Dr. HASHIMA BINTI HAMID
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Ikhtisas Pendidikan Dan Siswazah
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Dr. HASHIMA BINTI HAMID

MUET , MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (2016)
DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN TEKNOLOGI , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2015)
SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2007)
SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (PENGURUSAN) , UNIVERSITI MALAYA (2001)
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT , KOLEJ UGAMA SULTAN ZAINAL ABIDIN (1999)
HSC/STPM , SM DATO' SHEIKH AHMAD (1994)
SC/MCE/SPM/SPVM , SM SYED SIRAJJUDIN (1992)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : EDUCATION
Field (KPT) : Technical and Vocational Education
Field of Specialization (KPT) : Technical and Vocational Education

Continuous Quality Improvement in TVET
Management Education Research in TVET
Quality Management

Business excellence Model in TVET

DateDescription
18/07/2021 - Penyelidik Utama
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Sustainable Professional Education for Excellent Development (SPEED)
16/07/2021 - 15/07/2023 Penyelidik Bersekutu
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Advanced Center for TVET (ACTiVE)
01/01/2021 - 31/12/2022 Ketua Program
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Ikhtisas Pendidikan Dan Siswazah
01/09/2016 - 31/08/2018 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Ikhtisas Pendidikan

DS51 Pensyarah Kanan

YearDescriptionLevel
2022 Educational Philosophy In Tvet [MBE10103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Information Technology In Education [BBD10803], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Microteaching [BBD20403], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Research [KBV10040], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Teacher'S Human Development [BBD10400], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Educational Philosophy In Tvet [MBE10103], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Educational Philosophy In Tvet [MBE10103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Human-Computer Interaction [BBU20103], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Microteaching [BBD20403], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Microteaching [BBD20403], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Pedagogy [BBD10302], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research [KBV10040], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Educational Philosophy In Tvet [MBE10103], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Educational Philosophy In Tvet [MBE10103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Human-Computer Interaction [BBU20103], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Microteaching [BBD20403], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Pedagogy [BBD10302], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Pedagogy [BBD10302], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [BBP30202], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research [KBV10040], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Teacher'S Human Development [BBD10400], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Educational Technology [BBD20202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Human-Computer Interaction [BBU20103], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Human-Computer Interaction [BBU20103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Information Technology In Education [BBD10803], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Information Technology In Education [BBD10803], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Information Technology In Tve [MBE13203], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research [KBV10040], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research [KBV10040], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Educational Philosophy In Tvet [MBE10103], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Educational Philosophy [BBD10102], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Educational Philosophy [BBD10102], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Educational Technology [BBD20202], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Information Technology In Education [BBP10102], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Information Technology In Education [BBP10102], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Research [KBV10040], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Research [KBV51100], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Thesis [BBR34303], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Educational Philosophy [BBD10102], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Educational Philosophy [BBD10102], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Information Technology In Education [BBP10102], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Multimedia Studio I [BBU40103], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Multimedia Studio Ii [BBU40403], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Multimedia Studio Ii [BBU40403], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Thesis [BBR34303], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Bachelor Degree Project I [BBT30702], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Bachelor Degree Project Ii [BBT40904], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Bachelor Degree Project Ii [BBT40904], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Educational Philosophy [BBD10102], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Educational Philosophy [BBD10102], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Educational Technology [BBD20202], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Educational Technology [BBD20202], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Information Technology In Education [BBP10102], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Multimedia Studio I [BBU40103], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Project Management [BBP20402], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Thesis [BBR34303], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University

CodeTitleDesignationEnd Date
K287 The Development of Performance-based Ethnodrama 'Karya Philo-Sophia' using Western Educational Perspective and 3T Islamic Philosophy for Innovative Teaching in the Era of Education 4.0 Ahli 30/04/2024
K376 Model Baharu Fasilitasi Ulang-laku Residivis Menggunakan Pendekatan Kerangka PARIHS ke Arah Membentuk Residivis Berintegrasi Masyarakat dan Berpendidikan Sepanjang Hayat Ahli 06/09/2023
Q070 Developing a Representative Model of Collaboration Strategies for UTHM - KOPO International Cooperation Ahli 31/01/2023
K017 The Implementation of Problem-Based Learning (PBL) in 21st Century Learning and Teaching of Malay Language Subject for Teacher Graduate Programs (PPG) Ahli 30/11/2021
K012 Implementation of 21st Century Learning Through Grasha Teaching Style among PPG Teacher for Science Subjects in Secondary Schools. Ahli 28/02/2021
H441 Kajian Mengenai Ruang Persekitaran Pembelajaran Terhadap Tahap Keselesaan Dan Hubungannya Dengan Prestasi Pelajar Kolej Vokasional Malaysia Ketua 31/12/2020
V032 Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Buku Teks Digital Dalam Memperkasakan Pengajaran Guru PPG Di Sekolah Sekitar Negeri Johor Ketua 31/10/2019
V022 Pembangunan Kerangka Model Persekitaran Pembelajaran Melalui Pendekatan Competency Based Training (CBT) Dalam Kalangan Guru Vokasional ICT Ahli 31/07/2019
V007 Pembangunan Sistem Sokongan Aplikasi Pentaksiran Pelbagai Fungsi Pelaksanaan OBE untuk Program PPG di UTHM Ahli 15/02/2019
V014 Vocational Pedagogy Framework Development For Malaysian And Indonesian TVET Teachers Ahli 14/02/2019
U646 Faktor-Faktor Mempengaruhi Reka Bentuk Massive Open Learning Course (MOOC) dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Teknikal dan Vokasional Ahli 31/12/2018
U647 Pembelajaran Kolaboratif Berasaskan Talian dalam Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Pelajar Ahli 31/12/2018
V013 Non Engineering Based Vocational Pedagogy Framework Development For malaysian And Indonesian TVET Teacher Ahli 16/11/2018

Book
AHMAD RIZAL MADAR, RAWIYAH ABD.HAMID, HASHIMA HAMID, NOOR DINA MD AMIN
(2020) Pendidikan Keusahawanan Model Sistem Kolej Komuniti Malaysia, UTHM , 1, ISBN:9789672916918
Md Yunos, J., Alias, M., Rubani, S. N. K., Yunus, F. A. N., Hamid, H., Lee, M. F., Tee, T. K., Ibrahim Mukhtar, M., Sri Sumarwati, Genefri, Nizwardi Jalinus, Syahril, Fahmi Rizal, Sukardi & Dedy Irfan
(2019) Non-Engineering-Based Vocational Pedagogy Framework Development For Malaysia And Indonesian Tvet Teacher, UTHM , 1, ISBN:9789672306139
