Dr. SITI NUR KAMARIAH BINTI RUBANI
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Pendidikan Vokasional
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Dr. SITI NUR KAMARIAH BINTI RUBANI

DOKTOR FALSAFAH TEKNOLOGI PENDIDIKAN , UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (2016)
SARJANA REKABENTUK INSTRUKSIONAL & TEKNOLOGI , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2010)
SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (KEJURUTERAAN MEKANIKAL) , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2007)
CERTIFICATE/SIJIL KEJURUTERAAN MEKANIKAL , POLITEKNIK JOHOR BAHRU (2003)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : EDUCATION
Field (KPT) : Technical and Vocational Education
Field of Specialization (KPT) : Technical and Vocational Education

Project Based Learning With Structured Scaffolding
Technology Education
Technical And Vocational
Teaching and Learning
Instructional Design and Technology

DateDescription
01/01/2017 - Penolong Ketua Program
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
18/07/2021 - 31/12/2021 Penyelidik Utama
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Instructional Design and Technology(IDT)

DS51 Pensyarah Kanan

YearDescriptionRoleLevel
03/01/2022 - 31/12/9999 Association of Malaysian Researchers and Social Services
AJK Antarabangsa

YearDescriptionLevel
2022 Innovation & Creativity Of Instructional Design & Technology In Tvet [MBT13102], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Machining Skill Ii [BBM30503], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Research Methodology In Tve [BBP30403], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Computer Aided Manufacturing (Cam) [BBM20702], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Computer Aided Manufacturing (Cam) [BBM20702], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Innovation & Creativity Of Instructional Design & Technology In Tvet [MBT13102], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Machine Design & Blue Priint [BBM40102], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Machine Design & Blue Priint [BBM40102], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Machining Skills Ii [BBM40604], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Computer Aided Machine Technology [BBM30403], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Computer Aided Manufacturing (Cam) [BBM20702], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Machine Design & Blue Priint [BBM40102], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Machine Design & Blue Priint [BBM40102], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Machining Technology I [BBM20403], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Machining Technology I [BBM20403], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Principles Of Instructional Design & Technology In Tvet [MBT13203], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Machine Design & Blue Priint [BBM40102], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Machining Skills I [BBM20303], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Computer Aided Machine Technology [BBM30403], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Computer Aided Machining Skills [BBM40304], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Computer Aided Machining Skills [BBM40304], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Machine Design & Blue Priint [BBM40102], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Machine Design & Blue Priint [BBM40102], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Principles Of Instructional Design & Technology In Tvet [MBT13203], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Computer Aided Machine Technology [BBM30403], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Computer Aided Machine Technology [BBM30403], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Computer Aided Machining Skills [BBM40304], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Educational Technology [BBD20202], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Machine Design & Blue Priint [BBM40102], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Machining Skills Ii [BBM40604], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Thesis [BBR34303], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Bachelor Degree Project Ii [BBT40904], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Machine Design & Blue Priint [BBM40102], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Machining Skills Ii [BBM40604], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2011 Engineering Graphic Ii [BBT3022], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University

CodeTitleDesignationEnd Date
H876 Pembangunan Kerangka Kompentensi Keusahawan Digital Bagi Permulaan Perniagaan Untuk Komuniti B40. Ahli 30/09/2023
H952 Keberkesanan rekabentuk pembungkusan produk mempengaruhi keputusan pembelian pengguna bagi industri perniagaan pemilikan tunggal SME. Ahli 30/06/2023
H959 Kualiti Dalam Pembelajaran Digital Melalui Kaedah Kelas Berbalik: Kajian Tindakan Ahli 30/06/2023
H961 The Adaptive Microlearning Design Framework Standard on Virtual Learning System Ahli 30/06/2023
K022 ANDROID APPLICATION DEVELOPMENT FOR 21ST CENTURY LEARNING ACTIVITIES FOR TEACHER GRADUATE PROGRAM (PPG) Ahli 28/02/2021
K023 E-LEARNING DEVELOPMENT USING NEEDHAM MODEL FIVE PHASE FOR TEACHER GRADUTE PROGRAM (PPG) Ahli 28/02/2021
K024 DEVELOPMENT PROJECT-BASED LEARNING WITH SCAFFOLDING MODULE FOR GENERAL MACHINE SUBJECT FOR TEACHER GRADUATE PROGRAM (PPG) Ketua 28/02/2021
V032 Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Buku Teks Digital Dalam Memperkasakan Pengajaran Guru PPG Di Sekolah Sekitar Negeri Johor Ahli 31/10/2019
V022 Pembangunan Kerangka Model Persekitaran Pembelajaran Melalui Pendekatan Competency Based Training (CBT) Dalam Kalangan Guru Vokasional ICT Ahli 31/07/2019
