Homestaffpeople

ENCIK MOHD AZRUL BIN TUGIMAN

ENCIK MOHD AZRUL BIN TUGIMAN
ENCIK MOHD AZRUL BIN TUGIMAN
JA29 PENOLONG JURUTERA
Jabatan Pengurusan Makmal dan Aset
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.