Staff Profile

Full NameDr. SITI SARAWATI BINTI HJ. JOHAR
FacultyPUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
DepartmentJABATAN SAINS SOSIAL
Email
Designation DS52 - PENSYARAH KANAN
  PENYELIDIK UTAMA
SOCIAL IMPACT FOCUS GROUP (IMPACT)
PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
  AHLI KUMPULAN FOKUS
SOCIAL IMPACT FOCUS GROUP (IMPACT)
PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
  PENYELIDIK BERSEKUTU
PEJABAT AM
INSTITUT PENYELIDIKAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN VOKASIONAL MALAYSIA

Field of Expertise

Field Category (KPT) SOCIAL SCIENCE
Field (KPT) Psychology
Field of Specialization (KPT) Organisational and Industrial Psychology

Areas of Research Interest

1. Psikologi Kaunseling Pendidikan
2. Psikologi Pendidikan
3. Psikologi Sosial
4. Psikologi Organisasi
5. Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia
6. Kecerdasan Emosi, Estim Kendiri dan Komitmen Organisasi

Innovation Field of Interest

1. Indikator Tahap Emosi
2. Indikator Emosi, Tingkah Laku dan Pemikiran
3. Model Kecerdasan Emosi dan Estim Kendiri
4. Model Pengawalseliaan & Pengurusan Emosi
5. Indeks Kesejahteraan Emosi
6. Indeks Kesejahteraan Keluarga

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2014 DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN (PSIKOLOGI ORGANISASI) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2006 SARJANA PENDIDIKAN (PSIKOLOGI PENDIDIKAN) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2005 CERTIFICATE/SIJIL KDP KPM (GURU BIMBINGAN) MAKTAB PERGURUAN BATU PAHAT, JOHOR
2003 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEJARAH/ PSIKOLOGI KAUNSELING PENDIDIKAN) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
1997 CERTIFICATE/SIJIL PERGURUAN KPM (PENGAJIAN MELAYU) MAKTAB PERGURUAN PEREMPUAN MELAYU, MELAKA

Professional Appointments

DS52 - Pensyarah Kanan

Management Experience

DateDescription
01/09/2022 - 31/08/2024 Penyelidik Utama
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Social Impact Focus Group (IMPACT)
01/01/2022 - 31/12/2023 Ahli Kumpulan Fokus
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Social Impact Focus Group (IMPACT)
01/03/2021 - 28/02/2023 Penyelidik Bersekutu
Institut Penyelidikan Pendidikan dan Latihan Vokasional Malaysia
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli Kumpulan Fokus
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Social Impact Focus Group (IMPACT)
01/04/2018 - 30/03/2020 Felo Penyelidik
Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah (TRANSFORM)
14/05/2017 - 13/05/2019 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Sustainable Community, Culture & Economy Development (SUCCEED)

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
01/07/2020 - 31/12/9999 The Association of Professional Researchers and Academicians (The APRA)
Ahli Antarabangsa
29/11/2019 - 31/12/9999 Social Sciences and Economics Research Society (SSERS)
Ahli Antarabangsa
07/10/2019 - 31/12/2023 Taiwan Academy of Social Sciences (TASS)
Ahli dan Penilai Antarabangsa
01/07/2021 - 31/12/2021 Institute for Engineering Research and Publication (IFERP)
Ahli Antarabangsa
27/08/2017 - 31/12/9999 Jabatan Penjara Malaysia
Inspektor Penjara (SISKOR) Kebangsaan
01/01/2017 - 31/12/9999 Majlis AKRAB Kebangsaan (MAK)
Ahli Seumur Hidup Kebangsaan
01/08/2017 - 01/08/2018 Persatuan Psikologi Malaysia (PSIMA)
Ahli Kebangsaan
12/05/2021 - 12/05/2024 Persatuan Psikologi Malaysia (PSIMA)
Ahli Persatuan Kebangsaan
01/01/2019 - 31/12/2020 Kementerian Dalam Negeri
Ahli Lembaga Hakim Pelawat Penjara Kebangsaan
01/01/2019 - 31/12/2020 Kementerian Dalam Negeri
Ahli Lembaga Hakim Pelawat Pusat Pemulihan Khas Kebangsaan
01/01/2019 - 31/12/2020 Kementerian Dalam Negeri
Ahli Lembaga Hakim Pelawat Tempat Tahanan Khas Kebangsaan
02/01/2020 - 31/12/9999 ALUMNI UTM
Ahli Kebangsaan
26/08/2019 - 26/08/2019 Jabatan Penjara Malaysia
Ketua Inspektor Penjara (SISKOR) Kebangsaan
10/08/2003 - 01/01/9999 ALUMNI USM
Ahli Kebangsaan
26/01/2021 - 31/12/1999 Persatuan Pengamal Terapi Neo-Kognitif Tingkah Laku Malaysia (NEO-CBT)
LIfe Member Kebangsaan
01/08/1999 - 31/12/9999 Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (KPPK)
Ahli Kebangsaan
22/06/2021 - 22/06/2024 Persatuan Sains Sosial Malaysia
Ahli Persatuan Kebangsaan

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2022 PENGANTAR KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MALAYSIA [UQU10403], Session 20222023 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN [UQU10702], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 PENGANTAR KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MALAYSIA [UQU10403], Session 20212022 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIA [UQU10103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Kaedah Penyelidikan [PWZ10000], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 HUBUNGAN ETNIK [UWS10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIA [UQU10103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Kaedah Penyelidikan [KWZ10000], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 HUBUNGAN ETNIK [UQU10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (UQU10103/UWS10103), Sesi 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019/2020 University
2019 Research Methodology (PWZ1000), Sesi 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology (KWZ1000), Sesi 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 PENGANTAR KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MALAYSIA [UQU10403], Session 20182019 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Penolong Ketua Pengawas Peperiksaan Kursus Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia (UQU10103/UWS10103/UWS10503), Sesi 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Pengawas Peperiksaan Kursus Hubungan Etnik (UQU10202/UWS10202), Sesi 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (UQU10103/UWS10103), Sesi 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Hubungan Etnik (UQU10202), Sesi 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019/2020 University
2019 Penyelaras Kursus, Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (UQU10103/UWS10103), Sesi 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Hubungan Etnik (UQU10202), Sesi 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (UQU10103/UWS10103), Sesi 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Penyelaras Kursus, Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (UQU10103/UWS10103), Sesi 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Pengawas Peperiksaan Kursus Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia (UQU10103/UWS10103), Sesi 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Pengawas Peperiksaan Kursus Hubungan Etnik (UQU10202/UWS10202), Sesi 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Ketua Pengawas Peperiksaan Kursus Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia (UQU10103/UWS10103/UWS10503), Sesi 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Hubungan Etnik (UQU10202), Sesi 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Research Methodology (PWZ1000), Sesi 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Research Methodology (KWZ1000), Sesi 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Hubungan Etnik (UQU10202), Sesi 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (UQU10103), Sesi 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Penyelaras Kursus, Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (UQU10103), Sesi 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Pengawas Peperiksaan Kursus Hubungan Etnik (UQU10202/UWS10202), Sesi 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 PENGANTAR KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MALAYSIA [UQU10403], Session 20172018 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Pengawas, Peperiksaan Akhir Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia, Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Penolong Pengawas, Peperiksaan Akhir Hubungan Etnik, Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Ketua Pengawas, Peperiksaan Akhir Sesi 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Pengantar Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia, Sesi Khas 20172018, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Hubungan Etnik, Sesi 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Penyelaras, Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia, Sesi 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Hubungan Etnik, Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia, Sesi 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Research Methodology, Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Penyelaras, Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia, Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia, Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Penyelaras 1 Pembangunan Program Baharu Sarjana Sains University
2016 Pensyarah Kursus Hubungan Etnik (UWS10202), Sesi 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Pensyarah Kursus Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (UWS10103), Sesi 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Pengajar Kursus Kokurikulum Pembimbing Rakan Sebaya (PRS), Sesi 20152016 Semester II, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Pensyarah Kursus Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (UWS10103), Sesi 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Pensyarah Kursus Hubungan Etnik (UWS10202), Sesi 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 PEMBIMBING RAKAN SEBAYA [UQL10401], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Penyampai Kuliah Umum di Universitas Riau di Kepulauan Batam, Indonesia International
2015 Pengawas Peperiksaan, Kursus Hubungan Etnik, Semester I, Sesi 20152016 University
2015 Ketua Pengawas Peperiksaan, Kursus Hubungan Etnik Semester II, Sesi 20142015 University
2015 Pengawas Peperiksaan, Kursus Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia, Semester II, Sesi 20142015 University
2015 Ketua Pengawas Peperiksaan Kursus Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia, Semester I, Sesi 2012016 University
2015 Penyelaras Kursus Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir, Sesi 20152016 Semester 1, UTHM University
2015 Penceramah Taklimat Perdana Kursus Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia, Sesi 20142015 Semester 2, UTHM University
2015 Pensyarah Kursus Hubungan Etnik (UWS10202), Sesi 20152016, Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Pensyarah Kursus Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia (UWS10103), Sesi 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Pensyarah Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (UWS10103), Sesi 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Penceramah Taklimat Perdana Kursus Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia, Sesi 20142015 Semester 1, UTHM University
2014 Pensyarah Kursus Hubungan Etnik (UWS10202), Sesi 20142015, Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Penyelaras Kursus Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia, Sesi20142015 Semester II, UTHM University
2014 Penyelaras Kursus Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia, Sesi 20142015 Semester 1, UTHM University
2009 Pensyarah Kursus Hubungan Etnik (UWS10202), Sesi 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Pensyarah Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (UWS10103), Sesi 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Pensyarah Pengantar Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia, Sesi 20092010 Semester1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Pensyarah Pengantar Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia, Sesi 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Pensyarah Kursus Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia, Sesi 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Pensyarah Kursus Hubungan Etnik, Sesi 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
Q099 Kesejahteraan Emosi dan Implementasi Norma Bekerja dari Rumah Ketua 31/08/2024
Q181 SOSIALISASI POLITIK DALAM KALANGAN PELAJAR UTHM DAN KAITANNYA DENGAN IMPLIMENTASI UNDI 18 Ahli 31/08/2024
K289 MODEL PENGUKUHAN SPIRITUAL REMAJA AWAL BAGI MENANGANI KECELARUAN JANTINA Ahli 30/04/2023
K228 PEMBINAAN KERANGKA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT MELAYU DALAM ERA PASCA PRU 14 BERDASARKAN KONSEP ASABIYYAH IBN KHALDUN Ahli 30/11/2022
M049 TAHAP SOSIOEMOSI STAF AKADEMIK UTHM YANG MELAKSANAKAN P&P DALAM TALIAN DENGAN BEKERJA DARI RUMAH (BDR) Ahli 31/03/2022
K061 Kerangka Intervensi Psiko-Spiritual Bersepadu Bagi Meningkatkan Kecekapan Pengurusan Tingkah Laku Delinkuen Remaja Ahli 30/09/2021
1649 Kerangka Konseptual Pendayaupayaan EKonomi Wanita Menerusi Organisasi Berasaskan Komuniti(OBK)di Malaysia Ahli 14/02/2020
1598 MODEL KEMAHIRAN KECERDASAN EMOSI: PENGAWALSELIAAN DAN PENGURUSAN EMOSI DALAM GAYA BERPOLITIK MAHASISWA BELIA DI MALAYSIA Ketua 31/07/2019
U976 The effect of workplace spirituality towards transfer of training Ahli 30/06/2019
X067 Projek Penyelidikan Dan Penulisan Masyarakat Orang Asli Kuala di Sungai Layau Ahli 31/12/2017
X047 Developing A Structural Model Of Employee Wellbeing Among Malaysian Workforce Ahli 31/10/2017
0590 Implementation the emotional intelligence in soft skills element : The impact analysis and model of application among Malaysian students Ketua 14/12/2009

