Staff Profile

Full NameTs. Dr. ROHAYU BINTI RODDIN
FacultyFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
DepartmentJABATAN PENDIDIKAN VOKASIONAL
Email
Designation DS52 - PENSYARAH KANAN

Field of Expertise

Field Category (KPT) SOCIAL SCIENCE
Field (KPT) Community Development
Field of Specialization (KPT) Community Research

Areas of Research Interest

1. Indigenous people
2. Urban and regional planning
3. Women and marginalized people
4. Tourism planning
5. Community development and socioeconomic transformation
6. Entrepreneurship

Innovation Field of Interest

1. Sustainable tourism
2. Preservation and conservation
3. Digital marketing

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2016 DOKTOR FALSAFAH PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2003 SARJANA SAINS (PERANCANGAN PELANCONGAN) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2001 SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Professional Appointments

DS52 - Pensyarah Kanan

Management Experience

DateDescription
01/01/2017 - Penolong Ketua Program
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
18/07/2021 - Penyelidik Utama
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Advanced Center for TVET (ACTiVE)
15/07/2019 - 15/07/2021 Penyelidik Utama
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Advanced Center for TVET (ACTiVE)

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
01/01/2007 - 31/12/2007 Persatuan Pendidikan Teknik dan Vokasional
Persatuan Teknik & Vokasional Malaysia
Ahli Kebangsaan
21/05/2021 - 21/05/2022 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Technologies Profesional Kebangsaan
22/05/2020 - 21/05/2021 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
20/05/2018 - 19/05/2019 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
K379 Modul Digital Gaya Pengajaran Guru dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi bagi Penguasaan Matematik Murid Orang Asli ke Arah Mencapai Edu. 4.0 Ahli 06/09/2024
K380 MODEL BAHARU PELAKSANAAN 'HOME BASED LEARNING' BAGI MENGHADAPI PASCA COVID-19 KE ARAH KELESTARIAN PENDIDIKAN DALAM KALANGAN MURID ORANG ASLI DI MALAYSIA Ahli 06/09/2024
Q175 EFIKASI KEPIMPINAN PENGURUSAN KOLEJ VOKASIONAL DALAM PERLAKSANAAN PEMBUDAYAAN INOVASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BIDANG KEMAHIRAN Ahli 31/08/2024
K283 PEMBANGUNAN PROFIL TRANSFORMASI SOSIOEKONOMI MELALUI PENDEKATAN "PRO-POOR TOURISM" (PPT) DALAM MENGATASI MASALAH KEMISKINAN ORANG ASLI Ahli 31/10/2023
H877 Keupayaan Belia Orang Asli Dalam Menceburi Bidang Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (PLTV) di Malaysia Ketua 30/09/2023
K279 Model Berimpak Tinggi Pelancongan Berasaskan Komuniti ke arah Kelestarian Pembangunan Komuniti Orang Asli di Malaysia Ahli 30/04/2023
K045 Pendekatan Model Baru Pembangunan Keupayaan Keusahawanan Ketua Isi Rumah (KIR) Wanita Orang Asli dalam Menjanakan Pendapatan Keluarga bagi tujuan Pembasmian Kemiskinan Ketua 30/03/2023
H994 Building a Model for Sustainable Community-Based Tourism Development in Parit Sulong, Batu Pahat, Johor Ahli 31/03/2022
M049 TAHAP SOSIOEMOSI STAF AKADEMIK UTHM YANG MELAKSANAKAN P&P DALAM TALIAN DENGAN BEKERJA DARI RUMAH (BDR) Ahli 31/03/2022
K010 TEACHERS INSTRUCTIONAL COMPETENCY MODEL TOWARDS CULTIVATING HIGH ORDER THINKING SKILLS (HOTs) IN LINUS ASSESSMENT SYSTEM Ahli 31/08/2021
K009 Conceptual Model Of Vocational Teachers In Practical Teaching Practices On Competency Based Education And Training Approach (CBET) Ketua 30/06/2021
K004 Self-efficacy of Teachers towards the Leadership of School Administrators in Culturing Innovation in Teaching and Learning Implementation. Ahli 28/02/2021
1606 Model Transformasi Nilai Komuniti Orang Asli di Malaysia menerusi Pembangunan Pelancongan ke arah Pembangunan Komuniti Lestari Ketua 31/07/2019
V007 Pembangunan Sistem Sokongan Aplikasi Pentaksiran Pelbagai Fungsi Pelaksanaan OBE untuk Program PPG di UTHM Ahli 15/02/2019
A098 Program Educate Malaysia dan Duta Universiti di Bawah Program Transformasi Luar Bandar, Inisiatif Kerjasama Universiti (NBOS4) Ahli 31/12/2018
V003 Kerangka Amalan Pengajaran Graduan Program Pensiswazahan Guru Melalui Pedagogical Reasoning Action Dalam Pelaksanaan Kurikulum Berasaskan Kompetensi Pendidikan Teknik dan Vokasional Ahli 15/11/2018
1502 MODEL BARU TRANSFORMASI KEUSAHAWANAN MELALUI PROSES PERUBAHAN DALAM MENAIKTARAF EKONOMI MASYARAKAT ORANG ASLI Ahli 31/05/2017
1105 Pengaruh Faktor Sosioekonomi Dan Gunatanah Terhadap Kualiti Sungai Di Daerah Batu Pahat Ahli 30/11/2015
0883 Pendekatan Program Satu Daerah Satu Industri (SDSI) Dalam Melestarikan Keupayaan Pelancongan Desa: Satu Kajian Dalam Komuniti Orang Asli Ahli 30/07/2014
1070 Model Baru Bagi Instrumen Penilaian Pentaksiran Kompetensi Persijilan Modular (PKPM) Dalam Melestarikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Ahli 14/04/2014
0831 Model Latihan Berprestasi Tinggi untuk Kelestarian Pelancongan Desa di Koridor Ekonomi Wilayah Timur Malaysia Ahli 31/12/2013
0755 Pembangunan Kerangka Keupayaan Di Peringkat Komuniti Ke Arah Kelestarian Pelancongan Berasaskan Komuniti (Community Based Tourism) Di Malaysia Ahli 28/02/2013
0767 PENDEKATAN MODEL BARU PEMBANGUNAN USAHAWAN WANITA LUAR BANDAR BAGI TUJUAN PEMBASMIAN KEMISKINAN Ketua 28/02/2013
0742 Analisis Keperluan Hidup : Strategi untuk Membangunkan Kerangka Kedamaian Hidup Warga Emas Ahli 31/08/2012
0743 Development of Educational Multifunctional Electronic Robotic Kit (E.M.R.K) for Teaching and Learning Ahli 31/08/2012

