Pusat Teknousahawan Universiti

Pengarah - Pejabat Am
Dr. NASUHA BIN SA'UDE
Timbalan Pengarah - Pejabat Am
PROF. MADYA Dr. SITI SARAH BINTI OMAR
Ketua Jabatan - Jabatan Teknousahawan Pelajar
Dr. MOHD YUSSNI BIN HASHIM
Ketua Jabatan - Jabatan Keusahawanan Sosial Pelajar
Ts. Dr. MOHD ARIF BIN ROSLI
Jabatan Teknousahawan Pelajar
1.NUR NABIHAH BINTI ANNUAR EKSEKUTIF
Pejabat Am
2.JEFRI BIN AHMAD PENOLONG PEGAWAI TADBIR KANAN (TBK)

« Back