Publications

Book
Siti Sarawati Johar, Khairunesa Isa
(2021) Psikologi Seni Pengurusan: Momentum Dinamika Organisasi, UTHM , ii, ISBN:9789672975540
Mohd Fairuz bin Marian, , Mohd Khir bin Mohd Nor, Zalinah binti Salehon, Siti Sarawati binti HjJohar
(2019) Buku Prosedur Perlaksanaan Siswa Siswi Koreksional, UTHM , 1, ISBN:9789672306764
Fadillah Ismail
(2019) Indeks Kesejahteraan Kelauarga Negeri Johor, UTHM , 1, ISBN:9789672306573
Azmi Rohani, Lukman Abu Bakar, Wahid Razzaly, Siti Sarawati Johar
(2019) Pena Jauhar Siri 2, UTHM , 1, ISBN:9789672216872
Siti Sarawati Johar, Khairunesa Isa, Khairol Anuar Kamri
(2019) Seikat Bak Sirih: Menyusuri Kelangsungan Tanah Melayu Dan Pembentukan Malaysia, UTHM , 1, ISBN:9789672216261
Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar
(2019) Transformasi Ekologi Organisasi Berdaya Mapan, UTHM , 1, ISBN:9789672216780
Dr. Zahrul Akmal Damin, Dr. Md. Akbal Abdullah, Dr. Fauziah Ani, Dr. Lutfan Jaes, Prof. Madya Dr. Khairul Azman Mohd Suhaimy, Dr. Siti Sarawati Johar, Dr. Shah Rul Anuar Nordin dan Cik Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar
(2018) Dari Pulau Sialu Ke Sungai Layau Menyelusuri Kehidupan Orang Asli Suku Kuala, UTHM , 1, ISBN:9789672216087
Siti Sarawati Johar
(2017) Eksplorasi Psikologi Dalam Organisasi: Sisi Positif Atau Negatif?, UTHM , 1, ISBN:9789672110026
Siti Sarawati Johar
(2017) Eksplorasi Psikologi Dalam Organisasi: Sisi Positif Atau Negatif?, UTHM , i, ISBN:9789672183372
Rosman Md Yusoff, Fadillah, Ng Kim Soon, Mohamad Zaky Noh, Shahrul, Fauziah, Khairol Anuar Kamri, Sarawati, Harliana Halim, Aziati, Lutfan, Mohd Fahmi
(2016) Kajian Impak Dan Keberkesanan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (Eaic), UTHM Commercial , 1, ISBN:00000000
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Ku Hasnan Ku Halim, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Nur Azah Razali, Noranifitri Md. Nor, Shahidah Hamzah, Rosman Md Yusoff
(2016) Modul Uws10103: Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-3, UTHM , 1, ISBN:100171
Sarawati Johar
(2011) Studies In Applied Psychology: Asian Perspective, Research India Press , 1, ISBN:8189131449
Ku Hasnan Ku Halim, Siti Sarawati Johar
(2009) Darjat Tidak Datang Bergolek: Langit Mana Patut Dijunjung, UTHM , 1, ISBN:9789832963837
Book Chapters
Nurul Habibatunn Jamaludin, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim, Jumadil Saputra, Mazidah Mohd Dagang, Siti Sarawati Johar
(2022) Work-Family Conflict As Predictor Of Job And Family Satisfaction Among Malaysia Private Sector Employees, Handbook Of Research On The Complexities And Strategies Of Occupational Stress, IGI Global Publisher , 168, ISBN:9781668439371
Siti Sarawati Johar, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2021) Pendigitalan Terapi Kesihatan Mental Di Era Dan Pasca Pandemik Covid-19, Inovasi Sosial Pemangkin Pembangunan Lestari, UTHM , 170, ISBN:9789672817116
Siti Sarawati Johar
(2021) Seni Dan Hikmah Refleksi Meditasi Kuarantin Covid-19, Di Sebalik Pandemik Covid-19, UTHM , 114, ISBN:9789672975441
FADILLAH ISMAIL, ROSMAN MD YUSOFF, ADNAN ALI HASSAN HUMAID ALHOSNI, SITI SARAWATI JOHAR
(2020) Dress Code And Grooming Issues In The Workplaces, Industrial Relations Series 2, UTHM , 1, ISBN:9789672389934
Siti Sarawati Johar
(2020) Evolusi Dan Transformasi Pendidikan Masyarakat Orang Asli Di Kg. Sg. Layau, Kota Tinggi, Johor, Kearifan Lokal Orang Asal: Mendepani Rencah Abad Ke 21, UTHM , 155, ISBN:9789672389958
Nur Zainatul Nadra Zainol, Lutfan Jaes, Siti Sarawati Johar, Mohd Faizulamri Md Saad
(2020) Kepimpinan Politik Mahasiswa Belia Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah, Pembangunan Dan Pendidikan Masyarakat Islam, PENERBIT UKM , 36, ISBN:9789672511069
Siti Sarawati Johar
(2020) Pandemik Covid-19 Merentas Kesihatan Mental Dan Impak Psikologi Manusia, Pandemik Covid-19: Kelangsungan Dalam Melestarikan Kualiti Hidup, UTHM , 33, ISBN:9789672389835
KHADIJAH MAULAD BAHROL, SITI SARAWATI JOHAR, FADILLAH ISMAIL
(2020) Quitting Company'S Whatsapp Group: Can You Get Fired For That? , Industrial Relations Series 2, UTHM , 13, ISBN:9789672389934
Siti Sarawati Johar
(2019) Impak Aktiviti Manusia Dan Alam Ke Atas Nelayan Kg. Melayu Dan Orang Asli Di Selatan Johor, Impak Pembangunan & Kerencaman Masyarakat Jilid 1, UTHM , 1, ISBN:9789672306511
SITI SARAWATI JOHAR, LUTFAN JAES, FADILLAH ISMAIL
(2019) Indeks Kesejahteraan Keluarga: Tinjauan Dimensi Hubungan Kekeluargaan Di Negeri Johor, Pena Jauhar Siri 2, UTHM , 135, ISBN:9789672216872
Siti Sarawati Johar, Harold Lesther Anak Teddy, Andrea Ak Anding, Briggal Anak Michael Kos, Muhammad Syazwan Juarsa, Johnny Ak Kapok, Muhammad Lutfi Jamaludin, Adilah Arbaan, Nur Iffah Haziqa Jemain, Siti Noor Hasmah Tukimon
(2019) Isu Dan Cabaran Usaha Menyantuni Patriotisme Dalam Kalangan Warga Malaysia, Pena Etnik : Siri 1, UTHM , 1, ISBN:9789672306832
LUTFAN JAES, SITI SARAWATI JOHAR, FADILLAH ISMAIL, KHALID JUSOH, MUHAMAD RIDHWAN SAMSUDDIN
(2019) Kepentingan Aspek Kerohanian Dalam Pembentukan Keluarga Sejahtera, Pena Jauhar , UTHM , 169, ISBN:9789672216872
Siti Sarawati Johar, Ain Balqis Nasarudin, Mohd Amin Shah Abu Hassan, Mohd Shazwan Buang, Muhammad Iqbal Jaafar, Nur Eliya Abd Razib, Nur Syazwana Feeza Shafiee, Nur Syuhada Jasman, Siti Nor Hapiza Ab Aziz
(2019) Kerelevanan Dasar Ekonomi Baru Dan Hubungkaitnya Dalam Konteks Kesepaduan Etnik Masa Kini Di Malaysia, Pena Etnik : Siri 1, UTHM , 43, ISBN:9789672306832
Adibah Abdul Kadir, Siti Hasliah Salleh, Siti Sarawati Johar, Nur Amalina Mohd Rosli, Fadillah Ismail
(2019) Leadership Competency, Human Resource Management And Psychology, UTHM , 37, ISBN:9789672306313
Siti Sarawati Johar
(2019) Negeri Berprestasi Tinggi : Bangsa Johor Bestari, Pena Jauhar Siri 2, UTHM , 181, ISBN:9789672216872
Zahrul Akmal Damin, Mohd Akbal Abdullah, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Siti Sarawati Johar, Shah Rul Anuar Nordin & Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar
(2018) Ekonomi Dalam Memperjuangkan Survivality Bagi Kaum Orang Asli Suku Kuala Di Sungai Layau, Kota Tinggi, Inovasi Sosial Untuk Kelestarian Insan 3, Institut Sosial Malaysia (ISM) , 21, ISBN:9789675472350
Fadillah Ismail, Fatimatuzzahro Amin, Siti Sarawati Johar
(2018) Hubungan Di Antara Kesatuan Sekerja, Komitmen Dan Motivasi Kerja, Keberkesanan Latihan Dan Kesatuan Kerja, UTHM , 71, ISBN:9789672183235
Fadillah Ismail, Fatimatuzzahro Amin, Siti Sarawati Johar
(2018) Keberkesanan Amalan Latihan Keselamatan Dan Komitmen Organisasi, Keberkesanan Latihan Dan Kesatuan Kerja, UTHM , 19, ISBN:9789672183235
Siti Sarawati Johar
(2018) Senario Tadbir Urus Insan, Kecerdasan Emosi Ketua Dan Integriti Pekerja Di Tempat Kerja, Pembangunan Modal Insan (Siri Penerbitan Ncrc-Uum), Pusat Penyelidikan Koridor Utara, Universiti Utara Malaysia , 1, ISBN:9789670910406
Siti Sarawati Johar
(2018) The Art Of Emotional Intelligence In Soft Skills: Generate The 1st Class Human Capital , International Conference On Science And Education (Proceeding Book) 2018, ISRES Publishing , 36, ISBN:9786056795190
Siti Sarawati Johar
(2018) The Scenario Of Emotional Intelligence, Self-Esteem And Organizational Commitment , International Conference On Science And Education (Proceeding Book), ISRES Publishing , 239, ISBN:9786056795190
SITI SARAWATI JOHAR, NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, INTAN FARHANA SAPARUDIN
(2017) Pengurusan Emosi Perspektif Barat Dan Islam , Pendayaupayaan Bahasa, Agama & Transformasi Masyarakat, UTHM , 115, ISBN: 9789670754832
Siti Sarawati Johar
(2016) Cukup Sampai Di Sini, Transformasi Diri: Kompilasi Kes 2.0, Majlis AKRAB Kebangsaan , 45, ISBN:9789671139011
Siti Sarawati Johar, Abdul Jalil Borham, Ahmad Fazullah Mohd Zainal Abidin, Hassan Ahmad, Munira Abd Razak
(2011) Kecerdasan Emosi Pelajar Luar Bandar: Harapan Dan Cabaran Pendidikan Dalam Pembentukan Modal Insan, Modal Insan : Transformasi Menjana Kelestarian, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG , 43, ISBN:9789670120096
Sarawati Johar
(2011) Pendidikan Alam Sekitar Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup Masyarakat Malaysia: Isu Dan Cabaran, Isu-Isu Kualiti Hidup Masyarakat Di Bandar, UTHM , BAB 5, ISBN:9789675457661
General Publications
Muhaymin Hakim Abdullah, Zahrul Akmal Damin, Harliana Halim, Fauziah Ani, Khairunesa Isa, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Noranifitri Md.Nor, Ku Hasnan Ku Halim, Md. Akbal Abdullah, Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Riki Rahman, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Mohd Nizam Attan & Siti Sarawati Johar
(2021) Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-5, UTHM , 1, ISBN:-
Norizan Rameli, Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Mohd Nizam Attan, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Nor Shela Saleh, Muhaymin Hakim Abdullah, Riki Rahman
(2021) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia, UTHM , -, ISBN:-
Nor Shela Saleh, Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Mohd Nizam Attan, Rosman Md Yusoff, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Shamsaadal Sholeh Saad, Muhaymin Hakim Abdullah, Norizan Rameli, Riki Rahman & Adi Syahid Mohd
(2020) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysi, UTHM , 1, ISBN:-
Siti Sarawati Johar
(2018) Uqu 10103/Uws 10103 Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-4 (Modul Pembelajaran & Pengajaran Edisi Pertama) , UTHM , 1, ISBN:-
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Ku Hasnan Ku Halim, KHairul Azman Mohd Suhaimy, Md Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Nur Azah Razali, Noranifitri Md Nor, Shahidah Hamzah & Rosman Md Yusoff
(2016) Uws10103: Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (Versi Ke-3), UTHM , -, ISBN:-
SSJ
(2014) Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia, UTHM
Zahrul Akmal Damin, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Khairunesa Isa, Nur Azah Razali, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Noranifitri Md Nor, Shahidah Hamzah, Md Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Ku Hasnan Ku Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Khairul Azman Mohd Suhaimy & Rosman Md Yusoff
(2014) Uws 10103: Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (Versi Ke-2), UTHM , -, ISBN:-
SSJ
(2010) Jerat Cinta Lelaki Asing: Jangan Terburu-Buru Buat Keputusan, Sinar Harian
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2009) Kenegaraan Dan Pembangunan Masyarakat, UTHM
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Shamsaadal Sholeh Saad, Ku Hasnan Ku Halim & Mohd Akbal Abdullah
(2008) Kenegaraan & Pembangunan Malaysia, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim, Jumadil Saputra, Siti Nazilah Mat Ali, Bratu Iulian Alexandru, Mazidah Mohd Dagang, Siti Sarawati Johar