Publications

Book
HALIZAH AWANG, MARINA IBRAHIM MUKHTAR, ROHAYU RODDIN, ANIZAM MOHAMED YUSOF, MAZIANA MOHAMED
(2016) Isu Dalam Pengajaran & Pembelajaran Tvet Di Malaysia, ACTiVE , i, ISBN:9789670764726
Book Chapters
ROHAYU RODDIN, YUSMARWATI YUSOF, SAREBAH WARMAN
(2017) Pendekatan "Pro-Poor Tourism" (Ppt) Dalam Membantu Komuniti Miskin Orang Asli, Pengurusan Dan Kepimpinan Siri I, UTHM , 63, ISBN:978-967-2110-62-0
General Publications
Adibah Aishah Md Sahak , Abdul Wafi Abdul Rahman, Hairuddin Harun, Rohayu Roddin
(2021) Teaching And Learning Module Bbk 27303 Menu Design For Catering, First Edition, UTHM , -, ISBN:-
Journal
Yusof, Yusmarwati , Morbe, Ida Farhana Muhainy , Fatahol-Qarib, Muhammad Faris , Roddin, Rohayu & Ibrahim Mukhtar, Marina
(2022) Readiness Of Construction Organizations Towards Industrial Revolution 4.0 (Ir 4.0), ANP JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES VOL. 3 NO. 1 (2022) 24-32, ASSOCIATION FOR RESEARCHER OF SKILLS & VOCATIONAL TRAINING ? ARSVOT , 3, 24, ISSN:2773482X
Halizah Awang, Jamilu Danyaro Kankia, Rohayu Roddin, Zawawi Daud, Azmanirah Abd Rahman, Zurina Yasak
(2021) Exploring A Necessity Of Technical Skills For An Informal Roadside Metalwork Fabrication Apprenticeship Practice, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 119, ISSN:22298932
Hasrul Halimoon , Marina Ibrahim Mukhtar, Rohayu Roddin
(2021) Instruments Validity And Reliability For Assessing Teaching Practicum: A Case Study In Construction Technology At Vocational Colleges , JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING VOL. 13 NO. 3 (2021) 162-171 , UTHM , 12, 162, ISSN:26007932
Rohayu Roddin , Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Khairul Hisyam Kamarudin, Tun Ili Ayuni Ahmad Hariri
(2021) Peranan Sektor Pelancongan Dalam Meningkatkan Pendapatan Golongan Wanita Orang Asli, JOURNAL OF TOURISM, HOSPITALITY AND ENVIRONMENT MANAGEMENT (JTHEM) , GLOBAL ACADEMIC EXCELLENCE , 9, 30, ISSN:0128178X
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar & Halizah Awang
(2020) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejayaan Komuniti Orang Asli Mah Meri Dalam Pelancongan Berasaskan Komuniti, JURNAL PENYELIDIKAN SAINS SOSIAL (JOSSR), ACADEMIC INSPIRED NETWORK , 6, 13, ISSN:26370956
Marina Ibrahim Mukhtar, Rohayu Roddin, Nurul Hidayah Liew Abdullah, Yusmarwati Yusof, Noor Izwan Nasir, Shafizza Sahdan
(2020) Flipped Classroom Approach Of Learning And Teaching In Batu Pahat Science School Of Form Two Students , SOLID STATE TECHNOLOGY, PENNWELL PUBLISHING CO. , 11, 3103, ISSN:0038111X
Ibrahim Mukhtar, Marina; Roddin, Rohayu; Abdullah, Nurul Hidayah Liew; Yusof, Yusmarwati; Baharin, Mohd Norbi; Mohd Azlan, Nur Farah Atheqah; Sahdan, Shafizza
(2020) Practical Teaching Practices Among Teachers Of Upper Secondary Vocational Education (Pvma), JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, INNOVARE ACADEMICS SCIENCES PVT. LTD , 9, 2397, ISSN:23945125
Hasrul Halimoon, Marina Ibrahim Mukhtar, Rohayu Roddin and Adnan Ahmad
(2020) Practical Teaching Practices Among Lecturers Of Construction Technology In Vocational College, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, HAMPSTEAD PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES , 4, 5322, ISSN:14757192
