PUAN FARHANA BINTI ABD HAMID
DG41 GURU BAHASA
Jabatan Bahasa Antarabangsa
Pusat Pengajian Bahasa
PUAN FARHANA BINTI ABD HAMID

SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUSTIK , UNIVERSITI MALAYA (2015)
SC/MCE/SPM/SPVM TIADA BIDANG , MAKTAB RENDAH SAINS MARA BATU PAHAT (2009)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : HUMANITIES
Field (KPT) : Linguistics and Literature
Field of Specialization (KPT) : Applied Linguistics

Intercultural communication
Student motivation in learning foreign language

DateDescription
18/03/2021 - 17/03/2023 Ahli Kumpulan Fokus
Pusat Pengajian Bahasa, Language & Culture

DG41 Guru Bahasa

YearDescriptionLevel
2022 Basic German [UHB11702], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 German Communication 1 [UHB10702], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Basic German [UHB11702], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 German Communication 1 [UHB10702], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Basic German [UHB11702], Session 20192020 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Basic German [UHB11702], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 German Communication 1 [UHB10702], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 German Language [UWB10702], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Basic German [UHB11702], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 German Communication 1 [UHB10702], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 German Language [UWB10702], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 German Language [UWB11502], Session 20182019 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Basic German [UHB11702], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 German Communication 1 [UHB10702], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 German Language [UWB10702], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 German Language [UWB10702], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 German Language [UWB11502], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 German Language [UWB11502], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 German Language [UWB10702], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 German Language [UWB11502], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University

General Publications
Farhana binti Abd Hamid
(2022) Benarkah Rakyat Malaysia Culas Membaca?, Portal Malaysia Gazette , 1, ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2022) Benarkah Rakyat Malaysia Culas Membaca?, UTHM , 1, ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2022) Garap Nilai Positif Masyarakat Jerman, UTHM , 1, ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2022) Hikmah Di Sebalik Bencana Banjir, UTHM , 1, ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid, Muhamad Radi bin Ahmad
(2022) Raya Bergaya, Raya Berjaga, UTHM , 1, ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2022) Tinta Minda: Benarkah Rakyat Malaysia Culas Membaca?, BERNAMA NEWS , 1, ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid, Muhamad Radi bin Ahmad
(2022) Tinta Minda: Raya Bergaya, Raya Berjaga, BERNAMA NEWS , 1, ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2021) Kesedaran Sivik Amalan Sepanjang Hayat, UTHM , 1, ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2021) Kesedaran Sivik Amalan Sepanjang Hayat, BERNAMA NEWS , 1, ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2021) Nilai Merdeka Dari Kaca Mata Pandemik Covid-19, UTHM , 1, ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2021) Tip Tambat Hati Guru Ketika Hadapi Pembelajaran Dalam Talian, UTHM , 1, ISBN:-
Nur Zakiah Amir Hamzah, Farhana Abd Hamid
(2020) Uwb10702/Uhb10702 German Communication 1, UTHM , 1, ISBN:-
Farhana Abd Hamid, Nur Zakiah Amir Hamzah
(2019) Uhb 11702 Basic German, UTHM , 1, ISBN:-
Farhana Abd Hamid, Nur Zakiah Amir Hamzah
(2019) Uhb11702 Basic German, UTHM , 1, ISBN:-
Media Digital
Farhana binti Abd Hamid
(2021) Deutsch Lernen: German Diphtong, YouTube , ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2020) Basic German - Meine Familie Part I, YouTube , ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2020) Basic German: Countries And Languages Part I, YouTube , ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2020) Basic German: Countries And Languages Part Ii, YouTube , ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2020) Basic German: Countries And Languages Part Iii, YouTube , ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2020) Basic German: Meine Familie Part I, YouTube , ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2020) Basic German: Meine Familie Part Ii, YouTube , ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2020) Deutsch Lernen - Meine Familie (Definiter Artikel Neutrum And Plural), YouTube , ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2020) Deutsch Lernen - Was Ist Dein Hobby?, YouTube , ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2020) Deutsch Lernen: Definite Articles, YouTube.com , ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2020) Deutsch Lernen: Die Zahlen (0-10), YouTube , ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2020) Deutsch Lernen: German Simple Self Introduction, YouTube , ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2020) Deutsch Lernen: Indefiniter Artikel (Nominativ), YouTube , ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2020) Deutsch Lernen: Meine Familie (Definiter Artikel Femininum), YouTube , ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2020) Deutsch Lernen: Meine Familie (Definiter Artikel Maskulinum), YouTube.com , ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2020) Deutsch Lernen: Meine Familie (Definiter Artikel Neutrum & Plural), YouTube , ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2020) Deutsch Lernen: Meine Familie (Definiter Artikel Neutrum And Plural), YouTube , ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2020) Deutsch Lernen: Meine Familie: Definiter Artikel Femininum, YouTube , ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2020) Deutsch Lernen: Meine Familie: Definiter Artikel Neutrum & Plural, YouTube , ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2020) Deutsch Lernen: Verbkonjugation (Hobby) Part I, YouTube , ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2020) Deutsch Lernen: Verbkonjugation (Hobby) Part Ii, YouTube , ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2020) Deutsch Lernen: Was Ist Dein Hobby?, YouTube , ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2020) German Communication 1 - Die Uhrzeit, YouTube , ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2020) German Greetings 1.0, YouTube.com , ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2019) Deutsch Lernen: Die Daten (Part I), YouTube , ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2019) Deutsch Lernen: Die Daten Und Die Monate , YouTube , ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2019) Deutsch Lernen: Die Farbe, YouTube , ISBN:-
Farhana binti Abd Hamid
(2019) Deutsch Lernen: Mein Hobby, YouTube , ISBN:-

