Homestaffpeople

Ts. Dr. RAFIZAH BINTI MOHD HANIFA

Ts. Dr. RAFIZAH BINTI MOHD HANIFA
Ts. Dr. RAFIZAH BINTI MOHD HANIFA
DS45 PENSYARAH
Jabatan Teknologi Maklumat
Pusat Pengajian Diploma
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2020 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.