Staff Profile

Full NameDr. NOORAZMAN BIN ABD SAMAD
FacultyFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
DepartmentJABATAN PENDIDIKAN VOKASIONAL
Email
Designation DS51 - PENSYARAH KANAN

Field of Expertise

Field Category (KPT) EDUCATION
Field (KPT) Technical and Vocational Education
Field of Specialization (KPT) Technical and Vocational Education

Areas of Research Interest

1. Bidang pendidikan teknik dan vokasional

Innovation Field of Interest

1. Teknologi automotif

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2016 DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
2014 DIPLOMA LANJUTAN TEKNOLOGI AUTOMOTIF (SERVIS SELEPAS JUALAN) JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN
2013 DIPLOMA LANJUTAN PENGURUSAN LATIHAN VOKASIONAL JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN
2009 SARJANA PENDIDIKAN (KURIKULUM DAN PEDAGOGI) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
2006 SARJANA MUDA PENGURUSAN AWAM DENGAN KEPUJIAN UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
1999 DIPLOMA PENGURUSAN PENDIDIKAN PUSAT PENDIDIKAN BERTERUSAN UNIVERSITI MALAYA
1994 CERTIFICATE/SIJIL PERGURUAN ASAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
1986 SC/MCE/SPM/SPVM SMV AMPANGAN SEREMBAN

Professional Appointments

DS51 - Pensyarah Kanan

Management Experience

DateDescription
18/07/2021 - Penyelidik Utama
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Data Analytics and Applications (DAA)
01/12/2013 - 30/11/2015 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
01/12/2011 - 30/11/2013 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
01/04/2004 - 31/12/2015 Asian Academic Society for Vocational Education and Training (AASVET)
Ahli Kebangsaan

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2022 PENGURUSAN MAKMAL & BENGKEL [BBP30103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 PENGAJARAN MIKRO [BBD20403], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 TEKNOLOGI WOKSYOP [BBM10203], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 AMALI KEJURUTERAAN [BBM40501], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 TEKNOLOGI WOKSYOP [BBM10203], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 PENGURUSAN MAKMAL & BENGKEL [BBP30103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 PENGAJARAN MIKRO [BBD20403], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 TEKNOLOGI WOKSYOP [BBM10203], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA [BBD12301], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 AMALI KEJURUTERAAN [BBM40501], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Educational Sociology In TVET [MBE10403], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 PENGURUSAN KESELAMATAN [BBX20904], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 TEKNOLOGI WOKSYOP [BBM10203], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Teknolgi Worksyop (BBM10203), Sesi 2018/2019 Semester II, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia , 2019 University
2019 Pedagogi (BBD10302). Sesi 2018/19, Semester II, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2019 University
2019 Pengurusan Makmal dan Bengkel (BBP32103), Sesi 2018/19, Semester II, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2019 University
2019 BINA INSAN GURU [BBD10400], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Educational Sociology In TVET [MBE10403], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 BINA INSAN GURU [BBD10400], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 TEKNOLOGI WOKSYOP [BBM10203], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Educational Sociology In TVET [MBE10403], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 TEKNOLOGI WOKSYOP [BBM10203], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 PENGURUSAN MAKMAL & BENGKEL [BBP30103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 AMALI KEJURUTERAAN [BBM40501], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Pedagogi (BBD10302), Sesi 2017/2018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Relasis II (UQR11001), Sesi 2017/2018 Semester II, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), 2018 University
2018 Pedagogi (BBD 10302) Sesi 2018/2019, Sesi 2018/2019, Semester 1, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia 2018 University
2018 Rekabntuk Industri (BBP12102) Sesi 2018/2019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia , 2018 University
2018 Teknologi Worksyop (BBM 10203) Sesi 2018/2019 Semester 1, Universiti Tun HUssien Onn Malaysia, 2018 University
2018 Pengurusan Projek (BBP20402). Sesi 2017/2018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Rekabentuk Industri (BBP30102), Sesi 2017/2018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Teknologi Worksyop (BBM10203), Sesi 2017/2018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Relasis 1 (UQR 10901) Sesi 2016/2017, Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017. University
2017 Pedagogi (BBD10302), Sesi 2017/2018 Semester 1-Seksyen 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), 2017 University
2017 Teknologi Worksyop (BBM10203), Sesi 2017/2018, Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Pengukuran dan Penilaian (BBD30202), Sesi 2016/2017, Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Teknologi Worksyop (BBM10203), Sesi 2 2016/2017, Semester 2, Universiti Tun Husein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Pedagogi (BBD10302), Sesi 2017/2018 Semeseter 1-Seksyen 2, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM), 2017 University
2016 Pengajaran Mikiro (20403), Sesi 2016/2017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Kaedah Penyelidikan (BBP30202), Sesi 2015/2016 Semester2, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2016 University
2016 Pengukuran dan Penilaian Dalam Pendidikan (BBD30202), Sesi 2016/2017 Semester 1. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Relasis 1 (UQR10901), Sesi 2016/2017 Semester 1, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2016 University
2016 Teknologi Worksyop (BBM10203), Sesi 1 2016/2017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016. University
2016 Pedagogi (BBD10302), Sesi 1 2016/2017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Persatuan Bulan Sabit Merah (PBSM) (BBD12301), Sesi 2015/2016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Pengukuran dan Penilaian (BBD30202), Sesi 2015/2016 Semester 2, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2016 University
2016 Pedagogi (BBD10302), Sesi 2015/2016 Semester 2, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2016 University
2015 Pengurusan Makmal dan Bengkel (BBT30603), Sesi 2015/2016, Semester 1, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia ,2015 University
2015 Pengurusan Kokurikulum (BBD40102) Sesi 2015/2016, Semester 1, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2015 University
2015 Pengurusan Industri (BBP41002)-PPG Sesi 2 2014/15 Semester 2, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2015 University
2015 Kelab Rekacipta (BBD 44401), Sessi 2 2014/15, Semester 2, Universiti Tun Hussien Onn Malaysiia, 2015 University
2015 Pengurusan Makmal dan Bengkel (BBT 30603), Sesi 2 2014/2015, Semester 2, University Tun Hussien Onn Malaysia, 2015 University
2015 Pengurusan Makmal dan Bengkel (BBP31003). Sesi 2015/2016 Semester 1, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2015 University
2015 Teknologi Worksyop (BBM10203) Sesi 2015/2016 Semester 1, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2015 University
2014 Sistem Elektrik & Elektronik Kenderaan (BBE39302), Sesi2013/2014 Semester2, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2014 University
2014 Perkembangan Kurikulum Dalam PTV (BBE4122), Sesi 2014/15 Semester 2, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2014 University
2014 Pengajaran Mikro (BBD 20303), Sesi 1 2014,2015 Semester 1, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2014 University
2014 Sistem Penyejukan dan Kawalan Pengeluaran (BBE 49502), Sessi 2 2013/2014, Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Falsafah Pendidikan (BBD10102), Sessi 2013/2014 Semester2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Creativity and Inovation (BBP 10402) Sesi 2013/2014, Semester 2, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2014 University
2014 Teknologi Workshop (BBM 10203). Sesi 1 2014/15 Semester 1, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2014 University
2014 Pengurusan Kokurikulum (MBE 12402), Sesi 1, Semester 1, Universiti Tun Husien Onn Malaysia, 2014 University
2013 Teknologi Automotif 2 (BBE39103), Sesi 2 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2013 University
2013 Kepimpinan & Pengurusan Dalam PTV (MBE22603), Sesi 2 2012/2013 Semester 2, Program Pesisir CEC, UNiversiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2013 University
2013 Pengurusan Makmal dan Bengkel (BBT30603) Sessi 20122013 Semester 2 (PPG-Automotif), Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2013 University
2013 Amalan Teknologi Automotif 1 (BBE39202), Sesi 2013/2014, Semester 1, Universiti Tun HUssein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar (BBD 18002), PPG Sek Ren Kohort 4, Sesi 2013/2014, University Tun Hussien Onn Malaysia University
2013 Asas Kejuruteraan Mekanikal (BBL 20402) Sesi 2 2012/2013, Semester 2, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2013 University
2013 Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah (BBD 18003) Seksyen 1, Sesi 2012/2013, Univesiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2013 University
2013 Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah (BBD18003), Seksyen 3, Sesi 2012/2013, Semester 2, Universiti Tun Hussien Onn, Malaysia, 2013 University
2013 Falsafah Pendidikan Dalam PTV (MBE1013), Seksyen 4, Sesi 2012/2013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Pengujian dan Penilaian Dalam Rekabentuk Instruksional dan Teknologi Dalam PTV (MBT 13903) Sesi 2013/2014 Semester 1, Program Pesisir CEC, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Persatuan Bulan Sabit Merah (BBE12301), Sesi 2013/2014, Semster 1, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2013. University
2013 Sistem Elektrik dan Elektronik Kenderaan (BBE 39302), Sesi 2013/2014 Semester 1, PPG Automotif, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Transmission and Traction (BBE 39402), Sesi 2013/2014 Semester 1, PPG Automotif, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2013. University
2013 Falsafah Pendidikan (BBD 10102), Sesi 2013/2014 Semester 1, SMPV (Katering), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Falsafah Pendidikan (BBD 10102), Sesi 2013/2014 Semester 1, SMPV (Elektrik& Elektronik), Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2013. University
2013 Falsafah Pendidikan (BBD10102), Sesi 2013/2014 Semester 1, SMPV (Binaan Bangunan), Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2013 University
2013 Falsafah Pendidikan Dalam PTV (MBE 10103), Sesi 2013/2014 Semester 1, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2013 University
2012 Falsafah Pendidikan Dalam PTV (MBE10103), Sesi 2011/2012 Semester 2, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2012 University
2012 Pengurusan dan Pengelolaan Kokurikulum (DBK10302),Sesi 2011/2012,Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Falsafah Pendidikan Dalam PTV (MBE10103), Sessi 2012/2013, Semester 1, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2012 University
2012 Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar (BBD18002), Sesi 2012/2013, Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Perkembangan Kurikulum Dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional (BBE4122), Sesi 2012/2013 Semester 1, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2012 University
2012 Pengurusan Kokurikulum (MBE12402), Sesi 2011/2012, Semester 2, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2012 University
2012 Craetivity and Inovation, BBE10402 Sesi 2012/2013 Semester 1, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2012 University
2012 Grafik Kejuruteraan 1 (BBT 20103) Sesi 2012/2013 Semester 1, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2012 University
2012 Teknologi Automotif 1(BBE 19003), Sessi 2011/2012 , Semester 2, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2012 University
2012 Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar (BBD180020, Sesi 2011/2012, , Semester 2, Malaysia, 2012 University
2012 Pembangunan Kurikulum (DBK10702),Sesi 2011/2012 Semester 2, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2012 University
2012 Falsafah dan Perkembangan Pendidikan (DBK10102), Sesi 2011/2012 Semester 2, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2012 University
2012 Pengurusan Makmal & Bengkel (BBT30603),Sesi 2012/2013 Semester 1 (PPG-PVT), Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2012 University
2012 Pengurusan Bengkel (DBK11702), Seksyen 8 Kemahiran Teknikal, Sesi 2012/2013, Semester 1, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2012 University
2012 Pengurusan Bengkel (DBK11702) Seksyen 9 Kemahiran Teknikal, Sesi 2012/2013, Semester 1, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2012 University
2011 Creativity and Inovation (BBP10402), Semester 2 2011/2012, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2011 University
2011 Falsafah Pendidikan (BBD10102), Sessi 2011/2012 Semeter 1, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2011 University
2011 Falsafah Pendidikan dalam PTV (MBE10103), Sessi 2011/2012 Semester 1, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2011 University
2011 Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 2 (BBD38406), Sesi 2011/2011, Sessi 2011/2012, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2011 University