U670 High figure of merit of the post-annealed Ti/AL/ITO transparent conductive cintacts sputter deposited on n-GaN Ahli 14/05/2019
V021 Pembangunan Kerangka Bagi Reka Bentuk Aktiviti Pembelajaran Berasaskan Massive Open Online Course (MOOC) Untuk Program Pensiswazahan Guru (PPG) Ahli 30/04/2019
V014 Vocational Pedagogy Framework Development For Malaysian And Indonesian TVET Teachers Ahli 14/02/2019
U645 Kerangka bagi Reka Bentuk MOOC-PBL untuk TVET Ahli 31/12/2018
V013 Non Engineering Based Vocational Pedagogy Framework Development For malaysian And Indonesian TVET Teacher Ketua 16/11/2018
0733 Characterization of Laser Plasma Irradiation on Solid Target Ahli 31/08/2011

Book
Marlina Mohamad
(2020) Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Siri 2, UTHM , 1, ISBN:9789672975151
Md Yunos, J., Alias, M., Rubani, S. N. K., Yunus, F. A. N., Hamid, H., Lee, M. F., Tee, T. K., Ibrahim Mukhtar, M., Sri Sumarwati, Genefri, Nizwardi Jalinus, Syahril, Fahmi Rizal, Sukardi & Dedy Irfan
(2019) Non-Engineering-Based Vocational Pedagogy Framework Development For Malaysia And Indonesian Tvet Teacher, UTHM , 1, ISBN:9789672306139
Book Chapters
Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin, Normah Zakaria, Tamil Selvan Subramaniam
(2022) Kaedah Jigsaw Puzzle Secara Atas Talian Bagi Subjek Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan, Kurikulum & Instruksi (Curriculum & Instruction) Siri 13, UTHM , 1, ISBN:9789672817970
Arihasnida Ariffin, Siti Nur Kamariah Rubani, Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria, Tamil Selvan Subramaniam
(2021) Kajian Keperluan Laman Web E-Lk Berpandukan Model Rekabentuk Hannafin Dan Peck, Pembangunan Produk & Rekabentuk (Product Development & Design) Siri 6 , UTHM , 12, ISBN:9789672817451
Zakaria,N., Jaafar,S.N., Ariffin, A., Hamzah, N., Rubani, S.N.K. & Subramaniam, T.S
(2021) Latihan Dan Pembangunan Kerjaya (Training And Career Development). Siri 1/2021, Kebolehupayaan Pembentukan Kerjaya Usahawan Teknikal Dalam Kalangan Pelatih Elektrik Giatmara, UTHM , 77, ISBN:9789672817192
Nur Ain Zainuddin, Normah Zakaria, Muhammad Fazrulhelmi Ahmad, Siti Nur Kamariah Rubani, Norhasyimah Hamzah & Arihasnida Ariffin
(2021) Mesin Pengering Asam Keping, Pembangunan Produk & Rekabentuk (Product Development & Design) Siri 6, UTHM , 24, ISBN:9789672817451
Norhasyimah Hamzah, Siti Hawa Shakirah Mohd Pauzi, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin & Normah Zakaria
(2021) Pembangunan Aplikasi Android Subjek Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Tahun Enam (6) Bagi Topik Penghasilan Dan Pengujian Atur Cara, Pembangunan Produk & Rekabentuk Siri 6, UTHM , 1, ISBN:9789672817451
Siti Nur Kamariah Rubani, Kenerthdick Neko, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida
(2021) Pembangunan Pemegang Bahan Kerja Berbentuk Silinder Untuk Menghasilkan Gear Bagi Mesin Kisar Jenis Tegak, Pembangunan Produk & Reka Bentuk, UTHM , 16, ISBN:9789672975670
Siti Nur Kamariah Rubani, Ahmad Fadzli Mansor, Arihasnida Ariffin, Normah Zakaria & Norhasyimah Hamzah
(2021) Pembangunan Sistem Pengesan Pada Landasan Mesin Larik Semasa Operasi Bebenang Automatik, Pembangunan Produk & Rekabentuk Siri 5, UTHM , 99, ISBN:9789672975670
Mohammad Azuan Ab Ghani, Normah Zakaria, Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani & Arihasnida Ariffin
(2021) Smart Theft Alarm With Image, Pembangunan Produk & Rekabentuk (Product Development & Design) Siri 6, UTHM , 59, ISBN:9789672817451
Normah Zakaria, Nurul Aida Suhaila bt Abdullah, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin & Norhasyimah Hamzah
(2020) Kaedah 4m Kod Jalur Warna Perintang 4 Jalur Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Amali Subjek Kemahiran Hidup, Kurikulum & Instruksi , UTHM , 37, ISBN:9789672389897
Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin, Normah Zakaria & Fazrulhelmi Ahmad
(2020) Kaedah Pembelajaran Abad Ke-21 (Pak-21) Secara Atas Talian Dalam Subjek Psikologi Pendidikan, Kurikulum &Amp;Amp; Instruksi (Curriculum &Amp;Amp; Instruction) Siri 11, UTHM , 27, ISBN:9789672389897
Arihasnida Ariffin,*, Noridah Hasnan, Siti Nur Kamariah Rubani, Normah Zakaria & Norhasyimah Hamzah
(2020) Kesan Penggunaan E-Konkrit Berasaskan Model Needham Lima Fasa Terhadap Kesesuaian Isi Kandungan Dan Pencapaian Pelajar, Kurikulum Dan Instruksi, UTHM , 12, ISBN:9789672389897
Siti Nur Kamariah Rubani, Nur Najiehah Tukiman, Arihasnida Ariffin, Normah Zakaria & Norhasyimah Hamzah
(2020) Kesesuaian Penggunaan Simulasi Dalam Pembelajaran Terhadap Kefahaman Pelajar Dalam Sub Topik Mesin Kisar Cnc, Kurikulum & Instruksi, UTHM , 21, ISBN:9789672389897
Norhasyimah Hamzah, Norul Husna Alias, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin
(2020) Pembangunan Augmented Reality (Ar) Bagi Memperkenalkan Peta Asia Tenggara Dalam Mata Pelajaran Geografi Tingkatan Satu , Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Siri 2, UTHM , 76, ISBN:9789672975151
Siti Nur Kamariah Rubani, Normah Zakaria, Norhasyimah Hamzah & Arihasnida Ariffin
(2020) Penggunaan Model Pembelajaran Kolb Dalam Topik Proses Pembentukan Bahan, Kurikulum & Instruksi, UTHM , 55, ISBN:9789672389897
Arihasnida Ariffin,*, Fatin Nazihah Ahmad Tasrifin, Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani & Normah Zakaria
(2020) Persepsi Pelajar Terhadap Persekitaran Fizikal Bilik Kuliah Di Blok Fptv Dan Blok Uthm Terhadap Aspek Pengajaran Dan Pembelajaran, Kurikulum Dan Instruksi, UTHM , 43, ISBN:9789672389897
Mal-Khairul Amir Abdul Malek , Normah Zakaria, Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani, & Arihasnida Ariffin
(2020) Smart Sejadah, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet. Siri 3, UTHM , 1, ISBN:9789672389774
Zakaria, N., Ma¿arof, R., Ariffin, A., Hamzah, N. & Rubani, S.N.K.
(2020) Tahap Kompetensi Pengurusan Kerjaya Lepasan Kolej Vokasional, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya = (Training And Career Development), UTHM , 30, ISBN:9789672916
Ariffin, A., Muhammad, Z., Zakaria, N., Rubani, S.N.K. & Hamzah, N.
