Homestaffpeople

ENCIK MOHD QUSYAIRI BIN MOHD JOHAR

ENCIK MOHD QUSYAIRI BIN MOHD JOHAR
ENCIK MOHD QUSYAIRI BIN MOHD JOHAR
H19 PEMBANTU KEMAHIRAN
Bahagian Pengurusan Organisasi
Pejabat Pendaftar
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.