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
I022 Adik-Adik Jawi Ahli 31/12/2021
K016 Increasing Knowledge, Attitude and Motivation level using Gamification Approach in Practical Learning for Students of Technical Skills at Vocational College. Ahli 30/11/2021
K007 PERCEPTION AND READINESS OF PPG TEACHERS TOWARDS MUET Ahli 30/11/2020
U918 Politeness Strategies Used by Hospitality and Tourism Students: A Pragmatic Competence Study From Multicultural and Multilevel Background Ahli 31/08/2019
V028 Implikasi Penggunaan Google APP terhadap Motivasi Graduan Program Pensiswazahan Guru (PPG) Ke Arah Peningkatan Kualiti Pembelajaran Ahli 30/04/2019
V016 Pembangunan Modular Instruksional Berasaskan Inovasi dan Penciptaan (Mod I&P) Berasaskan Penilaian Pendekatan Projek dan Komunikasi Guru Lepasan Program Pensiswazahan Guru (PPG) di Kolej Vokasional Ketua 01/04/2019
U226 Pemerkasaan program perantisan melalui pembentukan indikator kritikal intergrasi Institut Latihan Kemahiran Awam (ILKA) dengan Pusat Latihan Sektor Swasta bagi meningkatkan kompetensi dan kebolehkerjaan pelatih bidang automotif kearah pencapaian taraf negara perindustrian Ahli 31/03/2018
B068 EZ ECS : Easy Engine Cooling System Learning Aid Ahli 31/08/2017
1470 DEVELOPING NEW APPROACH TO INCREASE YOUTH INVOLVEMENT IN ENHANCING SOCIO ECONOMIC THROUGH RURAL HOMESTAY PROGRAM Ahli 31/12/2016
1335 Voices Within : Perceptions of Hard Hearing Hospitality Graduates in Malaysia On Employability Ahli 31/10/2015

