Homestaffpeople

ENCIK KHAIRUL AKMAL RAHIMI BIN AHMAD KAMIL

ENCIK KHAIRUL AKMAL RAHIMI BIN AHMAD KAMIL
ENCIK KHAIRUL AKMAL RAHIMI BIN AHMAD KAMIL
N41 PENOLONG PENDAFTAR
Pejabat Am
Pejabat Pendaftar
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.