Norhasyimah Hamzah, Azita Ali, Mohamad Hisyam Mohd Hashim,Ahmad Rizal Madar, Hashima Hamid, Fazlinda Ab Halim, Arihasnida Ariffin
(2018) Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, UTHM , 1, ISBN:9789672110828
Hashima Binti Hamid
(2007) Quality Assurance For Technical Continuing Education & Training, UTHM Publisher , 37, ISBN:9789832963516
Book Chapters
Ahmad Rizal Madar
(2019) Iot (Internet Of Things) Wifi Telegram Suis, Pembangunan Produkdan Reka Bentuk Siri 4 , UTHM , 53, ISBN: 9789672306
Hashima Hamid dan Ahmad Rizal Madar
(2017) Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Buku Teks Digital Dalam Memperkasakan Pengajaran Guru Di Sekolah, Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk Siri 1, UTHM , 1, ISBN:978-967-2110-47-7
General Publications
suriayati baharom (penyunting)
(2021) Cor Speed Anjur Bengkel, Perkasakan Tvet Ke Peringkat Antarabangsa, UTHM , 1, ISBN:-
PM Ts. Dr. Mimi Mohaffyza Mohamad , Ts. Dr. Tee Tze Kiong, Ts. Dr. Yee Mei Heong, Dr. Hashima Hamid, Dr. Nurul Hidayah Liew Abdullah, Dr. Mohd Zulfadli Rozali, Ts. Dr. D'oria Islamiah Rosli
(2021) Tvet-Campus Professional Educator Enhancement Program (Peep) Training Module, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
hashima hamid
(2021) Green Technology: A Must Or A Need In Tvet Education In Malaysia?, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING , UTHM , 3, 86, ISSN:22298932
Ahmad Rizal Madar, Sri Sumarwati, Nabilah Abu Bakar, Hashima Hamid, Azhani Che Ibrahim
(2020) Applying Domain Psychomotor Teaching Methods In Vocational College, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, HAMPSTEAD PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES, SUITE B19, 110 GLOUCESTER ROAD, LONDON, NW1 8JA. UNITED KINGDOM , 5, 11666, ISSN:14757192
Ahmad Rizal Madar, Hashima Hamid
(2020) Applying Domain Psychomotor Teaching Methods In Vocational College., INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, HAMPSTEAD PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES , 5, 11666, ISSN:14757192
Ahmad Rizal M, Nurfirdawati M. H, Hashima H,
(2020) Severity And Leniency Effect In Assessing Teaching Practicum: Analysis Using Multi Facet Rasch Measurement (Mfrm), INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING (IJRTE), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 1, 284, ISSN:22773878
Ahmad Rizal Madar1, Sri Sumarwati2*, Hashima Hamid3, Mohd Hasril Amiruddin4, Azhani Che Ibrahim
(2020) Teaching Style Among Science Teachers In Secondary Schools, INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATION IN SOCIAL SCIENCE (IJRISS), RSIS TEAM , 8, 827, ISSN:24546186
Eee Chinge Tien @ Yii Chai Tin , Hashima Hamid
(2020) Use Of Technology In Active Learning Teaching Practices To Enhance Lecturers┬┐ Self-Efficacy In Technical University Environment, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY (IJERT), IJERT-EMS , 6, 436, ISSN:22780181
Ahmad Rizal Madar, Chew Eng Sun & Hashima Hamid
(2019) Facilitating Torrance Test Of Creative Thinking Use In Malaysian Tvet Research: The Initial Step Of Inter-Raterreliability Determination, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 100, ISSN:22298932
Jailani Md Yunos, Siti Nur Kamariah Rubani, Faizal Amin Nur Yunus, Hashima Hamid
(2019) Pedagogical Decisions Among Vocational College Teacher In Malaysia, AL-ASASIYYA: JOURNAL BASIC OF EDUCATION, VOL.03, NO.02, JANUARI-JUNI 2019, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam , 1, 171, ISSN:25489992
Jailani Md Yunos, Siti Nur Kamariah Rubani, Maizam Alias, Sri Sumarwati, Faizal Amin Nur Yunus, Hashima Hamid, Fahmi Rizal
(2019) Vocational Pedagogical Decisions Of Malaysian And Indonesian Non-Engineering Tvet Teachers, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 9, 1, ISSN:22298932
Nurul Hidayah Liew Abdullah, Hashima Hamid, Haryati Shafii, Seow Ta Wee, Jamilah Ahmad
(2018) Pupils Perception Towards The Implementation Of Environmental Education Across Curriculum In Malaysia Primary School, JOURNAL OF PHYSICS, UTHM , 7, 142, ISSN:17426588
Md Yunos, J., Ibrahim Mukhtar, M., Alias, M., Lee, M. F., Tee, T.K., Rubani, S.N.K., Hamid, H., Yunus, F.A.N., Sulaiman, J., & Sumarwati, S.
(2018) Validity Of Vocational Pedagogy Constructs Using The Rasch Measurement Model, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING , UTHM , 12, 35, ISSN:22298932
Ismail, A., Hamid, H., Ahmad Sidiki, A. F. S., Abd Samad, N. and Harun, H.