Publications

Book Chapters
NOORAZMAN ABD SAMAD
(2018) Kesediaan Guru-Guru Pendidikan Islam Daerah Muar Menggunakan Frog Vle Sebagai Medium Pengajaran Dan Pembelajaran (P&Amp;Amp;P), Kurikulum &Amp;Amp; Instruksi (Curriculum &Amp;Amp; Instruction) Siri 2, Uthm , UTHM , 67, ISBN:9789672110
NOORAZMAN ABD SAMAD
(2018) Kesediaan Pelajar Dari Aspek Kemahiran Teknikal Terhadap Pembentukan Kebolehkerjaan Di Kolej Vokasional Wilayah Selatan, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya(Training &Amp; Career Development) Siri 2/2017, UTHM , 88, ISBN:9789672110
Mohd Erfy Ismail, Suhaizal Hashim, Hairuddin Harun, Noorazman Abd Samad, Mohd Hasril Amiruddin & Nizamuddin Razali
(2018) Koswer Interaktif "Fun Kids" Bagi Pra-Sekolah, Kurikulum & Instruksi (Curriculum & Instruction) , UTHM , 122, ISBN:9789672216643
Mohd Erfy Ismail, Suhaizal Hashim, Nurhanim Saadah Abdullah, Noorazman Abd Samad, Affero Ismail & Irwan Ismail
(2018) Pembangunan Koswer E-Permainan Matematik Bagi Pelajar Sekolah, Kurikulum & Instruksi (Curriculum & Instruction), UTHM , 1, ISBN:9789672216643
Suhaizal Hashim, Nizamuddin Razali, Noorazman Abd Samad & Mohd Erfy
(2018) Pembelajaran Kolaboratif Dengan Sokongan Komputer (Cscl): Satu Tinjauan Melalui Implikasi Model Pembelajaran Kolaboratif , Kurikulum & Instruksi (Curriculum & Instruction) , UTHM , 74, ISBN:9789672216643
NOORAZMAN ABD SAMAD
(2018) Persepsi Pelajar Terhadap Amalan, Kemahiran Dan Sikap Serta Hubungannya Dengan Aspirasi Kerjaya Dalam Mata Pelajaran Vokasional, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya (Training And Career Development) Siri 2/2017, UTHM , 49, ISBN:9789672110
Abd Samad, N.
(2018) Tahap Kesediaan Peserta Program Pembelajaran Sepanjang Hayat (Psh) Di Kolej Komuniti Terhadap Kecenderungan Menceburi Bidang Keusahawanan, Latihan & Pembangunan Kerjaya, UTHM , 17, ISBN:9789672183952
Noorazman Abd Samad, Rozaini Saaba, Hairuddin Harun, Mohd Erfy Ismail, Wan Mohd Rashid Wan Ahmad, Mohd Hasril Amiruddin, Affero Ismail, Irwan Mahdzir Ismail & Nizamuddin Razali
(2018) Tahap Pengetahuan, Minat Dan Motivasi Pelar Terhadap Penggunaan Video Pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (Khb), Kurikulum & Instruksi (Curriculum & Instruction) , UTHM , 83, ISBN:9789672216643
Noorazman Abd Samad, Hairuddin Harun, Faizah binti Ja?apar, Siti Nor Fazelah Mohd Noor, Mohd Hasril Amiruddin
(2017) Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (Bbm) Berinovasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Di Sekolah Menengah Daerah Pontian, Kurikulum & Instruksi (Curriculum & Instruction) Siri 2/2017, UTHM , 17, ISBN:9789672110613
NOORAZMAN ABD SAMAD
(2017) Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (Bbm) Beriovasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Di Sekolah Menengah Daerah Pontian, Kurikulum & Instruksi (Curriculum & Instruction) Siri 2, Uthm , UTHM , 17, ISBN:9789672110612
N.ZAKARIA, JAAFAR S.N, Noorazman bin Abd Samad,
(2017) Tahap Kebolehupayaan Pelatih Pendawaian Elektrik Dalam Pembentukan Usahawan, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya, UTHM , 67, ISBN:978-967-0764-92-4
General Publications
Jamil Bin Abd Baser, Razali Hasan, Sapon Ibrahim, Badaruddin Ibrahim, Halizah Awang, Salifullizam Puteh, Azman Hasan, Mimi Mohaffyza Mohamad, Mohd Noor hashim, Hasril Amiruddin, Hairuddin Harun, Noorazman Abd Samad, Khairul Fahmi Ali, Zanariah Ahmad, Noor Hayati Mustafa
(2015) Bbt 30702 & Bbt 40904 Modul Pelaksanaan Projek Sarjana Muda Untuk Program Pensiswazahan Guru (Ppg), UTHM , -, ISBN:-
Noorazman Bin Abd Samad
(2015) Grafik Kejuruteraan, UTHM
Noorazman Bin Abd Samad
(2015) Kemahiran Kejuruteraan Mekanikal (Bbl 30802), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Noorazman Bin Abd Samad
(2015) Modul Pelaksanaan Projek Sarjana Muda (Bbp 40102 & Bbp 40204), UTHM
Noorazman Bin Abd Samad
(2013) Asas Kejuruteraan Mekanikal Bbl 20402, UTHM
Noorazman Bin Abd Samad
(2013) Kepemimpinan Dan Pengurusan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional, UTHM
Noorazman Bin Abd Samad
(2013) Modul Pembelajaran Kendiri Autocad 3d Grafik Kejuruteraan, UTHM
Noorazman Bin Abd Samad
(2013) Modul Pembelajaran Kendiri Pengurusan Makmal Dan Bengkel Bbt 30603, UTHM
Noorazman Bin Abd Samad
(2013) Modul Pembelajaran Reka Bentuk Industri Bbt 30602, UTHM
Journal
Mohd Hatta Mohamed Ali, Anwar Hafidzi, Mohd Firdaus Mohd Herrow, Mokhtar Yahya, Affero Ismail, Noorazman Abdul Samad
(2022) The Development Of Mobile Learning (M-Learning) Apps Adik-Adik Solat To Enhance Learning Experience In Solat, JOURNAL OF QURANIC SCIENCES AND RESEARCH, UTHM , 7, 15, ISSN:27735532
Mohd Hatta Mohamed Ali, Anwar Hafidzi, Juliana Mohamed , Mariam Abdul Hamid, Ida Aryanie Bahrudin , Noorazman Abdul Samad
(2021) Pembangunan Aplikasi Pembelajaran Mobil (M-Learning) Adik-Adik Jawi Bagi Meningkatkan Pengalaman Pembelajaran Dalam Kaligrafi Jawi, JOURNAL OF QURANIC SCIENCES AND RESEARCH (JQSR), UTHM , 6, 27, ISSN:27735532
Mohd Erfy Ismail, Suhaizal Hashim, Norhasyimah Hamzah, Noorazman Abd Samad, Saiful Hadi Masran, Khairul Azhar Mat Daud, Nor Fadila Mohd Amin, Mohd Ali Samsudin & Nur Zatul Shima Kamarudin
(2019) Factors That Influence Students' Learning: An Observation On Vocational College Students, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 3, 93, ISSN:26007932
Noorazman Abd Samad, Mohd Shahzuan Ghazalan, Wan Mohd Rashid Wan Ahmad, Affero Ismail, Hairuddin Harun, Mohd Erfy Ismail, Mohd Hasril Amiruddin & Nizamuddin Razali
(2019) Level Of Readiness To Become Entrepreneurs Among Lifelong Learning Programmes Participants In Malaysian Community Colleges, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 143, ISSN:22298932
Affero Ismail, Zeti Kasman, Sri Sumarwati, Faizal Amin Nur Yunus and Noorazman Abd Samad
(2019) The Development Of Job Competency For Skilled Technical Worker Towards Green Technology, INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE, GEOMATE International Society , 2, 216, ISSN:21862990
1Noorazman Abd Samad, Wan Mohd Rashid Wan Ahmad, Hairuddin Harun, Siti Noor Fazelah Mohd. Noor, Affero Ismail, Mohd Wafi Abd. Rahman, Randy Justin.
(2018) The Readiness Level Of Using E-Learning Among Teacher Graduate Programme (Tgp), MUCET 2017, MATEC Web of Conferences , 2, 1, ISSN:2261236X
Noorazman Abd Samad, Wan Mohd Rashid Wan Ahmad, Hairuddin Harun, Mohd Hasril Amiruddin, Suhaizal Hashim, Faizah Binti Jaapar
(2018) Bahan Bantu Mengajar (Bbm) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Di Sekolah Menengah Kebangsaan (Smk) Daerah Pontian, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , UTHM , 3, 1, ISSN:22897410
NOORAZMAN ABD SAMAD
(2018) Exploring Domains And Elements For Behavioural Competency And Employability Skills, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 6, 82, ISSN:22298932
Mohd Shahzuan Ghazalan, Noorazman Abd. Samad, Fazlinda Ab Halim, Nur Izeanty Hamidon and Tun Ili Ayuni Ahmad Hariri
(2018) Level Readiness Participant Of Lifelong Learning (Lll) Program Venture Into Entrepreneurship, MUCET 2017, MATEC Web of Conferences , 2, 1, ISSN:2261236X
NOORAZMAN ABD SAMAD
(2018) Penggunaan Instruksional Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (Tmk) Terhadap Mata Pelajaran Teras, ON-LINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONER, UTHM , 9, 1, ISSN:22897410
Mohd Erfy Ismail, Hairuddin Harun, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Irwan Mahazir Ismail, Noorazman Abd Samad & Hasyamuddin Othman
(2018) Perceptions, Knowledge'S, And Attitudes Of Students Towards Safety Practice In Culinary Laboratories, JURNAL PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta dengan kerjasama Masyarakat Peneliti Pendidikan Indonesia (MPPI) , 5, 23, ISSN:08544735
Hairuddin Harun, 2Abdul Wafi Abdul Rahman, 1Noorazman A. S.,1Siti Noor Fazelah Mohd Noor, and 2Adibah Aishah Md Sahak,
(2018) The Effectiveness Of Cognitive And Psychomotor Domain Of Culinary Art Students? Performance After Internship In Private Colleges, MUCET 2017, MATEC Web of Conferences , 2, 1, ISSN:2261236X
Ismail, A., Hamid, H., Ahmad Sidiki, A. F. S., Abd Samad, N. and Harun, H.
(2017) Assessment And Validation Of Effective Supervision Among Technical And Engineering Students In Malaysian Technical Institutions , ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 2, 814, ISSN:1936-7317
Abd Samad, N.
(2017) Confirmatory Of Behaviour Competency And Employability Skills Domains And Elements For Industrys Automotive Trainees, PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES VOL. 25 (S) MAY 2017, UPM Pres, Univesiti Putra Malaysia , 5, 127, ISSN:0128-770
Abd Samad,N. Wan Ahmad, W.A.R. Lai,C.S. Awang,H. Harun,H. Ismail, A.
(2017) Explanatory Domain And Indicator For Integration Public Skill Training Institute With Private Training Center For Automotive Industry Trainees, ADVANCED SCIENCE LETTERS (ASL) , American Scientific Publishers , 2, 1158, ISSN:1936-7317
Halizah Awang, Noorazman Abd Samad, Norsofurah Mohd Faiz, Rohayu Roddin, Kankia Jamilu
