Homestaffpeople

ENCIK AMAT TANURI BIN SILAM

ENCIK AMAT TANURI BIN SILAM
ENCIK AMAT TANURI BIN SILAM
FA32 PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT KANAN (TBK)
Bahagian Infrastruktur ICT
Pusat Teknologi Maklumat
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2015 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.