Homestaffpeople

Ts. Dr. 'AISYAH BINTI MOHAMED REHAN

Ts. Dr. 'AISYAH BINTI MOHAMED REHAN
Ts. Dr. 'AISYAH BINTI MOHAMED REHAN
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Kimia
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
AWARD

INTERNATIONAL AGRO REVOLUTION & INNOVATION CHALLENGE (AGRO RIC) (The Potential of the Tropical Fruit Peels as Fermentation Medium to Enhance Microbial Pigment Production) - GOLD

2021 AGRO RIC

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.