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Halizah Awang, Siti 'Afiat Jalil dan Tun Ili Ayuni Ahmad Hariri
(2020) Proses Pembangunan Keupayaan Keusahawanan Ketua Isi Rumah (Kir) Wanita Orang Asli, INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND ECONOMY, ACADEMIA INDUSTRY NETWORKS , 12, 131, ISSN:26828359
Mohd Shahzuan Ghazalan, Fazlinda Ab Halim, Nur IzeantyHamidon, Tun Ili Ayuni Ahmad Hariri, Shamim Asilah Sallehuddin, Khadijah Bahrol, Normah Zakaria, RohayuRoddin
(2019) Engineering Students' Generic Skills After Industrial Training: Employers?Perception, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 6, 058, ISSN:2229-893
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Mimi Mohaffyza Mohamad, Abdul Rasid Razzaq, Siti 'Afiat Jalil, Tun Ili Ayuni Ahmad Hariri
(2019) Keupayaan Komuniti Orang Asli Suku Kaum Seletar Di Johor Bahru Melalui Keusahawanan Berasaskan Pelancongan, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, ACADEMIA INDUSTRY NETWORKS , 12, 9, ISSN:27106276
Marina Ibrahim Mukhtar, Rohayu Roddin, Muhammad Hazriq Khudhairi
(2019) Model Pemasangan Komponen Industrial Building System(Ibs) Sebagai Alat Bahan Bantu Mengajar (Abbm), ONLINE JOURNAL FORTVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 127, ISSN:22897410
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Halizah Awang, Farah Diyana Abu Bakar, Tun Ili Ayuni Ahmad HarirI
(2019) Pemeliharaan Dan Pemuliharaan Budaya Komuniti Orang Asli Melalui Pelancongan Lestari, JURNAL DUNIA PENGURUSAN, ASIAN SCHOLARS NETWORK , 9, 8, ISSN:26828251
Mohamad Anis Bin Mohamad Asri, Rohayu Binti Roddin, Tun Ili Ayuni Binti Ahmad Hariri
(2018) Kejayaan Penglibatan Golongan Wanita Komuniti Orang Asli Suku Kaum Mah Meri Di Dalam Bidang Keusahawanan, MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN EDUCATION - MYJURNAL - ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 1, 144, ISSN:22897410
Tun Ili Ayuni Bt Ahmad Hariri, RohayuRoddin, Mimi Mohaffyza Mohamad, MohdAnis Asri, Mohd Shahzuan Ghazalan
(2018) Keupayaan Komuniti Keusahawanan Dalam Kalangan Suku Kaum Orang Kuala Di Rengit, Johor, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONER, UTHM , 1, -, ISSN:22897410
Yusmarwati Yusof, Noor Shahira Amiza Mohd Alwi, Rohayu Roddin & Halizah Awang
(2018) Penerapan Kemahiran Employability Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kolej Komuniti Di Negeri Johor, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 1, ISSN:22897410
Roddin, Rohayu; Mohamad, Mimi Mohaffyza; Hariri, Tun Ili Ayuni bt Ahmad; Mukhtar, Marina Ibrahim; Yusof, Yusmarwati; Yusof, Anizam bt Mohamed; Bakar, Farah Diyana bt Abu
(2018) The Process Of Economic Change Of Indigenous People: Orang Kuala'S Community Empowerment In Rengit, Johor, ADVANCED SCIENCE LETTERS , American Scientific Publishers , 1, 458, ISSN:19366612
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Anizam Mohamed Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar dan Nurfirdawati Muhamad Hanafi
(2017) Kemahiran Keusahawanan Orang Asli Suku Kaum Orang Kuala Direngit Johor Dalam Perniagaan Barangan Terpakai, JOURNAL OF GLOBAL BUSINESS AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP (GBSE), GBSE , 6, 92, ISSN:24621714
