Ketua Perunding Projek Pembinaan Modul Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Bagi Dewan Pakar Negeri Johor Government
2019 Penilai Edited Books Berjudul Ilmuan Islam dalam Bidang Sains dan teknologi yang akan diterbitkan oleh Penerbit UTM Press. University

Supervision

YearDescriptionRole
2021 Supervisior for Mohd Jailani bin Hasan Supervisor
2021 Supervisior for Yunus Sharif, Diploma Eksekutif Imam Profesional, 2021 Supervisor
2021 Supervisior for Muhammad Shukri bin Mohd Dun, Diploma Eksekutif Imam Profesional, 2021 Supervisor
2021 Supervisior for Muhammad Fakaruden bin Hamdi Supervisor
2019 Panel Penilai Penilaian 1 Pelajar penyelidikan TEO WEE SIANG @ AARIZ DANIEL (SARJANA SAINS) Assessor
2019 Penasihat Pembangunan Kandungan Bagi Projek Celik Ibadah di bawah Multimedia Research Group (MERG FOCUS GROUP) Assessor
2019 Panel Penilai Sesi Pembentangan Pre Viva Pelajar (Doktor Falsafah Pengurusan Teknologi) Sofiandi Assessor
2019 Penilai Bab Dalam Buku Terbitan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Assessor
2018 Panel Penemubual Calon Diploma Eksekutif Imam Profesional, Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah, pada 1-3 Oktober 2018, di Bilik Perbincangan Pusat Islam Assessor
2018 Pemeriksa Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Semester I Sesi 2018/2019, Program Sarjana Muda, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum Examiner
2018 Pemeriksa Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Semester Khas Sesi 2017/2018, Program Diploma dan Sarjana Muda PPUK Examiner
2018 Pemeriksa Dalaman Pre VIVA Semester 2 Sesi 2017/2018, pada 25 Februari 2018, di Bilik Mesyauarat PPUK Examiner
2018 Pemeriksa Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2017/2018, Program Diploma dan Sarjana Muda PPUK Examiner
2018 Penilai Pembentangan Tajuk Penyelidikan, Program Doktor Falsafah Pengurusan Teknologi, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan, pada 31 Julai 2018, di Bilik Viva 1, Aras 2 Fakulti Teknologi dan Perniagaan Assessor
2018 Track Director International Research & Innovation Symposium Exposition 2018 (RISE 2018), pada 12 & 13 Disember 2018, di Dewan Sultan Ibrahim UTHM Assessor
2017 Pemeriksa Soalan Akhir Semester 2 Sesi 2016/2017,Program Diploma dan Sarjana Muda, Jabatan Pengajian Islam, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum Examiner
2017 Panel Penilai Pembentangan Penilaian 2, Pelajar Pasca Siswazah FSTPi, Semester 2 Sesi 2016/2017 Assessor
2016 Pemeriksa Soalan Akhir Sem 2 2015/2016, Program Diploma dan Sarjana Muda, Jabatan Pengajian Islam dan Sains Sosial Examiner
2016 Pemeriksa Soalan Akhir Sem Khas, Jabatan Pengajian Islam dan Sains Sosial, Program Diploma Sesi 2015 / 2016 Examiner
2014 Supervisor for Md. Truiman Bin Hussein, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 Supervisor
2014 Supervisor Siti Maliati bt Kasim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 Supervisor
2013 Supervisor for Mohd. Adib bin Salleh, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 Supervisor
2013 Panel Penilai Slot Kolokium Program Pemantauan Staf Cuti Belajar dalam Negara, pada 16 - 18 Disember 2013 Assessor
2013 Supervisior for Wan Ainaa Mardhiah bt Wan Zahari, Msc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013-2015 Supervisor
2013 Supervisior for Anuar bin Mustafha, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 Supervisor
2013 Supervisior for Nurhafizah bt Hamzah, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 Supervisor
2013 Supervisor for Kartini bt Abdul Rahim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 Supervisor
2013 Supervisior for Shukran bin Yusof, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 Supervisor
2012 Penilai Kertas Kerja Kolokium Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan Bil. 4/2012, pada 28 Mac 2012, di Galeri Ilmu Assessor
2012 Penilai Modul APP1072 Amalan Profesional Peserta Kursus Asas Pengajaran dan Pembelajaran Pensyarah Baru Kumpulan 14 Tahun 2012 Assessor
2012 Supervisior for Erizal, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 Supervisor
2009 Supervisior for Tengku Syamimi Binti Tuan Ab Rahman, Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Supervisor

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2022 AJK Program Ihya Ramadhan PPUK UTHM University
2022 AJK Pelaksana bagi Majlis Menandatangani Surat Hasrat dan Penyerahan Dana Geran Industri (L.O.I) bersama Syarikat Fasheera Empire Sdn.Bhd (Charms Cosmetics Skincare) University
2022 AJK Webinar Antarabangsa "Tafsir Studies in Nusantara". University
2022 AJK Pelaksana Majlis Penyerahan Transkrip Akademik Diploma Eksekutif Imam Profesional Institut Ahli Sunnah wal Jamaah UTHM University
2022 Ahli Jawatankuasa Task Force Pembangunan Program Baharu Sarjana Sains (Inovasi Sosial) Secara Mod Campuran PPUK UTHM University
2021 Penceramah Program Webinar Pensijilan Halal Industri Makanan University
2021 AJK Pelaksana Program Anugerah Kecemerlangan Anak-Anak Staf UTHM Tahun 2020 University
2021 Penceramah Program Webinar Pensijilan Halal Industri Makanan University
2021 AJK Promosi Program Webinar Atas Talian Anjuran Jabatan Pengajian Islam, Pusat Pengajian Umum dan Ko Kurikulum University
2020 Penyelaras Projek Pembinaan Kompleks Institut Ahli Sunnah wal Jamaah UTHM University
2020 AJK Task Force Perlaksanaan 'Corporat Sicial Responsibility' (CSR) Di Madrasah Al-Muttaqin, Muar University
2019 Moderator Program Lawatan Akademik & Seminar Bersama Antarabangsa Pasca Siswazah UTHM & STAI Dr KHEZ MUTTAQIEN Purwarkarta Indonesia University
2019 Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program Wacana Ilmu, Jabatan Pengajian Islam, PPUK University
2019 Ahli Jawatankuasa Jamuan Program Wacana Ilmu Jabatan pengajian Islam PPUK University
2019 Ahli Jawatankuasa Jaringan Industri Persidangan dan Ekspo Ciptaan Institusi Pengajian Tinggi Antarabangsa 2019 (PECIPTA 2019) University
