Dr. NOOR KAMALIA BINTI ABD HAMED
DS45 PASCA DOKTORAL
Jabatan Kejuruteraan Elektronik
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
Dr. NOOR KAMALIA BINTI ABD HAMED

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN ELEKTRIK , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2021)
SARJANA KEJURUTERAAN ELEKTRIK , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2017)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK - ELEKTRONIK PERUBATAN) , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2010)
SC/MCE/SPM/SPVM TIADA BIDANG , MAKTAB RENDAH SAINS MARA PONTIAN (2004)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : MATERIAL SCIENCES
Field (KPT) : Advanced Materials
Field of Specialization (KPT) : Nano Materials

Nanostructures Material
Dye-Sensitized solar cell
Dye waste treatment
POMSE treatment

Dye-Sensitized solar cell
Nanostructures film and powder
Waste water treatment

DS45 Pasca Doktoral

Journal
Mokhtar S.M., Ahmad M.K., Soon C.F., Hamed N.K.A. and Shimomura M
(2022) Photovoltaic Enhancement Of Nanostructured Boron-Doped Rutile Phase Tio2 Nanorods Via Facile Hydrothermal Method, JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE: MATERIALS IN ELECTRONICS, SPRINGER , 4, 9471, ISSN:09574522

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 SESI PERKONGSIAN ILMU TENTANG PENGENALAN KEPADA HARTA INTELEK SIRI 1
LAIN-LAIN / Google Meet
18/04/2022
2022 TAKLIMAT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PELAJAR DAN STAF INSTITUT KEJURUTERAAN INTEGRASI BIL.1/2022
UTHM / Atas Talian
05/04/2022