Research

Code 0817 Grant Type GIPS
Date Start 01-04-2011 Date End 30-09-2011
Extension Period
Title Kajian Ke Atas Isu Penguatkuasaan Penilaian Kesan Alam Sekitar (eia) Di Kawasan Projek Perumahan Lereng Bukit, Kajian Kes: Negeri Selangor Darul Ehsan
Research Type Applied
Area Teknologi dan Kejuruteraan
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 9,200.00
Researchers
SEOW TA WEE
MOHD NOH BIN DALIMIN @ DOLIMIN

« Back