2019 Bengkel Pembinaan Modul Diploma Eksekutif Imam Profesional University
2019 Bengkel Projek Adaptasi Buku Hukum Zakat Dr Yusuf Qardhawi dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Malaysia University
2019 Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program Pendaftaran Pelajar Baharu Diploma Eksekutif Imam Profesional University
2019 Ahli Jawatankuasa Persiapan & Publisiti Program Wacana Ilmu Jabatan Pengajian Islam PPUK University
2019 Jawatankuasa Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA), Pusat Pengajian Umum dan Ko Kurikulum University
2019 Jawatankuasa Khidmat Masyarakat, Pembangunan Komuniti dan Kumpulan Fokus, Pusat pengajian Umum dan Ko Kurikulum University
2019 Penterjemah Projek Adaptasi Buku Hukum Zakat Dr Yusuf Qardawi Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Malaysia University
2019 Menjalankan Tugas Sebagai Pengarah Institut Ahli Sunnah wal Jamaah UTHM University
2019 Jawatankuasa Pembangunan Staf/Pelajar dan Mobiliti Berkredit, Pusat Pengajian umum dan Ko Kurikulum University
2019 Pembentang Kertas kerja Program Lawatan Akademik & Seminar Bersama Antarabangsa Pasca Siswazah UTHM & STAI Dr KHEZ MUTTAQIEN Purwarkarta Indonesia University
2019 Jawatankuasa Pengajian Siswazah, Pusat Pengajian Umum dan Ko Kurikulum University
2019 Wacana Kemahiran Penyeliaan dan Penilaian Siswazah University
2018 Bengkel Pemurnian Dokumen Baharu ISO RPP 04 - Kaedah Pelaksanaan Kuliah, Jabatan Pengajian Islam, PPUK, pada 21 Januari 2018, di Bilik Mesyuarat, PPUK University
2018 Ahli Panel Forum Majlis Maulidur Rasul 1440H, pada 20 November 2018, di SMA Shamsuddiniah Tangkak District
2018 Ahli Jawatankuasa Buletin 2018 Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah, dari 3 Oktober 2018 - 11 Januari 2019 University
2018 Pengawas / Pembantu Pengawas Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 208/2019 bagi Program Diploma dan Program Sarjana Muda, pada 30 Disember 2018 - 19 Januari 2019, di UTHM University
2018 Chairperson of VIVA Voce Examination, pada 21 November 2018, di Centre for Graduate Studies, UTHM Parit Raja. University
2018 Jemputan ke Program Syarahan Profesor Adjung Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum (PPUK) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, pada 25 September 2018, di Galeri Ilmu, Pusat Pengajian Umum dan Kourikulum University
2018 Urusetia Program Ibadah Korban dan Aqiqah 1439H/2018M Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, anjuran Pusat Islam dengan Kerjasama Jawatankuasa Masjid Sultan Ibrahim Universiti Tun Hussein Malaysia, pada 23 Ogos 2018, di Masjid Sultan Ibrahim UTHM University
2018 Ahli Jawatankuasa Pelan Induk Pembangunan Kampus Universiti Tun Hussein Onn Malaysia bagi Kampus Parit Raja University
2018 Seminar Potensi Harta Intelek dalam Bidang Kemanusiaan, anjuran Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, pada 29 Mac 2018, di Auditorium Galeri Ilmu University
2018 Pengawas / Pembantu Pengawas Peperiksaan Akhir Semester II Sesi 2017/2018 bagi Program Diploma dan Program Sarjana Muda, dari 10 Jun 2018 - 7 Julai 2018 University
2018 Program Qiamullail Ramadan 1439H/2018M - Menjejak Lailatul Qadar bersama Kepimpinan Universiti, pada 8 Jun 2018, di Masjid Sultan Ibrahim UTHM University
2018 Bengkel Pemurnian Modul Pengajaran dan Pembelajaran Jabatan Pengajian Islam, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, pada 27-28 Ogos 2018, di Galeri Ilmu, PPUK University
2018 Ahli Jawatankuasa Pelaksana Pemurnian Dokumen ISO Baharu RPP04, Jabatan Pengajian Islam, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, pada 21 Januari 2018, di Bilik Mesyuarat, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, UTHM University
2018 Penceramah Penghayatan Tauhidik Program Jerayawara Indeks Paradigma Tauhid, anjuran Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah, pada 6 Julai 2018, di Dewan Serbaguna Kolej Kediaman Kampus Pagoh University
2018 Ahli Jawatankuasa Majlis Perasmian Seminar Technology Update 2018 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia - Teknologi Bilik kuliah Pintar bagi Pembelajaran Abad ke-21 dan Pelnacaran MyRIVET, pada 18 November 2018, di Dewan Sultan Ibrahim University
2018 Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program Penghayatan Tauhidik, Jabatan Pengajian Islam, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, anjuran Jabatan Pengajian Umum dan Kokurikulum dengan kerjasama Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah, pada 6 Julai 2018, di Dewan Gunasama UTHM Kampus Pagoh University
2018 Ketua Biro Dakwah, Pendidikan dan Pengimarahan, Jawatankuasa Masjid Sultan Ibrahim UTHM, 1 Januari 2018 - 31 Disember 2019 University
2018 Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program Motivasi dan Penghayatan Tauhidik, anjuran Jabatan Pengajian Islam, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum dengan kerjasama Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah, pada 19 September 2018, di Bilik Lestari 1, Perpustakaan Tunku Tun Aminah University
2018 Penceramah Program Motivasi dan Penghayatan Tauhidik untuk Pelajar-pelajar SMKA Parit Raja, Batu Pahat, anjuran Jabatan Pengajian Islam, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum dengan kerjasama Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah, pada 19 September 2018, di Bilik Lestari, Perpustakaan Tunku Tun Aminah UTHM University
2018 Pengerusi Penilaian 1 Pelajar Penyelidikan, pada 9 Ogos 2018, di Galeri Ilmu (Aras Bawah) University
2018 Bengkel Modul Kursus Paradigma Tauhid Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, anjuran Insitut Ahli Sunnah Wal Jamaah, pada 6 Februari 2018, di Bilik Mesyuarat 1, UTHM Kampus Pagoh University
2018 Program Daurah Kitab Khas: Sullamut Taufiq Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, anjuran Pusat Islam UTHM dengan kerjasama Masjid Sultan Ibrahim, pada 25 Februari 2018, di Dewan al-Farabi, Masjid Sultan Ibrahim, UTHM University
