Homestaffpeople

ENCIK MOHD AFIQ MAULA FAUZI

ENCIK MOHD AFIQ MAULA FAUZI
ENCIK MOHD AFIQ MAULA FAUZI
N11 PEMBANTU OPERASI
Pejabat Am
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.