Homestaffpeople

PUAN HAZIFA HANI BINTI RAMLI

PUAN HAZIFA HANI BINTI RAMLI
PUAN HAZIFA HANI BINTI RAMLI
N52 TIMBALAN PENDAFTAR KANAN
Pejabat Am
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2019 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.