(2017) Assessment And Validation Of Effective Supervision Among Technical And Engineering Students In Malaysian Technical Institutions , ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 2, 814, ISSN:1936-7317
Norhasyimah Hamzah
(2017) Web-Based Learning Environment Based On Students Needs, IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, IOP Publishing , 7, 1, ISSN:17578981
Prosiding / Seminar
Hashima Hamid, Ahmd Rizal Madar
(2021) Development Of 2d Home Safety Animation Applications For Primary School Students With Learning Disability Adhd, UTHM , 114, ISBN:27858138
Hashima Hamid, Ahmd Rizal Madar
(2021) Development Of Meeting Management System For Faculty Of Technical And Vocational Education, UTHM , 180, ISBN:27858138
Nur Sofurah Mohd Faiz, Maziana Mohamed, Hashima Hamid, Nurul Hidayah Liew Abdullah, Marina Ibrahim Mukhtar
(2019) Karya Philo-Sophia, UTHM , 145, ISBN:9789672389316
Marina Ibrahim Mukhtar, Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Hashima Hamid, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Wan Hanim Nadrah Wan Muda
(2019) Pembudayaan Sinergi Teknousahawan Dalam Kalangan Pelajar Tvet, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA , 570, ISBN:9789672340065
Nurul Hidayah Liew Abdullah, Amirah Azah Ahmad Naam, Fazlinda Abdul Halim, Hashima Hamid & Aini Nazura Paimin
(2019) Persepsi Pensyarah Ipg Ktho Terhadap Perubahan Ipg Ke Kolej Vokasional, PENERBIT UITM , 526, ISBN:e978967234006
Christy P. Gomez & Hashima Hamid
(2018) Iso And Lean Can Contribute To A Culture Of Continuous Improvement, IGLC.NET , 305
Hashima Hamid
(2018) Pembangunan Sistem E-Osh Di Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional , UNISZA , 1023, ISBN:9789672231
Abdullah, N.H.L , Hamid, H1 Shafii, H., Seow, T.W. , Mahat, H. & Ahmad, J.
(2018) Pembentukan Model Konsep Peningkatan Kesedaran Murid Terhadap Alam Sekitar, UNISZA , 1073, ISBN:12345678
HASHIMA
(2017) Eportfolio Dalam Pentaksiran Pendidikan: Alternatif Kepada Guru Dalam Pembelajaran Alaf Ke 21, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH , 44
MOHD ERFY ISMAIL, SUHAIZAL HASHIM, HASHIMA HAMID, HASYAMUDDIN OTHMAN, ARIHASNIDA ARIFFIN, NOORAZMAN ABD SAMAD
(2017) Pembangunan Kit Pembelajaran Berbantukan Augmented Reality (Ar) Bagi Kursus Teknikal & Vokasional, FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN , 680, ISBN:9789670582733
HASHIMA HAMID, SUHAIZAL HASHIM,NURUL AYUNI MOHAMAD ZAIN
(2017) Pembangunan Sistem Pemfailan Dokumen Pengajaran Dan Pembelajaran (Pdp) Secara Atas Talian Untuk Fakulti Pendidikan Teknik Dan Vokasional Uthm, UMS , 315, ISBN:9789670582733
Hashima Hamid
(2016) Analysis Of Iso And Non- Iso Construction Contracting Organization┬┐S Ci Maturity Level In Malaysia, POLISAS , 1249 , ISBN:978-967-0778-16
Hashima Binti Hamid
(2009) The Continual Improvement Clause 8.5.1 Of Iso 9001 And The Philosophy Of Kaizen., UM
Hashima Binti Hamid
(2008) Web-Enabled Lean Quality Management Framework (Web-Lqmf), Unimap

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS346 Kursus ICT Dan Digital Loteracy For Teacher And Instructors Bagi Pensyarah Kolej Vokasional Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia 01/03/2021 30/04/2021
PS324 Capacity Development Program for UNEVOC Centre: ICT and Digital Literacy for TVET Manager - Fasa 1 UNESCO 12/02/2021 18/06/2021
PS342 Capacity Development Program for UNEVOC Centre: ICT and Digital Literacy for TVET Manager - Fasa 3 ( UNESCO 12/02/2021 18/06/2021
PS341 UNESCO TVET Leadership Program : Development of Digital Content and OER - Fasa 5 (Final) + Capacity UNESCO 07/10/2020 18/06/2021
PS347 UNESCO TVET Leadership Program : Development of Digital Content and OER - Fasa 5 (Final) UNESCO 07/10/2020 18/07/2021

YearDescription
2022 Examiner for Hii Li Hua, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for He Ling, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Amirah Aqilah Rosli, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Anis Safura Sahar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mohd Afifi Bin Mohd Hasri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhamad Syazrul Bin Nor Mohd Saim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Aiman Najmi Bin Rozainal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Akmal Bin Mohd Mastor, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Akmal Bin Mohd Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Pavethrah A/P Rajandran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Amy Nabila Binti Aladin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Asmaliza Binti Mohamed Luji, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ezyan Filzanysha Binti Amirnuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Fatin Najwa Binti Mastor, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Harishidayat Bin Suhariyanto, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Harold Lesther Anak Teddy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Khairun Shahira Bt Jamalluddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Khazanah Binti Khozil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Hanan Bin Mohamad Zinin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Izzuddin Bin Rahman, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Nur Aiman Bin Yusoff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohammad Azhar Bin Mohd Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Ameirul Hakimi Bin Mohamad Hayat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Hafiz Wazini Bin Mohd Afandi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Hafiz Wazini Bin Mohd