Homestaffpeople

ENCIK SYAFIAN HADI BIN KAMSIAR

ENCIK SYAFIAN HADI BIN KAMSIAR
ENCIK SYAFIAN HADI BIN KAMSIAR
F48 PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
Bahagian Infrastruktur ICT
Pusat Teknologi Maklumat
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2019 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.