(2017) Relationship Between The Learning Style Preferences And Academic Achievement, MATERIAL SCIENCES AND ENGINEERING, IOP Publishing , 8, 1, ISSN:doi:10.1088/175
Mohd Hasril Amiruddin, Siti Norain Jafaar, Noorazman Abd Samad
(2017) Tahap Pengetahuan, Kemahiran Dan Kebolehupayaan Pelatih Pendawaian Elektrik Dalam Pembentukan Usahawan Teknikal Di Giatmara Negeri Johor, JURNAL SAINS HUMANIKA, Universiti Teknologi Malaysia , 3, 109, ISSN:22896996
Mohd Nur Hafiz Fauzi, Azman Hassan, Noorazman Abd Samad, Mohd Jalili Ahmad, Suhaili Hanafi
(2016) Readiness Level Students In Electrical Engineering From Aspect Technical Skills On The Formation Workability At Polytechnic , INTERNATIONAL JOURNAL OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING RESERACH, SciencePG , 12, 28, ISSN:2469-8180
Noorazman Bin Abd Samad
(2015) An Investigation Effects Of Mastery Learning Strategy On Enterprenuership Knowledge Acquistion Among Aboriginal Students, PROCEDIA SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCES , Procedia Social and Behavioural Science , 9, 183, ISSN:13341233
Prosiding / Seminar
Affero Ismail, Siti Soleha Razali, Suhaizal Hashim, Norhasni Zainal Abidin, Alias Masek, Noorazman Abd Samad
(2021) The Integration Of Problem Based Learning In Generating 21st Century Skills, IEEE 2021 , 19, ISBN:9781665440
Mohd Erfy Ismail, Suhaizal Hashim, Affero Ismail, Irwan Mahazir Ismail, Hairuddin Harun & Noorazman Abd Samad
(2018) Penggunaan Massive Open Online Course (Mooc) Dalam Kalangan Pelajar Bidang Teknologi Kimpalan Di Kolej Vokasional, UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN , 653
Irwan Mahazir Ismail, Go Chai Hong, Mohd Erfy Ismail, Suhaizal Hashim, Affero Ismail, Hairuddin Harun & Noorazman Abd Samad
(2018) Reka Bentuk Dan Pembangunan Facebook Page Bagi Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Di Sekolah Rendah, UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN , 549
MOHD ERFY ISMAIL, SUHAIZAL HASHIM, HASHIMA HAMID, HASYAMUDDIN OTHMAN, ARIHASNIDA ARIFFIN, NOORAZMAN ABD SAMAD
(2017) Pembangunan Kit Pembelajaran Berbantukan Augmented Reality (Ar) Bagi Kursus Teknikal & Vokasional, FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN , 680, ISBN:9789670582733
C.S. LAI, B. MUHAMMAD SYAMAIZAR, M.F. LEE, A.S. NOORAZMAN
(2017) Tahap Kemahiran Insaniah Dalam Kalangan Pelajar Kktm Di Johor, UMS , 1, ISBN:9789670582733
Hairuddin bin Harun, Noorazman bin Abd Samad, Alias bin Masek, Nurul Syuhada binti Idris
(2016) Faktor-Faktor Yang Mendorong Pelajar Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Ke Arah Bidang Keusahawanan, USM , 6, ISBN:9789673992775
Noor Azlin Binti Yamin, Noorazman Bin Abd.Samad, Prof.Madya Dr.Ahmad Bin Esa
(2016) Kesediaan Guru Dalam Aspek Pengetahuan Terhadap Penggunaan Vle, UTHM , 153, ISBN:978-967-5457-06-7
Mohd Erfy Ismail, Noorazman Abd Samad, Irwan Mahazir Ismail, Mazlili Suhaini
(2016) Kompetensi Pelajar Dalam Aplikasi Komputer Bagi Proses Pembelajaran Di Kolej Vokasional Negeri Pahang, USM , 48 , ISBN:9789673992775
Noorazman Abd Samad
(2016) Persepsi Pelajar Terhadap Amalan, Kemahiran Dan Sikap Serta Hubungannya Dengan Aspirasi Kerjaya Dalam Mata Pelajaran Vokasional Di Sekolah Menengah Harian Daerah Batu Pahat, UTHM , 77, ISBN:9789675457-06-7
Noorazman Abd Samad, Hairuddin Harun, Wan Mohd Rashid Wan Ahmad, Mohd Erfy Ismail, Mimi Mohaffayza Mohammad, Khairunnisa Lazim
(2016) Tahap Kesediaan Pensyarah Dalam Melaksanakan Pentaksiaran Berasaskan Standard Kolej Vokasional (Kskv) Di Tiga Buah Kolej Vokasional Rintis Zon Timur, Semenanjung Malaysia, USM , 161 , ISBN:9789673992775
Noorazman Bin Abd Samad
(2015) Hubungan Burnout Dengan Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Guru-Guru Kemahiran Hidup Bersepadu (Khb) Sekolah Menegah Di Daerah Batu Pahat, UTHM , ISBN:978-967-0764-38-2
Rohaidah Ishak, Noorazman Abd Samad, Shafie Buyamin & Hairuddin Harun
(2015) Hubungan Burnout Dengan Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Guru-Guru Kemahiran Hidup Bersepadu (Khb) Sekolah Menengah Di Daerah Batu Pahat , UTHM , 288, ISBN:00000000
Noorazman Abd Samad, Hairuddin Harun, Nurazyan Zahidah Zakaria, Wan Mohd Rashid Wan Ahmad, Lai Chee Sern.
(2015) Perbandingan Beban Tugas Guru Terhadap Penggunaan Teknologi Di Tiga Buah Kolej Vokasional Di Negeri Johor, UTHM , 481 , ISBN:9789670764382
Noorazman Bin Abd Samad
(2015) Perbandingan Beban Tugas Guru Terhadap Penggunaan Teknologi Di Tiga Buah Kolej Vokasional Di Negerinjohor , UTHM , ISBN:978-967-0764-38-2
Shafie Buyamin, Noorazman Abd Samad, Rohaidah Ishak & Hairuddin Harun
(2015) Tahap Kesediaan Guru Kemahiran Hidup Bersepadu (Khb) Dalam Pelaksanaan Pentaksiran Tingkatan 3 (Pt3) Di Daerah Batu Pahat, Johor, UTHM , 279, ISBN:00000000
Noorazman Bin Abd Samad
(2015) Tahap Kesediaan Guru Kemahiran Hidup Bersepadu (Khb) Dalam Pelaksanaan Pentaksran Tingkatan 3 (Pt3) Di Daerah Batu Pahat, UTHM , ISBN:978=967-0764-38-2
Hairuddin Harun, Noorazman Abd Samad, Noor Hafizah Ibrahim, Wan Mohd RAshid Wan Ahmad, Lai Chee Sern
(2015) Tinjauan Keperluan Guru Pembantu Dan Kesan Terhadap Beban Tugas Guru Mata Pelajaran Teknik Dan Vokaional, UTHM , 490 , ISBN:9789670764382
Noorazman Bin Abd Samad
(2015) Tinjauan Keperluan Guru Pembantu Dan Kesan Terhadap Beban Tugas Guru Mata Pelajaran Teknik Dan Vokasional, UTHM , ISBN:978-967-0764-38-2
Noorazman Bin Abd Samad
(2014) Identification Of Indicator For The Effectiveness Appreticeship Program For Human Capital Develpoment, UTHM
Noorazman Bin Abd Samad
(2014) Implementation Of School-Based Assessment (Pbs) In Malaysia: Intergrated Life Skills (Khb) Teachers In Acheiving Standard Of Assessment Requirements, UPI
Noorazman Bin Abd Samad
(2014) Kesan Startegi Pembelajaran Masteri Terhadap Tingkahlaku Keusahawanan Pelajar Orang Asli Di Pusat Latihan Jakoa, UTM , ISBN:9789671217429
Noorazman Bin Abd Samad
(2014) Pembelajaran Berasaskan Contoh-Masalah: Kesan Pengajaran Terhadap Prestasi Pencapaian Dan Usaha Mental Pelajar Tve, UTM , ISBN:9789671217429
Lai Chee Sern, Akhmal Annas Hasmori, Noor Hisham Jalani, Noorazman Abd Samad
(2014) Pembelajaran Berasaskan Contoh-Masalah: Kesan Pengajaran Terhadap Prestasi Pencapaian Dan Usaha Mental Pelajat Tve, UTM , 7 , ISBN:-
Noorazman Bin Abd Samad
(2014) Penerapan Budaya, Sikap Dan Nilai Terhadap Pembentukan Uahan Teknikal Pelatih Pendawaian Elektrikal Giatmara Malaysia Kelatan, UTM , ISBN:9789671217429
Noorazman Bin Abd Samad
(2014) Persepsi Guru Terhadap Pelaksanaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (Ict) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah Menengah Kluster Di Zon Johor, UTM , ISBN:9789671217429
Noorazman Bin Abd Samad
(2014) Relation Between Knowledge And Practice Among Food Handlers In Vocational College Johor State: Does It Compliance With Food Safety Standards Guide, UPI
Hairuddin Harun, Noorazman Abd Samad, Nurfariza Mohd Hassan and Abdul Wafi Abdul Rahman
(2014) Relationship Between Knowledge And Practice Among Food Handlers In Vocational College Johor State: Does It Compliance With Food Safety Standards Guide, UPI , 1, ISBN:00000000
Noorazman Abd Samad, Hairuddin Harun, Noor Hisham Jalani, Mohd Hasril Amiruddin, Wan Mohd Rashid Wan Ahmad, Andrian Pua Poh Keong
(2014) Tahap Kemahiran Insaniah Dalam Kalangan Pelajar Kejuruteraan Tahun Akhir Di Politeknik Premier Malaysia, UTM , 1, ISBN:00000000
Noorazman Bin Abd Samad
(2014) Tahap Kemahiran Insaniah Dalam Kalangan Pelajar Kejuruteraan Tahun Akhir Di Polteknik Primier Malaysia, UTM , ISBN:9789671217429
Noorazman Bin Abd Samad
(2014) The Effectiveness Of Mastery Leraning Startegy On Aboriginal Students Knowledge Acquisition In Enterprenuership, UTHM
Noorazman Abd Samad, Hairuddin Harun
(2013) Individual Factor And Environmental Factor That Influence Training Transfer Towards Academic Achievement Among The Students Of Faculty Electrical Engineering In Utem, AASVET , 1, ISBN:00000000
Azman Hasan, Jamil Abd Baser, Noraliza Rajibi, Noorazman Abd Samad, Khairuddin Harun, Ramlan Zainal Abidin
(2013) Menentusahkan Faktor-Faktor Pemilihan Kerjaya Perguruan Dalam Kalangan Pelajar Sarjana Pendidikan Teknik Dan Vokasional Di Uthm, Institute of Education, International Islamic University Malaysia , 928, ISBN:9789967124
Hairuddin Bin Harun, Noorazman Abd Samad, Siti Hajar Zakariah, and Razali Hassan
(2013) Teacher'S Workloads Influence The Usage Of Technology, UTM , 1, ISBN:00000000
Noorazman Abd Samad, Hairuddin Bin Harun, Wan Mohd Rashid Wan Ahmad, Noor Hisham Jalani, and Jamil Abd Baser
(2013) The Readiness Of Vocational Colleges In Malaysia To Implement Aprenticeship Programmed In Collaboration With Industry, AASVET , 1, ISBN:00000000
Noorazman Bin Abd Samad
(2012) Educators Acceptance On Implementation Of Vocational Colleges, UNIMAP
Noorazman Bin Abd Samad
(2012) Faktor-Faktor Kritikal Kejayaan (Csfs) Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D) Terhadap Transformasi Sistem Pengajian Di Politeknik, Complier FPTV
Noorazman Bin Abd Samad
(2012) The Relations Between Teaching Approach To Lecturer Program With Students Competency In Uthm, UNIMAP