Afandi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Zulkarnain Bin Mantaim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Fikri Bin Ab Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Zahin Syahir Bin Roslee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Zahin Syahir Bin Roslee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Zaibullah Bin Mohamed Anapi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Zaibullah Bin Mohamed Anapi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad 'Azim Muzakkir Bin Idris, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad 'Azim Muzakkir Bin Idris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Nuqman Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nik Aqel Bin Nik Roseli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Norul Asraf Bin Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Aisyah Bariah Binti Mohd Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Farhana Binti Jakhsan @ Ikhsan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Ezzati Binti Azahari, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Fardiana Binti Mohd Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Syamimi Binti Azali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Syamimi Binti Azali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Rokiah Binti Abd Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Santhiya A/P Shanthra Sagaran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Mardhiah Binti Abd Manap, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Mardhiah Binti Abd Manap, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Nabila Binti Mukhtar, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Nur Amirah Bt Bakri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Nurafiqah Binti Mohd Samshul, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Umi Syairah Ainon Binti Safri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Ahzan Noraini Binti Ahmad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Anis Safura Sahar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Lohanya A/P M Asojan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Shafiq Bin Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohd Afifi Bin Mohd Hasri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhamad Syazrul Bin Nor Mohd Saim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Akmal Bin Mohd Mastor, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Akmal Bin Mohd Mastor, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Akmal Bin Mohd Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Farhan Bin Mazli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Nublan Bin Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Nublan Bin Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Zulhilmi Bin Hamidon, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nor Hafizah Binti Mohd Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Amirah Binti Mohamad Shafiq Sandaran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Amirah Binti Mohamad Shafiq Sandaran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Venutini A/P Thevathas, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Amy Nabila Binti Aladin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Atifah Binti Dzahri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Harishidayat Bin Suhariyanto, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Harold Lesther Anak Teddy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Khairun Shahira Bt Jamalluddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Hanan Bin Mohamad Zinin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Nur Aiman Bin Yusoff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohammad Azhar Bin Mohd Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohd Zulkarnain Bin Mantaim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Moonapriya Paramaguru, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhamad Fikri Bin Ab Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Adli Bin Zainal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Fawwaz Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Noor Fithrizzal Laily Binti Husain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Norul Asraf Bin Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Afiqah Syasya Bt Umar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Farhana Binti Jakhsan @ Ikhsan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Farhanah Binti Cikal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Hidayah Binti Shahril, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Fardiana Binti Mohd Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Aisyah Binti Ahmadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Hawaliana Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Noor Adilah Binti Noor Ariffin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Nur Amirah Bt Bakri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Umi Syairah Ainon Binti Safri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Yumni Hidayaah Binti Zainal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Muhammad Akmal Bin Mohd Mastor, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Pairins Bin Badin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Lohanya A/P M Asojan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohamad Shafiq Bin Razali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohammad Adiaiman Bin Jamil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Farhan Bin Mazli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Zulhilmi