Homestaffpeople

Ts. Dr. MUHAMMAD ABDUL LATIFF BIN ABU BAKAR

Ts. Dr. MUHAMMAD ABDUL LATIFF BIN ABU BAKAR
Ts. Dr. MUHAMMAD ABDUL LATIFF BIN ABU BAKAR
DS51 PENSYARAH KANAN
Panel Bidang Teknologi Warisan
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2020 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.