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 SESI PERJUMPAAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI) BERSAMA STAF AKADEMIK PPB
UTHM / BILIK SEMINAR, ARAS BAWAH, PUSAT PENGAJIAN BAHASA
31/07/2022
2022 TALK BY CLS ADJUNCT PROFESSOR 'ALIGNING LANGUAGE EDUCATION TO FULFIL THE INDUSTRIAL NEEDS'
UTHM / BILIK SEMINAR, ARAS BAWAH, PUSAT PENGAJIAN BAHASA
30/06/2022
2022 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI 2022 (PPB)
UTHM / Aplikasi Google Meet
23/06/2022
2022 OPEN-ENDED QUESTION
UTHM / GOOGLE MEET
21/04/2022
2022 SESI LIBAT URUS MENGENAI CADANGAN PEMURNIAN PERLEMBAGAAN KELAB AMAL WACANA (KAWAN)
UTHM / dalam talian/google meets
24/03/2022
2021 BENGKEL PERKONGSIAN COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGE (CEFR)
UTHM / BILIK SEMINAR PPB
14/10/2021
2021 GROW AND SHARE TOGETHER (GST) SIRI 8/2021 : TAKLIMAT PENGGUNAAN WORKSPACE UTHM
UTHM / GOOGLE MEET
29/09/2021
2021 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM SIRI 4
UTHM / GOOGLE MEET
26/09/2021
2021 KURSUS BEKERJA LEBIH BIJAK DENGAN MICROSOFT EXCEL: MANIPULASI DATA
UTHM / SECARA ONLINE ZOOM MEETING
12/09/2021
2021 GROW AND SHARE TOGETHER (GST) SIRI 7/2021 : TAKLIMAT DAFTAR RISIKO
UTHM / GOOGLE MEET
18/08/2021
2021 KURSUS ADOBE INDESIGN AND MANAGING PDF FILES
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
12/04/2021
2021 GROW AND SHARE TOGETHER (GST) SIRI 6/2021 : BENGKEL AUGMENTED REALITY (2)
UTHM / BILIK SEMINAR PUSAT PENGAJIAN BAHASA
08/04/2021
2021 GROW AND SHARE TOGETHER (GST) SIRI 5/2021 : BENGKEL AUGMENTED REALITY (1)
UTHM / GOOGLE MEET
01/04/2021
2021 GROW AND SHARE TOGETHER (GST) SIRI 4/2021 : MUDAHNYA MENGENDALIKAN AUTHOR
UTHM / BILIK SEMINAR PPB
18/03/2021
2021 BENGKEL PENYEDIAAN AWAL PDP DAN PENYEMAKAN KERTAS SOALAN UJIAN SEM.2 SESI 20/21 PPB
UTHM / BILIK SEMINAR, PPB
15/03/2021 - 17/03/2021
2021 SESI PENERANGAN DAN BENGKEL PENILAIAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN UNTUK PERMOHONAN FRGS, PPB
UTHM / GOOGLE MEET
11/02/2021
2021 GROW AND SHARE TOGETHER (GST) SIRI 1/2021 BASIC SIGN LANGUAGE 1
UTHM / PAUTAN GOOGLE MEET
04/02/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA PUSAT PENGAJIAN BAHASA
UTHM / GOOGLE MEET
14/01/2021
2021 TAKLIMAT KRITERIA BAHARU KENAIKAN PANGKAT DAN PENILAIAN PRESTASI STAF AKADEMIK
UTHM / ZOOM MEETING
14/01/2021
2020 PROGRAM PENUTUP BULAN BAHASA KEBANGSAAN UTHM 2020
UTHM / -
22/10/2020
2020 BENGKEL PENYEDIAAN AWAL P&P SEMESTER 1 2020/2021
UTHM / BILIK SEMINAR PBB
08/10/2020
2020 BENGKEL LATIHAN PENYEDIAAN AWAL P&P SEMESTER 1 2020/2021
UTHM / -
06/10/2020
2020 BENGKEL LATIHAN PENYEDIAAN AWAL P&P SEMESTER 1 2020/2021
UTHM / -
05/10/2020
2020 GST SIRI 3/2020
