Homestaffpeople

ENCIK RAIHAN BIN MARIMON

ENCIK RAIHAN BIN MARIMON
ENCIK RAIHAN BIN MARIMON
H11 PEMANDU KENDERAAN
Pejabat TNC (Penyelidikan Dan Inovasi)
Pejabat Canselori
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2019 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.