2018 Kursus Asas Penterjemahan, anjuran Pejabat Pendaftar dan Pusat Pengajian Bahasa dengan kerjasama Institut Terjemahan Buku Malaysia, pada 27 & 28 Mac 2018, di Bilik Seminar Pusat Pengajian Bahasa, UTHM University
2018 Program Bual Bicara Integriti Bersama Profesor Adjung PPUK, anjuranPusat Pengajian dan Kokurikulum, pada 19 Julai 2018, di Dewan Auditrium 5 (Shared Facilities) UTHM Kampus Pagoh University
2018 Lawatan Kerja Rasmi Ke Kementerian Agama Republik Indonesia, Batam University
2018 Pra Bengkel Halatuju Penjenamaan Modul Keluarga Sakinah dan Pembikinan Modul Syifa' serta Modul Pelajar Muslim Keluarga Sakinah University
2018 Bicara Profesional Aspirasi Pendidikan Islam Bersama Ketua Pegawai pendidikan Daerah Batu Pahat University
2018 Editor Jurnal Penyelidikan, Jabatan Agama Islam Negeri Johor Edisi Khas Sempena 100 Tahun Pendidikan Agama Negeri Johor Government
2018 Program Pra-Bengkel Pemerkasaan Modul Sakinah & Pembikinan Modul Syifa' serta Modul Pelajar Muslim Keluarga Sakinah YKPDT 2018, PADA 28 Oktober 2018, di Dewan Letsari, Perpustakaan Tunku Tun Aminah UTHM Government
2018 Mesyuarat Penyelasaran Jurnal Penyelidikan, Jabatan Agama Islam Negeri Johor Edisi Khas Sempena 100 Tahun Pendidikan Agama Negeri Johor, pada 26 Mac 2018, pada 26 Mac 2018 Government
2018 Human Governance Higher Education Leadership Academy (AKEPT),Ministry Of Education Malaysia, pada 17-18 Oktober 2018, di Kampus AKEPT, Bandar Enstek, Negeri Sembilan Government
2018 Setiausaha Persidangan Antarabangsa Pemikiran Islam Kali Pertama (PEMIKIR) 2018, anjuran Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah, pada 05-06 September 2018, di Perpustakaan Tunku Tun Aminah UTHM International
2018 Track Director International Research & Innovation Symposium Exposition 2018 (RISE 2018), pada 12 & 13 Disember 2018, di Dewan Sultan Ibrahim UTHM International
2018 Seminar Kefahaman Akidah dan Pemikiran Semasa 2018, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, pada 25-26 April 2018, di Dewan Tarbiah, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Indonesia International
2018 Pembentang Persidangan Anatarabangsa Pemikiran Islam Kali Pertama (PEMIKIR) 2018, anjuran Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah, pada 05-06 September 2018, di Perpustakaan Tunku Tun Aminah UTHM International
2018 Lawatan Kerja Rasmi ke Kementerian Agama Republik Indonesia, Batam, anjuran Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah, pada 10-12 Mei 2018, di Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Batam, Indonesia International
2018 Penceramah Seminar Kerohanian: Gajetku Imanku Dakwahku Bagaimana Aku, pada 14 November 2014, di SMA Perit Raja, Batu Pahat, Johor Darul Takzim District
2018 Program Bicara Profesional Aspirasi Pendidikan Islam Bersama Ketua Pegawai Pendidikan Islam Bersama Pegawai Pendidikan Daerah Batu Pahat District
2018 Ahli Jawatankuasa Khidmat Masyarakat dan Pembangunan Komuniti, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, 15 Julai 2018 - 14 Julai 2020 University
2017 Urusetia Jawatankuasa Mobiliti Pelajar Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum UTHM, 01 Januari 2017 - 31 Disember 2018 University
2017 Bengkel Pembangunan Dokumen Johor Tahfiz Quality Assurance (JTQA), anjuran Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH) dengan kerjasama Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, pada 27-29 Mac 2017, di Tanjung Piai Resort Government
2017 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program Wacana Ilmu Panel Bidang Pengajian Islam, Jabatan Pengajian Islam, Pusat Pengajian Islam dan Kokurikulum, pada 5 April 2017, di Bilik Mesyuarat PPUK University
2017 Taklimat Pelaksanaan Kelas Secara Atas Talian, Panel Pengajian Islam, Jabatan Pengajisan Islam, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, pada 7 Mac 2017, di Galeri Ilmu PPUK University
2017 Ahli Jawatankuasa untuk Program Persidangan Meja Bulat Kerjasama Strategik "One Belt One Road" (OBOR) Malaysia - China, pada 21 Ogos 2017, di Bilik Mesyuarat Utama, Aras 5, Perpustakaan Tunku Tun Aminah, UTHM University
2017 Penceramah Sesi Tazkirah dan Membudayakan al-Quran, anjuran Badan Rekreasi dan Kebajikan Staf (BERKAT) Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, pada 04 Mei 2017, di Bilik Mesyuarat PPUK University
2017 Pegawai Penyelaras Hubungan Kerjasama Universiti antara UTHM dengan Majlis Agama Islam Negeri Johor, dari 17 November 2015 sehingga 17 November 2020 University
2017 Ahli Kumpulan Fokus (FG) Ekonomi Islam Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah, berkuatkuasa pada 1 Ogos 2017 University
2017 Pengawas / Pembantu Pengawas Peperiksaan Akhir Semester II Sesi 2016/2017 Bagi Program Diploma dan Program Sarjana Muda, pada 4 - 24 Jun 2017, di UTHM University
2017 Mesyuarat Vet Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi Akademik 2017/2018 bagi Program Sarjana Muda, Jabatan Pengajian Islam,PPUK, di 12 November 2017, di Bilik Mesyuarat 2017 University
2017 Ahli Jawatankuasa Pelaksana Task Force Mengenai PhD/ Sarjana Generik UTHM, berkuatkuasa mulai 1 Ogos 2017 University
2017 Ahli Jawatankuasa Program Pembangunan Pelajar Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum UTHM, dari 01 Januari 2017 sehingga 31 Disember 2018 University
2017 Pengawas / Pembantu Pengawas Peperiksan Akhir Semester 1 Sesi 2017/2018 bagi Porgram Diploma dan Program Sarjana Muda, pada 31 Disember 2017 - 20 Januari 2018, di UTHM University
2017 Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program Wacana Ilmu, Panel Bidang Pengajian Islam, Jabatan Pengajian Islam, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, pada 18 November 2017 University