(2022) Determinants Of Female Employee Wellbeing From The Perspective Of Work-Family Conflict, POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES, CZESTOCHOWA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY , 7, 174, ISSN:20817452
Muhamad Ferdy Firmansyah, Nanang Rusliana, Siti Sarawati Johar, Haikal Zulian Maulana, Zahra Firdausa Sunarya
(2022) The Influence Of Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution For Emission Changes In Indonesia, INDONESIAN JOURNAL OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ISSUES (IJSEI), INDONESIAN JOURNAL OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ISSUES (IJSEI) , 4, 89, ISSN:27221369
Nur Zainatul Nadra Zainol, Siti Sarawati Johar , Arieff Salleh Rosman , Aqeel Khan, Maisarah Mahmud
(2022) Third Gender From Islamic Law And Its Impacts Towards Muslim Culture In Malaysia, NEUROQUANTOLOGY, FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY, NP ISTANBUL BRAIN HOSPITAL, TURKEY , 1, 189, ISSN:1303-515
Siti Sarawati Johar, Mohamad Isa Amat, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2021) Hubungan Bekerja Dari Rumah Dengan Kemurungan, Kebimbangan & Stres Ahli Keluarga Di Era Pandemik Covid-19, INTERNATIONAL JOURNAL FOR STUDIES ON CHILDREN, WOMEN, ELDERLY AND DISABLED PEOPLE, ZES ROKMAN RESOURCES, BANDAR BARU BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN , 10, 161, ISSN:0128309X
Siti Sarawati Johar, Siti Aisyah Panatik, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2021) Transformasi Ketahanan Kecerdasan Emosi Dalam Psikologi Dan Tingkah Laku Belia, HUMAN SUSTAINABILITY PROCEDIA, UTHM , 12, 57, ISSN:27105962
Siti Sarawati Johar, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Khairol Anuar Kamri, Fadillah Ismail, Norizan Rameli, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2021) Transformation Of Emotional Intelligence Resilience Towards Psychological And Behavioral Of Youth, INDONESIAN JOURNAL OF INNOVATION & APPLIED SCIENCES (IJIAS), INDONESIAN JOURNAL OF INNOVATION & APPLIED SCIENCES (IJIAS) , 10, 261, ISSN:27754162
Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani; Harliana Halim, Shahidah Hamzah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim, Siti Aisyah Panatik Abdul Rahman
(2020) Competencies Of Emotional Intelligence And Constructs Of Political Behaviour Among Youth Students, EUROPEAN JOURNAL OF MOLECULAR & CLINICAL MEDICINE, EUROPEAN JOURNAL OF MOLECULAR & CLINICAL MEDICINE , 9, 623, ISSN:25158260
Siti Sarawati Johar, Khairunesa Isa, Shahidah Hamzah, Zahrul Akmal Damin, Noranifitri Md Nor, Fadillah Ismail, Nesreen Ibrahim Awada, Siti Sarah Omar
(2020) Deviant Behaviour And The Challenge Behind The Past And Present Life, JOURNAL OF XI'AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE & TECHNOLOGY, SCIENCE PRESS , 2, 5869, ISSN:10067930
Siti Sarawati Johar, Hazifa Hani Ramli, Md Akbal Abdullah, Fauziah Ani, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Zahrul Akmal Damin, Shah Rul Anuar Nordin, Lutfan Jaes, Anuar Othman
(2020) Education Transformation Of Indigenous Peoples In Johor, Malaysia, SOCIAL SCIENCES (SCIENCE PUBLISHING GROUP), SCIENCE PUBLISHING GROUP , 2, 25, ISSN:2326988X
Siti Sarawati Johar, Nesreen Awada Ibrahim, Khairunesa Isa
(2020) Emotional Intelligence Impact On Organizational Normative Commitment In Public Sector, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCIENCE & ENGINEERING RESEARCH SUPPORT SOCIETY , 5, 890, ISSN:20054238
Fauziah Ani
(2020) Empowering Economic Activities In Women Groups: The Moderating Of Community Leadership Style, JOURNAL OF CRITICAL REVIEW, INNOVARE ACADEMICS SCIENCES PVT. LTD , 3, 2114, ISSN:23945125
Shahidah Hamzah, Fauziah Ani, Siti Sarawati Hj Johar, Noranifitri Md Nor, Nur hafizah Yusoff, Zurinah Tahir
(2020) Heart Rate Variability Biofeedback Training Protocol Formeasure Discipline And Responsibility Among Student , JOURNAL OF XI'AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE & TECHNOLOGY, JOURNAL OF XI'AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE & TECHNOLOGY , 5, 4652, ISSN:10067930
Siti Sarawati Johar, Linayati Lestari, Nesreen Awada
(2020) The Art Of Leadership Qualities In Human Governance Of Human Capital, JOURNAL OF MANAGEMENT PRACTICES, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, JOURNAL OF MANAGEMENT PRACTICES, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES , 6, 12, ISSN:26046423
Nesreen Awada, Siti Sarawati Hj. Johar, Fadillah Ismail
(2020) The Effect Of Employee Happiness On Employee Performance In Uae: The Moderating Role Of Spirituality And Emotional Wellness, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, HAMPSTEAD PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES , 2, 1311, ISSN:14757192
Fadillah Ismail, Adibah Abdul Kadir , Siti Sarawati Johar, Adnan Ali Hassan al Hosaini, Siti Nurdini Mohd Pakari
(2020) The Effect Of Mental Health On Job Performance, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, HAMPSTEAD PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES , 4, 6925, ISSN:14757192
Ibrahim, R.Z.A.R, Saputra, J., Rohaizad, N.A.A, Johar, S.S,
(2020) The Effects Of Work-Family Conflict On Teachers' Job Satisfaction: A Study In The East Coast Of Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION, CREATIVITY AND CHANGE, PRIMROSE HALL PUBLISHING GROUP , 5, 542, ISSN:22011315
Sazuliana Sanif, Hazila Kadir@Shahar, Wan Nur Syazwani Wan Abd MAlik, Hairunnisa Ibrahim, Nadia Nur Afiqah, Siti Sarawati Johar, Berhanuddin Mohd Salleh, Noryani Neni Ahmad Jamain, Asliaty Atim
(2019) 'Pleasant' Or 'Tough' Communication At The University, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCES, AKADEMIA BARU , 12, 19, ISSN:24621951
Siti Sarawati Johar
(2019) Dimensi Domain Hubungan Kekeluargaan Di Selatan Johor Melalui Indeks Kesejahteraan Keluarga 2017 , SOCIETY, UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG , 12, 1, ISSN:23386932
Siti Sarawati Johar
(2019) Domain Dimension Of Family Relationships In The South Of Johor Through The Family Well-Being Index 2017, SOCIETY JOURNAL, SOCIETY JOURNAL UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG , 12, 185, ISSN:25974874
Siti Sarawati Johar, Hazifa Hani Ramli, Md. Akbal Abdullah, Fauziah Ani, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Zahrul Akmal Damin, Shah Rul Anuar Nordin,Lutfan Jaes
(2019) Education Evolution And Transformation Of Indigenous Peoples In Sg. Layau, Kota Tinggi, Johor, Malaysia, EDUCATION JOURNAL, SCIENCE PUBLISHING GROUP , 12, 1, ISSN:23272619
Siti Sarawati
(2019) Human Governance: The Art Of Emotional Intelligence Of Leader Through The Model Of Spirituality, INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING (IJRTE), International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) , 10, 831, ISSN:22773878
Siti Sarawati Johar,Linayati Lestari
(2019) The Effect Of Brand Personality And Social Media To Voting Behavior Of Indonesia Presiden 2014, INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING (IJRTE) , International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) , 10, 859, ISSN:22773878
Nesreen Awada, Siti Sarawati Johar, Fadillah Ismail
(2019) The Effect Of Employee Happiness On Performance Of Employees In Public Organization In United Arab Emirates, JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND BUSINESS STUDIES, TAF PUBLISHING , 10, 260, ISSN:2414309X
Johar S.S.
(2019) The Impact Of Emotional Intelligence Competencies On Self-Esteem Among Public Servants, INDIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH RESEARCH AND DEVELOPMENT, Indian Journal of Public Health Research and Development , 7, 1598, ISSN:09760245
Nur Amalina Mohd Rosli, Fadillah Ismail, Siti Sarawati Johar, Muhammad Fateh Mior Ahmad Ridzuan, Adibah Abdul Kadir
(2019) The Relationship Between Workplace Spirituality And Transfer Of Training, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 49, ISSN:20190402
Nuramalina Mohd Rosli, Fadillah Ismail, Siti Sarawati Johar, Muhammad Fateh Mior Ahmad Ridzuan, Adibah Abdul Kadir
(2019) The Relationship Between Workplaces Spirituality And Transfer Of Training, JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 49, ISSN:20194957
Fadillah Ismail, Intan Sazrina Saimy, Nur Amalina Mohd Rosli, Nisha Naderra Binti Mansor
(2019) Workplaces Sprituality Towards Leadership Effectiveness, ONLINE JURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , 9, 1, ISSN:22019110
Shahidah Hamzah, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Siti Sarawati Johar, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Muhammad Nubli Abdul Wahab
(2018) A Study On The Effect Of Stroop Test On The Formation Of Students Discipline By Using The Heart Rate Variability (Hrv) Technique, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE), Science Publishing Corporation , 10, 178, ISSN:2227524X
Harliana Halim, Kamaruzaman Yusoff, Aminuddin Basir, Rosman Md. Yusoff, Siti Sarawati Johar, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Hani Suraya Aziz, Abdul Shakor Borham
(2018) An Analysis On Ibn Khaldun'S Methodology In Social Change, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING &TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 5, 1142, ISSN:2227524X
Siti Sarawati Johar
(2018) Emotional Intelligence Dimension On Self-Esteem Of Employees Through The Personality Of Leader , INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY (UAE), www.sciencepubco.com/index.php/IJET , 5, 1161, ISSN:2227524X
Siti Sarawati Johar
(2018) Emotional Intelligence In Soft Skills: First-Class Human Domain Generating, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 11, 1, ISSN:2227524X
Zahrul Akmal Damin, Ahmad Martadha Mohamed, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairol Anuar Kamri, Siti Sarawati Johar, Kamarul Azam Kamarul Azmi
(2018) Government Strategies In Confronting Climate Change To Ensure The Assurance Of Food Security In Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation Inc , 8, 676, ISSN:2227524X
Siti Sarawati Johar
(2018) Human Governance: The Art Of Emotional Intelligence Of Leader Through The Model Of Spirituality, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY (UAE), www.sciencepubco.com/index.php/IJET , 5, 383, ISSN:2227524X
Fauziah Ani, Asnarulkhadi Abu Samah, Rosman Md. Yusoff, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Shahidah Hamzah
(2018) Participation And Women?S Economic Empowerment: Clarifying Their Relationship In Community Based Organization, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 7, 487, ISSN:2227524
Siti Sarawati Johar, Sazuliana Sanif, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shahidah Hamzah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Adibah Nazliah Salih, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim, Siti Aisyah Panatik Abdul Rahman
