Homestaffpeople

PROF. Ts. Dr. MOHD IDRUS BIN MOHD MASIRIN

PROF. Ts. Dr. MOHD IDRUS BIN MOHD MASIRIN
PROF. Ts. Dr. MOHD IDRUS BIN MOHD MASIRIN
DS53 PENSYARAH SANJUNG
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
AWARD

INTERNATIONAL INNOVATION AND INVENTION CHALLENGE VIA EXHIBITION - GOLD AWARD

2019 KPM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.