Yusmarwati Yusof, Rohayu Roddin, Halizah Awang, Marina Ibrahim Mukhtar
(2017) Metacognitive Strategies Inpromoting The Development Of Generic Competences In High Tve In Malaysia, PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, universiti putra malaysia press , 4, 247, ISSN:01287702
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Halizah Awang, Sarebah Warman
(2017) Nilai Transformasi Komuniti Mah Meri Dalam Pelancongan Peribumi, JOURNAL OF GLOBAL BUSINESS AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP (GBSE) , gbseglobal , 5, 47, ISSN:24621714
Yusmarwati Yusof, Rohayu Roddin, Sarebah Warman
(2017) Pembangunan Profil Standard Kebangsaan Bagi Kemahiran Informal Orang Asli Malaysia Demi Kelestarian Warisan Etnik, JOURNAL OF HUMANITIES, LANGUAGE, CULTURE AND BUSINESS (HLCB) , icohlcb , 6, 190, ISSN:01268147
Halizah Awang, Noorazman Abd Samad, Norsofurah Mohd Faiz, Rohayu Roddin, Kankia Jamilu
(2017) Relationship Between The Learning Style Preferences And Academic Achievement, MATERIAL SCIENCES AND ENGINEERING, IOP Publishing , 8, 1, ISSN:doi:10.1088/175
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Noor Sharipah Sultan Sidi
(2015) Factors That Influence The Success Of Mah Meri Tribe In Tourism Sector, PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, ELSEVIER , 8, 335, ISSN:18770428
Yusmarwati Yusof, Rohayu Roddin, Halizah Awang
(2015) What Students Need, And What Teacher Did: The Impact Of Teacher'S Teaching Approches To The Development Of Students' Generic Competences, PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, ELSEVIER , 8, 36, ISSN:18770428
Mohd Yusop Ab.Hadi, Rohayu Roddin, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Mohamad Zaid Mustafa, Jamil Abd Baser
(2013) Poverty Eradication Through Vocational Education (Tourism) Among Indigenous People Communities In Malaysia: Pro-Poor Tourism Approach (Ppt) , PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Elsevier Ltd. , 10, 1840, ISSN:18770428
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Halizah Awang and Siti 'Afiat Jalil
(1995) Faktor-Faktor Yang Menyokong Kejayaan Pembangunan Keupayaan Keusahawanan Ketua Isi Rumah (Kir) Wanita Orang Asli, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH (IJSSR), ACADEMIA INDUSTRY NETWORKS , 12, 98, ISSN:27106276
Media Digital
Marina Ibrahim Mukhtar, Mimi Mohaffyza Mohamad, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Badaruddin Ibrahim, Mohd Hasril Amiruddin, Faizal Amin Nur Yunus, Nurhanim Saadah Abdullah, Rohayu Roddin.
(2021) Cabaran Dan Pembudayaan Norma Baharu: Pelaksanaan Pengajaran & Pembelajaran Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (Pkp) Covid-19 , Youtube.com , ISBN:-
YUSMARWATI YUSOF, NURAZALIZA AHMAD, AMIRAH ABD RAHIM, MOHD RAZALI MOHD MUKHSIN
(2020) An Adjustable Ergonomic Portable Drawing Board, Youtube.com , ISBN:-
Yusmarwati Binti Yusof, Jamaliah Binti Sajali, Rohayu Roddin, Marina Ibrahim Mukhtar dan Sutarto Hadi Prayitno
(2020) Penguasaan Kemahiran Generik Pelajar Kolej Vokasional Melalui P&P Berasaskan Kompetensi, Youtube.com , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Rohayu Roddin1, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Halizah Awang, Siti 'Afiat Jalil