Consultancies

YearDescriptionLevel
2021 Penyelaras Program Siswazah Sijil Kompetensi Pengajar TVET, UTHM University
2020 Perlantikan sebagai Panel Penasihat Program Diploma Teknologi Automotif di Kolej Vokasional Pot Dickson tahun 2020 Government
2020 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN KURIKULUM IPG (JPKIPG) BAGI PROGRAM DIPLOMA PASCASISWAZAH PENDIDIKAN (PDPP) BIDANG RBT DAN TVET- INSTITUT PERGURUAN TEKNIK (IPG) NILAI- Penyelaras Teknologi Automotif 2020 Government
2020 Komader Emergency Rseponse Team (ERT) Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional UTHM-2020 University
2019 Pakar Penye,ak Keesahan Kandungan Instrumen Soal Selidik bagi Baharuddin Bin Salleh PhD Fakulti Pendidikan UKM bertajuk " Pembangunan Model Rekabentuk Produk Berkualiti Berasaskan Computer Aided Design (CAD) " Lantikan 02 Januari 2019 University
2019 Bengkel Kerja Penyediaan Penilai Buku Teks Kurikulum Standard Sekolah Menengah, Mata Pelajaran Vokasional Tahun 2019, Zon Tengah, Pengerusi Penilai Buku Teks Menservis Motorsikal Tingkatan 4 dan 5, Hotel De Palma Ampang Selangor, 20 hingga 22 Mac 2019. Government
2019 Pengerusi Jawatankuasa Penilaian Teknikal 2 Mata Pelajaran Vokasional (MPV) Menservis Motorsikal Tingkatan 4 dan 5, Bahagian Sumber dan Tekno;logi Pendidikan Kemneterian Pendidikan Malaysia (KPM) , pada 24 hingga 26 Jun 2019, Empreror Hiotel Melaka Government
2019 Penceramah/Fasilitator " Malaysia TVET Professional Educator (MPTE) Course" Mudzafar HOtel Melaka 25 hingga 28 Januari 2019 University
2018 Perlantikan sebagai Pegawai Pengesahan Luaran- Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPL-PPT), Persijilan Kemahiran Malaysia, 25 Mei 2018 hingga 24 Mei 2021 Bahagian G452:: MAINTENANCE AND REPAIR OF MOTOR VEHICLES; NOSS TP-300-2-2016* Servis Pembaikan- Kenderaan Ringan; TP-300-3-2018* Servis Diagnostik-Kenderaan Ringan; G452-002-4-2017 * Selepas Jualan-Operasi Servis Government
2018 Ahli Panel Penilai (APP) Pra Audit Program Diploma Teknologi Automotif di Kolej Vokasional Batu Pahat pada 02 Setember 2018 Government
2018 Penceramah/Fasilator 4 Step dan Bengkel Pembanguanan WIM, 4 Step Patern dan Portfolio VTO di Pejabat Pendaftar pada 09 hingga 10 September 2018 University
2018 Penceramah/ Fasilatator Malaysia TVET Professional Educator (MPTE) di Hotel Silka Maytower pada 02 hingga 05 Oktober 2018 University
2018 Pelantikan sebagai Penceramah/Fasilitator Bengkel Asas CBT, Teknik Mengajar 4 Step Patern & Pembangunan Portfolio VTO , 23-24 Disember 2018, Pejabat Pendaftar UTHM University
2018 Ahli Panel Penila (APP) Pra Audit Program Master Bussiness Administation (MBA) Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan pada 5 September 2018 University
2018 Perlantikan Sebagai Penilai Instrumen bagi Mohd Shazuan Bin Ghazlan Pelajar PhD Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional (FPTV) bertajuk " Penghasilan Kerangka Pelaksanaan Latihan Industri Bagi Meningkatkan Kualiti Kemahiran Generik" Lantikan 5 Jun 2018 University
2018 Pembantu Pengerusi Viva Sri Sumarti (PBP) Doktor Falsafah Pendidikan Teknikal dan Vokasional pada di PPS pada 17 Oktober 2018 University
2018 Penceramah untuk Kursus Malaysia Professional TVET Educators (Referring to Regional TVET Teacher Standard For Asean pada 11-15 Februari 2018, UTHM Kampus Pagoh- Curriculum Planning and Development University
2018 Penceramah untuk Kursus Malaysia Professional TVET Educators (Referring to Regional TVET Teacher Standard For Asean pada 11-15 Februari 2018, UTHM Kampus Pagoh- Worksyop and Laboratory Management University
2018 TECHNICAL CONSULTATION WORKSHOP ON REGIONAL TRAINING MODLES FOR TVET TEACHER AND MANGERS 'FIT FOR INDUSTRY 4.0" HELAD 4-6 DECEMBER 2018 GMI BANGI KUALA LUMPUR MALAYSIA International
2018 Perlantikan Pegawai Pengesahan Luaran-Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN), Persijilan Kemahiran Malaysia, 25 Mei 2018 hingga 24 Mei 2021, Bahagian G452: MAINTENACE AND REPAIR OF MOTOR VEHICLES; NOSS TP 300-2-2016* Servis Pembaikan-Kenderaan Ringan; TP-300-3-2016-* Servis Diagnostik- Kenderaan Ringan; G452-002-4-2017 Selepas Julan-Operasi Servis Government
2018 Perlantikan Pegawai Penilaian Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PP-PPT) Persijilan Kemahiran Malaysia, 25 Mei 2018 hingga 24 Mei 2018-Bahagian G452: MAINTENANCE AND REPAIR OF MOTOR VEHICLES : NOSS TP-300-2-2016* Servis Pembaikan Kenderaan Ringan; TP-300-3-2016*Servis Diagnostk-Kenderaan Ringan; G452-002-4-2017* Selepas Jualan-Operasi Servis Government
2018 Penasihat Akademik Program Diploma Teknologi Automotif, Kolej Vokasional Segamat, Johor, 2018-2020 Government
2018 Penasihat Akademik Program Pengajian Diploma Teknologi Automotif, Kolej Vokasional Batu Pahat Johor, 2018-2020 Government
2018 Ahli Panel Pemasihat Akademik Teknikal Program Diploma Teknologi Automotif Kolej Vokasional Setapak bermula 12 Jan 2018 hingga 12 Jan 2020 Government
2018 Perlantikan Pegawai Pengesahan Luaran (PPL) Persijilan Kemahiran Malaysia, 25 Mei hingga 24 Mei 2021, Bahagian G452: MANTENANCE AND REPAIR OF MOTOR VEHICLES; NOSS TP-300-2-2016* Servis Pembaikan-Kenderaan Ringan; TP-300-3-2016* Servis Diagnostik-Kenderaan Ringan; G452-002-4-2017 Selepas Jualan- Operasi Servis Government
2017 Perlantikan sebagai Ahli Panel Penilai (APP) Penilaian Kendiri Program di Kolej Vokasional Segamat, Johor, 12-13 Julai 2017 Government
2017 Panel Penasihat Akademik, Maklumbalas Penilaian Akreditasi Penuh kali ke2 bagi 66 Program Diploma di Kolej Vokasional, Kementerian Pendidikan Malaysia, 7-9 Ogos 2017, IPG Kampus Tun Husein Onn, Batu Pahat Johor Government
2017 Penasihat Akademik Bengkel Kerja Pemurnian Kandungan Kurikulum Standard Kolej Vokasional ( KSKV ) 16 Program Diploma Kolej Vokasional- Teknologi Automotif KPM Bagi Memenuhi Standard Akreditasi Penuh MQA pada 13 dan 17 Mac 2017 di IPG Kampus Teknik, Bandar Enstek Nilai-Perundingan Government
2017 Ahli Panel Makmal Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Pendidikan Vokasional, Institut Penddikan Guru, KPM, Bilangan 2/ 2017, Bangunan TVET IPG Kampus Pendidikan Teknik , Kompleks Pendidikan Teknik Bandar Enstek, 21 Jun 2017. Government
2017 Perunding Khidmat Kajian Perundingan Kepada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) Batu Pahat Untuk Meningkatkan Penyertaan dan Pencapaian Pelajar dalam Bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) 2017-2018 Government
2017 Penasihat Akademik Bengkel Kerja Pemurnian Area 2-Rekabentuk kurikulum dan Penyampaian Berdasarkan Syarat-syarat khusus Maklumbalas Akreditasi Penuh16 Program Diploma- Teknologi Automotif KPM pada 6 dan 7 April 2017 di Pusat Latihan GuruDalam Perkhidmatan, Zon Timur, Seri Tualang 28000 Temerloh Pahang- Perundingan 2 Government
2017 Perlantikan sebagai Ahli Panel Makmal Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Pendidkan Vokasional- Teknologi Automotif , Institut Pendidikan Guru (IPG). Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Tahun 2017 Government
2017 Penasihat Akademik Pemurnian Kandungan Kurikulum Berdasarkan Syarat-syarat Khusus Maklum Balas Penilaian Akreditasi bagi 16 Program Diploma Vokasional Malaysia (DVM)-Teknologi Automotif, Kementerian Pendidikan Malaysia bersama Stakeholders pada 12 dan 13 April 2017 di Bangunan TVET , IPG Kampus Teknik, Kompleks Pendidikan Nilai, Bandar Enstek.-Perundingan Government
2017 Penasihat Akademik, Bengkel Semalakn Course Learning Outcome Bagi Kursus-kursus Mengikut Program-program Diploma Yang Ditawarkan Di Kolej Vokasional-Teknologi Automotif Tarikh 2 hingga 5 Mei 2017, Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pahang, KM 10 Jalan Kemaman, Beserah 26100 Kuantan Pahang Government
2017 Perundingan Bengkel Pemurnian Area 2: Rekabentuk dan Penyampaian Kurikulum Program Teknologi Automotif dan KSKV SVM 2017 pada 17-21 April 2017 di IPG Kampus Teknik Bandar Enstek Nilai-Perundingan Government
2013 Panel Penasihat Atrikulasi Persijilan Kemahiran Malaysia, Jabatan Pembangunan Kemahiran, Hotel Avilion, Melaka 4.12.13 hingga 6.12.13 Government
2012 Employer Driven Skills Development Project (ESDP), Vocational Training Corporation, Goverment of Jordan 2012 International