2017 Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program Ihya' Ramadhan, anjuran Jabatan Pengajian Islam PPUK dengan kerjasama Pusat Islam UTHM, pada 15 Jun 2017, di Masjid Sultan Ibrahim UTHM University
2017 Ahli Biro Kerohanian dan Pendidikan Kelab Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, 1 November 2016 - 31 Disember 2017 University
2017 Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program Wacana Ilmu Panel Bidang Pengajian Islam, Jabatan Pengajian Islam, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, pada 13 April 2017, di Masjid Sultan Ibrahim UTHM University
2017 Bengkel Penyediaan Dokumen MQA 01 dan Kajian Pasaran Doktor Falsafah dan Sarjana Generik, anjuran Pusat Pengajian dan Kokurikulum, pada 17 - 18 Januari 2017, di Bilik Seminar 1, FKEE, UTHM University
2017 Pembentang Seminar Pendidikan Islam Sepanjang Hayat 2017, anjuran Universiti Sains Islam Malaysia, pada 02 Februari 2017, di Hotel Bangi-Putrajaya, Bandar Baru Bangi, Selangor University
2017 Program Ujilari Pelaksanaan 'FOC' Kelas Secara Atas Talian, Panel Pengajian Islam, Jabatan Agama Islam, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, pada 14 Mac 2017, di Bilik Mesyuarat PPUK University
2016 Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program Wacana Panel Bidang Pengajian Islam, Jabatan Pengajian Islam dan Sains Sosial, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, pada 6 Mei 2016, di Dewan Sultan Ibrahim UTHM University
2016 Pengawas / Pembantu Pengawas Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2016/2017 bagi Program Diploma dan Program Sarjana Muda, dari 26 Disember 2016 - 14 Januari 2017 University
2016 Task Force Media UTHM berkuatkuasa mulai pada 05 September 2016 University
2016 Program QALB-BASED Leadership Programme, anjuran Akademi Kempimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT) Kementerian Pendidikan Malaysia, pada 14-15 Mac 2016, di Kampus AKEPT, Bandar Enstek, Negeri Sembilan University
2016 Pembimbing Kelas Fardhu Ain Wanita Anjuran Biro Hal Ehwal Wanita (HELWA) Masjid Sultan Ibrahim UTHM, Oktober - Disember 2016 University
2016 Bengkel Pembentukan Kurikulum Maahad Tahfiz Anjuran Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah, pada 29 Julai 2016, di Dewan Seminar Al-Farabi, Masjid Sultan Ibrahim, UTHM University
2016 Ketua Biro Dakwah, Pendidikan dan Pengimarahan Jawatankuasa Masjid Sultan Ibrahim UTHM, Sesi 2015/2017 University
2016 Bengkel Pemurnian Dokumen Permohonan Rancangan Malaysia Ke-11 (RMKe-11) Rolling Plan Kedua (RP2), Bahagian Pembangunan, pada 27 April 2016, di Bilik Mesyuarat Utama, Pejabat Gunasama Bahagian Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti University
2016 Majlis Pendaftaran Pelajar Lama dan Baharu Maaahd Tahfiz al-Quran al-Muttaqin Bukit Pasir Muar, anjuran Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah, pada 23 Julai 2016, di Madrasah Tahfiz al-Quran al-Muttaqin, Lot 8450, Batu 6, Bukit Pasir, Muar University
2016 Lawatan Kerja Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, pada 22 & 23 Ogos 2016, di Yayasan Restu Selangor & Pusat Pendidikan al-Barakah Perak University
2016 Pengajian Kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman (Perihal Puasa) Edisi Khas Ramadhan Pondok Universiti Siri 3, pada 9, 16, 23 & 30 Jun 2016, di Dewan Al-Farabi, Masjid Sultan Ibrahim, UTHM University
2016 Seminar Serantau Pemantapan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, pada 22 Mei 2016, di Dewan al-Farabi, Masjid Sultan Ibrahim, UTHM University
2016 Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program Wacana Ilmu Panel Bidang Pengajian Islam, anjuran Jabatan Pengajian Islam, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum dengan kerjasama Pusat Islam Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, pada 14 Oktober 2016, di Masjid Sultan Ibrahim dan DKA, Blok G3, UTHM University
2016 Ahli Jawatankuasa UTHM-Suka Joint Seminar on Post-Graduate 2016, anjuran Pusat Pengajian dan Kokurikulum dan Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah (TRANSFORM) dengan kerjasama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, pada 15 November 2016, di Bilik Mesyuarat Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum UTHM University
2016 Bengkel Perancangan Strategik Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, pada 22-24 Disember 2016, di Le Grandeur Plam Resort Johor University
2016 Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program Penghayatan Ramadhan, Panel Pengajian Islam, Jabatan Pengajian Islam dan Sains Sosisal, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, pada 23 Jun 2016, di Masjid Sultan Ibrahim, UTHM University
2016 Program QALB-Based Leadership Program Siri Ke 2/2016, pada 19-20 Mei 2016, di Kampus AKEPT, Bandar Enstek, Nilai, Negeri Sembilan University
2016 Sesi Raptai Majlis Hol untuk Allahyarham Tun Hussein Onn, pada 18 Mei 2016, di Bilik Mesyuarat As-Shafie, Pusat Islam University
2016 Lawatan Kerja Majlis Agama Islam Johor dan Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia ke Sek. Men. Imtiyaz Ulul Albab, pada 25 Julai 2016, di Sekolah Menengan Imtiyaz Ulul Albab Melaka University
2016 Peserta Program QALB-Based Leadership Programmme, anjuran bersama Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT) dan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), pada 22-23 Ogos 2016, di Kampus AKEPT, Bandar Enstek, Nilai, Negeri Sembilan. Government
2016 Jemputan Kehadiran Sebagai Peserta Diskusi Kitab-kitab Menangani Kebatilan Fitnah Wahabi, anjuran Jabatan Mufti Johor, pada 3 April 2016, di Hotel Seri Malaysia, Johor Bahru Government
2016 Speaker in 3rd International Conferece "Muslim Community Development in ASEAN", pada 26-27 Mac 2016, di UTHM International
2015 Penceramah Sesi Motivasi "Persediaan Akhir Menjelang UPSR" Sempena Program Jalinan Sekolah Kluster Kecemerlangan dari Sekolah Kebangsaan Tunku Mahmood (1) Kluang bersama UTHM, pada 15 Ogos 2015, di Dewan Auditorium Perpustakaan Tunku tun Aminah University
