PUAN NORAIZAH BINTI WAHAB
N19 PEMBANTU TADBIR (P/O)
Pejabat Am
Pusat Pembelajaran Berterusan dan APEL
PUAN NORAIZAH BINTI WAHAB

SARJANA MUDA PENGURUSAN , UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (2003)
HSC/STPM TIADA BIDANG , SEKOLAH MENENGAH BANDAR MAS KOTA TINGGI (1998)
SC/MCE/SPM/SPVM TIADA BIDANG , SMT JOHOR BAHRU (1996)

N19 Pembantu Tadbir (p/o)

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 PROGRAM SANGGAR LESTARI SIRI 2
UTHM / EAGLE RANCH RESORT, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN
28/06/2022 - 30/06/2022
2022 BENGKEL PEMBANGUNAN GARIS PANDUAN LATIHAN UTHM
UTHM / DEWAN LESTARI 2, ARAS 3, PTTA
22/06/2022
2022 KURSUS PEMBANGUNAN OBJEKTIF KUALITI PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)
UTHM / Google Meet
25/05/2022
2022 WEBINAR KSUTHM : PUASA TAPI TAK KURUS
UTHM / FB LIVE
11/04/2022