Homestaffpeople

Dr. RIYAZ AHMAD BIN MOHAMED ALI

Dr. RIYAZ AHMAD BIN MOHAMED ALI
Dr. RIYAZ AHMAD BIN MOHAMED ALI
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Kejuruteraan Elektronik
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
AWARD

STAF AKADEMIK CEMERLANG-LITAR ELEKTRIK

2012 DEKAN FKEE

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.