2015 Fasilitator Bengkel Pemetaan Misi Kehidupan, pada 7 & 8 Mac 2015, di Pusat Sumber UTHM Pagoh & Kg. Semaseh University
2015 Ahli Jawatankuasa Kecil Jamuan Program Semarak Jumaat, anjuran Panel Bidang Pengajian Islam, Jabatan Pengajian Islam dan Sains Sosial dengan kerjasama Masjid UTHM, pada 29 Mei 2015, di Masjid UTHM University
2015 Ahli Jawatankuasa Khidmat Masyarakat dan Pembangunan Insan Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, 26 Januari - 31 Disember 2015 University
2015 Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program Wacana Panel Pengajian Islam, Jabatan Pengajian Islam dan Sains Sosial, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, pada 27 November 2015, di Masjid Sultan Ibrahim dan DKA, Blok G3 University
2015 Pegawai Pengiring Program Audit Dalaman Program Sarjana Muda UTHM 2015 dan Pra-Audit Program Sarjana Muda UTHM 2015, pada 16 & 17 November 2015, di Bilik Mesyuarat 1, FSTPi University
2015 Bengkel Pemindahan Tesis Kepada Buku bertemakan Sains, Teknologi dan Inovasi berteraskan Islam, anjuran Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah Bahagian Sains, Teknologi dan Inovasi IASWJ bersama DPP dan Penerbit UHTM, pada 15 & 16 April 2015, di Bilik Persidangan ORICC University
2015 Ahli Jawatankuasa Taskforce Pembinaan Indeks Paradigma Tauhid University
2015 AJK Protokol & Buku ProgramSeminar Pengurusan Kos Sara Hidup Pengguna 2015, anjuran bersama Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, UTHM dan Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia dan Pusat Kokurikulum, pada 25 April 2015, Bilik Banquet, DSI, UTHM University
2015 Ahli Kumpulan bagi Lonjakan 1 (Graduan Holistik, Berciri Keusahawanan dan Seimbang) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2015 Pengarah Pro Tem Bahagian Pemikiran dan Pendidikan Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah, 2015 University
2015 Ahli Jawatankuasa Penyediaan Dokumen Paradigma Tauhid bagi UTHM untuk tahun 2015 University
2015 Seminar Pengurusan Kos Sara Hidup Pengguna 2015, anjuran bersama Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, UTHM dan Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia dan Pusat Kokurikulum, pada 25 April 2015, Bilik Banquet, DSI, UTHM University
2014 Penyelaras Jadual Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, 6 Januari 2014 - 31 Disember 2015 University
2014 Gold Award in 5th on Islamic Innovation 2014 for the innovation of Jawi Character Screener for Detecting Jawi-Dyslexia among Primary Students, organized by Kementerian Pendidkan Malaysia, USIM & MOSTI, 28 - 30 November 2014, at Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) International
2014 Pengerusi Jawatankuasa Kualiti Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, 30 Januari 2014 - 31 Disember 2015 University
2014 Bengkel Penubuhan Fakulti Baharu, anjuran Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, pada 20 & 21 Ogos 2014, di Bilik Seminar FSTPi University
2014 Perarakan Staf Akademik Sempena Majlis Konvokesyen ke-14 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, pada 12 Oktober 2014, di Dewan Sultan Ibrahim University
2014 Bengkel Penyediaan Jadual Waktu Akademik Semester 2 Sesi 2014/2015, pada 21 Oktober 2014, di Dewan Jamuan 1 (Dewan Tunku Mahkota Ismail) University
2014 Penyertaan Kursus / Bengkel Penulisan Kes Fasa 1, anjuran Panel Sins Sosial di bawah Jabatan Pengajian Islam dan Sains Sosial (PISS), pada 4-5 Jun 2014, di Dewan 3 University
2014 Research & Innovation Festival 2014, pada 2 & 3 November 2014, di Dewan Tunku Mahkota Ismail, UTHM University
2014 Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2014, pada 19 April 2015, di Dewan Sultan Ibrahim University
2014 Ahli Jawatankuasa Program Wacana Pemantapan Akidah 2014 Panel Bidang Pengajian Islam, Fakulti Sains Teknologi dan Pembanguan Insan dengan Kerjasam Pusat Islam Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, pada 31 Oktober 2014, di DTII, UTHM University
2014 Ahli Jawatankuasa Program "Zikir dan Qiamullail", anjuran Panel Bidang Pengajian Islam dan Sains Sosial, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, pada 27 & 28 Mac 2014, di Masjid UTHM University
2014 Pengawas Peperiksaan Akhir Semester III Sesi 2013/2014 Program Sarjana Muda & Diploma, Semester Khas 2014/2015 bagi Program Diploma, pada 17-21 Ogos 2014, di UTHM University
2014 Kolokium Jabatan Pengajian Islam dan Sians Sosial Bil. 2/2014, anjuran Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, pada 10 September 2014, di Makmal Bahasa 1 University
2014 Kursus / Bengkel Pra Penulisan Kes, anjuran Panel Sains Sosial di bawah Jabatan Pengajian Islan dan Sains Sosial (PISS), pada 21 Oktober 2014, di Bilik Seminar FSTPi University
2014 Ahli Jawatankuasa Unit Prototkol (Sekretitariat) Program Seminar Pembangunan Waqaf Ilmu di Malaysia, anjuran bersama Centre of Estate and Facilities Management (CEFM) dan Pusat Penyelidikan Ahli Sunnah Wal Jamaah, pada 6 Mac 2014, di Dewan Tunku Mahkota Ismail, UTHM University
2014 Ahli Jawatankuasa Jamuan Bengkel Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi, anjuran Jabatan Pengajian Islam dan Sains Sosial dengan kerjasama Pusat Kokurikulum, pada 22 November 2014, di Dewan 3 & 5 UTHM University
2014 Fasilitator Bengkel Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi, anjuran Jabatan Pengajian Islam dan Sains Soisal dengan Kerjasama Pusat Kokurikulum, pada 22 November 2014, di Dewan 3 & 5 UTHM University
2014 Mesyuarat Bengkel Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi, Jabatan Pengajian Islam dan Sains Sosial, pada 28 Oktober 2013, di Bilik Mesyuarat 1 FSTPi University
2014 Bengkel Penyediaan Kertas Cadangan Penyelidikan bagi Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, pada 16 Julai 2014, di Dewan 5 University