Bin Hamidon, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nor Hafizah Binti Mohd Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Syamimee Binti Mahazir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurfazliani Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nursyazwani Binti Ahmad Zaki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Farhana Binti Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Ranjitha A/P A.Subramaniam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Ranjitha A/P A.Subramaniam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Siti Nur Azyan Binti Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Venutini A/P Thevathas, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Co-supervisor for Ibrahim Haruna Bako, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Atifah Binti Dzahri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Erra Farahani Binti Marji, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lee Xuan Ling, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Fitri Bin Kamarozaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Moonapriya Paramaguru, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Adli Bin Zainal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Fawwaz Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Hizami Bin Jaafar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Noor Fithrizzal Laily Binti Husain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Afiqah Syasya Bt Umar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Alia Nabila Binti Mohd Rafee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Athirah Binti Mat Nang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Athirah Binti Mat Nang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Ezzaty Adieyda Binti Rudy Iswadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Ezzaty Adieyda Binti Rudy Iswadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Farhanah Binti Cikal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Hidayah Binti Shahril, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Izni Amalia Binti Samsudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Syafiqah Binti Jailani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Syafiqah Binti Jailani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Syuhada Binti Ahmad Nazri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurulaina Binti Zainal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Aisyah Binti Ahmadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Hawaliana Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Noor Adilah Binti Noor Ariffin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Yumni Hidayaah Binti Zainal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Amirah Aqilah Rosli, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Eee Chinge Tien @ Yii Chai Tin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Farhan Bin Mazli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Noraini Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Najaa Athirah Binti Hasdi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Syamimee Binti Mahazir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurfazliani Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurkhalida Binti Abdul Khois, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nursyazwani Binti Ahmad Zaki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurul Afiqah Binti Ab.Rasid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurul Farhana Binti Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurul Izzati Maisarah Binti Md Nordin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nuur Fatimah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nuur Fatimah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ranjitha A/P A.Subramaniam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Siti Nur Azyan Binti Wahab, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Syarifah Binti Che Mahadi@Abdul Hadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Co-supervisor for Anusuya A/P Kaliappan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Amir Shariffudin Bin Md Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Erra Farahani Binti Marji, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Lee Xuan Ling, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Fitri Bin Kamarozaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Fadzlan Bin Badrul Hisham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Helmi Bin Amir Mahfut, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Hizami Bin Jaafar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Khairul Fahmi Bin Azizi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Noor Aishah Binti Mohd Safian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Alia Nabila Binti Mohd Rafee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Izni Amalia Binti Samsudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Syuhada Binti Ahmad Nazri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nursuhailah Binti Mohd Norpiah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurulaina Binti Zainal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Anusuya A/P Kaliappan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Nur Atiqah Safa' Binti Sarif, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Fatin Atikah Binti Mhd Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Noraini Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Najaa Athirah Binti Hasdi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurkhalida Binti Abdul