Homestaffpeople

Dr. MOHD HAMDI IRWAN BIN HAMZAH

Dr. MOHD HAMDI IRWAN BIN HAMZAH
Dr. MOHD HAMDI IRWAN BIN HAMZAH
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Kejuruteraan Perisian
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.