2014 Ahli Jawatankuasa Persiapan Jamuan Seminar Memperkasa Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Peringkat Negeri Johor 2014, pada 04 Disember 2014, di Masjid UTHM University
2014 Pengerusi Penceramah Jemputan Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan 2014, anjuran Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan dengan kerjasama Kementerian Pambangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Institut Sosial Malaysia, Institut Integriti Malaysia dan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, pada 9-10 April 2014, di Dewan Tunku Mahkota Ismail, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia International
2014 2nd International Conference on Islamic Applications on Computer and Technologies - IMAN2014, pada 12-13 Oktober 2014, di Amman, Jordan International
2014 Speaker in International Conference "Enhancing Zakat as a Pillar of Islamic Civilization, anjuran Media Syari'ah in cooperation with Baitul Mal Acheh dan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, pada 13-141 Ogos 2014, di Banda Acheh International
2014 Pegawai Pengiring Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan 2014, anjuran Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan dengan kerjasama Kementerian Pambangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Institut Sosial Malaysia, Institut Integriti Malaysia dan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, pada 9-10 April 2014, di Dewan Tunku Mahkota Ismail, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia International
2014 Pembentang Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan 2014, anjuran Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan dengan kerjasama Kementerian Pambangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Institut Sosial Malaysia, Institut Integriti Malaysia dan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, pada 9-10 April 2014, di Dewan Tunku Mahkota Ismail, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. International
2014 Ibnu Matqum Award in 5th on Islamic Innovation 2014 for the innovation of Jawi Character Screener for Detecting Jawi-Dyslexia among Primary Students, organized by Kementerian Pendidkan Malaysia, USIM & MOSTI, 28 - 30 November 2014, at Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) International
2014 Pengerusi Sidang Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan 2014, anjuran Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan dengan kerjasama Kementerian Pambangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Institut Sosial Malaysia, Institut Integriti Malaysia dan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, pada 9-10 April 2014, di Dewan Tunku Mahkota Ismail, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia International
2014 Participant in 5th on Islamic Innovation 2014 organized by Kementerian Pendidkan Malaysia, USIM & MOSTI, 28 - 30 November 2014, at Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) International
2014 Setiausaha Panel Bidang Pengajian Islam, Jabatan Pengajian Islam, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangun Insan, 2014 University
2013 Ahli Jawatankuasa Syarahan Akademik, anjuran bersama Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan dan Pusat Islam UTHM, pada 23 Mac 2013, di Dewan al-Farabi, Pusat Islam University
2013 Ahli Kumpulan CAPs Quality Assurance iPMO bagi Tahun 2013-2014 UTHM, 1 April 2013 - 31 Mac 2014 University
2013 Seminar Pengenalan Plagiarisme dan Tatacara Pengunaan Perisisan TURNITIN untuk Penyelia-penyelia Program Ssiswazah UTHM, pada 22 Oktober 2013, di Bilik Seminar 2, Aras 2 Perpustakaan Tunku Tun Aminah UTHM University
2013 Pegawai Pengiring Sempena Pelaksanaan Audit Dalaman Program Sarjana UTHM 2013 Peringkat Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, pada 25 September 2013, di Bilik Mesyuarat FSTPi University
2013 Timbalan Pengerusi Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan 2014, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, pada 09-10 April 2014, di Dewan Tunku Mahkota Ismail UTHM International
2013 Ahli Jawatankuasa Program Mencari Ketenangan Dinihari, anjuran Jabatan Pengajian Islam dan Sains Sosial, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, pada 15 & 16 November 2013, di Masjid UTHM University
2013 Ahli Panel Fourm Majlis Titisan Ilmu Cuti Belajar Tahun 2013, pada 18 Jun 2013, di Dewan 5, Blok A1, UTHM University
2013 Penceramah Sempena Minngu Haluan Siswa Pelajar Sarjana Muda Semester 1 Sesi 2013/2014, pada 5 September 2013 di Dewan Tunku Ibrahim Ismail University
2013 Ahli Jawatankuasa Pembangunan Program Baharu Sarjana Muda Sains (Dakwah dengan Multimedia) dengan kepujian, Oktober 2012 University
2013 Ahli Jawatankuasa Penilai Sebutharga Fakulti, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, 28 Jun 2013 University
2012 Ahli Jawatankuasa Cuti Belajar, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, 29 Februari 2012 - 31 Disember 2013 University
2012 Moderator Seminar Qiraat Peringkat Kebangsaan Kali Ke-3, anjuran Majlis Agama Islam Johor, Pusat Islam UTHM dan Persatuan Qurra' Negeri Johor Darul Ta'zim, pada 6-7 November 2012, di Dewan Tunku Ibrahim Ismail UTHM National
2012 Ahli Jawatankuasa Akademik Pengajian Siswazah, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, 2012-2013 University
2012 Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Islam), 2014 University
2012 Ahli Jawatankuasa Pengurusan, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, 2012-2013 University
2012 Penceramah Kuliah Maghrib dan Fiqh Nisa', anjuran Pusat Islam UTHM, Semester II 2012/2013, Oktober - Disember University
2012 Ahli Jawatankuasa Akademik, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, 2012-2013 University
2012 Penceramah Program Kuliah Fiqh Nisa', anjuran Hal Ehwal Wanita (HELWANI) Kelab Iqra' UTHM, pada 10 Ogos 2012, di Dewan Aktiviti Kolej Kediaman Tun Fatimah University