(2018) The Impact Of Emotional Intelligence Towards Political Behaviour Among University Students, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY , 12, 67, ISSN:2227524X
Siti Sarawati Johar, Sazuliana Sanif, Fauziah Ani, Rosman Md. Yusoff
(2018) The Influence Of Emotional Intelligence On The Political Behaviour Of Students , THE EUROPEAN PROCEEDINGS OF SOCIAL & BEHAVIOURAL SCIENCES (EPSBS) , Future Academy , 3, 21, ISSN:23571330
Fadillah Ismail, Siti Nurshyafira Mohamad Nor, Siti Sarawati Johar, Lutfan Jaes, Adibah Abdul Kadir, Nur Amalina Mohd Rosli
(2018) The Relationship Between Work Life Balance Towards Transfer Of Training, INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMAN RESOURCES AND SOCIAL SCIENCES, Associated Asia Research Foundation , 5, 13, ISSN:23494085
Siti Sarawati Johar
(2018) Transformation Of Emotional Intelligence: Generate The First Class Human Capital Among Youth, HERALD NATIONAL ACADEMY OF MANAGERIAL STAFF OF CULTURE AND ARTS, National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts , 1, 806, ISSN:24090506
Khairunesa Isa, Mohamad Zaky Noh, Siti Sarawati Johar, Rosman Md Yusof, Abd Rahman Ahmad
(2018) Uce Program And 3d Students Development, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, International Journal of Engineering & Technology , 9, 687, ISSN:2227-524
Siti Sarawati Johar
(2018) Work Family Conflict Among Teachers:Evaluating Measurement Model Fit, INDIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH RESEARCH & DEVELOPMENT (AN INTERNATIONAL JOURNAL), Indian Journal of Public Health Research & Development , 11, 1301, ISSN:09760245
Siti Sarawati Johar
(2017) Kecerdasan Emosi, Estim Kendiri Dan Komitmen Terhadap Organisasi: Kesan Dan Pengaruh Di Kalangan Penjawat Awam, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL ISSUE ON SOCIETY, TECHNOLOGY & GOVERNANCE, UTHM , 1, 1, ISSN:22298940
Siti Sarwati Johar, Fauziah Ani, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Siti Aisyah Panatik
(2017) The Impact Of Personality Trait On The Relationship Of Emotional Intelligence And Self Esteem, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND APPLIED SCIENCE, Institut of Research and Jurnal , 4, 90, ISSN:23947926
Siti Sarawati Johar, Rosman Md. Yusoff, Siti Aisyah Panatik Abd. Rahman
(2017) The Influence Of Personality Trait On The Relationship Of Emotional Intelligence And Self-Esteem, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT & APPLIED SCIENCE (IJMAS), Institute of Research and Journals , 6, 6, ISSN:23947926
HARLIANA HALIM, ROSMAN MD YUSOF, SHAMSAADAL SHOLEH SAAD, MOHD HISYAM ABDUL RAHIM, SITI SARAWATI JOHAR, INTAN FARHANA SAPARUDIN, KHAIRUL AZMAN MOHD SUHAIMY, SHAKILA AHMAD
(2016) Aplikasi Konsep Pengurusan Ilmu (Knowledge Management) Di Galeri Ilmu Pusat Pengajian Umum Dan Kokurikulum Sebagai Satu Pendekatan Inovasi : Kerangka Awal, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL (SPECIAL ISSUE), UTHM , 12, 15, ISSN:22298940
Siti Sarawati Johar
(2016) Extraversion Personality As A Moderator On The Relationship Of Emotional Intelligence And Self-Esteem Of Employees, INTERNATIONAL E-JOURNAL OF ADVANCES IN SOCIAL SCIENCES (IJASOS), OCERINT International Organization Center of Academic Research , 4, 106, ISSN:2411183X
Siti Sarawati Johar
(2016) Human Governance: Issue Of Emotional Intelligence Of Leader Through The Model Of Spirituality, INTERNATIONAL REVIEW OF MANAGEMENT AND MARKETING, Econ Journals , 12, 1, ISSN:21464405
Linayati Lestari, Siti Sarawati Johar
(2016) Kesan Jokowi Dan Masyarakat Melodramatik, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL ISSUE ON SOCIETY, TECHNOLOGY & GOVERNANCE, UTHM , 12, 69, ISSN:22298940
Siti Sarawati Johar, Siti Sarah Omar
(2016) The Impression Of Regulation And Management Of Emotion Through Self- Esteem Of Employee On The Commitment Of Organi, MEDWELL JOURNALS, Medwell Publishing , 12, 1, ISSN:18185800
Siti Sarawati Johar
(2016) The Impression Of Regulation And Management Of Emotion Through Self-Esteem Of Employee On The Commitment Of Organization , MEDWELL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, Mediterranean Center of Social and Educational Research , 1, 12, ISSN:18185800
SSJ
(2015) Impact Of Regulation And Management Of Emotion Through Self-Esteem Towards Employee Commitment , INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDICIPLINARY THOUGHT, International Journal of Multidiciplinary Thought , 3, 259, ISSN:21566992
Siti Sarawati Johar, Ishak Mad Shah
(2014) The Impact Of Emotional Intelligence On Organization Commitment Through Self-Esteem Of Employee In Public Sector , THE JOURNAL OF BUSINESS AND RETAIL MANAGEMENT RESEARCH, The Academy of Business and Retail Management , 1, 1, ISSN:20472854
Siti Sarawati Johar
(2013) Dimension Of Neuroticism Personality Among Leader And The Impact Towards Self-Esteem Of Employee At The Workplace, PROCEDIA-SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES JOURNAL, Sciverse Science Direct-Elsevier Ltd. , 10, 588, ISSN:18770428
Siti Sarawati Johar, Ishak Mad Shah, Zainudin Abu Bakar
(2013) Neuroticism Personality And Emotional Intelligence Of Leader, And Impact Towards Self-Esteem Of Employee In Organization, PROCEDIA-SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES JOURNAL, Sciverse Science Direct-Elsevier Ltd. , 7, 431, ISSN:18770428
Siti Sarawati Johar, Ishak Mad Shah Ishak, Zainuddin Abu Bakar
(2012) Integrity Of Employee: Dimensions Of Human Governance Through The Personality Of Leaders In The Workplace, INTERNATIONAL JOURNAL OF THE HUMANITIES, Common Ground Publisher , 6, 359, ISSN:14479508
Siti Sarawati Johar, Ishak Mad Shah, Zainuddin Abu Bakar
(2012) The Impact Of Emotional Intelligence Towards Relationship Of Personality And Self-Esteem At Workplace, PROCEDIA-SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES JOURNAL, Elsevier Ltd. , 12, 150, ISSN:18870428
Siti Sarawati Johar
(2012) The Influence Of Emotional Intelligence And Self-Esteem Among Employee Towards Organizational Commitment In Public Sector, GLOBAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS RESEARCH: ADMINISTRATION AND MANAGEMENT, Global Journals Team , 1, 1, ISSN:22494588
Media Digital
Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Shahidah Hamzah, Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Shamsaadal Sholeh Saad, Lutfan Jaes, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Khairol Anuar Kamri, Rosman Md. Yusoff, Adi Syahid Ali, Md. Akbal Abdullah
(2019) Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia Semester Khas Diploma 2018, UTHM , ISBN:-
Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Shahidah Hamzah, Siti Sarawati Johar
(2019) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia, UTHM , ISBN:-
Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Harliana Halim, Rosman Md. Yusoff, Shahidah Hamzah, Noranifitri Md. Nor, Zahrul Akmal Damin, Khairunesa Isa, Lutfan Jaes, Ku Hasnan Ku Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdulllah, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali
(2018) Uqu10103/Uws10103 Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-4, UTHM , ISBN:-
Policy Paper
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2016) Kajian Impak Dan Keberkesanan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasa (Eaic) - Edisi Terhad
Prosiding / Seminar
M.Rajesh Khanna, M. Arun, Bestoon Abdulmaged Othman, Siti Sarawati Johar, Sumanta Bhattacharya, Potnuri Suribabu
(2022) A Critical Investigation In Analysing The Main Factors Influencing The Network Security Strategies By Applying The Big Data Context Using Multivariate Analysis Of Variance (Manova), INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS INC. , 2623, ISBN:9781665437899
Gourav Bansal, Monika Saxena, Siti Sarawati Johar, Bestoon Abdulmaged Othman, S.Syed Husain, Dhiraj Kapila
(2022) An Effective Analysis Of Cloud Related Platform Using Big Data Approaches For Effective Implementation Of High-Performance Computing Through Structural Equation Modeling (Sem) Approach, IEEE EXPLORE , 151, ISBN:9781665437899
Siti Sarawati Johar, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Harliana Halim, Fauziah Ani, Ku Hasnan Ku Halim, Muhaymin Hakim Abdullah, Adibah Nazliah Saleh
(2022) Pengaruh Kecerdasan Emosi Ke Atas Tingkah Laku Politik Mahasiswa Belia Melalui Modul Pengajaran Dan Pembelajaran, UTHM , 059, ISBN:27858138
Mintu Debnath, Roop Raj, Bestoon Abdulmaged Othman, Siti Sarawati Johar, Arpit Namdev, Dipesh Uike
(2022) The Emerging Role Of The Knowledge Driven Applications Of Wireless Networks For Next Generation Online Stream Processing, IEEE EXPLORE , 172, ISBN:9781665437899
Siti Sarawati Johar, Mohamad Isa Amat, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2021) Emotional Intelligence, Depression, Anxiety And Stress Of Civil Servants In Covid-19 Pandemic, INTERNATIONAL SOCIETY FOR TECHNOLOGY, EDUCATION & SCIENCE (ISTES) ORGANIZATION , 1, ISBN:9781952092251
Siti Sarawati Johar, Mohamad Isa Amat, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2021) Hubungan Bekerja Dari Rumah Dengan Kemurungan, Kebimbangan & Stres Ahli Keluarga Di Era Pandemik Covid-19, ZES ROKMAN RESOURCES, BANDAR BARU BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN , 161, ISBN:9789672072423
Siti Sarawati Johar, Mohamad Isa Amat
(2021) The Role Of Emotional Intelligence In Employees Psychological Distress During Covid-19 Pandemic, INTERNATIONAL BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOCIATION (IBIMA) , 3971, ISBN:9780999855171
Siti Sarawati Johar, Khairol Anuar Kamri, Ku Hasnan Ku Halim, Muhaymin Hakim Abdullah, Zalinah Salehon, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2021) Transformasi Ketahanan Kecerdasan Emosi Dalam Kalangan Belia Negara, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 145, ISBN:9789672224693
Siti Sarawati Johar, Mohamad Isa Amat, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Khairol Anuar Kamri, Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2021) Work From Home And Emotional Intelligence Domains In The Challenge Of Covid-19 Pandemic, ISTES ORGANIZATION , 94, ISBN:9781952092237
Siti Sarawati Johar, Mohamad Isa Amat
(2020) Krisis Impak Pandemik Covid-19 Dari Dimensi Kesihatan Mental Sejagat, USIM PRESS, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA , 339, ISBN:9789674408367
Siti Sarawati Johar, Sazuliana Sanif, Adibah Nazliah Saleh, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shahidah Hamzah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Siti Aisyah Panatik Abdul Rahman, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2019) Emotional Intelligence And Political Behavior Among University Students , IACHSS , 1, ISBN:9786098239072
Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shahidah Hamzah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Siti Aisyah Panatik Abdul Rahman, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2019) Emotional Intelligence And Political Behaviour Of Youth University Students, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH , 361, ISBN:9789670582894