Supervision

YearDescriptionRole
2021 Perlantikan Sebagai Panel Penilai Akhir Projek Sarjana Muda II (BBP40204) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Semester I Sesi 2021/2022 Assessor
2021 Perlantikan Sebagai Panel Penilai Sidang Penilaian Akhir Projek Saarjana Muda 1 (BBP40102) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Semester 1 Sesi 2021/2021 Assessor
2021 Pengerusi Viva Muhamamad Shahrir bin Mohamme Shafiek , The Effect of Digital Content in Automotive Technology Program Towards Students Cognitive dan Psychomotor Achievenment, PBV 26 April 2021 Referee
2019 Supervisor for Aira Shazwani Binti Md Roslan, Hubungan Faktor Individu dan Faktor Persekitaran Terhadap Kemahiran Teknikal di Institusi German Malaysia, Sarjana, Universiti Tun Hussien Onn Maklaysia, 2019 Supervisor
2018 Panel Penilai Projek Sarjana (MBE22804) Sarjanan Pengajian Pesisir Semester 1 Sesi 2018/19 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Assessor
2018 Supervisor for Agro Ciptono Sudarmo, PhD. Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2018- 2021 Supervisor
2018 Suoervisor for Mohd Syazwan Afif bin Abd Karim, Tahap Domain dan Psiikomotor Terhadap Kecekapan Teknikal Pelajar Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Selepas Menjalani Latihan Industri, Universiti Tun HUssein Onn Malaysia (UTHM), 2018 Supervisor
2018 Supervsior for Nurshazwani Binti Zakaria, Pembangunan Modul Pembelajaran Berasaskan Projek Bagi Matapelajaran Pemasangan dan Penyelenggaraan Unit Penyamanan Udara Jenis Pemisah Kurikuum Standard Kolej Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), 2018. Supervisor
2018 Supervisor for Slamet Setiyono, PhD, Universiti Tun HUssein Onn Malaysia, 2018-2021 Supervisor
2017 Suoervisor for Yusri Fakhruddin bin Yusof, PSM, Jig Kimpalan Paip Bawah Tanah (EZ PBT), Universiti Tun HUssein Onn Malaysia, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Ahmad Hanif bin Abdul Halin, PSM Easy Plasma Cutter Pantograph (EZPCP), PSM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Muhammad Arif Izzuddin bin Ab Halim, Jig Pemotongan Bulatan Oksi Asetelina, PSM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Carolus Gumbili Basaie, Pembangunan CD Pembelajaran Komponen Elektronik Matapelajaran KHB SEbagai ABBM, Projek Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Faizah binti Jaafar, Bahan Bantu Mengajar (BBM) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Daerah Pontian, Master, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM), 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Mohammad Nor Zamree bin Mohammad Zin, PhD, Universiiti Tun HUssein Onn Malaysia, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Muhammad Khairul Naim Bin A. Rahman, Model Nyah Haba Dalam Sistem Pengudaraan Bilik, Projek Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Supervisor
2017 Supervisor for Fatimah binti Jafri, Penggunaan Instruksional Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Terhadap Mata pelajaran Teras, Master, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM), 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Muhammad Hakim bin Hamat, Prototaip Nyah Haba Bas, Projek Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Tuan Aidil Kamarudin bin Tuan Abdullah, Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional (Penyelidikan), Kerangka Pembelajaran Berasaskan Proses Kerja (WPBL) Kurikulum Standard Kemahiran Malaysia (KSKV), Diploma Vokasional Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Roszaini Binti Sa'aba, Persepsi Pengetahuan, Mnat dan Motivasi Pelajar Trhadap Video Pembelajaran Kemahiran Hidup, Projek Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Nuramalina Afiqah binti Ahmad, Simulasi AHU Blower Sebagai ABBM, Projek Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017. Supervisor
2016 Supervisor for Hanim binti Zainal Tajuk: Kesediaan Pensyarah Teknikal Terhadap Pelaksanaan School Enterprise di Kolej Vokasional Wilayah Utara, Sarjanan Pendidikan Teknik dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Fakrul Azman bin Idris, Tajuk: Pembangunan CD Pembelajran Enjin 2 Lejang MPV Menservis Motorsikal, Projek Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Andrew Emang Anak Layang, Tajuk: Pembangunan Panduan Pembelajaran Lukisan Autocad 3 D Berasaskan KSKV, Projek Sarjana Muda, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Norhayati Binti Saktirun, Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional, Persepsi Pelajar Terhadap Amalan, Kemahiran dan Sikap serta hubungannya dalam Matapelajaran MPV di Sekolah Menengah Harian Daerah Batu Pahat. Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Michael Anak Nisoy Tajuk: Pembangunan Kit Pemancit Bahanapi Petrol bagi Matapelajaran Automotif, Projek Sarjanan Muda, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Panel Penilai Penilaiaan Kemajuan Penyelidikan Pelajat Program Sarjana Penyelidikan FPTV, 23 Oktober 2016 Assessor
2016 Supervisor for Cheng Mei Shee, Tajuk: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Membaca Terhadap Matapelajaran Bahasa Malaysia Murid Tahun 6 SJKC Kasap Segamat, Latihan Ilmian, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Tay Yih Feei, Tajuk: Perbandingan Dari Aspek Pengaruh Kemahiran, Minat dan Sikap Terhadap Pencapaian Subjek Matematik di SJKC Seng Hwa, Segamat, Latihan Ilmiah, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Pua Seow Ping, Tajuk: Persepsi Murid Terhadap Penggunaan Gambar Rajah Bagi Pembentukan Minat, Pengetahuan dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah di SJKC Bukit Siput, Segamat, Latihan ilmiah, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Noraizan binti Mohamad Wahab, Tajuk: Persepsi Murid Terhadap Penggunaan i Think Dalam Pembentukan Minat, Sikap dan Pengetahuan Dalam Subjek Sain Tahun 5 di Sek Gemilang-7, Segamat, Latihan Ilmiah, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Muslim bin Dabong, Pemampat Pegas Hidraulik Sebagai ABBM, Projek Sarjana Muda, Universitu Tun Hussien Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2015 Supervisor for Zaiful Hazly bin Sulaiman, Membangunkan Alat Bahan Bantu Mengajar (ABBM) Sistem Pengecas Lampau (Turbo) Bagi Mata Pelajaran Automotif, Projek Sarjana Muda, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Haszarul Hazreen Hisyam Bin A. Samad, Membangunkan Kit Latihan Sistem Tingkap Kuasa Mudah Alih Bagi Mata Pelajaran Teknologi Automotif, Projek Sarjana Muda, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Randy b Justin Karim, Sarjana Pendidikan, Tahap Kesediaan Pelajar Program Pengsiswazahan Guru (PPG) Dalam Pengaplikasian e-Pembelajaran untuk prosese Pengajaran dan Pembelajaran di UTHM, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Azrulhisham bin Marjuni, Membangunkan ABBM CD Interaktif Manual Latihan Pintu Automatik Kenderaan MPV, Projek Sarjana Muda, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Mohamad Rizal bin Hashim, Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Secara Permainan Bahasa Terhadap Minat Murid Tahun Tiga Menguasa Bahasa Inggeris di Sekolah Kebangsaan Jalan Matang Buluh, Bagan Serai, Perak. Kajian Tindakan, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Haszlika bin Bakar, Model Sistem Stereng kuasa Sebagai Alat Bahan Bantuan Mengajar Bagi Mata Pelajaran Teknologi Automotif, Projek Sarjana Muda, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2015 Supervisor
2014 Supervisor for Mohd Shahril bin Mohd Noor, Kesediaan Guru-guru Kolej Vokasional di Johor Terhadap Pelaksanaan Program Latihan Kemahiran Vokasional, Sarjana, UTHM, 2014 Supervisor
2014 External Assessor- Msc thesisi viva for Student program pasca sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Chandradimuka Palembang, 2014 External Assessor
2014 Supervisor for Norazemah bt Harun, Persepsi Murid Terhadap Penggunaan Kaedah Benteng Dalam Operasi Darab Bentuk Lazim Di Kalangan Murid Tahun 4 di SK Seri Amar Johor, Latihan Ilmiah, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Nor Suraya Hani Bt Mohd Said, Persepsi Murid Dalam Pembentukan Minat dan Pengetahuan Terhadap Penggunaan Teknologi Komputer Dalam Pengajaran Subjek Matematik Tahun 3 di Sekolah Kebangsaan Kompleks UDA, Johor, Latihan Ilmiah, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Nor Azilah bt Abu Talib, Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Peta Minda Dalam Pembentukan Minat dan Pengetahuan Dalam Mata Pelajaran Sains Tingkatan Satu di SMK Kangkar Pulai Kulai Jaya, Johor, Latihan Ilmiah, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Nazli Nazri B Abu Hassan, Keberkesanan Startegi Melukis Gambar Rajah Dalam Menyelesaikan Masalah Harian Opreasi Bercampur Mata Pelajaran Matematik Murid Tahun 5 di Sekolah Kebangsaan Ngee Heng, Johor Bahru, Latihan Ilmiah,Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Norazlina Bt Mohd Sabar @ Misran, Persepsi Murid Terhadap Penggunaan Kaedah Inkuiri Penemuaan Dalam Pembentukan Minat dan Pengetahuan Matapelajaran Matematik Tahun 5 Di sekolah Kebangsaan Taman Desa Jaya, Johor, Latihan Ilmiah, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Norsiah bt Shuib, Persepsi Murid Dalam Pembentukan Kemahiran dan Pengetahuan Mendarab Terhadap Penggunaan Keadah Lattice Matapelajaran Matematik Tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Taman Impian Emas, Johor, Latihan Ilmiah, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Norzaripah bt Alam, Persepsi Guru Sekolah Rendah Dallam Pembangunan Nilai Pelajar Menerusi Penerapan Nilai-nilai Murni Di sekolah Rendah Daerah Johor Bahru, Latihan Ilmiah, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Khairunisa bt Lazim, Tahap Kesediaan Pesnyarah Dalam Melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Kurikulum Standard Kolej Vokasional (KSKV) di Tiga buah Kolej Rintis Zon Timur, Semenajung Malaysia, Sarjana, UTHM, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Mohd Faisal bin Harun, Tahap Pengetahuan dan Pengamalan Keselamatan Bengkel Dalam Kalangan Pelajar Kolej Vokasional, Sarjana, UTHM, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Mazlili bt Suhaini, Kompetensi Pelajar Dalam Aplikasi Komputer Bagi Proses Pembelajaran di Kolej Vokasional Negeri Pahang, Sarjana, UTHM, 2014 Supervisor
2014 Assessor for Mohd Zaki Mahmud, Kesedaran Akhlak Melalui Pembelajaran Pendidikan Islam, UTHM, 2014 Assessor
2014 Assesor for Abdul Karim bin Jaafar, Persepsi Terhadap Penguasaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam Kalangan Pensyarah KOlej Vokasional bagi Meningkatkan Proses Pengajaran Assessor
2014 Panel Penilai Mohd Fadzullah bin Mohammad, Tinjauan Terhadap Keberkesanan Program Modul Pembelajaran Sepanjanga Hayat (PSH) di Kolej Komuniti, Sarjana, 2014 Assessor
2014 Siti Nurshahizan bt Razali, Kajian Terhadap Faktor-faktor Dominan yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik Pelajar Dari Aspek Pembelajaran Kendiri di Politeknik Kota Bahru, Sarjana, 2014 Assessor
2014 Supervisor for Mohd Nur Hafiz bin Fauzi, Penerapan Budaya, Sikap dan Nilai Terhadap Pembentukan Usahawan Teknikal Dalam Kalangan Pelatih GIATMARA di Kelantan, Sarjana, UTHM, 2014 Supervisor
2013 Supervisor for Haslina binti Zakaria, Tajuk: Faktor Individu dan Faktor Persekitaran yang Mempengaruhi Pemindahan Latihan Terhadap Pencapaian Akademik Dalam Kalangan Pelajara Fakulti Kejuruteraan Elektrik, UTEM, Sarjana, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2013 Supervisor
2013 Supervisor for Abdul Muqsith bin Ahmad, Tajuk: Faktor yang Mempengaruhi Perbezaan Pencapaian Akademik Pelajar Lepasan Diploma Politeknik dan Matrikulasi Terhadap Subjek Kejuruteraan, Sarjana, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), 2013. Supervisor
2013 Supervisor for Nurul Ashiqin bt Abdul Rashid, Kajian Perbandingan Pemilihan bidang Pengkhususan Kejuruteraan Awam berdasarkan jantina Terhadap Pencapaian Akademik Subjek Kejuruteran pelajar Politeknik, Sarjana 1, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM), 2013 Supervisor
2013 Panel Penilai, Sidang Penilaian Akhir Projek Sarjana 2 (MBE 22804), Sesi 2013/2014 Semeter 1, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2013. Assessor
2013 Assesor for Siti Aida bt Mutalib, Projek Sarjana 1, Gaya Kepimpinan Terhadap Pemilhan Starategi Pengajaran dan Pembelajaran, Sarjana, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, UTHM, 2013 Assessor
2013 Assessor for Siti Khadijah Bt Omar, Penglibatan Orang Kurang Upaya (OKU) fizikal dalam Pekwrjaan Kemahiran Teknikal dan Vokasional, Projek Sarjana 1, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM), 2013 Assessor
2013 Penel Penilai, Sidang Penilaian Akhir Projek Sarjana 1 (MBE 12302) Sesi 2013/2014 Semester 1, University Tun Hussein Onn Malaysia, 2013. Assessor
2013 Panel Penilai Projek Sarjana 1 MBE 12302 Semester II 2012/2013 Assessor
2012 Co Supervisor for Azian bt Othman, Tajuk : Simulasi Sistem Menara Pendingin Sebagai Alat Bahan Bantu Mengajar, Sarjana Muda , Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2012, Supervisor
2012 Assessor for Roslan b Ramli, Tajuk: Penggunaan Pengurusan Grafik Dalam Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah, Tingkatan Satu,Projek Sarjana 1 (Pesisir), Universiti Tun Hussien onn Ma;laysia, 2012 Assessor
2012 Panel Penilai Sidang Penilaian Akhir Projek Sarjana Muda 1(BBT3022) SMPTV Sem II Sessi 2011/2012 Assessor
2012 Panel Penilai Sidang Penilaian Akhir Projek Sarjana 1 (MBE12302) Ijazah Sarjana PTV Semester II Sesi 2011/2012 Assessor
2012 Ketua Penilai Sidang Penilaian Akhir Projek Sarjana Muda 2 (BBT4044) Ijazah Sarjana Muda PTV Semester 1 Sesi 2011/2012 Assessor
2012 Panel Penilai Sidang Penilaian Akhir Projek Sarjana 1 (MBE 12302) Ijazah Sarjana PTV Semester II 2011/2012- Program Pesisir Pusat UTHM Assessor
2012 Assessor for Muhamad Bazrol b. Mohd Nawi, Tajuk: Pneumatic Learning Kit With Multi- Function, Projek Sarjana Muda , Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2012 Assessor
2012 Assessor for Mohd Fauzee b Ibrahim, Tajuk: Rekabentuk Mesin Kelapa sebagai Aplikasi Sistem Kerja Tekan. Projek Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 Assessor
2012 Assessor for Muhamad Azmi b, Hussin, Tajuk; Power Steering System As Teaching Aids, Projek Sarjanan Muda, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2012 Assessor
2012 Assessor for Noormeza bt Esa, Tajuk: Kesan Pemberiaan Komputer Riba Dalam Kalangan Pelajar di Daerah Pagoh, Projek Sarjana, Universiti Tun HUssien Onn Malaysia, 2012 Assessor
2012 Assessor for Wan Zarizi b Wan Kamaruzaman, Tajuk; Kesan Penggunaan Koswer Lukisan Kejuruteraan Sebagai Alat Sokongan Mengajar di Politeknik Shah Alam, Selangor, Projek Sarjana, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2012 Assessor
2012 Assessor for Siti Noridayu bt Mohd Sohod, Tahap Penguasaan Pemikiran Kritis dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Dalam Kalangan Pelajar Sarjana Muda di UTHM, Projek Sarjana, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012. Assessor
2012 Assessor for Suriati bt Ahmad Aman, Tajuk; Pendekatan Penerapan Nilai Retorik Dalam Kalangan Guru Pendidikan Khas Aliran Kemahiran dari Perspektif Pelajar Masalah Penglihatan, Projek Sarjana, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 Assessor
2012 Assessor for Yusniza bt Yusof, Tajuk; Faktor Pemilihan Kerjaya Kejuruteraan Dalam Kalangan Pelajar Wanita Pelbagai Jens Personaliti di Politeknik Zon Utara, Projek Sarjana, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 Assessor
2012 Assesor for Marliana bt Omar Bakhi, Tajuk; Penggunaan E-Pembelajaran 2.0 Dalam Kaedah Pembelajaran Blended Learning Dalam Kalangan Pelajar dan Pensyarah di UTHM, Projek Sarjana,Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 Assessor
2012 Panel Penilai Sidang Akhir Projek Sarjana 2 (MBE22804) Ijazah Sarjana PTV Semester I 2012/2013 Assessor
2012 Panel Penilai Akhir Projek Sarjana Muda 2 (BBT3022) SMPTV Semester I Sessi 2012/2013 Assessor
2012 Assessor for Mohamad Nor Zamree b Mohamad Zin,Penggunaan Video Pengajaran sebagai Alat bantuan Mengajar bagi Tajuk Cuaca dan Iklim serta Pengaruhnya untuk Mata pelajaran Geografi. Projek Sarjana 1 (Pesisir) Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2012 Assessor
2012 Assesor for Sa'at Abd Rahman, Tajuk, Kesediaan Guru Terhadap Pengajaran Berasaskan Kurikulum Standard Kolej Vokasional, Projek Sarjana 1 (Pesisir) , Universiti Tun Husssein Onn Malaysia, 2012, Assessor
2011 Supervisor for Rodziah Binti Ab Rahim, Tajuk: Sikap Terbuka Dalam Kalangan Pelajar Universiti Tun Hussien Onn Malaysia ,Sarjana Muda, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2011 Supervisor
2011 Supervisor for Faizatul Asikin Binti Ramli, Tajuk: Pengaruh Personaliti Terhadap Kecemerlangan Kokurikulum Pelajar: Kajian di Tiga Buah Sekalah Menengah Negeri Johor, Sarjana Muda, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia,2011 Supervisor
2011 Supervisor for Norhaidah Binti Mohd Kusairi,Tajuk: Kesan Aktiviti Kurikulum Terhadap Pembentukan Kemahiran Insaniah Pelajar : Kajian di Sekolah Menengah Harian di Daerah Batu Pahat,Sarjana Muda, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2011 Supervisor
2011 Assessor for Maizatul Azra bt Ahad, Projek Sarjana Muda, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2011 Assessor
2011 Assessor for Muhmmad Nur Farhan b Nordin, Projek Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 Assessor
2011 Assessor for Khairunisa bt Mohamad Radzi, Projek Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 Assessor
2011 Assessor for Mohd Firdaus b. A Wahab, Projek Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 Assessor

