Homestaffpeople

Dr. SITI AISYAH BINTI SALIM

Dr. SITI AISYAH BINTI SALIM
Dr. SITI AISYAH BINTI SALIM
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Pengurusan dan Teknologi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.