Homestaffpeople

Dr. MUHAMMAD ARIF KHAN

Dr. MUHAMMAD ARIF KHAN
Dr. MUHAMMAD ARIF KHAN
DS45 PASCA DOKTORAL
Pejabat Am
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.