Homestaffpeople

PROF. DATUK Dr. MOHD NOH BIN DALIMIN @ DOLIMIN

PROF. DATUK Dr. MOHD NOH BIN DALIMIN @ DOLIMIN
PROF. DATUK Dr. MOHD NOH BIN DALIMIN @ DOLIMIN
DS53 PENSYARAH SANJUNG
Panel Bidang Fizik
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2018 UTHM