2012 Ahli Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, 2012-2013 University
2012 Penyelaras Jadual Waktu Jabatan, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, 9 November 2013 - 31 Disember 2013 University
2012 Pengerusi Program Kolokium Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan Bil. 4/2012, pada 28 Mac 2012, di Galeri Ilmu University
2012 Ahli Jawatankuasa Teknikal Sebutharga, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, 2012-2013 University
2012 Ahli Jawatankuasa Seminaar Qiraat Peringkat Kali ke-3, anjuran Majlis Agama Islam Johor, Pusat Islam UTHM dan Persatuan Qurra' Negeri Johor Darul Takzim, pada 6-7 November 2012, Dewan Tunku Ibrahim Ismail, UTHM University
2012 Ahli Jawatankuasa Penasihatan Akademik dan Kebajikan Pelajar Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Islam, 2012-2013 University
2012 Ahli Jawatankuasa Task Force Program Diploma Eksekutif Pengurusan Masjid, 2 Semester, 2012 University
2012 Majlis Penyerahan Tugas Surat Kenaikan Pangkat, pada 07 Ogos 2012, di Bilik Mesyuarat Eksekutif , Aras 5, Bangunan Perpustakaan, UTHM University
2012 Jawatankuasa Petugas Penialain Kendiri Program (MQA 020, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, 2012 University
2012 Ahli Jawatankuasa Pemilihan Jawatan Guru, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, 29 Februari 2012 - 31 Disember 2013 University
2012 Penerima Anugerah Jasa Bakti 10 Tahun, Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2011, pada 18 Julai 2012, di Dewan Tunku Ibrahim Ismail University
2012 Pengerusi Jawatankuasa Fakulti, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, 13 Februari 2012-31 Disember 2013 University
2012 Ahli Jawatankuasa Pemeriksa, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, 29 Februari 2012-31 Disember 2013 University
2011 Bengkel Pengukuhan Kaedah Student Centred Learning (SCL) Zon Selatan, pada 13 Mei 2011, di Hotel Puteri Pan Pacific, Johor Bahru University
2011 Bengkel "Training of Trainers" Pensyarah TITAS IPTA Siri 1/2011, anjuran Sekretariat Jawatankuasa Induk TITAS, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, pada 13-16 Januari 2011, di Pan Pacific Kuala Lumpur International Airport Government
2011 Kursus Ethics and Culture in Teaching and Learning, anjuran Pusat Pembangunan Akademik, pada 22 Julai 2011 University
2011 Kursus Pengukuran, Penilaian dan Pembinaan Soalan dalam Pengajaran dan Pembelajaran, anjuran Pusat Pembangunan Akademik, pada 12 September 2011 University
2010 Mesyuarat dan Bengkel Pemurnian Silabus, Sinopsis dan Matrik Pembangunan Program Baru Sarjana Pengajian Islam secara Kerja Kursus, pada 12-14 Mei 2010, di Bilik Seminar FKEE University
2010 Ahli Jawatankuasa Pertandingan Kuiz (Biodersity) World Day For Cultural Diversity For Dialogue and Development and International Day for Biological Diversity, Fakulti Sains, Sastera dan Warisan, 21-22 Mei 2010 University
2010 Penyelaras Mata Pelajaran UMA1162 Tamadun Islam dan Tamadun Asia, Semester II Sesi 2009/2010 University
2010 Kolokium Fakulti Sains, Sastera dan Warisan Bil. 1/2010, pada 27 Januari 2010, di Makmal Multimedia 1 University
2009 Ketua Pengawas / Pengawas / Pembantu Pengawas Peperiksaan Akhir Semester 1 2009/2010, dari 2 November - 22 November 2009 University
2009 Ahli Jawatankuasa Program Wacana Ilmu Pengajian Islam, Jabatan Kemanusian, Fakulti Sains, Sastera dan Warisan, pada 4 Oktober, di Dewan Tunku Ibrahim Ismail dan DK1, UTHM University
2005 Peserta Kursus Language for Research Work & Presentation, anjuran Pusat Pengajaran dan Pembelajaran pada 16-17 Febuari 2005 di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn University
2004 Biro Protokol dan Sambutan Forum Perdana Hal Ehwal Islam, anjuran bersama JAKIM & RTM dengan Pusat Islam Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, 7 Ogos 2004 University
2004 Ahli Jawatankuasa Pengurusan Perundingan (JKPR) Pusat Pengajian Kemanusiaan dan Komunikasi, 1 Jun 2004-1 Jun 2006 University
2004 Pembentang Kertas Kerja Sempena Seminar Persahabatan China-Malaysia bertajuk "Pengajian Tamadun China dalam Kursus Taamdun Islam dan Asia (TITAS) di Institusi-Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia" pada 29-30 Mei 2004 anjuran Dewan Bahsa dan Pustaka KUala Lumpur,di Beijing Foreign Studies University, Republik China. International
2004 Pembentang Kertas kerja bertajuk "Integrasi Sains dan Agama ke arah Membentuk Profesionalis Terbilang", Persidangan Sains Teknologi dan Masyarakat pada 10-11 Disember 2004 di Kompleks Dewan Kuliah, Fakulti Sains, Universiti Malaya National
2004 Peserta Kursus Six Thinking Hats anjuran Pusat Pengajaran dan Pembelajaran pada 13-14 Disember 2004 di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn University
2003 Peserta Kursus Modul Induksi Khusus anjuran Pejabat Pendaftar pada 28-30 April 2003 di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn University
2003 Fasilitator Bengkel Pemantapan Akidah dan Ta'abud, anjuran Pusat Islam KUiTTHO dan Unit Pengajian Islam PPKK pada 21-23 Febuari 2003 di Batu Layar Beach Resort, Kota Tinggi Johor University
2003 Peserta Bengkel Kebangsaan Peningkatan Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran Kursus TITAS di IPTA, anjuran bersaam Universiti Malaya dan Kementerian Pendidikan Malaysia pada 5-8 Febuari di Swiss Garden Resort & SPA, Lumut, Perak National
2003 Ahli Jawatankuasa Biro Kerohanian, Kelab Staf KUiTTHO bagi sesi 2001/2003 University
2003 Fasilitator Program Motivasi Ibu Bapa dan Kecemerlangan UPSR 2003 anjuran PIBG SK Seri Beroleh dan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn University
2003 Peserta Bengkel Pendedahan "Creatuve Thinking" anjuran Pusat Pengajaran dan Pembelajarn pada 28 Mei 2003 di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn University