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2021 Perlantikan Sebagai Penyelia Program Latihan Mengajar Sarjana Muda Pendidikan Teknikal dan Vokasional Semester 3 Sessi 2020/2021 University
2020 INTERNATIONAL WORKSHOP ON 4TH INDUSTRIAL REVOLUTION AND TVET INOVATION 12-13 FEBRUARY 2020 UTHM- Member University
2019 Kursus Pemadaman Kebakaran dan Pengungsian Bangunan, Balai Bomba Air HItam, Johor 17 hingga 19 Mac 2019. University
2019 AJK Induk Promosi dan Publisiti Birged Relasis, Seminar Patriotisme Badan Beruniform 2019, Anjuran dengan kerjasama Sekretariat Badan Beruniform Sempena Karnival Patriotisme, Dewan Kuliah 1, PTTA UTHM pada 14 Mac 2019 University
2018 Latiihan Mengajar Kolej Vokasioal Klang pada 12 hingga 17 Ogos 2018 University
2018 Urusetia Program Ekspedisi Gunung Arong dan Pembersihan Pantai RELASIS UTHM, 20-21 April 2018, Telok Gorek Chalet & Camp Site dan Gunung Arong, Mersing, Johor University
2018 Perlantikan sebagai Pegawai Pengiring Pelajar Program Mobiiliti Berkredit FPTV bersama Pelajar Universiti Negeri Padang (UNP) 20 Mac- 14 Ogos 2018, FPTV UTHM University
2018 Pensyarah Pengiring dan Jawatankuasa Deligasi dari Universiti Negeri Yogyakarta (UNY) ke FPTV UTHM pada 18-21 Februari 2018. University
2018 Perlantikan Sebagai Ketua Pengawas Peperiksaan Akhir Semester II Sessi 2017/2018 Bagi Program Diploma dan Program Sarjana Muda. University
2018 Perlantikan Sebagai Ahli Jawatan Kuasa 6th WORLD CONGRESS ON TVET 2018 (WoTVET 2018) University
2018 Presenter Abstarct Paper, 1st National STEM 2018, Universiti of Malaya (UM) held on 31 July & 1 August 2018 Joint organized by Center for Foundation Studies in Science University of Malaya & THe National STEM Movement University
2017 Perlantikan sebagai AJK Penajaan Seminar Pendidikan Johor Berkemajuan 2017 (SPJ) Dewan Tun Ismail, UTHM, 12-13 September 2017. University
2017 Fasiltator Konvesyen Inovatif dan Kreatif (KIK) Peringkat Universiti Awam Kali ke 13 -Pingat Gangsa pada 01-03 Ogos 2017 di Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP) University
2017 AJK Program Pensyarah Jemputan Dr Nopadon Maneetien, FPTV UTHM, 08-21 April 2017 University
2017 Penceramah kurusus Competency Based Training (CBT) dan Written Instructional Material (WIM), Studio Pendidikan 08 April 2017 University
2017 Ketua Biro Pengangkutan, Asean Vocational Engineering Camp (AVEC) 2017), UTHM 16-23 Julai 2017, University
2017 Perlantikan Penyelaras UCTC/ADMIN Sistem Pengkalan Data Khidmat Masyarakat PTj FPTV 2017-2018 University
2017 Pensyarah Pengiring, Mangrove our resposiibility-Fasa 2 NBOS Projek bersama Duta Universiiti HUM, Relasis UTHM, IPG MPMC, RTC Sg Rambai, Jabatan Hutan, Jabatan Alam Sekitar dan Persatuan perkampungan Nelayan Telok Mas pada 22 April 2017 di Telok Mas, Melaka University
2017 Peyelars Hubungan Kerjasama FPTV dan Universitas Negeri Padang (UNP), Indonesia 2017 University
2017 AJK Penajaan Kecil Penajaan dan Kolaborasi Program Asean Expert Forum 2017, 23-24 Mei 2017 KSL Johor Bahru University
2017 Pengarah Teknikal , HEPA FPTV, Sukan Antara Fakulti (SAF), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), 2017 University
2017 2017 International Invention Inovation Competation in Canada. iCAN Toronto International Society of Inovation & Advanced Skill (TISIAS), Projek Titile: EZC-Engine Cooling Syatem Learning Aid - Gold Medal , August 26, 2017, Toronto, Canada. International
2017 Program University Comunity Enggement Briged Relasis UTHM, 22-25 November 2017, Felda Lenga Muar University
2017 jurulatih dan pegawai pengiring Majlis Pentauliahan Briged Relasis Malaysia Peringkat Kebangsaan Tahun 2017, 26 September hingga 01 Oktober 2017, Politeknik Seberang Perai, Pulau Pinang University
2016 AJK Program Pentauliahan Briged Relasis Peringkat Kebnagsaan tahun 2016 University
2016 Penyelaras Jawatankuasa Penasihat Fakulti, 2016-2018 University
2016 AJK Disiplin Hal Ehwal Pelajar & Alumni, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, 2016-2018 University
2016 Komvensyen KIK Universiti Awaam (UA) UMT Terengganu, 02 hingga 04 Ogos 2016 University
2016 Pegawai Pengiring Hala Tuju Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional 2017-2027, Studio Pendidikan FPTV 9-10 Ogos 2016 University
2016 Penyelaras Penasihat Industri Fakluti Pendidikan Teknikal dan Vokasional 2016/2018 University
2016 Karnival KEMAS4U-Semarak Desa UTHM 2U -Briged Relasis Di Dataran Tg Emas Muar Johor pada 10 Disember 2016 University
2016 Pegerusi Kelab Fakluti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM sesi 2016/2018 University
2016 AJK Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan FPTV 2016/2018 University
2016 AJK KHIDMAT MASYARAKAT (CSR) & TEKNOLOGI TRANSFER, HEPA FPTV, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM), 2016-2018 University
2016 Konvesyen Kumpulan Inoatif (KIK) MPC Wilayah Selatan, Hotel KSL JB 15 dan 16 Ogos 2016 University
2016 Pegawai Perantara Universiti Negeri Padang, 24-28 Julai 2016 University
2016 AJK Logistik dan Pengangkutaan dan Penginapan Majlsi Professor Negara (MPN), Dewan Zaaba Kemeneterian Pengajian Tinggi 31 Mei-02 Jun 2016 University
2016 Mini Konvensyen KIK UTHM, Dewan DTI, 25 Mei 2016 University
2016 Ketua KOmandan Kursus Profesionalisme Guru Bagi Pe;ajar FPTV, UTHM, Kem PLKN Sembrong 24-26 November 2016 University
2016 Perserta Pertandingan Antrabangsa 26th International Inovation Technology Exhibition 2016 (ITEX) 11-14 Mei 2016 Kuala Lumpur Konvesyen Center (KLCC). Tajuk: EZ ECS Engine Cooling System Leraning Aids. Pingat Peral University
2016 AJK Majlis Pentauliahan Pangkat Briged Relasis 2016, 22-24 September 2016, UTHM National
2016 Anual Productivity & Inovation Conference and Exposition (APIC) 2016 PICC Putrajaya, 25-27 October 2016 National
2016 AJK Bersama CIAST dan UTHM, Konvensyen Asean Skill Competetation (ASC), MAEPS Serdang Selangor 25-27 September 2016 International
2016 Pencatat Asean Skill Competation Conference 2016, MAEPS Serdang 25-27 Oktober 2016 International
2015 Pegawai Pemasar Jom Masuk U 2015 University
2015 Timbalan Komanadan, Kem Bina Insan Guru, Kem PLKN Sembrong, 8-14 November 2016. University
2015 AJK Pengangkutan Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidkan Universiti Awam, UTHM 2015 University
2014 Jawatankuasa Tugas-tugas khas, FPTV UTHM, 2014-2016 University
2014 Jawatankuasa Pembangun Program Baru Program Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Automotif), FPTV UTHM, 2014 University
2014 Pensyarah Pengiring Program Mobiliti Outbonding Pelajar Ke Luar Negara (Kemboja) 15-20 Disember 2014 University
2014 Pegawai Pengiring Program TVET Cambodian Training (TVET-CTP) UTHM-Cambodia, 24/12/13- 13/3/14 University
2014 Ketua Biro Pengangkutan, Progam CPSC UTHM , 3-4 2014 University
2014 Ketua Biro Pengangkutan, 4th World Congress on TVET (WoCTVET) 2014, 5-6 November 2014 University
2014 Jawatankuasa kecil PERKASA. UTHM, 2014-2016 University
2014 Jawatankuasa KIK, FPTV UTHM, 2014-2016 University
2014 Pensyarah Pengiring, Program Perkhemahan Sk Sg Suloh Batu Pahat-UTHM, Guning Berlumut Keluang 2014 District
2014 Timbalan Komndan, Kem Bina Insan Guru, UTHM 24-30 September 2014 University
2014 Jawatankuasa Pengurusan, FPTV UTHM, 2014-2016 University
2014 Penceramah Bersama UPSI-UTHM. Dosen Mahasiswa Belajar Jadi Pengusahan- Universiti Palembang (UNPAL) 4 November 2014 International
2013 Bengkel Pembangunan Kursus KoKurikulum Baharu Berteraskan Kemahiran dan Kursus Kesukarelawan, UTHM, Best Western Prima Inland Sea Resort (Tiara Beach Resort) 13.11.13 hingga 13.11.13. University
2013 Ketua Panel Penilai, Festival Rekabentuk Industri 2013, Program Pengsiswazahan Guru (Automotif) Di Kolej Vokasional Kajang pada 29 Julai 2013, anjuran FPTV, UTHM Johor. University
2013 Penyelaras Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional dan Teknologi Semester 2 2012/2013 PPW Kajang, Selangor. FPTV UTHM, 2013 University
2013 Panel Hakim, Seminar dan Pertandingan Teknologi Pendidikan, Anjuran Pelajar PascasiswazahTahun 1 2013/2014, 22 Mei 2013 FPTV UTHM University
2013 Penyelaras Ijazah Sarjana Muda Teknik dan Voaksional (PPG-Automotif), FPTV, UTHM, 2011-2013, University
2013 Pertandingan Penyelidikan dan Inovasi Dalam Pendidikan Peringkat Kebangsaan 2013 (Edu-InERI), 19.07.13 hingga 22 Julai 2013, UPSI, Tg Malim, Perak. University
2012 Timbalan Presiden, Kelab FPTV Sessi 2012/2013 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Penyelaras Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional dan Teknologi Semester 2 2011/2012-PPW Kucing Sarawak FPTV, UTHM, 2012 University
2012 Ketua Protokol, Seminar Pendidikan Pasca Ijazah kali ke 2, FPTV, 2012, 13 Jun 2012 University
2012 Peserta Perbarisan Maulidur Rasul Peringkat Universiti, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2012 University
2012 AJK Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, FPTV Sesi 2012/2013, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Ketua Pegawai Tugas Khas & Protokol, FPTV, Sesi 2012/2013 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Bentara Konvoksyen kali Ke 12, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Ketua Biro Protokol dan VIP, 3rd Wprld Congress On Teacher Education for TVET in Conjuction with World Teacher Day, 4 October 2012, FPTV, UTHM, 2012 University
2012 Chairperson, Parrel Session 6, Malaysia Technical Universities Conference on Engineering and Technology (MUCET) , UNIMAP 2012, 20-21 November 2012, Hotel Sei Malaysia Kangar Perlis University
2012 Ketua Perbarisan Town & Gown Konvoksyen ke 12, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2012 University
2011 Pegawai Pengesahan Luaran, Jabatan Pembangunan Kemahiran, 2011 Government
2011 Ketua Protokol,World UNESCO Teacher Day dan Hari Terbuka FPTV 2011, 25 Oktober 2011. University
2011 Peserta Perbarisan Town & Gown 2011, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2011 University
2011 Pegawai Pegesahan Luaran-Pegawai Latihan Vokasional (PLV), Jabatan Pembangunan Kemahiran, 2011-2014 Government
2011 Pegawai Pengesahan Luaran, Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)-2011-2014 Government
2011 Bentara, Konvoksyen kali ke 11, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2011 University
2011 Pegawai Penilai Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PP-PPT), Jabatan Pembangunan Kemahiran,2011 Government
2011 Panel Penilai Pentauliahan Program JPK, Pakar Pengajar (PAJAR) Jabatan Pembangunan Kemahiran,2011 Government
2011 Ketua protokol, Internatiomal Seminar on TVET, Training, Bussines and Governace Model-Selected Country, UTHM Holdings, Hotel Shangri La Putrajaya, 28-29 September 2011 University
2011 Ketua Protokol, Proceeding of Seminar on Special Education FPTV & ACTIVE 07 December 2011 University
2011 Dual Sistem Expert (DSE), Jabatan Pembangunan Kemahiran, 2011 Government

