Homestaffpeople

ENCIK MOHD ROSTAM BIN ANUAR

ENCIK MOHD ROSTAM BIN ANUAR
ENCIK MOHD ROSTAM BIN ANUAR
DV41 JURUTERA PENGAJAR
Pusat Penyelidikan Elektromagnet Gunaan (EMC)
Institut Kejuruteraan Integrasi
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2015 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.