Homestaffpeople

PROF. MADYA Ts. Dr. MOHD KAMARULZAKI BIN MUSTAFA

PROF. MADYA Ts. Dr. MOHD KAMARULZAKI BIN MUSTAFA
PROF. MADYA Ts. Dr. MOHD KAMARULZAKI BIN MUSTAFA
DS54 PROFESOR MADYA
Panel Bidang Fizik
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2020 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.