(2020) Tahap Pengaruh Faktor Rakan Sebaya Dan Minat Terhadap Pemilihan Kerjaya Bagi Murid Berkeperluan Khas (Mbk), Latihan Dan Pembangunan Kerjaya, UTHM , 1, ISBN:9789672916017
NORMAH ZAKARIA, GANASON PREMA, SITI NUR KAMARIAH RUBANI, ARISHASNIDA ARIFFIN & NORHASYIMAH HAMZAH
(2019) Keberkesanan Penggunaan Aplikasi Socrative Terhadap Pencapaian Dan Minat Murid Bagi Mata Pelajaran Sains Di Sekolah Rendah, Kurikulum Dan Instruksi (Curriculum Dan Instruction) Siri 8, UTHM , 1, ISBN:9789672306689
Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani & Arihasnida Ariffin
(2019) Koswer Pembelajaran Bagi Topik Elemen Reka Bentuk Grafik, Kurikulum & Instruksi Siri 8, UTHM , 49, ISBN:9789672306283
Zakaria, N., Masadliahani Masduki, Ariffin, A., Hamzah, N & Rubani, S. N. K.
(2019) Pembangunan Kerjaya Graduan Kejuruteraan : Perkaitan Dengan Malu Serta Strategi Mengatasinya, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya = (Training And Career Development) Siri 1/2019, UTHM , 26, ISBN:9789672389019
Siti Nur Kamariah Rubani, Siti Amallia Abd. Lah, Normah Zakaria,
(2019) Pembangunan Modul Latihan Bagi Amali Mesin Wire Cut Dengan Menggunakan Kaedah Pembelajaran Berasaskan Projek, Kurikulum & Instruksi, UTHM , 17, ISBN:978-967-2306-
Arihasnida Ariffin, Muhammad Iqmalhakim Nor Azizi, Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani & Normah Zakaria
(2019) Pembangunan Modul Pembelajaran Binaan Bangunan (Superstruktur), Kurikulum & Instruksi (Curriculum & Instruction) Siri 8, UTHM , 27, ISBN:9789672306689
Ariffin, A., Muhammad, Z., Zakaria, N.,Rubani, S. N. K. & Hamzah, N.
(2019) Pemilihan Kerjaya Murid Berkeperluan Khas Berdasarkan Faktor Sekolah Dan Keluarga Dalam Program Ppki, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya = (Training And Career Development) Siri 1/2019, UTHM , 21, ISBN:9190837268979
Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin, Normah Zalkaria & Siti Nur Kamariah Rubani
(2019) Penerapan Elemen Animasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran, Kurikulum & Instruksi Siri 8, UTHM , 49, ISBN:9789672306283
Norhasyimah Hamzah, Muhammad Fazrul Helmi Ahmad, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin & Normah Zakaria
(2019) Penggunaan Kaedah Pembelajaran Abad Ke-21 (Pak-21) Dalam Subjek Teknologi Animasi, Kurikulum & Instruksi (Curriculum & Instruction) Siri 9, UTHM , 1, ISBN:9789672389101
NORMAH ZAKARIA, NORHASYIMAH HAMZAH, NURSYAHIRAH ALIAS, SITI NUR KAMARIAH RUBANI & ARIHASNIDA ARIFFIN
(2019) Smart Sejadah Untuk Warga Emas, Pembangunan Produk Dan Rekabentuk , UTHM , 18, ISBN:9789672306610
Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria, Arihasnida Ariffin, Siti Nur Kamariah Rubani & Tamil Selvan Subramaniam
(2019) Video Pengajaran Interaktif Bagi Subjek Pengarangan Multimedia, Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk Siri 4, UTHM , 73, ISBN:9789672306610
Arihasnida Ariffin, Atika Suita Md Zul, Norhasyimah Hamzah, Tamil Selvan Subramaniam & Siti Nur Kamariah Rubani
(2018) Pembangunan Produk Siri 2, Pembangunan Modul Pembelajaran Kendiri Sistem Sanitari, Saliran Dan Pembetungan, UTHM , 18, ISBN:9789672110835
Arihasnida Ariffin, Nur Fatin Nadiah Nordin, Norhasyimah Hamzah, Tamil Selvan Subramaniam & Siti Nur Kamariah Rubani
(2018) Persepsi Guru Program Pendidikan Inklusif (Ppi) Terhadap Tahap Stress Dalam Subjek Mpv Di Sekolah Menengah Kebangsaan (Smk), Negeri Johor, Kurikulum Dan Instruksi Siri 4, UTHM , 86, ISBN:9789672110880
NORHASYIMAH HAMZAH
(2018) Produk Pembangunan Video Pengajaran Bagi Topik Tatasusunan Satu Dimensi Dan Dua Dimensi Secara Atas Talian, Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk Siri 3 , UTHM , 114, ISBN:9789672216025
Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin, Siti Nur Kamariah Rubani & Tamil Selvan Subramaniam
(2017) Pembangunan Aplikasi Android Pembelajaran Bagi Topik Reka Bentuk Grafik Digital, Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran, UTHM
General Publications
Mohd Hasril Amiruddin, Saifullizam Puteh, Badaruddin Ibrahim, Hasyamuddin Othman, Mimi Mohaffyza Mohamad, Yusmarwati Yusof, Halizah Awang, Rosnee Ahad, Md Azani Sham, Muhamad Amin Ab. Ghani, Johnson Lim Soon Chong, Mohd Razali Mohd Muksin, Maizathul Sahida Othman, Aminuddin Abas & Siti Nur Kamariah Rubani
(2018) Core Abilities - Level 1, Z-009-1:2015, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Norhasyimah Hamzah, Nor Farah Emilia Mohd Rosli, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin, Normah Zakaria
(2022) Aplikasi Android Pembelajaran Abjad Bahasa Jepun (Jingocat Apps), INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING JOURNAL (ITLJ), UTM PRESS , 7, 52, ISSN:26008572
Arihasnida Ariffin*, Nur Fatin Nadiah Nordian, Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani
(2021) Hubungan Antara Sikap Pelajar Dengan Tahap Tekanan Guru Program Pendidikan Inklusif Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , 3, 7, ISSN:22897410
Ahmad Shafarin Shafie, Siti Nur Kamariah Rubani, Aini Nazura Paimin
(2021) Safety Management Practices In The Malaysia Technical And Vocational Education Training (Tvet), EUROPEAN JOURNAL OF MOLECULAR & CLINICAL MEDICINE , EJMCM , 7, 1463, ISSN:25158260
Hamzah, N. , Rubani, S N K. , Ariffin, A. , Zakaria, N. , & Ahmad, F.
(2020) Android Application For The Topic "Video Camera" In An Educational Technology Course, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, IJATCSE 2019 , 6, 3086, ISSN:22783091
Md Yunos, J., Ganefri, Alias, M., Ibrahim Mukhtar, M., Lee, M. F., Tee, T. K., Rubani, S. N. K., Yunus, F. A. N., Sulaiman, J. & Sri Sumarwati
(2020) Comparative Study Between Malaysia And Indonesia: Differences Of Teaching And Learning Methods (Theory-Based) Used By Engineering Tvet Teachers , JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 3, 134, ISSN:26007932
Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin, Norhasyimah Hamzah & Nurul Sakinah Nordin
(2020) Efikasi Kendiri, Kemahiran Employabiliti Dan Pemilihan Kerjaya Dalam Kalangan Pelajar Kolej Vokasional, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 71, ISSN:22897410
Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin and Siti Syahirah Ahmad Zuhdi
(2020) Interactive Courseware Development For Learning The Algebra Competition In The Materials Of Learning Mathematics, SCHOLARLY TECHNICAL EDUCATION PUBLICATION SERIES (STEPS), COLOMBO PLAN STAFF COLLEGE (CPSC) BLDG. BLOCK C DEPED COMPLEX, MERALCO AVE. PASIG CITY, PHILIPPINES , 10, 67, ISSN:22446982
Norhasyimah Hamzah* , Siti Nur Kamariah Rubani , Arihasnida Ariffin , Normah Zakaria & Fazrulhelmi Ahmad
(2020) Koswer Pembelajaran Interaktif Bagi Topik Pengaturcaraan Komputer, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 35, ISSN:22897410
Arihasnida Ariffin*, Noridah Hasnan, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah, Norhasyimah Hamzah
(2020) Pembangunan Bahan E-Pembelajaran Berasaskan Model Needham Lima Fasa Bagi Topik Konkrit, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 63, ISSN:22897410
Siti Nur Kamariah Rubani, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin, Normah Zakaria,Nur Izzati Alias
(2020) Simulation In Classroom: Development Mini Computer Numerical Control (Cnc) Milling Machine For G Code Movement, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, WORLD ACADEMY OF RESEARCH IN SCIENCE AND ENGINEERING , 9, 8424, ISSN:2278-309
Ariffin, A., Wan Hassan, W.A.S. , Ahmad, F., Hamzah, N., Rubani, S.N.K., & Zakaria, N.
(2020) Students Self-Directed Learning Readiness Towards Using The "Solveme" Web In Technical And Vocational Education, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, IJATCSE 2019 , 6, 3763, ISSN:22783091
Wan Hassan, W.A.S. , Ariffin, A. , Ahmad, F. , Hamzah, N. , Rubani, S.N.K. & Zakaria, N.
(2020) Students' Perceptions Of Using Zoom Meet Webinar During Covid-19 Pandemic In Technical And Vocational Education, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, JOURNAL OF CRITICAL REVIEW , 8, 5853, ISSN:23945125
Wan Hassan, W.A.S., Ariffin, A., Ahmad, F., Sharberi, S.N.M., Nor Azizi, M. I, Zulkiflee, S.N.
(2020) Students' Self-Directed Learning Readiness Towards Using The ¿Solveme¿ Web In Technical And Vocational Education, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, WARSE , 6, 3299, ISSN:22783091
NORMAH ZAKARIA, NORHASYIMAH HAMZAH, NOOR AZLIN YAMIN, NUR IZEANTY HAMIDON, ARIHASNIDA ARIFFIN, SITI NUR KAMARIAH RUBANI
(2019) Competency In Career Management Among Technical University Students, INTERNATIONAL JURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS & SOCIAL SCIENCES, HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ACADEMIC RESEARCH SOCIETY , 8, 173, ISSN:22226990
Hamzah. N, Ahmad. F, Ariffin. A, Rubani. S N K, Zakaria. N
(2019) Effectiveness Of Video Use In The Teaching And Learning Of Electronic Practice In Vocational College, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING (IJITEE), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 12, 4626, ISSN:22783075
Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin, Siti Nur Kamariah Rubani & Normah Zakaria
(2019) Effectiveness Of Video Use In The Teaching And Learning Of Electronic Practice In Vocational Colleges, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING (IJITEE), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 12, 4626, ISSN:22783075
Zakaria. N, Ghazalan. M S, Hamidon. N I, Hamzah. N, Ariffin. A, Rubani. S N K
(2019) General Skill Domain In Industrial Training Currency Using Fleiss Kappa Method, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING (IJITEE), BEIESP , 12, 4610, ISSN:22783075
Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani & Arihasnida Ariffin
(2019) Learning Activity Effectiveness Based On Web Towards Student Change Of Cognitive Level, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING (IJITEE), ELSEVIER , 12, 4620, ISSN:22783075
Hamzah. N, Ahmad. F, Zakaria. N, Rubani. S N K, Ariffin. A
(2019) Learning Activity Effectiveness Based On Web Towards Students¿ Change Of Cognitive Level, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING (IJITEE), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 12, 4620, ISSN:22783075
Zakaria. N, Masduki. M, Hamzah. N, Rubani. S N K, Ariffin. A
(2019) Shy Engineers? Strategies To Eliminate Shyness And Enhance Engineering Students¿ Career Development, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING (IJITEE), BEIESP , 12, 4020, ISSN:22783075
Arihasnida Ariffin, Norhasyimah Hamzah , Siti Nur Kamariah Rubani, Normah Zakaria, Wan Azrul Shafuan Wan Hassan
(2019) Triggers In Pbl Using Animations And Graphics To Enhance Self-Directed Learning Readiness Among Tvet Students, ENGINEERING AND MANAGEMENT (TEST), UNIKL , 12, 6010 , ISSN:01934120
Arihasnida Ariffin, Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani, Normah Zakaria, Wan Azrul Shafuan Wan Hassan
(2019) Using Learning Objects As A Triggers For Pbl In Industrial Technology Course, ENGINEERING AND MANAGEMENT (TEST), UNIKL , 12, 6018 , ISSN:01934120
