Homestaffpeople

ENCIK MOHD ESA BIN MUJIAN

ENCIK MOHD ESA BIN MUJIAN
ENCIK MOHD ESA BIN MUJIAN
JA29 PENOLONG JURUTERA
Bahagian Infrastruktur ICT
Pusat Teknologi Maklumat
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2013 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.