Panduan Paparan Maklumat CV

Untuk makluman, maklumat yang dipaparkan dalam CV merupakan data yang diambil dari pelbagai sumber. Pihak PTM hanya membangunkannya dan TIDAK MEMPUNYAI SEBARANG KUASA berkaitan pengurusan data tersebut. Untuk sebarang proses pengemaskinian data, sila berhubung terus dengan pejabat yang bertanggung jawab seperti berikut:


  1. Pejabat Pendaftar - Semua maklumat berkaitan perkhidmatan staf termasuk maklumat Keahlian Profesional (Professional Societies).
  2. Pejabat Pengurusan Penyelidikan, Inovasi, Pengkomersilan dan Perundingan (ORICC) - Semua maklumat berkaitan Geran Penyelidikan Dan Kontrak (Research Grants And Contracts) dan maklumat penerbitan seperti buku, jurnal, prosiding dan sebagainya.

Manakala bagi maklumat seperti di bawah, anda boleh mengemaskininya sendiri melalui TCIS:


  • Areas of Research Interest & Innovation Field of Interest - TCIS (PENYELIDIKAN & PENERBITAN ⇒ My Expert ⇒ Penyelidikan dan Inovasi Yang Diminati)
  • Field of Expertise - TCIS (PENYELIDIKAN & PENERBITAN ⇒ My Expert ⇒ Bidang dan Kepakaran)
  • Teaching Experience - TCIS (PENYELIDIKAN & PENERBITAN ⇒ Kemaskini CV)
  • Consultancies - TCIS (PENYELIDIKAN & PENERBITAN ⇒ Kemaskini CV)
  • Supervision / Assessment / Referee - TCIS (PENYELIDIKAN & PENERBITAN ⇒ Kemaskini CV)
  • Extension & Public Services - TCIS (PENYELIDIKAN & PENERBITAN ⇒ Kemaskini CV)