Jailani Md Yunos, Siti Nur Kamariah Rubani, Maizam Alias, Sri Sumarwati, Faizal Amin Nur Yunus, Hashima Hamid, Fahmi Rizal
(2019) Vocational Pedagogical Decisions Of Malaysian And Indonesian Non-Engineering Tvet Teachers, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 9, 1, ISSN:22298932
TAMIL SELVAN SUBRAMANIAM, NUR FAZILAH AB MAJID, ARIHASNIDA ARIFFIN, NORHASYIMAH HAMZAH & SITI KAMARIAH RUBANI
(2018) Kemahiran Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir (Fptv) Di Uthm, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 8, 70, ISSN:22897410
Norhasyimah Hamzah
(2018) Pembangunan Aplikasi Android Pembelajaran Reka Bentuk Grafik Digital, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 1, 1, ISSN:22897410
TAMIL SELVAN SUBRAMANIAM, ARIHASNIDA ARIFFIN, NORHASYIMAH HAMZAH & SITI NUR KAMARIAH RUBANI
(2018) Pembangunan Aplikasi Pembelajaran M-Spwtc Untuk Kursus Pemasangan Dan Penyelenggaraan Elektrik Satu Fasa, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 7, 120, ISSN:22897410
Tamil Selvan Subramaniam, Nor Amirah Shaari, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin & Siti Nur Kamariah Rubani
(2018) Pembangunan Dan Pengujian Aktiviti Pembelajaran Berasaskan Mooc Untuk Kursus Diagnous Dan Senggaraan Audio Video, POLITEKNIK & KOLEJ KOMUNITI JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Social Sciences and Humanities , 11, 12, ISSN:97124714
TAMIL SELVAN SUBRAMANIAM, SITI NUR KAMARIAH RUBANI, NORHASYIMAH HAMZAH & ARIHASNIDA ARIFFIN
(2018) Pembangunan Perisian Pembelajaran Mobile Crtv.Cn Untuk Kursus Diagnous Dan Senggaraan Audio Video, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , 5, 100, ISSN:22897410
Siti Nur Kamariah Rubani, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin & Tamil Selvan Subramaniam
(2018) Penggunaan Kaedah Inkuiri Penemuan Terhadap Minat Pelajar Dalam Eksperimen Sains Tahun 5, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 1, 1, ISSN:22897410
Siti Nur Kamariah Rubani, Tamil Selvan Subramaniam, Arihasnida Ariffin, Norhasyimah Hamzah, Maisarah Bidin
(2018) Practical Knowledge Of Prospective Teachers In Pedagogy , JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, IOP Pubisher , 7, 1, ISSN:17426596
Arihasnida Ariffin, Noor Azreen Jemuri , Norhasyimah Hamzah , Tamil Selvan Subramaniam & Siti Nur Kamariah Rubani
(2018) Students Acceptance Of Usage In Massive Open Online Course (Mooc) In Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING JOURNAL, Universiti Teknologi Malaysia , 11, 36, ISSN:26008572
Md Yunos, J., Ibrahim Mukhtar, M., Alias, M., Lee, M. F., Tee, T.K., Rubani, S.N.K., Hamid, H., Yunus, F.A.N., Sulaiman, J., & Sumarwati, S.
(2018) Validity Of Vocational Pedagogy Constructs Using The Rasch Measurement Model, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING , UTHM , 12, 35, ISSN:22298932
Norhasyimah Hamzah
(2017) Penggunaan Kaedah Nyanyian Dalam Mata Pelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 1, ISSN:22897410
Siti Nur Kamariah Rubani,Noorfadzlyna Idris
(2017) Persepsi Guru Pelatih Terhadap Pelaksanaan Serentak Sistem Sijil Kemahiran Malaysia Di Uthm, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 1, ISSN:2289-7410
Siti Nur Kamariah Rubani, Tamil Selvan A/L Subramaniam, Arihasnida binti Ariffin, Norhasyimah binti Hamzah
(2017) Students¿ Perception Using Inquiry Based Learning In Science Experiment, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, UTHM , 12, 17, ISSN:2229-8460
Arihasnida Ariffin, Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani, Tamil Selvan Subramaniam, Nurazmiera Mhd Razali
(2017) Tahap Kemahiran Visualisasi Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Uthm , ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , 9, 1, ISSN:EISSN 2289-7410
Media Digital
Siti Nur Kamariah Rubani
(2021) Autocad 3d Surface: Fungsi Blend Dalam Autocad 2021, UTHM , ISBN:-
Siti Nur Kamariah Rubani
(2021) Autocad 3d Surface: Fungsi Loft Dan Patch, UTHM , ISBN:-
Siti Nur Kamariah Rubani
(2021) Autocad 3d: Fungsi Sculpt Dan Extend Dalam 3d Surface, UTHM , ISBN:-
Siri Nur Kamariah Rubani
(2020) Tutorial Autocad: Cara Masukkan Title Block Dalam Lukisan 3d Autocad, UTHM , ISBN:-
Siti Nur Kamariah Rubani
(2020) Tutorial Autocad: Cara Mengedit Huruf, UTHM , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Norhasyimah Hamzah, Muhammad Hamzah A Rahman , Siti Nur Kamariah Rubani , Arihasnida Ariffin & Normah Zakaria
(2021) Android Application For The Plan And Elevation Topic In Form Five Mathematics, UTHM , 107, ISBN:27858138
Siti Nur Kamariah Rubani, Mohd Nazri Kamis, Normah Zakaria, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin
(2021) Development Of Press Machine For Metal Waste Using Blynk Application Remote Control At General Machine Workshop, UTHM , 1, ISBN:27858138
Mal-Khairul Amir Abdul Malek, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin
(2021) Development Of `Sejadah Pintar' Using Design Thinking Process Model, UTHM , 18, ISBN:27858138
Siti Nur Kamariah Rubani, Dzulkarnain Hakim Norbashahul, Arihasnida Ariffin, Normah Zakaria, Norhasyimah Hamzah
(2021) Optional And Non-Optional Teacher Competencies From Aspects Of Content Knowledge In Vocational College, UTHM , 220, ISBN:27858138
Arihasnida Ariffin*, Nurul Syahida Nadia Kasno, Normah Zakaria, Norhasyimah Hamza, Siti Nur Kamariah Rubani dan Tamil Selvan Subramaniam
(2021) Potensi Kebolehpasaran Kerjaya Bagi Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Binaan Bangunan, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 93, ISBN:9783161484100
Hamzah, N., Ahmad, M. F., Zakaria, N., Ariffin, A., & Rubani, S. N. K.