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 BENGKEL TRAINING OF TRAINERS (TOT) PENGAJAR KOKURIKULUM SEMESTER I SESI 2022/2023
UTHM / NEW YORK HOTEL, JOHOR BAHRU
06/10/2022 - 08/10/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN 7 PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL SIRI 2, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / Bilik Seminar dan Bilik Tutorial FPTV
24/08/2022
2022 KURSUS KETUA PLATUN & UJIAN KEMAHIRAN MENEMBAK RELASIS
UTHM / Lapang Sasar Persatuan Menembak Johor
02/07/2022
2022 WEBINAR PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI DARI ASPEK KESUKARELAWAN
UTHM / https://uthm-edu-my.zoom.us/j/97029478526?pwd=U0xWNm9kSzMyTmRYT2xqaVlXM1UrQT09
25/06/2022
2022 WEBINAR ETIKA BERKOMUNIKASI DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL
UTHM / https://uthm-edu-my.zoom.us/j/97029478526?pwd=U0xWNm9kSzMyTmRYT2xqaVlXM1UrQT09
25/06/2022
2022 KURSUS MS ISO DAN EKSA
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1, PEJABAT PENDAFTAR
07/06/2022 - 08/06/2022
2022 BENGKEL PERSEDIAAN PENGAJAR KURSUS KOKURIKULUM BERKREDIT SEMESTER II SESI 2021/2022
UTHM / KEDIAMAN/RUANG BERTUGAS MASING-MASING
11/03/2022
2022 BENGKEL PEMBANGUNAN PROGRAM BAHARU SIJIL SISWAZAH KOMPITENSI PENGAJAR PENDIDIKAN LATIHAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL (TVET) FPTV
FPTV / LE GRANDEUR PALM RESORT JOHOR
27/01/2022 - 29/01/2022
2022 WEBINAR PERANCANGAN RELA DI JOHOR DALAM KEMAKMURAN MASYARAKAT BAGI TAHUN 2022
UTHM / https://uthm-edu-my.zoom.us/j/95754942105?pwd=MC92Q0NYM1RUV0NBNWNNeWZQNUZPUT09
13/01/2022
2022 WEBINAR KESELAMATAN SIBER DI MEDIA SOSIAL
UTHM / http://uthm-edu-my.zoom.us/j/93754564169?pwd=VkNjU1l1dmRuNXNNZGxuUGZzY2RBZz09
08/01/2022
2022 WEBINAR KHIDMAT RELA MENSEJAHTERAKAN KELUARGA MALAYSIA
UTHM / zoom meeting
07/01/2022
2021 WEBINAR KESUKARELAWAN MEMBENTUK JATI DIRI & PATRIOTISME
UTHM / https://meet.google.com/qsy-yebq-qtt
18/12/2021
2021 WEBINAR KEPIMPINAN PARADIGMA TAUHID
UTHM / https://meet.google.com/qsy-yebq-qtt
17/12/2021
2021 WEBINAR FORENSIK DIGITAL: HALA TUJU DAN PENGUATKUASAAN
UTHM / https://uthm-edu-my.zoom.us/j/98253085992?pwd=RWdmamlrY2RLUklIdExUbGVFU2lpUT09
02/12/2021
2021 WEBINAR KEPIMPINAN DAN KESUKARELAWANAN DALAM DIRI PELAJAR
UTHM / ONLINE
28/10/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN SIJIL SISWAZAH KOMPETENSI PENGAJAR TVET
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 1, PTTA
12/10/2021
2021 REALITI BERPERANTARA (AUGMENTED REALITY)
UTHM / Atas Talian
07/10/2021
2021 KURSUS ASAS KESELAMATAN KEBAKARAN DAN TATACARA PENGUNGSIAN BANGUNAN
FKMP,UTHM / ZOOM MEETING
28/09/2021
2021 KURSUS PENYELIAAN BERKESAN PELAJAR PASCASISWAZAH
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE ONLINE
24/05/2021 - 25/05/2021
2020 BENGKEL PERSEDIAAN PEMBELAJARAN DALAM TALIAN RELASIS UTHM SEM 1 SESI 2020
UTHM / -
05/10/2020
2020 PRA BENGKEL PEMBANGUNAN SOALAN UJIAN APTITUD
UTHM / HOTEL IMPIANA SENAI JOHOR BAHRU
01/10/2020 - 03/10/2020
2020 BENGKEL ' INTERNATIONAL WORKSHOP ON 4TH INDUSTRIAL REVOLUTION AND TVET INNOVATION
UTHM / BILIK LESTARI 1, PTTA
12/02/2020 - 13/02/2020
2020 KURSUS LATIHAN PLATFORM AUTHOR UTHM BARU
UTHM / UTHM
03/02/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN TNCAA BERSAMA STAF AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
02/02/2020
2020 BENGKEL PERSEDIAAN PENGAJAR KURSUS KOKURIKULUM BERKREDIT SEM II SESI 2019/2020
UTHM / DEWAN 3, DTMI, UTHM
01/02/2020

« Back