Siti Sarawati Johar
(2019) Emotional Intelligence, Psychoticism Trait And Self-Esteem In The Workplace, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH , 369, ISBN:9789670582894
Siti Sarawati Johar, Sazuliana Sanif, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shahidah Hamzah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Adibah Nazliah Salih, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim, Siti Aisyah Panatik Abdul Rahman
(2019) Quasi-Experimental Study Of Emotional Intelligence And Political Behavior, INTERNATIONAL INSTITUTE FOR TECHNOLOGY EDUCATION AND RESEARCH , 83, ISBN:9788192958012
Siti Sarawati Johar,Linayati Lestari,Nesreen Awada
(2019) The Art Of Leadership Qualities In Human Governance Of Human Capital, TAIWAN ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES , 1, ISBN:9786236562779
Siti Sarawati Johar
(2018) Emotional Well-Being In The Human Governance Through The Spirituality Model Of Imam Al-Ghazali , UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG , 1
Siti Sarawati Johar, Ku Hasnan Hj. Ku Halim, Shahidah Hamzah
(2018) Isu Dan Cabaran Psikologi Sosial: Kecenderungan Tingkah Laku Devian Dalam Jenayah, FAKULTI PENGURUSAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA , 110
Siti Sarawati Johar
(2018) The Art Of Emotional Intelligence In Soft Skills: Generate The 1st Class Human Capital , INTERNATIONAL SOCIETY FOR RESEARCH IN EDUCATION & SCIENCE (ISRES) , 36, ISBN:25871730
Siti Sarawati Johar
(2018) The Scenario Of Emotional Intelligence, Self-Esteem And Organizational Commitment , ISRES PUBLISHING , 239, ISBN:9786056795190
Siti Sarawati Johar
(2018) Transformasi Kecerdasan Emosi Terhadap Penjanaan Minda Dan Tingkah Laku Positif Dalam Kalangan Belia , UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, NILAI , 134
Siti Sarawati Johar,Zurina Ramli
(2018) Transformasi Kecerdasan Emosi Terhadap Penjanaan Minda Dan Tingkah Laku Positif Dalam Kalangan Belia , UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, NILAI , 134, ISBN:9789671618622
SITI SARAWATI JOHAR, ROSMAN MD. YUSOFF, FAUZIAH ANI, LUTFAN JAES
(2017) Di Mana Bumi Dipijak: Seni Kecerdasan Emosi Dalam Menjana Mahasiswa Belia Sebagai Modal Insan Bertanggungjawab Dan Berhemah Tinggi, UIVERSITI SAINS MALAYSIA , 9, ISBN:978971544006
SITI SARAWATI JOHAR, ROSMAN MD. YUSOFF, FAUZIAH ANI, LUTFAN JAES
(2017) Di Mana Bumi Dipijak: Seni Kecerdasan Emosi Dalam Menjana Mahasiswa Belia Sebagai Modal Insan Bertanggungjawab Dan Berhemah Tinggi , UNIVERSITI SAINS MALAYSIA , 9, ISBN:9789671544006
SITI SARAWATI JOHAR, FADILLAH ISMAIL, SITI SARAH OMAR, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY, LUTFAN JAES
(2017) Leadership In Human Governance Based On A Holistic And Dynamic Spirituality Model, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, NILAI , 15, ISBN:978967440421
HARLIANA HALIM, KAMARUZAMAN YUSOFF, SHAKILA AHMAD, MOHD FAIZAL ABDUL KHIR, ABDUL HAFIZ ABDULLAH, SITI SARAWATI JOHAR, FAUZIAH ANI, MARIA ELENA NOR
(2017) Pendigitalan Manuskrip Risalah Ibn Fadlan 922 M Sebagai Satu Inovasi, UTHM , 1, ISBN:9789672110842
Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Siti Aisyah Panatik
(2017) The Impact Of Personality Trait Of The Relationship Of Emotional Intelligence And Self-Esteem, Institute of Research and Journals , 1, ISBN:9789386083340
Siti Sarawati Johar, Rosman Md. Yusoff, Siti Aisyah Panatik Abd Rahman
(2017) The Influence Of Personality Trait On The Relationship Of Emotional Intelligence And Self-Esteem, ISRED , 20, ISBN:9789386291929
Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Shahidah Hamzah, Harliana Halim, Zahrul Akmal Damin, Md. Akbal Abdullah, Ku Hasnan Ku Halim
(2017) Tingkah Laku Devian Dan Perlakuan Jenayah: Cabaran Kecenderungan Negatif Di Sebalik Kehidupan Masa Lalu Dan Kini, Kolej Universiti Islam Antarabangsa, Bangi, Selangor , 372, ISBN:9789670850955
Nur Zainatul Nadra Zainol, Siti Sarawati Johar, Lutfan Jaes
(2017) Tingkah Laku Politik Mahasiswa Belia Dalam Islam: Analisis Ciri-Ciri Pemimpin Belia Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah, UINSA PRESS , 69, ISBN:978-602-332-0
Siti Sarawati Johar
(2016) Extraversion Personality As A Moderator On The Relationship Of Emotional Intelligence And Self-Esteem Of Employees, JOURNALS OF OCERINT- INTERNATIONAL ORGANIZATION CENTER OF ACADEMIC RESEARCH , 705 , ISBN:9786056445354
Siti Sarah Omar, Siti Sarawati Johar, Zailin Zainal Ariffin
(2016) Informal Learning Practices Among Academics In Malaysia, Academic Conferences and Publishing International , 266 , ISBN:9781911218005
Siti Sarawati Johar
(2016) Kecenderungan Bertingkah Laku Devian Sehingga Ke Perlakuan Jenayah: Isu Dan Cabaran Dalam Psikologi Sosial , Persatuan Pegawai Psikologi Perkhidmatan Awam (PSIPA) , 106 , ISBN:9789839187588
Siti Sarawati Johar
(2016) Personaliti Ekstraversi Sebagai Moderator Dalam Hubungan Antara Kecerdasan Emosi Dengan Estim Kendiri Pekerja, Politeknik Kuching, Sarawak , 1 , ISBN:978967079728
SSJ
(2015) Perspektif Pengurusan Emosi Ke Atas Personaliti Neurotisisme Ketua Dan Estim Kendiri Pekerja , UPSI , ISBN:9789832063988
SSJ
(2015) Senariotadbir Urus Insan, Kecerdasan Emosi Ketua Dan Integriti Pekerja Di Tempat Kerja , UUM , ISBN:9789671111369
SSJ
(2014) Fungsi Tadbir Urus Insan Dan Kecerdasan Emosi Ketua Terhadap Integriti Pekerja Dalam Pembangunan Modal Insan , UTHM , ISBN:9789670468723
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2014) The Impact Of Emotional Intelligence On Organization Commitment Through Self-Esteem Of Employee In Public Sector , ACADEMIC OF BUSINESS & RETAIL MANAGEMENT , ISBN:2047-2854
SSJ
(2014) The Influence Of Emotional Intelligence And Self-Esteem Among Employee Towards Organizational Commitment In Local Authority, INTERNATIONAL CENTRE OF ECONOMICS, HUMANITIES & MANAGEMENT , ISBN:9789384422011
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2012) Emotional Intelligence Of Leader In The Human Governance Through The Model Of Spirituality By Imam Al-Ghazali , KUISAS , ISBN:978-967-5480-08-9
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2012) Fungsi Data Spatial Dalam Menangani Masalah Nelayan Akibat Aktiviti Manusia Dan Alam Dari Perspektif Gis, UNIMAP
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2012) Impact Of Leader Emotional Intelligence Towards Relationship Between Leader Personality And Self-Esteem Of Employee, JIBES, Jakarta , ISBN:978-1-62993-107-4
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2012) Impak Kecerdasan Emosi Ketua Terhadap Hubungan Antara Personaliti Ketua Dengan Estim Kendiri Pekerja , KUISAS , ISBN:978-967-5480-08-9
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2012) Integriti Pekerja Dalam Tadbir Urus Insan Dari Jendela Perspektif Kecerdasan Emosi Ketua Di Tempat Kerja , USIM , ISBN:978-967-0393-64-3
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2012) Kecerdasan Emosi Remaja Luar Bandar Serantau Malaysia Dan Indonesia : Cabaran & Harapan Dalam Pembentukan Modal Insan Berjiwa Kelas Pertama , Universitas Airlangga , ISBN:978-602-18461-1-7
SSJ
(2012) Personaliti Neurotisisme Di Kalangan Ketua & Impaknya Terhadap Estim Kendiri Pekerja Dari Perspektif Pengurusan Emosi Dalam Organisasi , UITM , ISBN:978-983-44499-1-9
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2012) Personaliti Neurotisisme Ketua Dan Estim Kendiri Pekerja Melalui Impak Kecerdasan Emosi Ketua, UNIMAP
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2012) Psychoticism Personality Of Leader And Self-Esteem Of Employee Through The Perspective Of Understanding Of Emotions In Organization, USM , ISBN:978-967-394-115-5
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2012) The Impact Of Emotional Intelligence Towards Psychoticism Personality And Self-Esteem In The Workplace , La Consolacion University Philippines
SSJ
(2011) Dimension Of Psychoticism Personality Among Leader And The Impact Towards Self-Esteem Of Employee Through The Perspective Of Emotional Management In Organization, INTERNATIONAL PROCEEDINGS OF ECONOMICS DEVELOPMENT AND RESEARCH, DUBAI , ISBN:978-981-07-1016-3
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2011) Emotional Intelligence Of Leader In The Human Governance Through The Model Of Spirituality , UNIVERSITY OF RIJEKA , ISBN:978-953-6104-79-6
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2011) Integriti Pekerja Dan Kecerdasan Emosi Ketua Dalam Pembangunan Sumber Manusia Berasaskan Modal Insan , UITM , ISBN:978-983-42226-9-7
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2011) Integriti Pekerja Dari Dimensi Tadbir Urus Insan Dan Kecerdasan Emosi Ketua, IAB , ISBN:978-983-94797-9-9
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2011) Kecerdasan Emosi Ketua Dalam Elemen Tadbir Urus Insan Dari Perspektif Model Kerohanian Imam Al-Ghazali , UNISZA , ISBN:978-983-9842-48-7
SSJ
(2011) Self-Esteem Of Employee From The Perspective Of Emotional Intelligence Through The Personality Of Leader , HIGHER EDUCATION FORUM , ISBN:978-986-87417-0-6
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2011) Self-Esteem Of Employee: Perspectives Of Emotional Intelligence Through The Psychoticism Personality Of Leader At The Workplace , UNIVERSITY OF RIJEKA , ISBN:978-953-6104-79-6
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2011) Tadbir Urus Insan Ketua Dan Integriti Pekerja: Cabaran Psikologi Afektif Dan Personaliti Dalam Organisasi Berasaskan Modal Insan , UTM , ISBN:978-983-42745-2-8
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2010) Interaksi Akal, Roh, Nafsu Dan Hati Dalam Struktur Personaliti Manusia Dari Perspektif Disiplin Psikologi Imam Al-Ghazali, UMS , ISBN:978-983-2643-61-2
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2009) Dimensi Kecerdasan Emosi (Eq) Pelajar Luar Bandar: Dinamika Harapan & Cabaran Pendidikan Dalam Pembentukan Modal Insan Berjiwa Kelas Pertama
SSJ
(2009) Kecerdasan Emosi Dan Spiritual Pekerja Melalui Kepimpinan Ketua Dari Perspektif Model Esq Ary Ginanjar: Cabaran & Harapan Modal Insan , UKM , ISBN:978-602-96094-0-0
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2009) Menjana Pemantapan Kecerdasan Emosi (Eq) Pelajar Luar Bandar : Harapan Dan Cabaran Pendidikan Semasa
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2009) Motivasi Kendiri Pekerja Dari Perspektif Kecerdasan Emosi Yang Berjiwa & Berminda Kelas Pertama Melalui Gaya Kepimpinan Ketua
Siti Sarawati Binti Hj. Johar
(2009) The Impact Of MalaysianS Development: Generating The 1st Class Human Capital On Emotional In Psychological View
SSJ
(2009) The Impact Of MalaysianS Development: Generating The 1st Class Human Capital On Emotional & Mentality In Psychological View , UMT , ISBN:978-967-5366-03-1

