Homestaffpeople

PUAN NURZARINA BINTI ABDUL SAMAD

PUAN NURZARINA BINTI ABDUL SAMAD
PUAN NURZARINA BINTI ABDUL SAMAD
DG44 GURU BAHASA
Jabatan Bahasa Inggeris dan Linguistik
Pusat Pengajian Bahasa
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2020 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.