Homestaffpeople

Ir. Ts. MOHD EIZZUDDIN BIN MAHYEDDIN

Ir. Ts. MOHD EIZZUDDIN BIN MAHYEDDIN
Ir. Ts. MOHD EIZZUDDIN BIN MAHYEDDIN
DS45 FELO INDUSTRI
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Pengangkutan
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.