Consultancies

YearDescriptionLevel
2022 Researcher for Focus Group: Social Impact (IMPACT), PPUK, UTHM, 2022-2023 University
2021 Chairman for Proposal Defense : Muhammad Rafsanjani Zainal (2021): Hubungan antara Nilai Keinsanan dengan Toleransi Agama dalam Kalangan Komuniti University
2021 Penyelidik Bersekutu (AR), Institut Penyelidikan dan Latihan Vokasional Malaysia (MyRIVET), 2021-2023 National
2021 Pegawai Penyelaras bagi Hubungan Kerjasama antara UTHM dengan Jabatan Penjara Malaysia (JPM), 2021 University
2021 Life Member of Malaysian Association of Neo-Cognitive Behavioral Therapy (NEO-CBT), 2021 National
2020 Secretariat for 2nd International Conference on Social Transformation and Regional Development (ICOSTRD), Feb. 2020 International
2020 Parallel Session Chairperson for 2nd International Conference on Social Transformation and Regional Development (ICOSTRD), Feb. 2020 International
2020 Ahli Kumpulan Fokus IMPACT, PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019-2020 University
2019 Chairperson of Proposal Defense : Aizathul Hani Abd. Hamid (2019) : Post-grad Student, PhD University
2019 Consultative and Researcher for Focus Group (IMPACT), PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Keynote Speaker for the 5th International Conference on Economics, Management and Social Sciences (ICEMSS2019) International
2019 Parallel Session Chairperson for 5th Asia International Conference (AIC2019) International
2019 Panel Konsultan Saringan Manuskrip Bahan Terbitan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019/2020 University
2018 Parallel Session Chairperson for the 2nd Asia International Multidisciplinary Conference (AIMC 2018), 2018 International
2018 Panel Konsultan, Pasukan Penulis & Penerbitan Buku Biografi Tan Sri Dr. Ali Hamsa (KSN), 2018 National
2018 Ketua Penyelidik untuk Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Fasa 1/2016, 2016-2018 National
2018 Parallel Session Chairperson for 4th ASIA International Conference (AIC2018), 2018 International
2018 Panel Konsultan & Penyelidik Projek Penyelidikan & Penulisan tentang Masyarakat Orang Asli Sg. Layau, Johor, 2017-2018 State
2018 Panel Konsultan dan Penyelidik untuk Projek Penyelidikan Indeks Kesejahteraan Keluarga Negeri Johor, YPKDT, 2018 State
2018 Panel Konsultan & Penyelaras Bengkel Penulisan Pena Jauhar Siri 2, TRANSFORM UTHM & SUKJ, 2018 State
2018 Penyelaras Projek Buku Pena Jauhar Siri 2 antara TRANSFORM dengan SUKJ Johor, 2018 State
2018 Consultative Panel for Pena Jauhar Siri 2, TRANSFORM UTHM & SUKJ, 2018 Government
2018 Ahli Kumpulan Fokus SUCCEED, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Parallel Session Chairperson for the International Conference on Science and Education (ICONSE 2018), 2018 International
2018 Parallel Session Chairperson for 4th International Conference on Science and Education (ICONSE2018) International
2018 Parallel Session Chairperson for the International Conference on Business Management, Education, Social Science and Computer Science (ICBESC 2018), 2018 International
2018 Keynote Speaker for the International Conference on Technology, Engineering and Science (ICONTES 2018), 2018 International
2017 Parallel Session Chairperson for the 3rd Asia International Conference (AIC 2017), 2017 International
2017 Ketua Kumpulan Fokus (SUCCEED), Pusat Pengajian Umum & Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017-2018 University
2017 Ketua Kumpulan Fokus (CONCLUDE), 2017 University
2017 Panel Konsultan dan Penyelidik untuk Projek Penyelidikan Indeks Kesejahteraan Keluarga Negeri Johor State
2017 Panel Konsultan dan Penyelidik untuk Projek Penyelidikan & Penulisan tentang Masyarakat Orang Asli Sg. Layau, Kota Tinggi, Johor State
2017 Parallel Session Chairperson for the International Conference on Humanities and Social Science (ICHSS), 2017 International
2016 Ketua Penyelidik untuk Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Fasa 1/2016, 2016 National
2016 Paper Reviewer for 3rd International Conference on Human Sustainability, 2016 International
2016 Keynote Speaker in Leadership Seminar, Faculty of Social Sciences and Political Science, Riau Kepulauan of University, Batam, Indonesia International
2016 Perunding & Penilai Pembinaan Modul I-Mind AKRAB Pakar Kebangsaan, JPA, 2016 National
2016 Secretariat for 3rd International Conference on Human Sustainability, 2016 International
2016 Panel Perunding untuk Pembinaan Modul i-Mind AKRAB Pakar Kebangsaan, Majlis AKRAB Kebangsaan & JPA, 2016 National
2016 Penyelidik Kajian Impak & Keberkesanan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC), 2016 National
2015 Moderator Sidang Selari Seminar Kebangsaan Transformasi Sosio-Ekonomi Wilayah Ekonomi Koridor Utara National
2015 Panel Perunding dalam Kolokium Penyelidikan Siri 2/2015 di Politeknik Port Dickson National
2015 Parallel Session Chairperson for the 2nd International Conference on Human Sustainability, 2015 International
2015 Parallel Session Chairperson for the 4th International Conference on Technology Management, Business & Entreprenurship, 2015 International
2012 Parallel Session Chairperson for USM-AUT International Conference (UAIC) 2012 on Sustainable Economic Development: Policies and Strategies, 2012 International

Supervision

YearDescriptionRole
2022 Examiner for PhD Thesis (Pre-Viva) : Muhammad Helmy Sabtu (2022): PAS di Negeri Johor 2004-2018: Prestasi, Isu dan Cabaran Examiner
2022 Co-Supervisor for Yustinus Farid Setyobudi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 Supervisor
2022 Assessor for Colloquium : Muhammad Helmy Sabtu (PhD): Keberadaan PAs di Negeri Johor: Kajian Terhadap Prestasi, Isu dan Cabaran Assessor
2022 Assessor as Questionnaire Validation Expert for PhD Research: Ahmad Saleh Ahmed Saif Al-Shameri (2022): COVID-19 Human Resource Management Framework in The Digitalization and Remote Work Era - A New Look at the Emotional Intelligence Aspects and Job Performance Assessor
2022 Assessor as Questionnaire Validation Expert for PSM Degree Research: Balashangri a/p Balachandran (2022): Suicidal Thoughts Behaviours among FPTP Students Relation to Stress and Social Support Assessor
2021 Panel Penilai - Jurnal Sains Humanika, Universiti Teknologi Malaysia, 2021 External Assessor
2021 Panel Penilai - Jurnal Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2021 External Assessor
2021 Examiner for Proposal Defense: Asriezam Uda (2021): Kerentanan Sosioekonomi dan Strategi Daya Tindak Ibu Tunggal B40 di Johor Examiner
2021 Judges, MTUN TVET International Innovation Awards, Mac 2021 Referee
2021 External Assessor - International Journal of Tropical Disease & Health, 2021 External Assessor
2021 External Assessor - 6th Technology and Innovation International Conference (TECHON) 2021 External Assessor
2021 Examiner for Thesis (Pre-Viva): Razi Jaafar (2021): Tahap Kesedaran Terhadap Pelan Integriti PDRM 2016-2020 dalam kalangan Pegawai Polis di Daerah Klang Selatan, Selangor Examiner
2021 Co-Supervisor for Yustinus Farid Setyobudi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 Supervisor
2021 Co-Supervisor for Nesreen Awada, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 Supervisor
2021 Assessor for Chapter in Book, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Book Published: Digital Pandemic - The Changing Nature of Workplace, 2021 Assessor
2020 Supervisor for Yustinus Farid Setyobudi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 Supervisor
2020 Panel Penilai, Jurnal Diges Pengajian Umum, Ogos 2020 External Assessor
2020 External Assessor for the International Journal of Applied Management Science IJAMS (Scopus Index), 2020 External Assessor
2020 Supervisor for Linayati Lestari, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 Supervisor
2020 Co-Supervisor for Nur Amalina Mohd Rosli, Master, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 Supervisor
2020 Co-Supervisor for Nesreen Awada, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 Supervisor
2020 External Examiner for Wan Zaleha Mohd Zalam, Master, Universiti Malaysia Terengganu, Disember 2020 External Examiner
2019 Penilai Saringan Manuskrip Bawah Penerbitan Pejabat Penerbit Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019-2020 Assessor
2019 Assessor for the Jurnal Transformasi Sosial Dan Pembangunan Wilayah UTHM Assessor
2019 Assessor for the Jurnal JSTART, 2019 Assessor
2019 Assessor for the Jurnal Society (Universitas Bangka Belitung) External Assessor
2019 Editorial board of International Journal of Technology in Education & Science (IJTES) / Assessor External Assessor
2019 Examiner for Pre-viva : Mohd Hafizuddin Mejah (2019) : Post-grad Student : Master of Science Examiner
2019 Member of Advisory Board of Izlek Academical Journal / External Assessor External Assessor
2019 Supervisor for Yustinus Farid Setyobudi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Supervisor
2019 Co-Supervisor for Nur Amalina Mohd Rosli, Master, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Supervisor
2019 Assessor for the Journal of Science and Technology (UTHM) Assessor
2019 Co-Supervisor for Nesreen Awada, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Supervisor
2019 Supervisor for Linayati Lestari, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Supervisor
2018 Editorial Board of International Journal of Technology in Education & Science (IJTES), 2018 External Assessor
2018 Advisory Board of Izlek Academical Journal, 2018 External Assessor
2018 Paper Reviewer for UKM Journal of Management, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2018 External Assessor
2018 Paper Reviewer for the 4th Technology and Innovation International Conference, 2018 External Assessor
2018 Penilai untuk Kolokium Pelajar Pasca Siswazah (Doktor Falsafah) UTHM, 2018 Assessor
2018 Penilai Manuskrip 'Sejarah dan Warisan Alam Melayu', 2018 Assessor
2018 Penilai Manuskrip 'Entrepreneurship & Business: From Theories into Practice (Series 2)', 2018 Assessor
2018 Paper Reviewer for the 4th Technology and Innovation International Conference (TECHON 2018), 2018 Assessor
2018 Panel Penilai untuk Anugerah Kolej Kediaman UTHM, 2018 Assessor
2018 Assessor for Ph.D Research Instrument (Instrument Validation Expert), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Assessor
2018 Paper Reviewer for Journal of Science and Technology, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Assessor
2018 Co-Supervisor for Nur Amalina Mohd Rosli, Master, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Norlin Bustamam, Bachelor Degree, OUM, 2018 Supervisor
2018 Co-Supervisor for Nasreen, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Linayati Lestari, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penilai Manuskrip 'Pentadbiran Kolonial British Terhadap Pendidikan Melayu Sehingga Merdeka', 2018 Assessor
2017 Paper Reviewer for International Conference on Social Transformation and Regional Development (ICOSTRD), 2017 Assessor
2017 Paper Reviewer for the Technology and Innovation International Conference, 2017 Assessor
2017 Paper Reviewer for Journal of Science and Technology, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 Assessor
2017 Supervisor for Linayati Lestari, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Yustinus Farid Setyobudi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 Supervisor
2016 Paper Reviewer for Technology & Innovation Conference (Techon), 2016 Assessor
2016 Co-Supervisor for Mohd Nor Hamize bin Abd Hamid, Sarjana, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014-2016 Supervisor
2016 Penilai Luar - Pembangunan Modul I-Mind AKRAB Pakar Kebangsaan, JPA, 2016 External Assessor
2015 Supervisor for Linayati Lestari, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015-2018 Supervisor
2015 Supervisor for Yustinus Farid Setyobudi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015-2018 Supervisor
2015 Paper Reviewer for Journal of Business Economics and Management Science, 2015 Assessor
2015 Paper Reviewer for Technology and Innovation Conference, 2015 Assessor
2015 Paper Reviewer for 4th International Conference on Technology Management, Business & Entreprenurship, 2015 Assessor
2015 Juri Hakim Pertandingan Pidato Semarak Patriotik Universiti-Universiti Malaysia 2015 Referee
2011 Paper Reviewer for Journal International Humanities, 2011 Assessor