Khois, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Afiqah Binti Ab.Rasid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Izzati Maisarah Binti Md Nordin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Syuhada Binti Shamsuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Syarifah Binti Che Mahadi@Abdul Hadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Afham Haziq Bin Ahmad Shakir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Afham Haziq Bin Ahmad Shakir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Amir Shariffudin Bin Md Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Fadzlan Bin Badrul Hisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Helmi Bin Amir Mahfut, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Khairul Fahmi Bin Azizi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Najmi Hani'E 'Afif Bin Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Najmi Hani'E 'Afif Bin Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nabila Binti Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nabila Binti Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Noor Aishah Binti Mohd Safian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Noor Sahila Bt Lokman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Noor Sahila Bt Lokman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Norul Husna Binti Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Norul Husna Binti Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Adiba Syazni Binti Mohd Nordin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Adiba Syazni Binti Mohd Nordin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nursuhailah Binti Mohd Norpiah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurulain Binti Mohd Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurzahirah Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ramesh A/L Chandramohan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ramesh A/L Chandramohan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Reca Nurhusna Binti Mohd Mahadzir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Reca Nurhusna Binti Mohd Mahadzir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Junaida Binti Mohd Daud, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Nur Afifah Binti Azizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Syazwanie Binti Mohammad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wan Farehah Binti Wan Saberi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Nur Amira Binti Arnawarnu Mussha Dar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Fatin Atikah Binti Mhd Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohd Khairullah Afiq Bin Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohd Khairullah Afiq Bin Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhamad Hafiz Bin Jamaludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhamad Hafiz Bin Jamaludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Azizie Bin Mezelan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Azizie Bin Mezelan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nor Izati Binti Hamzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Atiqah Safa' Binti Sarif, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Atiqah Safa' Binti Sarif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Ayuni Binti Mohamad Zain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Syuhada Binti Shamsuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Syarifah Binti Che Mahadi@Abdul Hadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Norfazlin Binti Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Norfazlin Binti Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Norhakim Bin Mohd Tah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Norhakim Bin Mohd Tah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Adila Syazni Binti Mohd Nordin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Adila Syazni Binti Mohd Nordin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Nabilah Binti Mohamad Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Nabilah Binti Mohamad Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nuraini Bt Md Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nuraini Bt Md Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nursyahirah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nursyahirah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurulain Binti Mohd Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurzahirah Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Sakinah Syazwani Binti Samsudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Sakinah Syazwani Binti Samsudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Fatimah Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Fatimah Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Hajar Binti Misrun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Hajar Binti Misrun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Junaida Binti Mohd Daud, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Nadiah Binti Zulkiflee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Nadiah Binti Zulkiflee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Nur Afifah Binti Azizan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Syazwanie Binti Mohammad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Wan Farehah Binti Wan Saberi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Nurul Najwa Binti Ahmad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Shaipul Nahar Bin Mat Saat, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Fatima Zahara Binti Zulkepli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Fatima Zahara Binti Zulkepli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Noor Farah Nadiah Binti Zahar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Noor Farah Nadiah Binti Zahar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nor Izati Binti Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Ayuni Binti Mohamad Zain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Zakiah Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Zakiah Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2021 MAJLIS APRESIASI STAF FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 2019/2020, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Zoom Platform