(2021) Technical And Vocational Education Students' Perception Of Using Learning Videos During Covid-19 Pandemic Period, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA , 346, ISBN:9781665403436
Norhasyimah Hamzah, Claudia Aileen Christopher, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani & Arihasnida Ariffin
(2021) Video Tutorial For Animation Technology Subject, UTHM , 203, ISBN:27858138
Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin, Afham Haziq Ahmad Shakire & Fazrulhelmi Ahmad
(2020) Interactive Teaching Video For Data Structure And Algorithm Subject , ASIAN SCHOLARS NETWORK (002903215-H) , 35, ISBN:9789671783788
TAMIL SELVAN SUBRAMANIAM, SITI NUR KAMARIAH RUBANI, NORHASYIMAH HAMZAH & ARIHASNIDA ARIFFIN
(2019) Pembangunan Elemen E-Pbl Bagi Kursus Electrical Circuits Sebagai Bahan Sokongan Pembelajaran, UITM PUNCAK ALAM , 374, ISBN:e978967234006
A ARIFFIN, M A HARON, T S SUBRAMANIAN, N HAMZAH AND S N K RUBANI
(2018) Designing Tile Installation Tool For Floor Finishing Works , IOP PUBLISHING , 2
ARIHASNIDA ARIFFIN, ZAINORA BAISAR, NORHASYIMAH HAMZAH, SITI NUR KAMARIAH RUBANI DAN TAMIL SELVAN SUBRAMANIAM
(2018) Kaedah Melukis Gambarajah: Satu Pendekatan Dalam Proses Penyelesaian Masalah Matematik, UTHM , 1, ISBN:22897410
Arihasnida Ariffin, Norhasyimah Hamzah, Tamil Selvan Subramaniam, Siti Nur Kamariah Rubani & Normah Zakaria
(2018) Penerimaan Pelajar Terhadap Penggunaan Aplikasi Massive Open Online Course (Mooc) Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia , ABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK & KOLEJ KOMUNITI (JPPKK) , 294
Norhasyimah Hamzah*, Arihasnida Ariffin, Siti Nur Kamariah Rubbani, Normah Zakaria, Tamil Selvan A/L Subramanian
(2018) Video Pengajaran Interaktif Bagi Subjek Psikologi Pendidikan, JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK & KOLEJ KOMUNITI (JPPKK), KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DENGAN KERJASAMA POLITEKNIK MERLIMAU , 271
Tamil Selvan Subramaniam, Arihasnida Ariffin, Siti Nur Kamariah Rubani, Irwan Mahazir Ismail, Parameswari Karumban
(2016) Penilaian Perisian E-Pbl Rec Untuk Kursus Kejuruteraan, UTHM , 70 , ISBN:-
Siti Nur Kamariah Binti Rubani
(2009) Student-Centered Learning: An Approach In Physics Learning Style Using Problem-Based Learning (Pbl) Method
Siti Nur Kamariah Binti Rubani
(2008) Engineering Students Perception On Problem-Based Learning (Pbl) In Physics
Siti Nur Kamariah Binti Rubani
(2008) Problem-Based Learning In Physic Education: A Study On Engineering Student
Nor Syuhada Ishak , Normah Zakaria, Arihasnida Ariffin , Norhasyimah Hamzah dan Siti Nur Kamariah Rubani
(1995) Kompetensi Pelajar Kolej Vokasional Dalam Melaksanakan Kerja Amali Berpandukan Domain Psikomotor Simpson , FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 929, ISBN:9783161484100

YearDescription
2022 Examiner for Akid Arham Bin Rusli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Hafizh Syazwan Bin Nasip, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Firdaus Bin Marais, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad 'Afif Bin Muhd Azlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Akmal Hakim Bin Fadil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Ezzati Binti Azahari, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Rabiatul Aina Binti Shamshual Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Aishah Binti Azri, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Nur Farah Syazwani Binti Abd Kadir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Syazrul Nadzimi B Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Abang Mohd Azlan Bin Abang Mohd Alwi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Kee Sze-Min, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Zulfiqa Bin Mohd Ropi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Izzah Binti Mohd Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Amirul Syahidi Bin Ab. Rahaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Amirul Syahidi Bin Ab. Rahaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Faridatul Maisara Binti Mohammad Jafri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Hafizh Syazwan Bin Nasip, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Najib Bin Mohamad Nazri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Najib Bin Mohamad Nazri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad 'Afif Bin Muhd Azlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Alif Fitri Bin Mat Nawi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Arif Safwan Bin Rusdi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurhani Binti Khamis, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurhani Binti Khamis, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurzulaikha Binti Rozaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ruqayyah Khalid, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ruqayyah Khalid, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Nur Farah Syazwani Binti Abd Kadir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Syazrul Nadzimi B Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Muhammad Azhiim Bin Jamil, Mp27 Motor Services, 2021
2021 Supervisor for Abang Mohd Azlan Bin Abang Mohd Alwi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Kee Sze-Min, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Kee Sze-Min, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Shahrul Izwan Bin Mispan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Akmal Hakim Bin Fadil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Arif Bin Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Arif Bin Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nazarul Fareez Bin Musa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nazarul Fareez Bin Musa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Shahidatul Fatihah Binti Mohd Ayob, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Faridatul Maisara Binti Mohammad Jafri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Faridatul Maisara Binti Mohammad Jafri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Nursiddeq Bin Jamburi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Nursiddeq Bin Jamburi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohd Fadhli Muhaimin Bin Ahmad Fisal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohd Fadhli Muhaimin Bin Ahmad Fisal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Afiq Bin Saimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Alif Fitri Bin Mat Nawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Amirullah Bin Lukman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Arif Safwan Bin Rusdi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Fahmi Amri Bin Omar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Faiq Bin Mohamed Ruduan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Faiq Bin Mohamed Ruduan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Hisyamuddin Bin Kasim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Taqiyuddin Bin Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Taqiyuddin Bin Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Akmarina Binti Safie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurzulaikha Binti Rozaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Aishah Binti Sarrasi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Triffany Anak Omar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Kee Sze-Min, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Adreone Danis, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Ahmad Fadzli Bin Mansor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Akmal Bin Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohamad Shahrul Izwan Bin Mispan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohd Nazri Bin Kamis, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Azhiim Bin Jamil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Azhiim Bin Jamil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Shahidatul Fatihah Binti Mohd Ayob, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Yoga Arina Bin Misdiyanto, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Yoga Arina Bin Misdiyanto, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Ibrahim Bin Ya'Cob, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Aidil Amar Bin Mazalan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Salahuddin Bin Mohd Tolkah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Al Siddeq Bin Zulkilflee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Amir Bin Mohd Johar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Amirullah Bin Lukman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Fahmi Amri Bin Omar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Hisyamuddin Bin Kasim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Najib Bin Nor Amri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Akmarina Binti Safie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Rafini Binti Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Aishah Binti Sarrasi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Triffany Anak Omar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ahmad Fadzli Bin Mansor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Akmal Bin Hashim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mas Emelia Binti Murad @ Ng Beng Hoo, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohd Kamil Bin Kasim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohd Nazri Bin Kamis, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Izliffa Bt Daud, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Najiehah Binti Tukiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurfaeqah Binti Mohd Zakwan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Ibrahim Bin Ya'Cob, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Aidil Amar Bin Mazalan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Salahuddin Bin Mohd Tolkah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Nazrin Bin Hj Mat Narun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Al Siddeq Bin Zulkilflee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Najib Bin Nor Amri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Syazwan Bin Mohamad Fadil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Norhasikin Binti Saim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Norhasikin Binti Saim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Anina Shuada Binti Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Anina Shuada Binti Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Athirah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Syahirah Binti Abu Kasim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Syahirah Binti Abu Kasim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Rafini Binti Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Raihanah Binti Abdul Rashid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Rohaida Binti Hamzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Noor Albaiyah Binti Yahaya, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Nur Isniah Binti Jamaludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syaza Athirah Binti Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Ahmad Shafarin Bin Shafie, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Syafiqa Afira Binti Abdul Rahman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Kenerthdick Neko, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Kenerthdick Neko, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mas Emelia Binti Murad @ Ng Beng Hoo, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohd Kamil Bin Kasim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Fathiyah Binti Ishak , Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Izliffa Bt Daud, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Izzati Binti Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Najiehah Binti Tukiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurfaeqah Binti Mohd Zakwan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Siti Amallia Binti Abd . Lah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Siti Amallia Binti Abd . Lah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Syafiq Bin Kamaruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Ahmad Faris Bin Azhari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Alexander Nyangau Anak Boniface, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ameeza Binti Seleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ameeza Binti Seleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Hajar Hanisah Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Hajar Hanisah Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Rosalhafis Bin Rosly, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Nazrin Bin Hj Mat Narun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Hakim Bin Hamat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Khairul Naim Bin A.Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Asmida Binti Mahusin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Norsuza'Iyah Binti Sulaiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur 'Izzati Binti Ahmad Fahmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur 'Izzati Binti Ahmad Fahmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Siah Binti Razali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Siah Binti Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Raihanah Binti Abdul Rashid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Amirah Binti Md Noh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Noor Albaiyah Binti Yahaya, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Nur Isniah Binti Jamaludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wan Nur Aniyah Binti Mior Idris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Zaris Nur Hafizah Binti Kamaludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Zaris Nur Hafizah Binti Kamaludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Iqmal Bin Noor Azizi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Noraiza Binti Sulaiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Fathiyah Binti Ishak , Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Fathiyah Binti Ishak , Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Izzati Binti Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Syafiq Bin Kamaruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Ahmad Faris Bin Azhari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ahmad Hanif Bin Abdul Halin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ahmad Hanif Bin Abdul Halin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Alexander Nyangau Anak Boniface, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Baisa Binti Mohammad Salim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Baisa Binti Mohammad Salim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Rosalhafis Bin Rosly, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Arif Izzuddin Bin Ab Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Arif Izzuddin Bin Ab Halim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Hakim Bin Hamat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Khairul Naim Bin A.Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Zaim Bin Ngazuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Zaim Bin Ngazuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nor Asmida Binti Mahusin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Salman Bin Hussin , Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Salman Bin Hussin , Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Amirah Binti Md Noh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Syed Mohammad Saiful Bin Syed Tajur Azinan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Syed Mohammad Saiful Bin Syed Tajur Azinan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Syed Nazrin Shah Bin Syed Johari Shah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Syed Nazrin Shah Bin Syed Johari Shah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Wan Nur Aniyah Binti Mior Idris, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Yusri Fakhruddin Bin Yusoff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Yusri Fakhruddin Bin Yusoff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Dzulkarnain Hakim Bin Norbashah, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Maisarah Binti Bidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Iqmal Bin Noor Azizi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Syahiran Bin Annur Sani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Noorfadzlyna Binti Idris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Noraiza Binti Sulaiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Izyan Binti Desa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 KURSUS PENGENDALIAN CNC MILLING MACHINE
LAIN-LAIN / BENGKEL TEKNOLOGI PEMESINAN TERMAJU, FPTV, UTHM
14/03/2022 - 17/03/2022
2022 MASTER CAM
LAIN-LAIN / MAKMAL PENGAJIAN MEKANIKAL
09/01/2022 - 13/01/2022
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN MOOC SIRI 4/2021 (KUMP B)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PTTA
07/12/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN MOOC SIRI 4/2021 (KUMP A)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PTTA
06/12/2021
2021 KURSUS PENGENDALIAN CNC TURNING MACHINE
LAIN-LAIN / MAKMAL PENGAJIAN MEKANIKAL, FPTV
22/11/2021 - 24/11/2021
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 PREPARATION AND PRESENTATION SKILLS FOR IN-STUDIO / ON-SCREEN TEACHING
UTHM / Atas Talian
10/10/2021
2021 REALITI BERPERANTARA (AUGMENTED REALITY)
UTHM / Atas Talian
07/10/2021
2021 KHAS UNTUK PEMBANGUN MOOC UTHM; CARA MUDAH DAN PANTAS BUAT VIDEO PENGAJARAN DENGAN OBS STUDIO
UTHM / Atas Talian
06/10/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 3/2021 - AKTIVITI DAN PENILAIAN
UTHM / ZOOM MEETING
27/09/2021
2021 MAJLIS APRESIASI STAF FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 2019/2020, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Zoom Platform
20/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENGAJARAN)
UTHM / APLIKASI ZOOM
05/09/2021
2021 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM SIRI 1
UTHM / GOOGLE MEET
22/08/2021
2021 WEBINAR 'TURNITIN TRAINING FOR LECTURERS'
UTHM / Pautan Zoom: https://uthm-edu-my.zoom.us/j/92180268841 Meeting ID: 921 8026 8841
29/06/2021
2021 TVET CAMPUS FORUM 2: TVET CURRICULAR INNOVATIVE STRATEGIES
LAIN-LAIN / VIRTUAL
27/05/2021
2021 TAKLIMAT DAN PENDAFTARAN RESEARCH ID FKMP DAN FPTV
UTHM / ATAS TALIAN
24/05/2021
2021 KURSUS PENYELIAAN BERKESAN PELAJAR PASCASISWAZAH
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE ONLINE
24/05/2021 - 25/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 24 MEI SIRI 2
UTHM / online/meet
24/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 23 MEI SIRI 1
UTHM / Online/Meet
23/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR : KEPENTINGAN RESEARCH ID KEPADA STAF AKADEMIK DAN UTHM oleh Prof. Dr. Mohd Amri bin Lajis
UTHM / ATAS TALIAN
23/05/2021
2021 TVET TALENT IN DIGITAL ERA
FPTV / Online Zoom
28/04/2021
2021 TAKLIMAT PENERBITAN MELALUI PEJABAT PENERBIT
FPTV / Platform Google Meet
27/04/2021
2021 KURSUS ADOBE INDESIGN AND MANAGING PDF FILES
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
12/04/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 2/2021
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
11/04/2021
2021 MEMPRODUKKAN SAINS SOSIAL: IDEA DAN STRATEGI KE ARAH PENDAFTARAN HARTA INTELEK
UTHM / GOOGLE MEET: https://bit.ly/2P5tSyN
31/03/2021
2021 CERAMAH PENERBITAN BUKU DAN MODUL
UTHM / ZOOM MEET
15/03/2021
2021 WEBINAR TURNING CLASSROOM ASSIGNMENT INTO A PROJECT WORTH A 100 THOUSAND
UTHM / VIRTUAL
15/03/2021
2021 WEBINAR PEDAGOGI & PENGAJARAN ONLINE
UTHM / SECARA ONLINE
07/03/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 1/2021
UTHM / SECARA ONLINE ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 SIRI PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI FPTV
UTHM / -
17/01/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / ZOOM
11/01/2021
2020 KURSUS LATIHAN PLATFORM BAHARU MOOC UTHM
UTHM / -
08/10/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN SEM 1 2020/2021
UTHM / -
05/10/2020
2020 KURSUS PRA PERSARAAN 2020
UTHM / CAMERON HIGHLAND
07/09/2020 - 10/09/2020
2020 FORUM ATAS TALIAN ANJURAN MYRIVET : CHALLENGES AND PRACTICAL STRATEGIES FOR ONLINE TEACHING IN TVET
UTHM / -
22/06/2020
2020 KURSUS SCREENCAST FOR BEGINNERS
UTHM / -
02/06/2020
2020 AUTHOR UTHM ACADEMIC ONLINE RESOURCES (REPEAT SESSION)
UTHM / -
18/05/2020
2020 KULIAH RAMADAN : RAMADAN, AL-QURAN DAN ANDA
UTHM / UTHM
12/05/2020
2020 KURSUS ONLINE QUIZ USING GOOGLE FORM & QUIZIZZ VIA GOOGLE CLASROOM
UTHM / -
06/05/2020
2020 PROGRAM 3R @PTTA READ RELAX RECHARGE
UTHM / -
30/04/2020
2020 SIRI KEKAL POSITIF BERSAMA TNCHEPA - STAF CEMERLANG MENERUSI FALSAFAH ERTI HIDUP PADA MEMBERI
UTHM / -
16/04/2020
2020 KURSUS PENTAULIAHAN PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI ARAS 1 PEJABAT PENDAFTAR
21/02/2020 - 22/02/2020
2020 INDUSTRY AND TVET INSTITUTION LINKAGES (WORKSHOP)
UTHM / BILIK LATIHAN SRI SIANTAN
18/02/2020 - 19/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
13/02/2020
2020 TAKLIMAT PENASIHAT AKADEMIK DAN KERJAYA
UTHM / UTHM
12/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
11/02/2020
2020 KURSUS LATIHAN PLATFORM AUTHOR UTHM BARU
UTHM / UTHM
03/02/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN TNCAA BERSAMA STAF AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
02/02/2020
2019 MAJLIS REFLEKSI PENCAPAIAN SKT 2019 FPTV
UTHM / STUDIO PENDIDIKAN, FPTV
08/12/2019
2019 5TH INTL BARISTA CHAMPIONSHIP 2019
UTHM / DTMI, UTHM
25/11/2019
2019 KURSUS SIMPLE 3D MODELING WITH SKETCHUP
UTHM / BILIK KOMPUTER , PTTA
20/11/2019
2019 KURSUS GOOGLE APPS
UTHM / FOXMALL, UTHM
19/11/2019
2019 KURSUS IMAGE EDITING (COMPUTER)
UTHM / FOXMALL, UTHM PARIT RAJA
14/11/2019
2019 KURSUS PDF EDITING
UTHM / FOXMALL, UTHM
29/10/2019
2019 PEMANTAPAN PROFESIONALISME (IKHTISAS PENDIDIKAN)
UTHM / FPTV
16/07/2019 - 17/07/2019
2019 WORLD YOUTH SKILL DAY 2019: SKILL FOR THE FUTURE
UTHM / STUDIO PENDIDIKAN FPTV, UTHM.
15/07/2019
2019 KURSUS PEMBELAJARAN KENDIRI "PEMBANGUNAN VIDEO MENGGUNAKAN APPS SMARTPHONE (QUIK AND LEGEND APPS)"
UTHM / UTHM
25/04/2019
2019 KURSUS PEMBELAJARAN KENDIRI "ONLINE ASSESSMENT USING KAHOOT & QUIZZIZ"
UTHM / UTHM
11/04/2019
2019 KURSUS ONLINE LEARNING SIRI 1/2019
UTHM / UTHM
10/03/2019
2019 BENGKEL OBE DAN PENYEDIAAN SOALAN UJIAN SERTA PERPERIKSAAN AKHIR BAGI PROGRAM AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
13/02/2019
2019 BENGKEL OBE DAN PENYEDIAAN SOALAN UJIAN SERTA PERPERIKSAAN AKHIR BAGI PROGRAM AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
12/02/2019
2019 BENGKEL OBE FPTV SEMESTER 2 SESI 2018/2019
UTHM / UTHM
11/02/2019

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP683 Pembangunan Alat Putaran jejari Bagi Melarik Bentuk Pada mesin Larik Hak Cipta (Copyright) LY2021J04368 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA

TAHUN NAMA ANUGERAH PENGANUGERAH PERINGKAT
2018 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2018 ANUGERAH JASA BAKTIUTHMUNIVERSITI

07-4564160