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2022 Ahli Taskforce Pemerkasaan Penerbitan UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Ketua Inspektor Penjara (KIP SISKOR), Jabatan Penjara Malaysia, 2019-2022 National
2021 Scientific Board for International Conference on Humanities, Social & Education Sciences, Los Angeles, 2021 International
2021 Scientific Board for International Conference on Social & Education Sciences, Chicago, USA, 2021 International
2021 Scientific Board for International Conference on Life Sciences, Engineering & Technology, USA, 2021 International
2021 Scientific Board for International Conference on Studies in Education & Social Sciences, Turkey, 2021 International
2021 Ketua Inspektor Penjara (KIP SISKOR), Jabatan Penjara Malaysia, 2019-2021 National
2021 Jawatankuasa Pasukan Bertindak Kecemasan & Kebakaran/OSHE PPUK, 2021 University
2020 Penyelaras dan Editor Penerbitan Buku Kepimpinan Gemilang 25 Tahun NC UTHM, 2019-2020 University
2020 Ketua Inspektor Penjara (KIP) SISKOR, Jabatan Penjara Malaysia & Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019-2020 National
2019 Jawatankuasa Knowledge Management Centre (KMC), Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019-2020 University
2019 Ahli S4S Tools for Excellence, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019-2020 University
2019 Jawatankuasa Pelaksana Taskforce PhD/Sarjana Generik, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019-2020 University
2019 Ahli Persatuan Akademik & Pensyarah (PERKASA), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008-2019 University
2019 Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019-2020 University
2019 Pengerusi Jawatankuasa EKSA, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019-2020 University
2019 Jawatankuasa Pasukan Bertindak Kecemasan & Kebakaran/OSHE PPUK, 2019-2020 University
2019 Ahli Pengamal Asas NLP Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019-2020 University
2019 Ketua Inspektor Penjara (KIP), Pegawai Kehormat SISKOR Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019-2020 National
2019 Trainer by NIOSH Certificate, 2019 National
2019 Ahli Lembaga Hakim Pelawat Penjara Negeri Johor, Pusat Pemulihan Khas dan Tempat Tahanan Khas, Kementerian Keselamatan Dalam Negeri Malaysia, 2019-2020 National
2019 Penyelaras Projek Buku Kepimpinan Gemilang 25 Tahun NC UTHM, 2019-2020 University
2019 Pegawai Sekretariat Pemantauan SKT PTJ (TRANSFORM), 2019-2020 University
2019 Jawatankuasa Penerbitan & Buku Program Persidangan ICOSTRD2020, 2019-2020 International
2019 Pegawai Sekretariat Perancangan SKT PTJ (TRANSFORM), 2019-2020 University
2019 Jawatankuasa Penilai Kertas Kerja (Tema: Tadbir Urus & Pembangunan) ICOSTRD2020, 2019-2020 International
2019 Jawatankuasa Penilai Kertas Kerja (Tema: Pembangunan & Kelestarian) INSAN 2020, 2019-2020 International
2019 Setiausaha Jawatankuasa Promosi, Komuniti dan Perhubungan Korporat, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019-2020 University
2019 PostGrade Commitee Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019-2020 University
2018 Setiausaha Jawatankuasa Promosi, Komuniti dan Perhubungan Korporat, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018-2019 University
2018 Editor & Penulis, Penulisan Buku Jabatan Sains Sosial Siri 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017-2018 University
2018 Jawatankuasa (Setiausaha) Knowledge Management Centre (KMC), Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017-2018 University
2018 Ahli S4S Tools for Excellence, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017-2018 University
2018 Jawatankuasa (Pen.Penyelaras) 5S, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017-2018 University
2018 Jawatankuasa Pelaksana Taskforce PhD/Sarjana Generik, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017-2018 University
2018 Jawatankuasa Promosi, Komuniti dan Perhubungan Korporat, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017-2018 University
2018 Ahli Persatuan Akademik & Pensyarah (PERKASA), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008-2018 University
2018 Ahli Majlis Tertinggi, Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017-2018 University
2018 Jawatankuasa Knowledge Management Centre (KMC), Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018-2019 University
2018 Pegawai Kehormat Pengiring Program Latihan Senjata Api-Pra Pentauliahan Siswa Siswi Koreksional (SISKOR) UTHM, 2018 University
2018 Mentor, Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018-2019 University
2018 Penyelaras Jawatankuasa 5S, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018-2019 University
2018 Pegawai Pengiring SISKOR Selaku Pegawai Kehormat SISKOR, Program Mobiliti Lawatan ke Pusat Koreksional Thailand, Jabatan Penjara Malaysia 2018 National
2018 Penceramah untuk Seni Hidup Positif, Program Hari Bersama Pelanggan Zon Selatan, Jabatan Penjara Malaysia, 2018 National
2018 Editor Naskhah Manuskrip Karya Kreatif 'Epilog Tirai Keinsafan', 2018 National
2018 Penceramah untuk Pengurusan Stress, Pejabat KWSP Batu Pahat, Johor, 2018 District
2018 Editor Manuskrip 'Pena Jauhar Siri 2', 2018 State
2018 Jawatankuasa Urusetia Program Seminar Menjejak Al-Farabi KEJORA-UTHM, 2018 State
2018 Penceramah untuk Seni Interaksi Keluarga Sejahtera, Program Santai Kejora Negeri Johor, 2018 State
2018 Ahli Panel Forum Keselamatan Keluarga Sempena Program FACE & Kempen Menangani Keganasan Terhadap Wanita, YPKDT, 2018 State
2018 Konsultan untuk Program Intervensi Yayasan Pembangunan Keluarga Darul-Takzim, 2018 State
2017 Jawatankuasa 5S, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Penceramah Budaya Kerja Terbaik dan Hebat, Pejabat KWSP Batu Pahat, Johor, 2017 District
2017 Penceramah Program Pecutan Peperiksaan, SK. Tarcisian Convent, 2017 District
2017 Pegawai Kehormat SISKOR Jabatan Penjara Malaysia, Inspektor Penjara, Siskor Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 National
2017 Editor Penulisan Buku Jabatan Sains Sosial, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Jawatankuasa Promosi, Komuniti dan Perhubungan Korporat, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Jawatankuasa Knowledge Management Centre (KMC), Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Ahli S4S Tools for Excellence, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Jawatankuasa Pelaksana Taskforce PhD/Sarjana Generik, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Editor Penulisan Buku AKRAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Jawatankuasa Wacana Ilmu, Jabatan Sains Sosial, Pusat Pengajian Umum & Kokurikulum, 2017 University
2017 Jawatankuasa KIK, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Ahli Persatuan Akademik & Pensyarah (PERKASA), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Jurulatih Mengiringi Program Luar Pelajar Kursus Kokurikulum Pembimbing Rakan Sebaya, UTHM di SK. Seri Laksana, Batu Pahat, 2016 University
2016 Fasilitator Program Training of Modul i-Mind Majlis Akrab Kebangsaan, AKRAB & JPA Malaysia, 2016 National
2016 Pemangku Timbalan Presiden 2, AKRAB UTHM, 2016 University
2016 Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga, Fakulti Sains Teknologi & Pembangunan Insan, 2006 University
2016 Ketua Jawatankuasa Cenderahati Persidangan Antarabangsa INSAN, UTHM-UNILAK-ISM, 2016 International
2016 Penceramah 'Kepimpinan & Pengurusan Diri' dalam Program Kem Kepimpinan & Kokurikulum di SK. Ho Seng Ong Methodist, Perak, 2016 District
2016 Penceramah "Pengurusan Emosi" dalam Program Jejak Generasi Gemilang di SK. Seri Laksana, Batu Pahat, 2016 District
2016 Penceramah Slot Psikodrama Program Student Perfect 5 (Kursus Kokurikulum Pengurusan Diri), UTHM-SMK. Paloh, Kluang, Johor, 2016 District
2015 Pelatih Akademi Pembangunan Belia Malaysia, Kementerian Belia & Sukan Malaysia, 2015 National
2015 Jawatankuasa Kecil Kelab Staf UTHM, 2015-2016 University
2015 Jawatankuasa Induk (Exco Pembangunan Profesional Dan Penyelidikan) PERKASA UTHM, 2015-2016 University
2015 AJK Program Bicara Tokoh 'Zam Ismail' Penerima Anugerah S.E.A Write Award 2014 University
2015 AJK Seminar Peningkatan Kos Sara Hidup MCFEA-UTHM University
2015 Penceramah 'Pengurusan Stress' dalam Program Kokurikulum Khidmat Masyarakat di UTHM, 2015 University
2014 AJK Publisiti FSTPi University
2014 Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Islam & Sains Sosial bersama Pengerusi, Ketua & Setiausaha Blok Taman Cendana, Pasir Gudang, Johor. November 2014. University
2014 Fasilitator Minggu Kerjaya HEPA, FSTPi University
2014 AJK Bengkel Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi, FSTPi University
2014 AJK Program Ekspresi Cinta Negara, FSTPi University
2014 AJK Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB) National
2014 Pegawai Penyelaras Hubungan Kerjasama Universiti, MoU UTHM dengan Universitas Riau (UNRI) University
2014 Penyelaras Kursus Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia, Semester 1 dan 2, Sesi 2014/2015 University
2014 AJK Alumni, GE & Tracer Study Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni, FSTPi University
2014 Program Khidmat Masyarakat, Penduduk Taman Cendana ke Arah ISO 9001:2008. November 2014. Government
2014 AJK Perkasa, UTHM University