20/09/2021
2021 KURSUS REKABENTUK & PENGURUSAN PROGRAM AKADEMIK TAHAP 1
PUSAT PENGAJARAN & PEMBELAJARAN, UTHM / UTHM
12/07/2021
2021 KURSUS PENYELIAAN BERKESAN PELAJAR PASCASISWAZAH
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE ONLINE
24/05/2021 - 25/05/2021
2021 THE CGS ROADHOW-RESEARCH E-LOG BOOK
UTHM / GOOGLE MEET
25/03/2021
2021 SIRI PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI FPTV
UTHM / -
17/01/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / ZOOM
11/01/2021
2020 KURSUS PERSEDIAAN PENSYARAH, JURUTERA PENGAJAR DAN PEMBANTU JURUTERA UNTUK MENDAPATKAN SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM) TAHAP 2 DAN TAHAP 3 MELALUI PENCAPAIAN TERDAHULU
FPTV / SEMINAR SERI SIANTAN
26/10/2020 - 27/10/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN SEM 1 2020/2021
UTHM / -
05/10/2020
2020 CGS SHARING SESSION : SUPERVISION ECOSYSTEM IN THE NEW ERA
UTHM / -
15/09/2020
2020 BENGKEL PENYEDIAAN DAN PENYELARASAN LAPORAN SELF REVIEW (SRR) BAGI AUDIT DALAMAN 2020
UTHM / -
01/09/2020
2020 BENGKEL LATIHAN SISTEM OBE
UTHM / MKU, FPTV
26/08/2020 - 27/08/2020
2020 BENGKEL CARA MENGISI BORANG DAFTAR RISIKO SESI 1
UTHM / DEWAN 3, BLOK A1
17/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
13/02/2020
2020 SEMINAR RUBRIC DEVELOPMENT : STUDIO-BASED LEARNING
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK LESTARI 2, PTTA
11/02/2020 - 12/02/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM PROGRAM SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH MENGIKUT MQF EDISI KEDUA UTHM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / DEWAN JAMUAN 4, DTMI
05/02/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN TNCAA BERSAMA STAF AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
02/02/2020
2019 KURSUS INDUKSI PENTAULIAHAN PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1, PEJABAT PENDAFTAR
20/09/2019 - 21/09/2019
2019 BENGKEL SEMAKAN OBE
UTHM / UTHM
02/09/2019
2019 LATIHAN SISTEM E-OBE
UTHM / UTHM
29/07/2019
2019 PEMANTAPAN PROFESIONALISME (IKHTISAS PENDIDIKAN)
UTHM / FPTV
16/07/2019 - 17/07/2019
2019 BENGKEL AKRI
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK LATIHAN CAD
15/07/2019
2019 TEAMBUILDING JELEKIT 3.0/2019
UTHM / LANJUT BEACH AND GOLF RESORT ROMPIN PAHANG
27/06/2019 - 29/06/2019
2019 BENGKEL PENYEDIAAN LAPORAN OBE SETIAP PROGRAM
UTHM / UTHM
18/06/2019
2019 KURSUS JURUAUDIT MS ISO 9001:2015
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / .
17/06/2019
2019 KURSUS ASAS KEWANGAN UNIVERSITI
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI ARAS 1 PEJABAT PENDAFTAR
26/02/2019 - 27/02/2019
2019 2019 INTERNATIONAL RESEARCH WORKSHOP
LAIN-LAIN / -
18/02/2019 - 20/02/2019
2019 BENGKEL OBE DAN PENYEDIAAN SOALAN UJIAN SERTA PERPERIKSAAN AKHIR BAGI PROGRAM AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
13/02/2019
2019 BENGKEL OBE DAN PENYEDIAAN SOALAN UJIAN SERTA PERPERIKSAAN AKHIR BAGI PROGRAM AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
12/02/2019
2019 BENGKEL OBE FPTV SEMESTER 2 SESI 2018/2019
UTHM / UTHM
11/02/2019
2019 TURNITIN & IEEE AUTHORSHIP WORKSHOP 2019
UTHM / PTTA UTHM
17/01/2019

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP860 Quantitative Training Module Volume 2 Hak Cipta (Copyright) LY2022J02326 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP838 Research For All- Informative Manual For Your Research Hak Cipta (Copyright) LY2022J02304 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP732 Blood Donation Management Application On Android Platform (Life Saver Application) Hak Cipta (Copyright) LY2021J05479 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP734 Pembangunan Slaid Interaktif Bagi Sub Topik `Interactive Whiteboard? Subjek Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan Hak Cipta (Copyright) LY2021J05481 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP733 Pembangunan Slaid Interaktif Bagi Topik Image Capturing Devices Subjek Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan Berkonsepkan Augmented Reality Hak Cipta (Copyright) LY2021J05480 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP735 Android Based Indian Confinement Guide Application Hak Cipta (Copyright) LY2021J05483 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP696 Tvet-Campus Professional Educator Enhancement program Hak Cipta (Copyright) LY2021J04381 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP669 Karya PHILO-SOPHIA Hak Cipta (Copyright) LY2021J01965 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP548 Development of The Android Animation Application for Malaysian Natural Herbal Medicine Hak Cipta (Copyright) LY2020005967 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA

TAHUN NAMA ANUGERAH PENGANUGERAH PERINGKAT
2021 INTERNATIONAL PERLIS ENGINEERING RESEARCH & LEARNING INNOVATION SYMPOSIUM - GOLD MEDAL AWARDEMASUNIVERSITI

07-4564112