Homestaffpeople

PROF. Dr. CHAN CHEE MING

PROF. Dr. CHAN CHEE MING
PROF. Dr. CHAN CHEE MING
VK7 PROFESOR
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2017 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.