Homestaffpeople

ENCIK IKRAM SYAH BIN MOKHTAR

ENCIK IKRAM SYAH BIN MOKHTAR
ENCIK IKRAM SYAH BIN MOKHTAR
N44 PENOLONG PENDAFTAR KANAN
Pejabat Am
Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Akademik
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2018 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.