(2021) Pembangunan Keupayaan Keusahawanan Ketua Isi Rumah (Kir) Wanita Orang Asli Dalam Menjana Pendapatan Keluarga, ACADEMIA INDUSTRY NETWORKS , 67, ISBN:9789672963165
Muhammad Amin Ali , Marina Ibrahim Mukhtar , Rohayu Roddin dan Yusmarwati Yusof4
(2021) Student'S Learning Style In Technical And Vocational Education And Training (Tvet), UKM , 767, ISBN:9783161484100
H. Awang, J. D. Kankia, Z. Daud, R. Roddin, and A. Abd Rahman
(2021) Youth Attitudes Towards An Informal Roadside Metalwork Fabrication Apprenticeship Practice, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS , 101, ISBN:15517616
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Khairul Hisyam Kamarudin, Tun Ili Ayuni Ahmad Hariri
(2020) Peranan Sektor Pelancongan Dalam Meningkatkan Pendapatan Golongan Wanita Suku Kaum Mah Meri , GLOBAL ACADEMIC EXCELLENCE (M) SDN BHD , 177, ISBN:9789672426189
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Halizah Awang, Siti 'Afiat Jalil, Tun Ili Ayuni Ahmad Hariri
(2020) Proses Pembangunan Keupayaan Keusahawanan Ketua Isi Rumah (Kir) Wanita Orang Asli, ACADEMIA INDUSTRY NETWORKS , 105, ISBN:9789672963011
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Halizah Awang
(2019) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejayaan Komuniti Orang Asli Mah Meri Dalam Pelancongan Berasaskan Komuniti, ACADEMIC INSPIRED NETWORK (KT0416380 - P) , 185, ISBN:9789671562062
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Syamnor Syaza Dania Badrol Hisham
(2019) Kemahiran Informal Komuniti Orang Asli Suku Kaum Jakun Kampung Peta Dalam Bidang Pelancongan, GLOBAL ACADEMIC EXCELLENCE , 336, ISBN:9789671664902
Marina Ibrahim Mukhtar, Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Hashima Hamid, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Wan Hanim Nadrah Wan Muda
(2019) Pembudayaan Sinergi Teknousahawan Dalam Kalangan Pelajar Tvet, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA , 570, ISBN:9789672340065
Rohayu Roddin , Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar , Halizah Awang dan Farah Diyana Abu Bakar
(2018) Kesan Pembangunan Pelancongan Terhadap Transformasi Komuniti Orang Asli Suku Kaum Bateq Di Kampung Jeram Dedari, Jerantut, Pahang, GLOBAL ACDEMIC EXCELLENCE , 187, ISBN:9789671574478
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Halizah Awang dan Farah Diyana Abu Bakar
(2018) Kesan Pembangunan Pelancongan Terhadap Transformasi Komuniti Orang Asli Suku Kaum Bateq Di Kampung Jeram Dedari, Jerantut, Pahang, GLOBAL ACADEMIC EXCELLENCE , 187, ISBN:9789671574478
AZMANIRAH BT AB RAHMAN , NURFIRDAWATI MUHAMAD HANAFI , MARINA IBRAHIM MUKHTAR , HALIZAH AWANG AND ROHAYU RODDIN
(2017) Analisis Ketegasan Pemeriksa Dalam Pentaksiran Amali Reka Bentuk Litar Elektronik Menggunakan Pengukuran Facet Pelbagai Fungsi, UITM , 580, ISBN: 978-967-14835-
YUSMARWATI YUSOF, ROHAYU RODDIN, HALIZAH AWANG
(2017) Career Challenges Of Women In The Manufacturing Industries, IJCWED , 21, ISBN:9789672072-11-9
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Halizah Awang dan Sarebah Warman
(2017) Nilai Transformasi Komuniti Orang Asli Mah Meri Pulau Carey Dalam Pelancongan Peribumi, GLOBAL BUSINESS ENTREPRENEURSHIP , 485, ISBN:9789671483510

