Homestaffpeople

ENCIK NOR AZIZI BIN AHMAD NOH

ENCIK NOR AZIZI BIN AHMAD NOH
ENCIK NOR AZIZI BIN AHMAD NOH
FA29 PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
Bahagian Infostruktur
Pusat Teknologi Maklumat
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.