Homestaffpeople

Dr. LIM GIM PAO

Dr. LIM GIM PAO
Dr. LIM GIM PAO
DS45 PASCA DOKTORAL
Pejabat Am
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.