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 KURSUS PENGURUSAN DOKUMEN MENGGUNAKAN MS TEAMS
UTHM / BILIK LESTARI 2, ARAS 3, PTTA
03/10/2022
2022 FUN WALK SEMPENA BULAN KEMERDEKAAN 2022
UTHM / PERKARANGAN PTTA UTHM
29/08/2022
2022 KURSUS PENGGUNAAN SOFTWARE BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)
FPTV / MAKMAL BIM, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
17/07/2022 - 23/07/2022
2022 OUTCOME BASED LEARNING
UTHM / GOOGLE MEET
10/04/2022
2021 KURSUS PERSEDIAAN OBE DAN PEMBANGUNAN RUBRIK, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / GOOGLE MEET
30/09/2021
2021 MAJLIS APRESIASI STAF FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 2019/2020, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Zoom Platform
20/09/2021
2021 KURSUS JOM GUNA MICROSOFT TEAMS!
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
14/06/2021
2021 TVET CAMPUS FORUM 2: TVET CURRICULAR INNOVATIVE STRATEGIES
LAIN-LAIN / VIRTUAL
27/05/2021
2021 KURSUS PENYELIAAN BERKESAN PELAJAR PASCASISWAZAH
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE ONLINE
24/05/2021 - 25/05/2021
2021 TVET TALENT IN DIGITAL ERA
FPTV / Online Zoom
28/04/2021
2021 BENGKEL PENYEDIAAN LAPORAN OBE FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / BILIK SEMINAR, FPTV
11/04/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN RUBRIK PENILAIAN BERDASARKAN MQF 02
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2 PTTA
06/04/2021
2021 KURSUS PERSEDIAAN OBE DAN PEMBANGUNAN RUBRIK PENILAIAN FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / BILIK SEMINAR, FPTV
15/03/2021 - 16/03/2021
2021 WEBINAR 2021 SERIES : INNOVATIVE INDUSTRY APPLICATION IN FACTORY AUTOMATION
UTHM / Zoom Platform
08/03/2021
2021 SESI TAKLIMAT PROGRAM VIRTUAL PITCHING FOR SOCIAL IMPACT PROGRAMME (PITCH4SIP)
UTHM / APLIKASI ZOOM
01/03/2021
2021 WEBINAR TAKLIMAT BERKAITAN PERMOHONAN GERAN TUBITAK-MIGHT
UTHM / GOOGLE MEET
25/01/2021
2021 SIRI PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI FPTV
UTHM / -
17/01/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / ZOOM
11/01/2021
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN SEM 1 2020/2021
UTHM / -
05/10/2020
2020 BENGKEL UJILARI APLIKASI SISTEM OBE VERSI 4
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK PENCARIAN MAKLUMAT, PTTA
22/09/2020
2020 CGS SHARING SESSION : SUPERVISION ECOSYSTEM IN THE NEW ERA
UTHM / -
15/09/2020
2020 BENGKEL PENYEDIAAN DAN PENYELARASAN LAPORAN SELF REVIEW (SRR) BAGI AUDIT DALAMAN 2020
UTHM / -
01/09/2020
2020 BENGKEL LATIHAN SISTEM OBE
UTHM / MKU, FPTV
26/08/2020 - 27/08/2020
2020 AUTHOR UTHM ACADEMIC ONLINE RESOURCES (REPEAT SESSION)
UTHM / -
18/05/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
13/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
12/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
11/02/2020
2020 KURSUS TRANING OF TRAINER (TOT):PENAMBAHBAIKAN KUALITI BERTERUSAN (CQI) BAGI PROGRAM AKADEMIK
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK LATIHAN CAD
10/02/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN TNCAA BERSAMA STAF AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
02/02/2020

« Back