2002 Peserta Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran TITAS anjura Pusat Pengajaran dan Pembelajaran pada 24 Oktober 2002 di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn University
2002 Peserta Kursus Asas Pembelajaran Berbantukan Komputer anjuran Pusat Pengajaran dan Pembelajaran, pada 23-24 April 2002 di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn University
2002 Peserta Seminar Kebangsaan Wanita 2002, anjuran SUTRANITA Universiti Utara Malaysia di Alor Setar, Kedah Darul Aman. National
2002 Peserta KUrsus Penggunaan Bahasa Inggeris dalam P&P Tahao 1, anjuran Pusat Pengajaran dan Pembelajaran pada 10-11 Mei 2002 di Hotel Katerina Batu Pahat. University
2002 Fasilitator Kursus Kepimpinan dan Peningkatan Shahsiyah Pelajar Sekolah Menengah Agama (Arab) Parit Raja, anjuran bersama Pusat Islam KUiTTHO dan Unit Pengajian Islam PPKK di Sek Men Agama (Arab) Parit Raja, Batu Pahat Johor. University
2001 Peserta Konvensyen Isu-Isu semasa Pengajian Islam anjura Kerajaan Negeri Melaka dengan kerjasama Kolej Islam Melaka pada 18-18 April 2001 di Puteri Resort, Ayer Keroh, Melaka National

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA)
UTHM / AUDITORIUM AL-JAZARI PERPUSTAKAAN UTHM
13/11/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN DOKUMEN OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE) PASCA SISWAZAH PPUK
UTHM / GALERI ILMU, UTHM
04/11/2022
2022 BENGKEL OBE SEMAKAN MATA PELAJARAN UMUM (MPU) , PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2 PTTA UTHM
10/10/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
05/10/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
04/10/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN DOKUMEN OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE) PROGRAM SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
UTHM / KAFE PPUK
28/09/2022 - 29/09/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN SILIBUS PROGRAM EKSEKUTIF IMAM PROFESIONAL
UTHM / HOTEL ibis STYLE, ISKANDAR PUTERI, JB
22/09/2022 - 24/09/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (ETIKA & INTEGRITI)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
24/08/2022
2022 BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN AKREDITASI PENUH MQA02 PROGRAM DOKTOR FALSAFAH (PLK) DAN SARJANA FALSAFAH (KLK) BAGI KOD NEC0300 SAINS SOSIAL
UTHM / BILIK LESTARI 2, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
17/08/2022 - 18/08/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN PELANGGAN)
UTHM / THE KATERINA HOTEL BATU PAHAT
16/08/2022 - 17/08/2022
2022 PROGRAM WEBINAR WACANA ILMIAH SECARA ATAS TALIAN JABATAN PENGAJIAN ISLAM, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / APLIKASI ZOOM DAB LIVE FB
03/06/2022
2022 TAKLIMAT PEMANTAPAN KURIKULUM AKADEMIK, KURSUS MPU, KOKURIKULUM DAN PROGRAM PASCA SISWAZAH PPUK
UTHM / APLIKASI ZOOM
16/03/2022
2021 [SIRI 4] BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2022 UTHM_FUNGSI 1 : UTHM GOVERNANCE (F4.1 - TRANSFORMASI BAKAT)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
27/10/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN KEPIMPINAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
09/09/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 4 : PERISTIWA PENTING DI BULAN RAMADHAN
UTHM / ZOOM MEETING
22/04/2021
2021 PROGRAM BERSAMA PROFESOR PELAWAT
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK
08/04/2021
2021 KURSUS PENGGUNAAN SISTEM HIBRID DI BILIK-BILIK KULIAH BAGI TUJUAN P&P
UTHM / UTHM
31/03/2021
2021 KLINIK PENERBITAN JURNAL BERINDEKS SIRI 1
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK DAN ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 BENGKEL MYGRANTS DAN PENYEDIAAN PERMOHONAN FRGS
UTHM / ONLINE GOOGLE MEET
04/02/2021
2021 TAZKIRAH SIRI 1 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / -
27/01/2021
2020 WEBINAR WACANA ILMIAH (MAZHAB FIQH: KEPENTINGAN DAN CABARAN MASA KINI DI MALAYSIA)
UTHM / -
12/11/2020
2020 KURSUS PENGURUSAN, PERANCANGAN DAN PEMIKIRAN STRATEGIK
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1 PEJABAT PENDAFTAR.
12/10/2020 - 13/10/2020
2020 BENGKEL PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER 1SESI AKADEMIK 2020/2021
UTHM / -
06/10/2020 - 07/10/2020
2020 TAKLIMAT PENYELIAAN SISWAZAH
UTHM / -
27/08/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN KERTAS KERJA DIPLOMA EKSEKUTIF PENDIDIKAN PENGAJIAN ISLAM, PPUK DAN FPTV
UTHM / -
12/08/2020
2020 KURSUS PENYELIAAN PASCA SISWAZAH
UTHM / -
14/07/2020
2020 ACHIEVE MORE WITH TRELLO
UTHM / -
14/06/2020
2020 MAKE INTERACTIVE AND ENGAGING PRESENTATIONS FOR ONLINE TEACHING
UTHM / -
10/06/2020
2020 SPICE UP YOUR ONLINE SESSION WITH FLIPGRID
UTHM / -
09/06/2020
2020 TAZKIRAH RAMADHAN ATAS TALIAN
UTHM / -
21/05/2020
2020 ELSEVIER ONLINE TRAINING
UTHM / VIA ZOOM
20/05/2020
2020 TAZKIRAH RAMADHAN ATAS TALIAN
UTHM / -
18/05/2020
2020 KULIAH RAMADAN : RAMADAN, AL-QURAN DAN ANDA
UTHM / UTHM
12/05/2020
2020 (KURSUS ATAS TALIAN) DIET & RAMADHAN: MANAFAATKAN PUASA UNTUK LEBIH SIHAT MENJELANG SYAWAL
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / ATAS TALIAN
01/05/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN PAGI BERSAMA YBHG. NAIB CANSELOR
UTHM / -
05/03/2020
2020 PROGRAM DAURAH DARAH WANITA ANJURAN PUSAT ISLAM UTHM
UTHM / DEWAN SEMINAR AL-FARABI, MASJID SULTAN IBRAHIM UTHM
18/02/2020
2020 BENGKEL E- JAWI ANJURAN PUSAT ISLAM UTHM & PEJABAT KADI DAERAH BATU PAHAT
UTHM / BILIK PENCARIAN MAKLUMAT, ARAS 2, PTTA
16/02/2020
2020 BENGKEL PENGUKUHAN MATA PELAJARAN UMUM BAHARU BAGI PROGRAM SARJANA MUDA / DIPLOMA PUSAT PENGAJIAN UMUM & KOKURIUKUL, UTHM
UTHM / DEWAN 4, UTHM
28/01/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JABATAN PENGAJIAN ISLAM PPUK
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK
22/01/2020
2020 BENGKEL TOT KURSUS BAHARU JABATAN PENGAJIAN ISLAM, PPUK
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK
15/01/2020
2020 KULIAH BULANAN FIQH WANITA
UTHM / DEWAN SEMINAR AL-FARABI
07/01/2020

« Back