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 HOW TO MANAGE THE RESEARCH GRANT
UTHM / TUNKU TUN AMINAH LIBRARY, UTHM
07/09/2022
2022 INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED SCIENCE (ICAST 2022)
LAIN-LAIN / PUTRAJAYA
13/06/2022 - 14/06/2022
2022 PROGRAM WEBINAR WACANA ILMIAH SECARA ATAS TALIAN JABATAN PENGAJIAN ISLAM, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / APLIKASI ZOOM DAB LIVE FB
03/06/2022
2022 SIRI 1 PROGRAM INDUSTRIAL TALK BERSAMA PENASIHAT INDUSTRI, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UTHM
UTHM / APLIKASI ZOOM
29/05/2022
2022 BENGKEL PENULISAN & PENERBITAN (GO EASY WITH ACTION RESEARCH)
UTHM / Google Meet
18/05/2022
2022 BENGKEL PENERBITAN ARTIKEL JURNAL BERINDEKS SCOPUS
UTHM / Google Meet
12/05/2022
2022 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLIED SCIENCES, ENGINEERING, TECHNOLOGY
LUAR NEGARA / Zoom Online
21/04/2022 - 22/04/2022
2022 BENGKEL PENULISAN & PENERBITAN
UTHM / Google Meet
20/04/2022
2022 KURSUS RUNDINGAN SUPER SKILL: WHEN BODY SPEAKS
UTHM / SECARA ATAS TALIAN (ZOOM)
30/03/2022
2022 TAKLIMAT PEMANTAPAN KURIKULUM AKADEMIK, KURSUS MPU, KOKURIKULUM DAN PROGRAM PASCA SISWAZAH PPUK
UTHM / APLIKASI ZOOM
16/03/2022
2022 INTERNATIONAL GUEST LECTURE UMTAS-UMT-UTHM
LAIN-LAIN / Zoom Online
07/03/2022
2022 WEBINAR UNDI 18: PERANAN UNIVERSITI
LAIN-LAIN / Zoom Online
03/03/2022
2022 MALAYSIAN TECHNOLOGY EXPO MTE2022 VIRTUAL INTERNATIONAL INNOVATION AWARDS
LAIN-LAIN / VIRTUAL
03/03/2022 - 07/03/2022
2022 SEMINAR MENCIPTA KEBAHAGIAAN KERJAYA DAN KELUARGA BERSAMA USTAZ SYAMSUL DEBAT
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
02/03/2022
2022 WEBINAR PENYEDIAAN MAKALAH PROSIDING UNTUK STAF SIRI 2 UTHM
UTHM / GOOGLE MEET
28/02/2022
2022 1ST INTERNATIONAL WEBINAR ON TAFSIR STUDIES IN NUSANTARA
UTHM / Secara dalam talian (Google Meet)
28/02/2022
2022 WEBINAR KESEDARAN KESIHATAN MENTAL: MENTAL SIHAT HIDUP SEJAHTERA'
FPTV / Zoom Online
08/01/2022
2021 PERSIDANGAN KEPENDUDUKAN KEBANGSAAN (PERKKS 2021)
LAIN-LAIN / Zoom Online
16/11/2021 - 17/11/2021
2021 INTERNATIONAL CONFERENCE ON STUDIES IN EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES (ICSES) 2021
LUAR NEGARA / Antalya, Turkey / Virtual Online
11/11/2021 - 14/11/2021
2021 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND EDUCATION SCIENCES (ICONSES)
LUAR NEGARA / Zoom Online
21/10/2021 - 24/10/2021
2021 SUSTAINABLE PROFESSIONAL EDUCATION FOR EXCELLENT DEVELOPMENT CONFERENCE 2021 & 4TH SYMPOSIUM OF POSTGRADUATE RESEARCH AND PUBLICATION 2021 (SPEED CONFERENCE 2021 & 4TH SPRP 2021)
FPTV / Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
20/10/2021
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 KURSUS PENGENDALIAN EMOSI DAN PSIKOLOGI : "KESIHATAN MENTAL, SIHATKAH KITA?"
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / ONLINE ZOOM
23/09/2021
2021 BICARA PATRIOTISME: SUMBANGAN JOHOR DALAM PENUBUHAN MALAYSIA
YAYASAN WARISAN JOHOR / Online
16/09/2021
2021 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW DIRECTIONS IN BUSINESS, MANAGEMENT, FINANCE & ECONOMICS (ICNDBM2021)
LUAR NEGARA / Adobe Connect Online
06/09/2021
2021 SEMINAR KAUNSELING, SAINS SOSIAL & PENDIDIKAN 2021
UKM / Zoom Online
02/09/2021
2021 WEBINAR MOOC AND ONLINE EDUCATION IN POST PENDEMIC
UTHM / Zoom (https://bit.ly/moocprofkarim)
01/09/2021
2021 KOLOKIUM STAF AKADEMIK SIRI 3
UTHM / PPUK ( SECARA ATAS TALIAN GOOGLE MEEET )
05/08/2021
2021 ICON TALK - MENDEPANI DAN MEMERANGI KRISIS DEMI KELANGSUNGAN NEGARA : RASUAH, COVID-19 & EKONOMI BERSAMA YBHG. DATO' DR. HUSSAMUDDIN HJ YAACUB, PENGERUSI KUMPULAN MEDIA KARANGKRAF
UTHM / APLIKASI ZOOM
04/08/2021
2021 THE 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON PSYCHOLOGICAL STUDIES (ICPSYCHE) 2021
LUAR NEGARA / Zoom Online
24/07/2021 - 25/07/2021
2021 3RD SUMMER COURSE PSYCHE 2021
LUAR NEGARA / Zoom Online
17/07/2021 - 31/07/2021
2021 WEBINAR EMOSI CERIA, MENTAL SEJAHTERA
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / Zoom Online
14/07/2021
2021 BENGKEL BERSIRI PENYEDIAAN ARTIKEL DARIPADA TESIS PPUK (SIRI 1)
UTHM / Secara Atas Talian (Google Meet)
13/07/2021
2021 HIGH IMPACT PUBLICATION WEBINAR SERIES 1
UTHM / Zoom Online
01/07/2021
2021 NINETEENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW DIRECTIONS IN THE HUMANITIES
LUAR NEGARA / University of Madrid, Spain / Virtual Online
29/06/2021 - 02/07/2021
2021 WEBINAR BICARA BUKU MENCARI KEBIJAKSANAAN: KAJIAN PANTUN PAK UNGKU AZIZ BERSAMA YBHG. TAN SRI JOHAN JAAFAR
UTHM / Zoom Online
24/06/2021
2021 WEBINAR: EMPOWERING FLIPPED CLASSROOM
UTHM / Zoom Online
22/06/2021
2021 PEMBELAJARAN KEMAHIRAN KAUNSELING COGNITIVE MINDFULNESS COACHING: KAEDAH MENGELAK
LAIN-LAIN / FB Online
21/06/2021
2021 PEMBELAJARAN: RAJA PAYUNG NEGARA, RAJA BERPELEMBAGAAN
UTHM / Zoom Online
20/06/2021
2021 WEBINAR ANTARABANGSA 'MENYINGKAP RAHSIA AL-QURAN PERSPEKTIF AGAMA DAN SAINS'
UTHM / ATAS TALIAN
28/04/2021
2021 FORUM RAWAT DIRI DENGAN KAUNSELING: ISU KESIHATAN MENTAL - PIDOPHILIC PERSONALITY DISORDER
LAIN-LAIN / FB Online
21/04/2021
2021 FORUM RAWAT DIRI DENGAN KAUNSELING: ISU KESIHATAN MENTAL - HISTRIONIC PERSONALITY DISORDER
LAIN-LAIN / FB Online
19/04/2021
2021 FORUM RAWAT DIRI DENGAN KAUNSELING: ISU KESIHATAN MENTAL - DEPENDENT PERSONALITY DISORDER
LAIN-LAIN / FB Online
17/04/2021
2021 PSYSHARE: KEMBARA ROHANI MELAWAN KEMURUNGAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) / Cisco Webex
13/04/2021
2021 FORUM RAWAT DIRI DENGAN KAUNSELING: ISU KESIHATAN MENTAL - BORDERLINE PERSONALITY DISORDER
LAIN-LAIN / FB Online
13/04/2021
2021 WEBINAR: PLAGIARISM IN SOCIAL SCIENCES - KEEPING IT SIMPLE
LAIN-LAIN / Zoom Online
05/04/2021
2021 WEBINAR: PEMANTAPAN KECEKAPAN KAUNSELING KESIHATAN MENTAL KLINIKAL : CERAMAH AMALAN TERBAIK KAUNSELING KESIHATAN MENTAL KLINIKAL
UPSI / Zoom Online
01/04/2021
2021 KURSUS KAUNSELING: KESAN DADAH KEPADA KESIHATAN MENTAL KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI
LAIN-LAIN / atas talian
29/03/2021
2021 KURSUS KAUNSELING : PENDIDIKAN KAUNSELING KEEWANGAN
LAIN-LAIN / atas talian - ZOOM
25/03/2021
2021 WEBINAR ANTARABANGSA 'PERPADUAN DAN KESATUAN MENGIKUT MAQASID SYARIAH'
LAIN-LAIN / Webinar
24/03/2021
2021 EKSPO TEKNOLOGI MALAYSIA 2021 (MTE 2021) / MALAYSIA TECHNOLOGY EXPO 2021 VIRTUAL
LAIN-LAIN / Secara maya (Virtual) . Layari https://ibentos.com/mte2021/
22/03/2021 - 26/03/2021
2021 KURSUS KEJURULATIHAN FASILITATOR BERPANDUKAN MODUL BIMBINGAN REBT TAZKIYAH AN NAFS (TAHAP 2)
LAIN-LAIN / Zoom Online
20/03/2021
2021 WEBINAR: NEXT GENERATION TECHNOLOGY IN SOCIETY 5.0
LAIN-LAIN / Zoom Online
19/03/2021
2021 WEBINAR: NEW EDUCATION POLICY FOR HIGHER EDUCATION
LAIN-LAIN / Zoom Online
18/03/2021
2021 WEBINAR DIALOG SAINS & AGAMA 'ANALISIS PENGAMBILAN VAKSIN COVID 19 MENURUT KACA MATA SAINS DAN ISLAM'
UTHM / secara atas talian Facebook live
16/03/2021
2021 WEBINAR: ETHNIC CONFLICT, COMMUNITY AND CREATIVITY
LAIN-LAIN / Zoom Online
16/03/2021
2021 WEBINAR KESIHATAN MENTAL: KEPENTINGAN BANTUAN AWAL KESIHATAN MENTAL UNTUK SEMUA
LAIN-LAIN / Online
15/03/2021
2021 WEBINAR ON QUESTIONNAIRE DESIGNING FOR RESEARCH SURVEYS
LAIN-LAIN / Zoom Online
12/03/2021
2021 WEBINAR ANTARABANGSA PELESTARIAN BAHASA ETNIK MELALUI MEDIUM DIGITAL WIKIPEDIA
LAIN-LAIN / Youtube dan Facebook
20/02/2021
2021 BENGKEL KOMPETENSI PENGURUSAN KRISIS BAGI PEGAWAI PSIKOLOGI
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA / Zoom Onlinw
15/02/2021
2021 KURSUS KEJURULATIHAN BIMBINGAN REBT TAZKIYAH AN NAFS (TAHAP 1)
LAIN-LAIN / ZOOM ONLINE
06/02/2021
2021 WEBINAR PROGRAM: PSIKOSPIRITUAL PENCEGAHAN DALAM KOMUNITI
USIM / Zoom Online
15/01/2021
2020 DIALOG SAINS & AGAMA PANDEMIK COVID 19 "ISU DAN HAKIKAT"
UTHM / -
02/12/2020
2020 ESQ TRAINING NEXT CHAPTER (ONLINE ZOOM), ESQ LEADERSHIP CENTER
UTHM / -
03/10/2020 - 04/10/2020
2020 NEUROHACKING LIVE 2.0
UTHM / -
27/09/2020 - 29/09/2020
2020 INTERNATIONAL ONLINE CONFERENCE 'ROLE OF PSYCHOLOGY IN FIGHTING COVID'19 PANDEMIC: INTERNATIONAL PERSPECTIVE
UTHM / -
16/09/2020 - 17/09/2020
2020 QALBU GUIDED LEADERSHIP MODULE (AKEPT'S ONLINE CLASS)
UTHM / -
22/06/2020 - 23/06/2020
2020 ABUNDANCE LIFE GROUP COACHING PROGRAMME
LAIN-LAIN / -
30/05/2020 - 03/06/2020
2020 TAZKIRAH RAMADHAN ATAS TALIAN
UTHM / -
21/05/2020
2020 KURSUS PENGURUSAN MAJLIS BERPRESTIJ & BERTARAF PROFESIONAL
UTHM / GOOGLE MEET DAN FACEBOOK LIVE
20/05/2020
2020 TRAINING ONLINE "ESQ NEW CHAPTER"
UTHM / UTHM
16/05/2020 - 17/05/2020
2020 PROGRAM 3R @PTTA READ RELAX RECHARGE
UTHM / -
30/04/2020
2020 ESQ REINVENT RAMADAN
UTHM / -
27/04/2020 - 15/05/2020
2020 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT (ICOSTRD) 2020
LAIN-LAIN / KURDISTAN IRAQ
04/02/2020 - 05/02/2020

« Back