Homestaffpeople

PROF. MADYA Ts. Dr. MOHD FADZELLY BIN ABU BAKAR

PROF. MADYA Ts. Dr. MOHD FADZELLY BIN ABU BAKAR
PROF. MADYA Ts. Dr. MOHD FADZELLY BIN ABU BAKAR
DS54 PROFESOR MADYA
Panel Bidang Teknologi Warisan
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.