Homestaffpeople

Dr. FATIMAH BINTI MOHAMED YUSOP

Dr. FATIMAH BINTI MOHAMED YUSOP
Dr. FATIMAH BINTI MOHAMED YUSOP
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.