Homestaffpeople

Ts. MAHMOD ABD HAKIM BIN MOHAMAD

Ts. MAHMOD ABD HAKIM BIN MOHAMAD
Ts. MAHMOD ABD HAKIM BIN MOHAMAD
DS45 PENSYARAH
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Pusat Pengajian Diploma
AWARD

INTERNATIONAL SUSTAINABILITY INVENTION, INNOVATON ADN DESIGN SHOWCASE 2022 (ISIIDS 2022) - MALAYSIAN SECONDARY BOARDING SCHOOL MENU PLANNING SYSTEM WITH POST-OPTIMALITY PROCESS - (GOLD)

2022 UITM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.