UTHM / -
30/09/2020
2020 GST SIRI 3/2020
UTHM / GOOGLE MEET
30/09/2020
2020 BENGKEL PENYEDIAAN & PENYEMAKAN KERTAS SOALAN DAN KUIZ SEM 1 SESI 2020/2021 PPB
UTHM / -
21/09/2020 - 23/09/2020
2020 AUTHOR UTHM ACADEMIC ONLINE RESOURCE (REPEAT SESSION)
UTHM / PUSAT PEMBELAJARAN ATAS TALIAN TAHAP GLOBAL
08/09/2020
2020 BENGKEL PERSEDIAAN AKHIR SEMAKAN PENDIGITILAN DOKUMEN ISO AUDIT DALAMAN PPB SESI 2019/2020
UTHM / BILIK MESYUARAT 1 PPB
03/09/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN DOKUMEN RPP-04 & PENYEDIAAN BAHAN P&P BAGI SEMESTER 1 SESI 2020/2021
UTHM / -
17/08/2020 - 19/08/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN PENDIGITALAN DOKUMEN ISO AUDIT DALAMAN PBB SEMESTER2 2019/2020
UTHM / -
16/08/2020
2020 WORK SMARTER WITH MICROSOFT EXCEL (INTRODUCTORY) REPEAT SESSION
UTHM / -
21/07/2020
2020 FRONTLINER - BARISAN HADAPAN CERMINAN UNIVERSITI
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI ARAS 1 PEJABAT PENDAFTAR
15/07/2020
2020 KURSUS ONLINE QUIZ USING GOOGLE FORM & QUIZIZZ VIA GOOGLE CLASROOM
UTHM / -
06/05/2020
2020 (KURSUS ATAS TALIAN) DIET & RAMADHAN: MANAFAATKAN PUASA UNTUK LEBIH SIHAT MENJELANG SYAWAL
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / ATAS TALIAN
01/05/2020
2020 TEACH LIKE A BOSS USING YOUR SMARTPHONE
UTHM / -
13/04/2020
2020 GST SERIES 2/2020 VIDEO EDITING USING SMARTPHONE FOR BEGINNER
LAIN-LAIN / -
12/03/2020
2020 TAKLIMAT DAN BENGKEL PENULISAN ARTIKEL UNTUK PENERBITAN DI AKHBAR ARUS PERDANA
UTHM / BILIK SEMINAR, BLOK B3, ARAS 1, UTHM
27/02/2020
2020 SEMINAR TEACHING FOR MEANINGFUL LEARNING UTHM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / UTHM
20/01/2020
2019 KURSUS IMAGE EDITING (COMPUTER)
UTHM / FOXMALL, UTHM PARIT RAJA
14/11/2019
2019 GROW AND SHARE TOGETHER (GST) SIRI 6/2019
UTHM / BILIK SEMINAR PPB
07/11/2019
2019 KURSUS AUTHOR
UTHM / UTHM
10/10/2019
2019 PROGRAM GROW AND SHARE TOGETHER (GST) PUSAT PENGAJIAN BAHASA
UTHM / UTHM
19/09/2019
2019 CGOL ROADSHOW
UTHM / UTHM
08/08/2019
2019 SIRI WEBINAR UTHM : JOM BUAT INFOGRAFIK CARA MUDAH
UTHM / UTHM, PARIT RAJA
16/07/2019
2019 KURSUS GAMIFICATION TO MOBILE APPS
UTHM / UTHM
05/05/2019
2019 KURSUS ACTIVE LEARNING FOR 21ST CENTURY LEARNING
UTHM / UTHM
30/04/2019
2019 KURSUS ONLINE ASSESSMENT
UTHM / UTHM
29/04/2019
2019 KURSUS VIDEO EDITING USING COMPUTER
UTHM / UTHM
11/04/2019
2019 KURSUS AUGMENTED REALITY
UTHM / UTHM
02/04/2019
2019 KURSUS IMAGE EDITING USING PHONE
UTHM / UTHM
18/03/2019
2019 BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM PUSAT PENGAJIAN BAHASA
UTHM / UTHM
14/02/2019

TAHUN NAMA ANUGERAH PENGANUGERAH PERINGKAT
2020 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI