Dr. NUR ZAINATUL NADRA BINTI ZAINOL
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Pengajian Islam
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
Dr. NUR ZAINATUL NADRA BINTI ZAINOL

DOKTOR FALSAFAH AL-QURAN & AS-SUNNAH , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (2015)
SARJANA SAINS KEMANUSIAAN ( BAHASA ARAB & KESUSASTERAAN) , UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (2010)
SARJANA MUDA SAINS KEMANUSIAAN ( BAHASA ARAB & KESUSASTERAAN) , UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (2005)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : RELIGION AND ETHICS
Field (KPT) : Religion
Field of Specialization (KPT) : Religion

Tafsir Tematik (Metodologi Hermeneutik)
Pemikiran dan Isu Semasa
Pemikiran Liberal & Metodologinya
Isu LGBT

Pengajaran dan pembelajaran teradun
Instrumen pengukuran tahap kecelaruan jantina

DateDescription
01/05/2022 - 30/04/2024 Ketua Jabatan Penyelidikan,Dokumentasi dan Penerbitan
Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah
01/05/2020 - 30/04/2022 Ketua Jabatan Penyelidikan,Dokumentasi dan Penerbitan
Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli Kumpulan Fokus
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Islamic Civilization & Culture (IC2)
14/10/2018 - 13/10/2021 Penyelidik Bersekutu
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Islamic Civilization & Culture (IC2)
01/04/2017 - 31/03/2019 Ketua Jabatan Penyelidikan,Dokumentasi dan Penerbitan
Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah
16/10/2016 - 15/10/2017 Felo
Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah

DS51 Pensyarah Kanan

YearDescriptionRoleLevel
01/01/2017 - 31/12/2017 Malaysian Association of *PBL Practitioners (MyPBL)
Member Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2023 Introduction To Islamic Studies [UQI10402], Session 20222023 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Introduction To Islamic Studies [UQI10402], Session 20212022 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Philosophy And Current Issues [UQI11202], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Research Methodology [KLK10103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Research Methodology [PLK10103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Introduction To Islamic Studies [UQI10402], Session 20202021 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Islamic Studies [UQI10102], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Philosophy And Current Issues [UQI11202], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [KLK10100], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [KLK10103], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [KLK10103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [PLK10103], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [PLK10103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Introduction To Islamic Studies [UQI10402], Session 20192020 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Islamic And Asian Civilisation [UQI10302], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Islamic And Asian Civilisation [UWA10302], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Islamic Studies [UQI10102], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Moral Studies [UQI10202], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Philosophy And Current Issues [UQI11202], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Introduction To Islamic Studies [UQI10402], Session 20182019 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Islamic Studies [UQI10102], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Islamic Studies [UQI10102], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Moral Studies [UQI10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Theology And Science [UQI10502], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Introduction To Islamic Studies [UQI10402], Session 20172018 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Islamic And Asian Civilisation [UQI10302], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Islamic And Asian Civilisation [UQI10302], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Islamic And Asian Civilisation [UWA10302], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Islamic Studies [UQI10102], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Introduction To Islamic Studies [UWA10402], Session 20162017 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Islamic And Asian Civilisation [UQI10302], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Islamic And Asian Civilisation [UWA10302], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Islamic And Asian Civilisation [UWA10302], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Islamic And Asian Civilisation [UWA10802], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Islamic Studies [UWA10102], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Islamic And Asian Civilisation [UWA10302], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Islamic And Asian Civilisation [UWA10302], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Islamic Studies [UWA10102], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Peer Group [UQL10401], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Theology And Science [UWA10502], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Islamic And Asian Civilisation [UWA10302], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Islamic And South East Asia Civilization [UMA1162], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Islamic Studies [UWA10102], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Islamic Studies [UWA10102], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2010 Arabic Language [UWB11202], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Arabic [UMR1312], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Arabic [UMR1312], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Islamic Studies [UWA10102], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q063 Digital Wakaf: Strategi Pengurusan Wakaf IR4.0 untuk Majlis Agama Islam Johor. Ahli 31/10/2023
K408 ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PEMERKASAAN EKONOMI UMMAH: KAJIAN KES NEGERI JOHOR Ahli 30/06/2023
K409 PENILAIAN PERSEMBAHAN KUDA KEPANG: KAJIAN KES DAERAH BATU PAHAT Ketua 30/06/2023
K289 MODEL PENGUKUHAN SPIRITUAL REMAJA AWAL BAGI MENANGANI KECELARUAN JANTINA Ketua 30/04/2023
M025 DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF ANTIOXIDANT READY TO DRINK (ARTD) JUICE FROM PINEAPPLE-KELULUT HONEY BLENDED Ahli 31/01/2023
H827 Pemilihan Debu Tanah Liat untuk Penggunaan Samak terhadap Alatan Industri Halal untuk Penyucian Najis Mughalazzah Ahli 14/11/2022
H863 KAJIAN AMALAN KEROHANIAN WARGA MUSLIM UTHM BERSAMA KELUARGA KETIKA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN DAN KESANNYA TERHADAP PERIBADI DAN AKHLAK SETELAH BERAKHIRNYA PKP Ahli 14/11/2022
K341 Characteristics and Uses of Novel Ananas Comosus MD2 Hybrid for Fruit Drinks and Beverages Ahli 30/09/2022
H730 Potential use of Bromelain in MD2 Pineapples as Debridement Agent for Soft Tissue Injury Ahli 30/04/2022
K061 Kerangka Intervensi Psiko-Spiritual Bersepadu Bagi Meningkatkan Kecekapan Pengurusan Tingkah Laku Delinkuen Remaja Ahli 30/09/2021
H078 KERANGKA MODEL PENDEKATAN TAZKIYAH AL-NAFS UNTUK PELATIH PUSAT PEMULIHAN WANITA DI NEGERI JOHOR Ketua 31/12/2020
H459 Persepsi Golongan Mualaf Terhadap Makanan Sunnah dan Makanan Tradisi Budaya Ketua 31/12/2020
H001 PEMBINAAN INDEKS PENGUKURAN PARADIGMA TAUHID DI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYISA Ahli 31/10/2020
H260 Kajian Terhadap Penguasaan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Dalam Kalangan Mahasiswa Islam di Universiti Awam Johor Ahli 30/09/2020
X121 Model Komprehensif Pembangunan asnaf mualaf di negeri Johor Ahli 31/08/2020
X120 Projek Terjemahan Buku Fiqh zakat oleh Dr. Yusuf Qardawi Ahli 31/12/2019
U888 Faktor-Faktor Kejayaan Kritikal Usahawan Asnaf di Negeri Johor (Critical Success Factors of Asnaf Entrepreneurs in Johor) Ahli 31/08/2019
U910 Kajian Terhadap Pengaruh Amalan Beragama dalam Kalangan Pelatih Pusat Pemulihan Dadah di Negeri Johor Ahli 31/08/2019
U911 Mekanisme Model Pendekatan Tazkiyah al-Nafs untuk Pelatih Pusat Pemulihan Wanita di Johor Ahli 31/08/2019
1598 MODEL KEMAHIRAN KECERDASAN EMOSI: PENGAWALSELIAAN DAN PENGURUSAN EMOSI DALAM GAYA BERPOLITIK MAHASISWA BELIA DI MALAYSIA Ahli 31/07/2019
U537 Kajian Terhadap Kritik Al-Quran oleh Nasr Hamid Abu Zayd serta Penilaian Pemikirannya Ketua 31/03/2018

Book
Nur Zainatul Nadra Zainol, Abdullah Sulaiman
(2020) Penyelidikan Islam Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli Siri 3, UTHM , 1, ISBN:9789672916185
NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, LATIFAH ABDUL MAJID, MUHD NAJIB ABDUL KADIR
(2019) Keadilan Dan Kesamarataan Pendukung Liberal, PENERBIT UKM , 1, ISBN:9789674127107
LATIFAH ABDUL MAJID & NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL
(2019) Menangkis Kritikan Orientalis Terhadap Al-Quran Dan Sunnah, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA , 1, ISBN:9789834907389
Nur Zainatul Nadra binti Zainol, Mustapahayuddin bin Abdul Khalim
(2019) Penyelidikan Islam Integrasi Ilmu Naqli & Aqli Siri 2, UTHM , 1, ISBN:9789672389064
Nur Zainatul Nadra Zainol
(2018) Penyelidikan Islam Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli Siri 1 , UTHM , 1, ISBN:9789672183969
Abd Razak bin Omar, Nur Zainatul Nadra Zainol, Halimi Mohd Khalid, Abdullah Sulaiman
(2018) Prosiding Persidangan Antarabangsa Pemikiran Islam Kali Pertama (Pemikir) 2018, UTHM , 1, ISBN:9789672216100
Book Chapters
Nur Zainatul Nadra Zainol, Siti Marpuah, N. Fuad, Mustapahayuddin Abdul Khalim, Che Adenan Mohammad
(2022) Menyusuri Khazanah Warisan Budaya: Kuda Kepang Antara Kesenian Dan Kepatuhan Syariah , Penyelidikan Islam: Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli Siri 4, UTHM , 111, ISBN:9789672817727
Mustapahayuddin Abdul Khalim, Afiqah Nabilah Adzimat, Nur Zainatul Nadra Zainol, Che Adenan Mohammad
(2022) Sorotan Perlaksanaan Wakaf Di Malaysia & Manfaatnya Kepada Pembangunan Ummah, Penyelidikan Islam: Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli. Siri 4, UTHM , 104, ISBN:9789672817727
Nur Zainatul Nadra Zainol, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, Nik Kamal Wan Muhammed
(2021) Cabaran Yang Dihadapi Oleh Suku Kaum Kanaq Di Johor, Satu Dalam Dunia: Menelusuri Masyarakat Islam Suku Kaum Kanaq, UTHM , 72, ISBN:9789672975724
Hafizah Binti Abdul Jalil & Nur Zainatul Nadrah Binti Zainol
(2021) Pandemik Covid-19 Dan Kesannya Kepada Usahawan Wanita Perusahaan Kecil Dan Sederhana (Pks), Di Sebalik Pandemik Covid-19, UTHM , 50, ISBN:9789672975441
Siti Marpuah, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari , Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparuddin
(2021) Satu Dalam Dunia : Menelusuri Masyarakat Islam Suku Kaum Kanaq, Menelusuri Adat Budaya Kehidupan Orang Aslli Kanaq Di Sungai Selangi, Mawai, Kota Tinggi, Johor, UTHM , 31, ISBN:9789672975724
Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, Intan Farhana Saparuddin, Nur Zainatul Nadra Zainol, Norhafizah Ahmad
(2021) Transformasi Pendidikan Dalam Kalangan Suku Kaum Asli Kanaq , Satu Dalam Dunia: Menelusuri Masyarakat Islam Suku Kaum Kanaq, UTHM , 44, ISBN:9789672975724
AHMAD SHARIFUDDIN BIN MUSTAPHA,ZAINATUL NADRA BINTI ZAINOL, ABDUL KARIM BIN ALI
(2020) Analisis Kitab Tentang Sifat Dua Puluh Dalam Hidayah Al-Muta'Allim Wa 'Umdah Almu'Allim Karangan Syeikh Daud Al-Fatani, Penyelidikan Islam Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli Siri 3, UTHM , 90, ISBN:9789672916185
Halimi Mohd Khalid & Nur Zainatul Nadra Zainol
(2020) Hubungkait Elemen Tasawuf Terhadap Sumbangan Mi'Mar Sinan Dalam Kejuruteraan Awam, Pembangunan Dan Pendidikan Masyarakat Islam, PENERBIT UKM , 162, ISBN:9789672511069
Nur Zainatul Nadra Zainol, Lutfan Jaes, Siti Sarawati Johar, Mohd Faizulamri Md Saad
(2020) Kepimpinan Politik Mahasiswa Belia Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah, Pembangunan Dan Pendidikan Masyarakat Islam, PENERBIT UKM , 36, ISBN:9789672511069
Mustapahayuddin Abdul Khalim, Ismail Omar, Nur Zainatul Nadra Zainol
(2020) Pengurusan Dan Pentadbiran Wakaf Di Majlis Agama Islam Negeri Johor, Penyelidikan Islam Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli Siri 3, UTHM , 1, ISBN:9789672916185
Nur Zainatul Nadra Zainol, Mustapahayudin Abdul Khalim, Mohd Lotfi Salihan, Zurina Samsudin, Mohd Shahrir Abd Mutalib
(2020) Sistem Pengajian Pondok Di Patani Dan Malaysia, Ketahanan Nasional Perspektif Malaysia - Thailand, UTHM , 61, ISBN:9789672389989
Nur Zainatul Nadra Zainol, Latifah Abdul Majid
(2019) Ancaman Pemikiran Liberal Terhadap Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah: Analisis Isu Lbgt, Akidah & Isu-Isu Pemikiran Semasa: Manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah, UTHM , 69, ISBN:9789672306634
Halimi bt Mohd Khalid,Azman bin Hasan,Abdullah bin Sulaiman,Shakila binti Ahmad,Zurina Bt Muhamad,Nur Zainatul Nadra bt Zainol, Mustapahayuddin bin Abdul Khalim
(2019) Model Perlaksanaan Program Pondok Universiti Uthm Sebagai Mekanisme Penyampaian Dakwah Bagi Merealisasikan Konsep Pendidikan Sepanjang Hayat, Citra Dakwah :Fiqh Al- Ta'Ayush & Cabaran Semasa, Persatuan Ulama Malaysia , 163, ISBN:9789832306375
AARIZ DANIEL TEO BIN ABDULLAH, NUR ZAINATUL NADRA BINTI ZAINOL, NADIRUL HASRAF BIN MAT NAYAN
(2019) Sorotan Awal Kajian Dalam Skop Makanan Sunnah Kepada Golongan Muallaf, Memperkasa Potensi Muallaf Era Kontemporari, INSTITUT KAJIAN ZAKAT & AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI , 77, ISBN:9789671329870
NUR ZAINATUL NADA ZAINOL, ABDULLAH SULAIMAN, MUSTAPHAHAYUDDIN, HALIMI MOHD KHALID
(2019) Strategi Dakwah Untuk Memperkasa Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Di Negeri Johor, Menekuni Strategi Dakwah Dalam Masyarakat Majmuk , PERSATUAN ULAMA MALAYSIA , 121, ISBN:9789832306382
NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, LATIFAH ABDUL MAJID
(2018) Analisis Konsep Adalah Dan Musawah Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah, Kesepaduan Sosiobudaya Dalam Kepelbagaian Masyarakat Majmuk, Kolej Universiti Islam Selangor, Selangor , -, ISBN:9789672122227
MUHAMMAD KHAIRUL NIZZAM BIN KASSIM & NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL
(2018) Hak Anak Dalam Perwarisan Harta Menurut Islam, Penyelidikan Islam: Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli Siri 1, UTHM , 51, ISBN:978-967-2183-
Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Abd Shakor Borham, Shakila Ahmad, harifah Khadijah Syed Abu Bakar sharifah
(2018) Konsep Al-Salam Dalam Mendepani Isu Pengharaman Riba Untuk Memelihara Kemaslahatan Pengguna, Senario Kewangan Pengguna Dan Kepenggunaan, UTHM , 103, ISBN:9789672216452
Nur Zainatul Nadra Zainol, Halimi Mohd Khalid, Abdullah Sulaiman
(2018) Model Pengajian Pondok Di Malaysia, Penyelidikan Islam Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli Siri 1, UTHM , 120, ISBN:9789672183969
NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL & LATIFAH ABDUL MAJID
(2018) Pemikiran Kesamarataan Gender: Analisis Isu-Isu Gender Di Malaysia, Penyelidikan Islam: Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli Siri 1, UTHM , 90, ISBN:978-967-2183-
SHAH RUL ANUAR NORDIN, NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, INTAN FARHANA SAPARUDDIN, SHAKILA AHMAD, HALIMI MOHD KHALID, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR
(2018) Pendekatan Tazkiyah Al-Nafs Dalam Proses Pemulihan Jiwa, Penyelidikan Islam Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli, UTHM , 24, ISBN:9789672183969
SITI SARAWATI JOHAR, NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, INTAN FARHANA SAPARUDIN
(2017) Pengurusan Emosi Perspektif Barat Dan Islam , Pendayaupayaan Bahasa, Agama & Transformasi Masyarakat, UTHM , 115, ISBN: 9789670754832
Nur Zainatul Nadra
(2014) Polemik Dalam Tafsiran Nasr Hamid Abu Zayd, Warisan Kecendekiaan Islam: Pemikiran Dan Pembangunan Islam, Fakulti Pengajian Islam, UKM , 1, ISBN:9789675478765
General Publications
Halimi binti Mohd. Khalid,Mustapahayuddin bin Abdul Khalim, Abdul Shakor bin Borham, Ahmad Sharifuddin bin Mustapha, Arwansyah bin Kirin, Che Adenan bin Mohammad, Intan Farhana bt Saparuddin, Mohd Hisyam bin Abdul RAhim, Shah Rul Anuar bin Nordin, Siti PArpuah, Muhammad Masruri, Nurzainatul Nadra bt Zainol, Nik Kamal bin Wan Muhammed, Shakila bt Ahmad, Sharifah Khadijah bt Syed Abu BAkar
(2021) Ahli Sunnah Wal Jamaah, Bahagian Penyelidikan Jabatan Agama Islam Negeri Johor , 1, ISBN:-
Nur Zainatul Nadra Zainol
(2021) Menerokai `Tacit Knowledge¿ Dalam Kegemilangan Kepimpinan Diraja Johor, UTHM , -, ISBN:-
Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, Nur Zainatul Nadra Zainol, Faisal Husen Ismail, Abdul Shakor Borham, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Halimi Mohd. Khalid, Shakila Ahmad, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abdullah Sulaiman, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Intan Farhana Saparudin, Che Adenan Mohammad, Siti Marpuah, Mustapahayuddin Abdul Khalim, Arwansyah Kirin, Muhammad Masruri, Norhafizah Ahmad
(2021) Uqi 10502 Akidah Ketuhanan Dan Sains, UTHM , 1, ISBN:-
Siti Marpuah, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Arwansyah bin Kirin, Che Adenan Mohammad, Faisal bin Husen Ismail, Halimi Mohd. Khalid, Intan Farhana Saparudin, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Muhammad Masruri, Mustapahayuddin bin Abdul Khalim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari
(2020) Pengajian Moral, UTHM , 1, ISBN:-
Siti Marpuah, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Arwansyah bin Kirin, Che Adenan Mohammad, Faisal bin Husen Ismail, Halimi Mohd. Khalid, Intan Farhana Saparudin, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Muhammad Masruri, Mustapahayuddin bin Abdul Khalim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari
(2020) Pengantar Pengajian Moral, UTHM , 1, ISBN:-
Abdullah Sulaiman, Abd. Shakor Borham, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Arwansyah Kirin, Che Adenan Mohammad, Faisal Husen Ismail, Halimi Mohd. Khalid, Intan Farhana Saparuddin, Mohd. Hisyam Abdul Rahim, Muhammad Masruri, Mustapahayuddin Abdul Khalim, Nik Kamal Wan Muhammed, Norhafizah Ahmad, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Siti Marpuah, Wan AInaa Mardhiah Wan Zahari
(2020) Uqi 10402 Pengantar Pengajian Islam , UTHM , 1, ISBN:-
Abd. Shakor Borham, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Halimi Mohd. Khalid, Shakila Ahmad, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abdullah Sulaiman, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Mohd. Hisyam Abdul Rahim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Che Adenan Mohammad, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, Siti Marpuah, Mustapahayuddin Abdul Khalim, Arwansyah Kirin, Muhammad Masruri , Faisal Husen Ismail
(2020) Uqi 10502 Akidah Ketuhanan Dan Sains, UTHM , 1, ISBN:-
Nik Kamal Wan Muhammad, Abd Shakor Borham, Intan Farhana Saparudin, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Habibah@ Halijah Awang, Halimi Mohd Khalid, Hussain Othman, Shakila Ahmad, Mikdar Rusdi, Syed Muhammad Dawilah Al-Edrus, Shah Rul Anuar Nordin, Abdullah Sulaiman, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Mohd. Hisyam Abdul Rahim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Che Adenan Mohammad
(2019) Akidah Ketuhanan Dan Sains (Uqi 10502 / Uwa 10502), UTHM , 1, ISBN:-
MUSTAPAHAYUDDIN ABDUL KHALIM & NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL
(2019) Garis Panduan Pengurusan Dan Pentadbiran Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, UTHM , 1, ISBN:-
AARIZ DANIEL@ TEO WEE SIANG, NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, NADIRUL HASRAF MAT NAYAN
(2019) Kaedah Pemakanan Mengikut Sunnah Nabi Muhammad Saw: Cadangan Sajian Sarapan, UTHM , 1, ISBN:-
Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Che Adenan Mohammad, Halimi Mohd. Khalid, Intan Farhana Saparuddin, Siti Marpuah Imam Irchamni, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Nik Kamal Wan Muhammed, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Wan Aina Mardhiah Wan Zahari
(2019) Modul Pengajian Islam Uqi10102 / Uqi10602, UTHM , 1, ISBN:-
SHAH RUL ANUAR NORDIN, NIK KAMAL WAN MOHAMED
(2019) Modul Pengajian Moral Uqi 10202/ Uwa 10202, UTHM , 1, ISBN:-
Abdul Razak bin Omar, Nur Zainatul Nadra binti Zainol, Halimi binti Mohd Khalid, Abdullah bin Sulaiman, Suhaimi bin Sulong
(2019) Modular Ilmu-Ilmu Wahyu, UTHM , 1, ISBN:-
Abdul Razak bin Omar, Suhaimi bin Sulong, Nur Zainatul Nadra binti Zainol, Abdullah bin Sulaiman, Halimi binti Mohd Khalid
(2019) Modular Pengurusan Masjid Dan Komuniti, UTHM , 1, ISBN:-
Nik Kamal Wan Muhammad, Che Adenan Mohammad, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Habibah@Halijah Awang, Halimi Mohd. Khalid, Hussain Othman, Intan Farhana Saparuddin, Marpuah Imam Irchamni, Mohd. Hisyam Abdul Rahim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari
(2019) Pengantar Pengajian Islam , UTHM , 1, ISBN:-
Mustapahayuddin Abdul Khalim, Abdul Razak Omar, Muhammad Suhaimi Sulong, Nur Zainatul Nadra Zainol, Abdullah Sulaiman, Halimi Mohd Khalid
(2019) Projek Diploma, UTHM , 1, ISBN:-
AHMAD SHARIFUDDIN BIN MUSTAPHA, NUR ZAINATUL NADRA BINTI ZAINOL, INTAN FARHANA BINTI SAPARUDIN, WAN AINAA MARDHIAH BINTI WAN ZAHARI, CHE ADENAN BIN MOHAMMAD, HALIMI BINTI MOHD KHALID, SITI MARPUAH, ABD SHAKOR BIN BORHAM, MOHD HISYAM BIN ABDUL RAHIM, NIK KAMAL BIN WAN MUHAMMED, SHAH RUL ANUAR BIN NORDIN, SHAKILA BINTI AHMAD,SHARIFAH KHADIJAH BINTI SYED ABU BAKAR
(2019) Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Titas), UTHM , 1, ISBN:-
SHAH RUL ANUAR NORDIN, KHAIRUL AZMAN MOHD SUHAIMY, FAUZIAH ANI, NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, NIK KAMAL WAN MOHAMED, ABDUL SHAKOR BORHAM, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR
(2018) 5th International Conference On Human Sustainability, UTHM , 1, ISBN:-
Nik Kamal Wan Muhammed Abd. Shakor Borham Intan Farhana Saparudin Penulis: Ahmad Sharifuddin Mustapha Habibah @ Halijah Awang Halimi Mohd. Khalid Hussain Othman Shakila Ahmad Mikdar Rusdi Syed Muhammad Dawilah al¿Edrus Nik Kamal Wan Muhammed Shah Rul Anuar Nordin Abd. Shakor Borham Abdullah Sulaiman Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar Mohd. Hisyam Abdul Rahim Nur Zainatul Nadra Zainol Che Adenan Mohammad Intan Farhana Saparudin
(2018) Akidah Ketuhanan Dn Sains, UTHM , 1, ISBN:-
SHAH RUL ANUAR NORDIN, HALIMI MOHD KHALID, NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, NIK KAMAL WAN MOHAMED, INTAN FARHANA SAPARUDIN, SITI MARPUAH, WAN AAINA MARDHIAH WAN ZAHARI
(2018) Eproceeding: Tahap Kefahaman Akidah Aswj: Kajian Terhadap Pelajar Smapr Johor, UTHM , 1, ISBN:-
Abdul Razak Omar, Halimi Mohd Khalid, Abdullah Sulaiman, Nur Zainatul Nadra, Muhammad Suhaimi Sulong
(2018) Modular Penghayatan Tauhidik, UTHM , 1, ISBN:-
Sharifah Khadijah binti Syed Abu Bakar, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Habibah @ Halijah Awang,Halimi Mohd. Khalid, Hussain Othman,Intan Farhana Saparudin,Mohd Hisyam Abdul Rahim,Mikdar Rusdi,Nik Kamal Wan Muhammed, Nur Zainatul Nadra Zainol, Rafiuddin Afkari Abdul Fattah, Shah Rul Anuar Nordin,Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar,Syed Muhammad Dawilah Al-Edrus
(2018) Pengajian Islam Uwa10102/Uwa10602 Dan Uqi10102/Uqi10602, UTHM , 1, ISBN:-
Abdullah Sulaiman Abd. Shakor Borham Ahmad Sharifuddin Mustapha Che Adenan Mohammad Habibah @ Halijah Awang Halimi Mohd. Khalid Hussain Othman Intan Farhana Saparuddin Marpuah Imam Irchamni Mohd. Hisyam Abdul Rahim Nik Kamal Wan Muhammed Nur Zainatul Nadra Zainol Shah Rul Anuar Nordin Shakila Ahmad Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari
(2018) Pengantar Pengajian Islam, UTHM , 1, ISBN:-
Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar , Abd. Shakor Borham Abdullah Sulaiman Ahmad Sharifuddin Mustapha Habibah @ Halijah Awang Halimi Mohd. Khalid Hussain Othman Intan Farhana Saparudin Mohd Hisyam Abdul Rahim Mikdar Rusdi Nik Kamal Wan Muhammed Nur Zainatul Nadra Zainol Rafiuddin Afkari Abdul Fattah Shah Rul Anuar Nordin Shakila Ahmad Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar Syed Muhammad Dawilah Syed Abdullah
(2018) Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Titas), UTHM , 1, ISBN:-
NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL
(2016) Akidah Ketuhanan (Uwa 10502), UTHM
NUR ZAINATUL NADRA
(2016) Pengajian Islam Uwa 10102, UTHM
HABIBAH @ HALIJAH BINTI AWANG
(2016) Uwa 10502 Akidah Ketuhanan Dan Sains, UTHM , -, ISBN:-
SHARIFAH KHADIJAH BINTI SYED ABU BAKAR
(2016) Uwa10102/ Uwa 10602 Pengajian Islam, UTHM , 1, ISBN:-
DR MOHD HISYAM ABDUL RAHIM, SHARIFAH KHADIJAH ABU BAKAR, DR AHMAD SHARIFUDDIN MUSTAPHA, ABDULLAH SULAIMAN, HABIBAH@HALIJAH AWANG, DR HALIMI MOHD KHALID, PROF. MADYA HUSSAIN OTHMAN, HJ ABD SHAKOR BORHAM, DR MIKDAR RUSDI, NIK KAMAL WAN MOHAMMED, DR NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, DR SHAH RUL ANUAR NORDIN, SHAKILA AHMAD, PROF. MADYA DR MUHAMMAD SYED DAWILAH AL-IDRUS, DR. INTAN FARHANA SAPARUDIN
(2016) Uwa10102/Uwa10602 Pengajian Islam, UTHM , 1, ISBN:-
NUR ZAIANTUL NADRA BINTI ZAINOL
(2015) Akidah Ketuhanan Dan Sains, UTHM
Journal
Mohd Faizulamri Mohd Saad, Sabri Mohamad, Nurul Asma Mazlan, Nur Zainatul Nadra Zainol & Afrizal Nur
(2022) Criticism Towards Quranic Text With Mutawatir Status, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ACADEMIC RESEARCH SOCIETY (WWW.HRMARS.COM) , 6, 880, ISSN:22226990
Nurul Asma Mazlan, Nur Aqilah Norwahi, Nik Mahfuzah Nik Mat, Mohd Faizulamri Mohd Saad, Nur Zainatul Nadra Zainol
(2022) Emotional Exhaustion In Public Universities Undergraduate Students During Open And Distance Learning Session, INTERNATIONAL JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION - SPECIAL ISSUE ON WORLD OF EDUCATION AND REHABILITATION, PUBLISHING HOUSE SPED SP. Z O.O , 3, 770, ISSN:08273383
DR AHMAD SHARIFUDDIN BIN MUSTAPHA, DR MOHD FAISAL BIN HUSEN ISMAIL, DR NUR ZAINATUL NADRA BINTI ZAINOL, DR CHE ADENAN BIN MOHAMMAD, MUSTAPAHAYUDDIN BIN ABDUL KHALIM, NIK KAMAL BIN WAN MUHAMMED, WAN AINAA MARDHIAH BINTI WAN ZAHARI
(2022) Penerapan Amalan Kerohanian Untuk Mengatasi Masalah Emosi Dan Tingkah Laku Semasa Tempoh Pandemik Covid-19, AL HIKMAH INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND HUMAN SCIENCES, AL HIKMAH INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND HUMAN SCIENCES , 2, 80, ISSN:26370581
Nur Zainatul Nadra Zainol, Siti Sarawati Johar , Arieff Salleh Rosman , Aqeel Khan, Maisarah Mahmud
(2022) Third Gender From Islamic Law And Its Impacts Towards Muslim Culture In Malaysia, NEUROQUANTOLOGY, FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY, NP ISTANBUL BRAIN HOSPITAL, TURKEY , 1, 189, ISSN:1303-515
Teo Wee Siang Aariz Daniel Teo Bin Abdullah, Nur Zainatul Nadra Binti Zainol, Nadirul Hasraf Bin Mat Nayan, Norhayati Binti Muhammad
(2021) A Systematic Literature Review: The Effect Of Date Palms (Phoenix Dactylifera) Toward Breast Cancer Mcf-7 Cell Line, ANNALS OF THE ROMANIAN SOCIETY FOR CELL BIOLOGY, ANNALS OF THE ROMANIAN SOCIETY FOR CELL BIOLOGY , 4, 5387, ISSN:15836258
Mohd Faizulamri Mohd Saad, Sabri Mohamad, Hamdi Ishak, Haziyah Hussin and Nur Zainatul Nadra Zainol
(2021) Implementation Of Tadabbur Element In Quran Memorisation Process, NTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ACADEMIC RESEARCH SOCIETY (WWW.HRMARS.COM) , 7, 1189, ISSN:22226990
NIK KAMAL BIN WAN MUHAMMED, AHMAD SHARIFUDDIN MUSTAPHA, NUR ZAINATUL NADRA BINTI ZAINOL CHE ADENAN BIN MOHAMMAD
(2021) The Akhlak Formation (Method) According To Ibn Hazm (994-1064 Ad): An Analysis Of The Book Of Al-Akhlaq Wa Al-Siyar Fi Mudawat Al-Nufus, REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION (RIGEO), REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION , 10, 327, ISSN:2146-035
Nur Zainatul Nadra Zainol, Ahmad Sharifuddin Mustapaha, Che Adenan Mohammad, Nik Kamal Mohamed, Mohd Faizulamri Mohd Saad
(2021) The Propose On Tazkiyah Al-Nafs Approach By Sheikh Said Hawwa For Women Rehabilitation Centre, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ACADEMIC RESEARCH SOCIETY (WWW.HRMARS.COM) , 9, 427, ISSN:22226990
AHMAD SHARIFUDDIN BIN MUSTAPHA, NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, CHE ADENAN MOHAMMAD, NIK KAMAL WAN MUHAMMED
(2021) The Role Of Prayer Towards Developing Engineering Students Personality, REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION , REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION , 11, 297, ISSN:21460353
Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Harliana Abd. Halim, Intan Farhana Saparuddin, Abdullah Sulaiman, Halimi Mohd. Khalid, Nur Zainatul Nadra Zainol, Siti Marpuah
(2021) Uthm Muslim Students Proficiency On The Ahl Sunnah Wal Jamaah Background, Characteristics And Aqeedah Methodologies , TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION (TURCOMAT), TURKBILMAT EGITIM HIZMETLERI , 4, 657, ISSN:13094653
Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari , Arwansyah Kirin, Norhafizah Ahmad, Siti Marpuah, Nur Zainatul Nadra Zainol
(2021) Water Treatment And Purification In Fiqh Perspective, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, TüRKBILMAT E¿ITIM HIZMETLERI , 4, 594, ISSN:13094653
Kadir, M. N., Azmi, R., Mohd Saad, M. F., Zainol, N. Z. N., & Mohd Yunus, M. A.
(2020) A Review On The Manuscript Of Turkish Quran Ywj68197msi.4 In Database Management System (Dbms), JOURNAL OF QURANIC SCIENCES AND RESEARCH, UTHM , 1, 34, ISSN:27735532
Kadir, M. N., Sarkun, M. R. N., Zainol, N. Z. N., & Mohd Yunus, M. A.
(2020) A Systematic Analysis On Wujuh Qiraat In Ablutions Verses And Its Implication To The Islamic Law For Recognition System, JOURNAL OF QURANIC SCIENCES AND RESEARCH, UTHM , 1, 11, ISSN:27735532
Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani; Harliana Halim, Shahidah Hamzah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim, Siti Aisyah Panatik Abdul Rahman
(2020) Competencies Of Emotional Intelligence And Constructs Of Political Behaviour Among Youth Students, EUROPEAN JOURNAL OF MOLECULAR & CLINICAL MEDICINE, EUROPEAN JOURNAL OF MOLECULAR & CLINICAL MEDICINE , 9, 623, ISSN:25158260
Zainol, N. Z. N., Abd Majid, L., Husen Ismail, F., & Kirin, A.
(2020) Criticism Of Liberal'S Call For Freedom Of Thought In Ijtihad, JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT (JSTARD), UTHM , 1, 76, ISSN:26829142
Che Adenan
(2020) Islamic Real Estate Investment Trusts (I-Reits): Framework And Its Applications In Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, PSYCHOSOCIAL , 4, 6953, ISSN:14757192
AHMAD SHARIFUDDON BIN MUSTAPHA,NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, INTAN FARHANA SAPARUDIN, ABDUL KARIM ALI
(2020) Tokoh Ulama Nusantara: Sumbangan Syeikh Daud Bin Abdullah Al-Fatani (1769-1847m) Dalam Fiqh Al-Shafie, JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT, UTHM , 3, 92, ISSN:26829142
Nurhafiza Hamzah, Zainatul Nadra Zainol, Hussain Othman
(2019) A Review On The Needs Analysis On Online Learning In Islamic Studies, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), PUBLISHED BY BEIESP , 5, 877, ISSN:22498958
Shakila Ahmad, Halimi Mohd Khalid, Harliana Halim, Intan Farhana Saparudin, Nur Zainatul Nadra Zainol, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Abdullah Sulaiman
(2019) Analisa Tema Pengukuran Tahap Penguasaan Umat Islam Di Malaysia Terhadap Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN SOCIAL AND BEHAVIOUR SCIENCES, Akademia Baru , 9, 116, ISSN:24611951
Azmee Haji Hussin, Nur Zainatul Nadra Zainol & Ahmad Sharifuddin Mustapha
(2019) Mekanisme Pengurusan Hutang Dalam Pembahagian Harta Pusaka Islam Di Malaysia, JURNAL HUKUM, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia , 9, 179, ISSN:0823-092
Nur Zainatul Nadra binti Zainol, Dayangku Zainab binti Pengiran Haji Tuah
(2019) Model Tahaqquh Dalam Tazkiyah Al-Nafs Oleh Said Hawwa Bagi Merawat Jiwa Muslim, PERADA JURNAL KAJIAN KEISLAMAN KAWASAN MELAYU, PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (P3M) KAMPUS SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU JL. LINTAS BARAT KM.19 CERUK IJUK, KELURAHAN TOAPAYA ASRI KAB. BINTAN, PROV. KEPRI PO BOX 33 - TANJUNGPINANG 29100 , 12, 115, ISSN:26556626
Nur Zainatul Nadra binti Zainol, Dayangku Zainab binti Pengiran Haji Tuah, Intan Farhana binti Saparudin, Siti Marpuah
(2019) Sumbangan Sheikh Sa¿Id Hawwa (1935-1989): Sorotan Awal Proses Tazkiyah Al-Nafs Sebagai Wadah Pembersihan Jiwa, TERAJU JURNAL SYARIAH DAN HUKUM, PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (P3M) KAMPUS SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU JL. LINTAS BARAT KM.19 CERUK IJUK, KELURAHAN TOAPAYA ASRI KAB. BINTAN, PROV. KEPRI PO BOX 33 - TANJUNGPINANG 29100 , 9, 73, ISSN:00000000
Nur Zainatul Nadra Zainol, Latifah Abdul Majid, Mohd Faizulamri Md Saad
(2018) An Overview On Hermeneutics Method Application To The Quranby Muslim Thinkers, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 7, 681, ISSN:2227524
Hayati Hussin, Abdul Rahim Ahmad,Muhammad Hafiz Saleh, Nur Zainatul Nadra Zainol, Rohana Zakaria
(2018) Contributions Of Muhammad Mahfuz Al-Tarmasiy In The Field Of Islamic Studies, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 5, 512, ISSN:2227-524
Abd Razak bin Omar, Nur Zainatul Nadra Zainol, Halimi Mohd Khalid, Abdullah Sulaiman
(2018) Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah Uthm: Peranan Dan Tanggungjawab, JURNAL PENYELIDIKAN JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR, JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR , 10, 71, ISSN:26009013
Shakila Ahmad, Harliana Halim, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Halimi Mohd Khalid, Nur Zainatul Nadira Zainol, Intan Farhana Saparudin, Fauziah Ani
(2018) Maqasid Syariah Dalam Mewujud Dan Membina Pusat Jagaan Darul Wardah, Johor, INTERNATIONAL JAOURNAL OF SOCIAL POLICY AND SOCIETY (SPECIAL EDITION 2018), MINISTRY OF WOMEN, FAMILY AND COMMUNITY DEVELOPTMENT , 12, 62, ISSN:50123456
Ahmad Sharifuddin Bin Mustapha, Abdul Karim Bin Ali, Nur Zainatul Nadra Binti Zainol
(2018) Sheikh Daudal-Fatani As Scholar In Malay Archipelago: Overview On His Writings, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, SCIENCE PUBLISHING CORPORATION , 7, 332, ISSN:2227524X
Siti Sarawati Johar, Sazuliana Sanif, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shahidah Hamzah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Adibah Nazliah Salih, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim, Siti Aisyah Panatik Abdul Rahman
(2018) The Impact Of Emotional Intelligence Towards Political Behaviour Among University Students, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY , 12, 67, ISSN:2227524X
Siti Sarawati Johar
(2018) Transformation Of Emotional Intelligence: Generate The First Class Human Capital Among Youth, HERALD NATIONAL ACADEMY OF MANAGERIAL STAFF OF CULTURE AND ARTS, National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts , 1, 806, ISSN:24090506
Hayati binti Hussin, Abdul Rahim bin Ahmad, Aslam Farah Selamat, Nur Zainatul Nadra Zainol
(2017) Penyusunan Ilmu Qiraat Oleh Ulama Nusantara: Kajian Kes Terhadap Tanwir Al-Sadr Bi Qira¿At Al-Imam Abi 'Amr, JURNAL QIRAAT , JABATAN TAHFIZ AL-QURAN DAN AL-QIRAAT, KUIS , 10, 176, ISSN:26007657
NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, LATIFAH ABDUL MAJID
(2017) Sejarah Perkembangan Tafsir Pada Zaman Rasulullah Saw, Sahabat Dan Tabiin, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL , UTHM , 6, 43, ISSN:22298940
NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, Latifah Abdul Majid
(2017) Studied Controversial Issues And Analyze Nasr Hamid Abu Zayd Thoughts Contained In Voice Of Exile: Reflections On Islam, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 5, 4951, ISSN:19366612
NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL
(2017) Study On Gender Equality: Overview The Reality Of Muslim Feminist Movement, MAN IN INDIA, MIND READER PUBLICATIONS & SERIAL PUBLICATION DEVELOPMENT , 12, 121
Siti Sarwati Johar, Fauziah Ani, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Siti Aisyah Panatik
(2017) The Impact Of Personality Trait On The Relationship Of Emotional Intelligence And Self Esteem, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND APPLIED SCIENCE, Institut of Research and Jurnal , 4, 90, ISSN:23947926
Nur Zainatul Nadra binti Zainol, Latifah binti Abdul Majid, Muhd Najib bin Abd Kadir
(2016) Analisis Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd Dalam Buku Voice An Exhile : Reflection On Islam, JURNAL PENYELIDIKAN ISLAM, JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM) , 10, 1, ISSN:1394-4428
NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, LATIFAH ABDUL MAJID, MUHD NAJIB ABD KADIR
(2016) Kritik Al-Quran Oleh Nasr Hamid Abu Zayd Melalui Terapan Hermeneutics Humanistic, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL , UTHM , 12, 29, ISSN:2229-8940
Sharifah Khadijah binti Syed Abu Bakar, Shakila Ahmad, Fauziah Ani, Nur Zainatul Nadra Zainol
(2016) Wanita Dan Pendidikan Menurut Perspektif Islam, JOURNAL OF TECHNO SOSIAL SOSIAL, UTHM , 12, 32, ISSN:22298940
NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, LATIFAH ABDUL MAJID, MUHD NAJIB ABD KADIR
(2015) Implikasi Pentafsiran Nasr Hamid Abu Zayd Terhadap Isu Wanita Dalam Al-Qur'An/Implications Of Nasr Hamid Abu Zayd'S Interpretations On Women Issues In The Al-Qur'An, ISLAMIYYAT THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 7, 153, ISSN:0126-5636
NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, LATIFAH ABD MAJID, MUHD NAJIB ABDUL KADIR
(2014) Nasr Hamid As A Modern Muslim Thinker, INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC THOUGHT (IJIT), UKM , 6, 61, ISSN:2232-1314
Nur Zainatul Nadra Zainol, Muhd Najib Abd Kadir, Latifah Abd. Majid
(2014) The Concept Of Exegesis Of Al-Quran According To Nasr Hamid Abu Zayd, ISLAMIYYAT THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES, UKM , 6, 39, ISSN:02165636
Media Digital
Muhd Ashraf Omar, Khadijah Md Arifin, Nur Zainatul Nadra Zainol, Norazlin Abdullah, Aini Nazura Paimin
(2017) Pedagogy Vs Andragogy , youtube , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Mustapahayuddin Abdul Khalim, Nor Khairina Haszalil, Nur Zainatul Nadra Zainol
(2021) Analisis Keistimewaan Ibadah Puasa Menurut Perspektif Al-Quran Dan Sains, UTHM , 115, ISBN:9789672616504
Maisarah Mahmud, Nur Zainatul Nadra Zainol
(2021) Highlights Of Factors Of Adolescent Gender Disorders "Like Thorns In The Flesh" 9786239798710, MUTTAQIEN PUBLISHING , 157, ISBN:9786239798710
Dayangku Zainab Pengiran Haji Tuah, Nur Zainatul Nadra Zainol
(2021) Kaedah Perlaksanaan Kelas Pengajian Al-Quran Secara Talaqqi Mushafahah Dan Atas Talian Bagi Meningkatkan Pembacaan Alquran, UTHM , 215, ISBN:9789672616504
Mustapahayuddin Abd Khalim, Afiqah Nabilah Adzimat, Nur Zainatul Nadra Zainol, Khairul Hazwani Ahmad Tabrani
(2021) Kelestarian Wakaf Pendidikan: Perlaksanaan Wakaf Di Pondok Pesantren Indonesia, UTHM , 268, ISBN:9789672616504
Mustapahayuddin Abdul Khalim, Nor Khairina Haszalil, Nur Zainatul Nadra Zainol, Che Adenan Mohamamad
(2021) Khazanah Ulama Nusantara: Analisis Fiqh Dalam Kitab Sirat Al-Mustaqim Karya Sheikh Nur Al-Din Al- Raniri, UTHM , 108, ISBN:9789672616504
Mustapahayuddin Abdul Khalim, Nor Khairina Haszalil, Nur Zainatul Nadra Zainol
(2021) Khazanah Ulama Nusantara: Analisis Fiqh Dalam Kitab Sirat Al-Mustaqim Karya Sheikh Nur Al-Din Al-Raniri, UTHM , 108, ISBN:9789672616504
Mustapahayuddin Abdul Khalim, Nor Khairina Haszalil, Nur Zainatul Nadra Zainol
(2021) Khazanah Ulama Nusantara: Analisis Kitab Nasa'Ih Al-`Ibad Karya Syeikh Nawawi Al-Bantani, UTHM , 75, ISBN:9789672616504
Nur Zainatul Nadra Zainol
(2021) Kritikan Pemikiran Musawah Nasr Hamid Abu Zayd Dalam Mengangkat Aliran Feminis, UTHM , 47, ISBN:9789672616504
Hafizah Binti Abdul Jalil, Nur Zainatul Nadra Binti Zainol
(2021) Pendekatan Al-Hissi Dalam Meningkatkan Motivasi Dalam Kalangan Mad'U, UTHM , 207, ISBN:9789672616504
Zainol, N. Z. N., Abd Khalim, M., Zahari, W. A. M. W., & Abdullah, A. K.
(2021) Peranan Majlis Agama Islam Negeri Johor Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (Pkp) Akibat Pandemik Covid-19 , PENERBIT USIM , 4, ISBN:27351742
Nur Zainatul Nadra Zainol, Mustapahayuddin Abd Khalim, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, Azlan Kuangit@Abdullah
(2021) Peranan Majlis Agama Islam Negeri Johor Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (Pkp) Akibat Pandemik Covid-19 , FACULTY OF SYARIAH AND LAW, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA , 4, ISBN: 27351742
Halimi Mohd Khalid, Nor Khairina Haszalil, Mustapahayuddin Abdul Khalim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Che Adenan Mohammad
(2021) Perpaduan Dan Kesatuan Menurut Maqasid Syariah Dalam Konteks Malaysia: Kajian Sorotan, UTHM , 100, ISBN:9789672616504
Halimi Mohd Khalid, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shakila Ahmad, Azman Hasan, Abdullah Sulaiman
(2019) Aplikasi Paradigma Tauhid Dalam Pembangunan Jiwa Kerjaya Profesional Muslim, UTHM , 78, ISBN:9789672216100
Siti Sarawati Johar, Sazuliana Sanif, Adibah Nazliah Saleh, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shahidah Hamzah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Siti Aisyah Panatik Abdul Rahman, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2019) Emotional Intelligence And Political Behavior Among University Students , IACHSS , 1, ISBN:9786098239072
Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shahidah Hamzah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Siti Aisyah Panatik Abdul Rahman, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2019) Emotional Intelligence And Political Behaviour Of Youth University Students, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH , 361, ISBN:9789670582894
Siti Sarawati Johar, Sazuliana Sanif, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shahidah Hamzah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Adibah Nazliah Salih, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim, Siti Aisyah Panatik Abdul Rahman
(2019) Quasi-Experimental Study Of Emotional Intelligence And Political Behavior, INTERNATIONAL INSTITUTE FOR TECHNOLOGY EDUCATION AND RESEARCH , 83, ISBN:9788192958012
Nur Zainatul Nadra Zainol
(2018) Ancaman Aliran Pemikiran Liberal Terhadap Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, UTHM , 51
Nur Zainatul Nadra Zainol
(2018) Penelitian Awal Pemikiran Sheikh Sa¿Id Hawwa (1935-1989) Dalam Kaedah Tazkiyah Al-Nafs, UTHM , 228
Nurhafiza Hamzah, Nur Zaiantul Nadra Zainol, Hussain Othman
(2018) Potensi Pembangunan Konsep Pengajian Secara E-Talaqqi Di Malaysia, UTHM , 159, ISBN:9789672216100
NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL
(2018) Social Environmental Factors And Their Relation To Hermeneutics Method: Analyse The Formation Of Nasr Hamid Abu Zayd¿S Thought, GLOBAL ACADEMIC EXCELLENCE , 1, ISBN:9789671484159
NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, SYED MUHAMAD DAWILAH SYED ABDULLAH, INTAN FARHANA SAPARUDIN
(2017) Kajian Sumbangan Sayyid Alwi Bin Tahir Al-Haddad Dalam Pengembangan Islam Di Johor: Analisis Sumbangan Dalam Fatwa-Fatwa Negeri Johor, FAKULTI PENGAJIAN ISLAM , 246, ISBN:9789839368840
NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, Latifah Abdul Majid
(2017) Kajian Terhadap Sumber Rujukan Dalam Karya-Karya Nasr Hamid Abu Zayd, PUSAT PENGAJIAN TERAS, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR (KUIS) , 2, ISBN:978-967-0850-96
Nur Zainatul Nadra Zainol, Siti Sarawati Johar, Lutfan Jaes
(2017) Tingkah Laku Politik Mahasiswa Belia Dalam Islam: Analisis Ciri-Ciri Pemimpin Belia Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah, UINSA PRESS , 69, ISBN:978-602-332-0
SHAKILA AHMAD, HARLIANA HALIM, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR, HALIMI MOHD. KHALID, NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, INTAN FARHANA SAPARUDDIN, FAUZIAH ANI
(2017) Usaha Pembinaan Pusat Jagaa Darul Wardah, Johor Berdasarkan Neraca Maqasid Syari'Ah, UTHM , 1, ISBN:9789672110842
NUR ZAINATUL NADRA
(2016) Analisis Konsep Adalah Dan Musawah Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah, KUIS , ISBN:9789670850412
Nur Zainatul Nadra Zainol, Latifah Abdul Majid
(2016) Analisis Konsep Cadalah Dan Musawah Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah, Kolej Universiti Islam Selangor, Selangor , - , ISBN:978-967-0850412
Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Abd Shakor Borham
(2016) Konsep Al-Salam Dalam Mendepani Isu Pengharaman Riba Untuk Memelihara Kemaslahatan Pengguna, UTHM , - , ISBN:-
Nur Zainatul Nadra Zainol, Latifah Abdul Majid, Mohd Najib Abd Kadir
(2016) Kritik Al-Quran Oleh Nasr Hamid Abu Zayd Melalui Terapan Hermeneutics Humanistic , UTHM , - , ISBN:-
Nur Zainatul Nadra Zainol
(2016) Perjuangan Kesamarataan Gender: Sorotan Realiti Gerakan Feminis Di Malaysia, UNIVERSITI SULTAN AZLAN SHAH , 1 , ISBN:-
Nur Zainatul Nadra Zainol, Latifah Abdul Majid
(2016) Studied Controversial Issues And Analyze Nasr Hamid Abu Zayd Thoughts Contained In Voice Of Exile: Reflections On Islam, American Scientific Publishers , - , ISBN:-
Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Shakila Ahmad, Fauziah Ani, Nur Zainatul Nadra Zainol
(2016) Wanita Dan Pendidikan Menurut Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Malaysia , UTHM , - , ISBN:-
NUR ZAINATUL NADRA
(2015) Gambaran Kerancuan Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd Dalam Buku Voice An Exile: Reflection On Islam, UKM , ISBN:9789675478987
Nur Zainatul Nadra Bt Zainol
(2014) Elemen Humanistic Dalam Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd: Satu Kajian Kritik, Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah, Perak Darul Ridzuan , ISBN:978-967-5480-10-2
Halimi Mohd Khalid, Nur Zainatul Nadra Zainol, Abdul Latif Samian
(2012) Konsep Al Asma Al Husna Asas Pembinaan Falsafah Ilmu Kejuruteraan Islam , BAHAGIAN FALSAFAH DAN TAMADUN, PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA , 330, ISBN:9789671091272
Nur Zainatul Nadra
(2012) Konsep Pentafsiran Nasr Hamid Abu Zayd, Fakulti Pengajian Islam , ISBN:978-967-5478-61-1
Nur Zainatul Nadra Zainol
(2012) Poligami Menurut Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd, Kolej Islam Darul Ridzuan , ISBN:978-967-5534-18-8
Nur Zainatul Nadra Bt Zainol
(2010) Su'Ubah Ta'Alum Al-Lughah Al-'Arabiyyah: Talabah Wihdah Tanmiyyah Ta'Alum Al-Talabah (Sleu) Bi Al-Jami'Ah Al-Islamiyyah Al-'Alamiyyah Malaysia Namuzajan, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) , ISBN:9789675295911

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS193 Projek Dokumentasi Bahan Akidah kepada Infografik & Kursus Asas Infografik Jabatan Agama Islam Negeri Johor 01/10/2019 01/10/2020

YearDescription
2022 Assessor / Reviewer for PANEL PENILAI INOVASI KATEGORI PENGAJIAN ISLAM , UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UNIMAP), Malaysia, March 2022
2021 Main Supervisor for Afiqah Nabilah Binti Adzimat, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Maisarah Binti Mahmud, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Assessor / Reviewer, INSTITUT ISLAM HADHARI, Malaysia, June 2020
2020 Assessor / Reviewer, JURNAL ISLAMIYYAT UKM, Malaysia, April 2020
2020 Assessor / Reviewer, Jurnal al-Turath UKM, Malaysia, November 2020
2020 Assessor / Reviewer, Syarif Hidayatullah State Islamic University , Indonesia, March 2020
2020 External Assessor / External Reviewer, Universiti Teknologi MARA Dungun, Malaysia, September2020
2020 Main Supervisor for Hafizah Bt Abdul Jalil, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Assessor / Reviewer, Pusat Kajian al-Quran dan al-Sunnah FPI UKM, Malaysia, December 2019
2019 Co-supervisor for Mohd Syahir Anwar Bin Hamzah, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Faculty External Examiner, FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, Malaysia, March 2019
2019 Main Supervisor for Teo Wee Siang, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2017 Main Supervisor for Nurhafiza Binti Hamzah, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2013 Co-supervisor for Azmee Bin Hj Hussin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Muhammad Khairul Nizzam Bin Kassim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013

YearDescriptionLevel
2020 Assessor / Reviewer, JURNAL TURATH FPI UKM, Malaysia, May 2020 National
2020 Supervisor, GLOBAL RESEARCH CONFERENCE 2020, Malaysia, April 2020 International
2019 Assessor / Reviewer, Pusat Kajian al-Quran dan al-Sunnah, Malaysia, January 2019 National

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI 2022 (PPUK)
UTHM / Aplikasi Google Meet
14/06/2022
2022 KURSUS OPEN JOURNAL SYSTEM SIRI 1/2022
UTHM / ONLINE
16/03/2022
2022 1ST INTERNATIONAL WEBINAR ON TAFSIR STUDIES IN NUSANTARA
UTHM / Secara dalam talian (Google Meet)
28/02/2022
2021 BENGKEL PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) TAHUN 2022 UTHM
UTHM / AVILLION ADMIRAL COVE, PORT DICKSON
13/11/2021
2021 BENGKEL PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) TAHUN 2022 UTHM
UTHM / AVILLION ADMIRAL COVE, PORT DICKSON
11/11/2021 - 12/11/2021
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 WEBINAR PENGURUSAN JURNAL
UTHM / GOOGLE MEET
11/08/2021
2021 TAZKIRAH ERTI SEBUAH PENGORBANAN PPUK
UTHM / GOOGLE MEET
22/07/2021
2021 THE 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE OF ISLAMIC THOUGHT 2021 (PEMIKIR 2) 7 JULY 2021 / 26 ZULKAEDAH 1442 H
LAIN-LAIN / -
07/07/2021
2021 TAKLIMAT DOUBLE TAX DEDUCTION - STRUCTURED INTERNSHIP & RESEARCH
UTHM / APLIKASI ZOOM
16/06/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 4 : PERISTIWA PENTING DI BULAN RAMADHAN
UTHM / ZOOM MEETING
22/04/2021
2021 KURSUS OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS) BAGI JURNAL & PROSIDING BIL 1/2021
UTHM / MAKMAL KOMPUTER BLOK L, ARAS BAWAH, PTTA
11/04/2021
2021 PROGRAM BERSAMA PROFESOR PELAWAT
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK
08/04/2021
2021 KURSUS PENGGUNAAN SISTEM HIBRID DI BILIK-BILIK KULIAH BAGI TUJUAN P&P
UTHM / UTHM
31/03/2021
2021 KLINIK PENERBITAN JURNAL BERINDEKS SIRI 1
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK DAN ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 PROGRAM I-TALK@PTTA - INTEGRITI NADI KESEJAHTERAAN : CABARAN DAN HARAPAN
UTHM / -
01/03/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 2 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / GOOGLE MEET
25/02/2021
2021 BENGKEL MYGRANTS DAN PENYEDIAAN PERMOHONAN FRGS
UTHM / ONLINE GOOGLE MEET
04/02/2021
2021 TAZKIRAH SIRI 1 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / -
27/01/2021
2020 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA PUSAT PENGAJIAN UMUM & KOKURIKULUM
UTHM / GOOGLE MEET
31/12/2020
2020 DIALOG SAINS & AGAMA PANDEMIK COVID 19 "ISU DAN HAKIKAT"
UTHM / -
02/12/2020
2020 WEBINAR WACANA ILMIAH (MAZHAB FIQH: KEPENTINGAN DAN CABARAN MASA KINI DI MALAYSIA)
UTHM / -
12/11/2020
2020 WEBINAR: INTERNATIONAL DISCOURSE ON MAULIDUR RASUL SAW
LAIN-LAIN / ONLINE
12/11/2020
2020 BENGKEL PENARAFAN JURNAL
UTHM / BILIK LESTARI 2 ARAS 3 PTTA
19/10/2020
2020 2ND INTERNATIONAL WEBINAR : PERANAN IBU BAPA DALAM MEMBENTUK KAREKTER REMAJA ISLAM
LAIN-LAIN / ONLINE
17/10/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN RUBRIK & BORANG BERKAITAN SISWAZAH PPUK
UTHM / -
15/10/2020
2020 BENGKEL PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER 1SESI AKADEMIK 2020/2021
UTHM / -
06/10/2020 - 07/10/2020
2020 CGS SHARING SESSION : SUPERVISION ECOSYSTEM IN THE NEW ERA
UTHM / -
15/09/2020
2020 BENGKEL PENGINDEKSAN JURNAL
UTHM / -
15/09/2020
2020 REFRESHMENT ON METHODOLOGY
UTHM / -
03/09/2020
2020 TAKLIMAT PENYELIAAN SISWAZAH
UTHM / -
27/08/2020
2020 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN SUSTAINABILITY 2020
LAIN-LAIN / Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
19/08/2020
2020 1ST INTERNATIONAL WEBINAR "PERANAN INSTITUSI DALAM MEMPERKASA AKIDAH AHLI SUNNAH WALJAMAAH
UTHM / -
13/08/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN KERTAS KERJA DIPLOMA EKSEKUTIF PENDIDIKAN PENGAJIAN ISLAM, PPUK DAN FPTV
UTHM / -
12/08/2020
2020 OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS)
UTHM / -
27/07/2020
2020 KURSUS PENYELIAAN PASCA SISWAZAH
UTHM / -
14/07/2020
2020 MALAYSIA TECHNOLOGY EXPO (MTE 2020)
LAIN-LAIN / WORLD TRADE CENTRE, KUALA LUMPUR
20/02/2020 - 22/02/2020
2020 BENGKEL E- JAWI ANJURAN PUSAT ISLAM UTHM & PEJABAT KADI DAERAH BATU PAHAT
UTHM / BILIK PENCARIAN MAKLUMAT, ARAS 2, PTTA
16/02/2020
2020 TAKLIMAT DAN SEMAKAN POSTER SEMPENA PENYERTAAN KE PESERTA CREATION, INNOVATION, TECHNOLOGY & RESEARCH EXPOSITION (CITREX) 2020 DAN MALAYSIA TECHNOLOGY EXPO (MTE) 2020
UTHM / BILIK WAR ROOM (ICC)
04/02/2020
2020 PROGRAM KOLOKIUM STAF AKADEMIK SIRI 1 PPUK UTHM
UTHM / UTHM
30/01/2020
2020 BENGKEL PENGUKUHAN MATA PELAJARAN UMUM BAHARU BAGI PROGRAM SARJANA MUDA / DIPLOMA PUSAT PENGAJIAN UMUM & KOKURIUKUL, UTHM
UTHM / DEWAN 4, UTHM
28/01/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JABATAN PENGAJIAN ISLAM PPUK
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK
22/01/2020
2020 BENGKEL PENGURUSAN AKADEMIK PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH TAHUN 2020
UTHM / HOTEL IMPERIAL HERITAGE, MELAKA
16/01/2020 - 18/01/2020
2020 BENGKEL TOT KURSUS BAHARU JABATAN PENGAJIAN ISLAM, PPUK
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK
15/01/2020
2019 ASAS INFOGRAFIK
UTHM / UTHM
18/11/2019
2019 KURSUS PENGGUNAAN SISTEM AUTHOR 2.0 JABATAN PENGAJIAN ISLAM PPUK
UTHM / UTHM
12/09/2019
2019 PERSIDANGAN ANTARABANGSA PEMIKIRAN ISLAM KALI PERTAMA
LAIN-LAIN / PTTA
05/09/2019 - 06/09/2019
2019 SEMINAR KEFAHAMAN AKIDAH DAN PEMIKIRAN SEMASA 2019
LAIN-LAIN / KOLEJ UNIVERSITI PENGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN
14/08/2019 - 15/08/2019
2019 PROGRAM WACANA ILMIAH PUSAT PENGAJIAN UMUM & KOKURIKULUM BERSAMA INSTITUT AHLI SUNNAH WAL JAMAAH
UTHM / DEWAN KONVENSYEN HAB PENDIDIKAN PAGOH
19/07/2019
2019 BENGKEL AKRI
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK LATIHAN CAD
15/07/2019
2019 BENGKEL EDITOR TERJEMAHAN BUKU HUKUM ZAKAT KARYA DR. YUSUF QARDAWI
UTHM / UTHM
07/04/2019
2019 TAKLIMAT APLIKASI WORKSPACE UTHM SIRI1
UTHM / UTHM
24/02/2019
2019 WACANA KEMAHIRAN PENYELIAAN DAN PENILAIAN SISWAZAH PPUK
UTHM / UTHM
10/02/2019
2019 BENGKEL ADAPTASI BUKU HUKUM ZAKAT DR. YUSUF QARDAWI DARI BAHASA INDONESIA KE BAHASA MALAYSIA
UTHM / DEWAN AL-FARABI PUSAT ISLAM
29/01/2019 - 30/01/2019

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP766 Panduan Kriteria Pemilihan Anugerah Penyelidik, ISWAJ UTHM Hak Cipta (Copyright) LY2021J05515 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP571 MODEL KONSEP PEMBELAJARAN E-TALAQQI Hak Cipta (Copyright) LY2020006014 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP570 Borang Soal Selidik Kajian Model Konsep Pembelajaran E-Talaqqi Hak Cipta (Copyright) LY2020006012 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP482 Soal selidik Tahap Kecenderungan Belia Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transeksual (LGBT) Hak Cipta (Copyright) LY2020000446 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
TM28 IMAM PROFESIONAL Trade marks 2019017112 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
20MTE01 My Identity : Fix It MTE 2020 Emas dan Setara

TAHUN NAMA ANUGERAH PENGANUGERAH PERINGKAT
2019 ANUGERAH JASA BAKTIUTHMUNIVERSITI

07-4533009